Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

LXXIV Sesja Rady Powiatu Kolskiego odbędzie się w dniu 28 września 2023r. o godz. 11.00

w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

7. Zapytania i interpelacje.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/485/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie  ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2023 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na lata 2023-2025

14.Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole.

15. Informacja  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów na  terenie powiatu kolskiego za 2022 rok.

16. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolskiego do roku 2024 z perspektywą do roku 2030 za okres od 1 stycznia 2021r.- do 31 grudnia 2022r.

17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                           Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                               /-/Marek Świątek

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28419
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-22 14:02:48