Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr SO-0954/43/5/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2020-04-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-18 14:22

Uchwała Nr SO-0951/28/P/5/Ko/2020 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2020-01-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-03 14:22

Uchwała Nr SO-0951/22/D/5/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2020-01-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-03 14:20

Uchwała Nr SO-0953/27/5/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2019 roku wyrażająca opinię o informacji o przebiegu budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2019-09-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-18 10:31
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-10 09:06

Uchwała Nr SO-0951/3/D/5/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-12 10:27

Uchwała Nr SO-0957/28/5/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-12 10:25

Uchwała Nr SO-0952/28/5/Ko/2019 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-12 10:23

Uchwała Nr SO-0954/55/5-Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2019-04-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-29 14:17
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 10:32

Uchwała Nr SO-0951/36/P/5/Ko/2019 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2019-01-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-29 08:16
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 10:33

Uchwała Nr SO-0951/20/D/5/Ko/2019 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego na 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2019-01-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-29 08:14
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 10:34

uchwała Nr SO-0957/14/5/Ko/2018 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019 -2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-05 13:08
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 10:40

uchwała Nr SO-0952/14/5/Ko/2018 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-05 13:06
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 10:40

uchwała Nr SO-0951/8/D/5/Ko/2018 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Kolskeigo na 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-05 13:05
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 10:42

Uchwała Nr SO-0953.28.5.Ko.2018 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 11 września 2018r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2018-09-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-24 14:16
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 10:43

Uchwała Nr SO-0954-29-5-Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2018-04-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-23 08:52

Uchwała Nr SO-0951/21/P/5/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2018-01-29
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2018-02-13 09:52

Uchwała Nr SO-0951/22/D/5/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2018-01-29
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2018-02-13 09:46

Uchwała Nr SO-0952/28/5/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2017 r. wyrażająca opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2017-12-01
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2018-03-20 15:18

Uchwała Nr SO-0953/30/5/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 września 2017 roku wyrażająca opinię o informacji o przebiegu budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2017-09-14
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-10-06 12:07

Uchwała Nr SO-0954/10/5/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2017-04-05
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-12-12 14:20

Uchwała Nr SO-0951/26/P/5/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-02-03 12:34
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 11:07

Uchwała Nr SO-0951/24/D/5/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-02-03 12:31
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 11:08

Uchwała Nr SO-0951/33/5/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Kolskiego na 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2016-12-06
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-12-19 13:16
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 11:11

Uchwała Nr SO-0957/33/5/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017-2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2016-12-06
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-12-19 13:08
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 11:12

Uchwała Nr SO-0952/33/5/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2016-12-06
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-12-19 13:04
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 11:15

Uchwała Nr SO-0951/20/P/5/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2016-01-29
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-02-05 10:36

Uchwała Nr SO-0957/50/5/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2015 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2015-12-08
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-12-17 14:52

Uchwała Nr SO-0952/50/5/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2015 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2015-12-08
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-12-17 14:49

Uchwała Nr SO-0951/22/D/5/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-05-05 10:37

Uchwała Nr SO-0951/31/P/5/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 lutego 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ligocka - Przewodnicząca Składu Orzekającego
  data wytworzenia: 2015-02-04
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-02-11 13:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3520
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-24 09:47

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

 Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego

 czynny

w poniedziałki od godz. 7.30 - 17.00

wtorek-  piątek   od  godz. 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1470589
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 08:59

Stopka strony