Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr SO-5/0951/296/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2024-01-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-29 10:50

Uchwała Nr SO-5/0951/295/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Kolskiego na 2024 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2024-01-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-29 10:49

Uchwała Nr SO-5/0951/524/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Kolskiego na 2024 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2023-11-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-11-21 11:12

Uchwała Nr SO-5/0957/12/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 listopada 2023r. r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2023-11-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-11-21 11:10

Uchwała Nr SO-0952/12/2023 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2024 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2023-11-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-11-21 11:09

Uchwała Nr SO-5/0954/93/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2023-04-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-17 08:48

Uchwała Nr SO-5/0951/249/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23.01.2023r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2023-01-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-03-13 11:30

Uchwała Nr SO-5/0951/248/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23.01.2023r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego na 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2023-01-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-03-13 11:28

Uchwała Nr SO-5/0957/46/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2022r. r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2022-11-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-12-02 14:18

Uchwała Nr SO-0952/46/2022 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2022-11-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-12-02 14:17

Uchwała Nr SO-5/0951/531/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego na 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2022-11-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-12-02 14:14

Uchwała Nr SO-5/0953/64/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 września 2022r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2022-09-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-09-13 09:00

Uchwała Nr SO-5/0954/49/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 08 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2022-04-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-04-19 12:38

Uchwała Nr SO/5/0951/139/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18.01. 2022r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2022-01-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-01-20 11:49

Uchwała Nr SO-5/0951/138/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18.01.2022r.u w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego na 2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2022-01-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-01-20 11:48

Uchwała Nr SO-5/0951/670/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego na 2022 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2021-12-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-21 11:20

Uchwała Nr SO-0957/182/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2021-12-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-21 11:18

Uchwała Nr SO-0952/182/2021 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2021r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2022 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2021-12-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-21 11:15

Uchwała Nr SO-5/0953/110/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 września 2021r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2021-09-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-09-13 08:23

Uchwała Nr SO-5/0954/156/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2021-04-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-04-28 14:54

UCHWAŁA Nr SO-5/0951/274/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2021-01-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-02 10:13

UCHWAŁA Nr SO-5/0951/273/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego na 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2021-01-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-02 10:11

Uchwała Nr SO-0957/10/5/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2020-10-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-12-09 18:41

Uchwała Nr SO-0952/10/5/Ko/2020 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2020-11-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-12-09 18:40

Uchwała Nr SO-0951/7/D/5/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2020-11-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-12-09 18:39

Uchwała Nr SO-0953/20/5/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 września 2020r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2020-09-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-22 14:58

Uchwała Nr SO-0954/43/5/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2020-04-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-18 14:22

Uchwała Nr SO-0951/28/P/5/Ko/2020 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2020-01-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-03 14:22

Uchwała Nr SO-0951/22/D/5/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2020-01-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-03 14:20

Uchwała Nr SO-0953/27/5/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2019 roku wyrażająca opinię o informacji o przebiegu budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2019-09-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-18 10:31
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-10 09:06

Uchwała Nr SO-0951/3/D/5/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-12 10:27

Uchwała Nr SO-0957/28/5/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-12 10:25

Uchwała Nr SO-0952/28/5/Ko/2019 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-12 10:23

Uchwała Nr SO-0954/55/5-Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2019-04-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-29 14:17
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 10:32

Uchwała Nr SO-0951/36/P/5/Ko/2019 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2019-01-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-29 08:16
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 10:33

Uchwała Nr SO-0951/20/D/5/Ko/2019 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego na 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2019-01-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-29 08:14
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 10:34

uchwała Nr SO-0957/14/5/Ko/2018 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019 -2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-05 13:08
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 10:40

uchwała Nr SO-0952/14/5/Ko/2018 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-05 13:06
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 10:40

uchwała Nr SO-0951/8/D/5/Ko/2018 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Kolskeigo na 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-05 13:05
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 10:42

Uchwała Nr SO-0953.28.5.Ko.2018 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 11 września 2018r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2018-09-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-24 14:16
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 10:43

Uchwała Nr SO-0954-29-5-Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2018-04-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-23 08:52

Uchwała Nr SO-0951/21/P/5/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2018-01-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-02-13 09:52

Uchwała Nr SO-0951/22/D/5/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2018-01-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-02-13 09:46

Uchwała Nr SO-0952/28/5/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2017 r. wyrażająca opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2017-12-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-03-20 15:18

Uchwała Nr SO-0953/30/5/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 września 2017 roku wyrażająca opinię o informacji o przebiegu budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2017-09-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-06 12:07

Uchwała Nr SO-0954/10/5/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2017-04-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-12 14:20

Uchwała Nr SO-0951/26/P/5/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-03 12:34
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 11:07

Uchwała Nr SO-0951/24/D/5/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-03 12:31
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 11:08

Uchwała Nr SO-0951/33/5/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Kolskiego na 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2016-12-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-19 13:16
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 11:11

Uchwała Nr SO-0957/33/5/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017-2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2016-12-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-19 13:08
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 11:12

Uchwała Nr SO-0952/33/5/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2016-12-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-19 13:04
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 11:15

Uchwała Nr SO-0951/20/P/5/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2016-01-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-05 10:36

Uchwała Nr SO-0957/50/5/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2015 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2015-12-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-17 14:52

Uchwała Nr SO-0952/50/5/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2015 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2015-12-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-17 14:49

Uchwała Nr SO-0951/22/D/5/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-05 10:37

Uchwała Nr SO-0951/31/P/5/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 lutego 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2015-02-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-11 13:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28015
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-29 10:50:47