Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

LXVII sesja Rady Powiatu Kolskiego odbędzie się w dniu 30 marca 2023r.

o godz. 12.00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

7. Zapytania i interpelacje.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/326/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2023r.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/50/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 marca 2019r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych.

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/334/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego.

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski na 2023 rok.

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 Gminie Dąbie na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Dąbiu.

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 Gminie Kłodawa na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 Gminie Przedecz na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Babiak na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodów na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grzegorzew na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

23.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłodawa na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

24.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koło na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

25.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

26.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościelec na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

27.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszówka na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

28.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek Mały na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

29.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przedecz na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

30.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

31. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

32.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kole za 2022r.

33. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2022r.

34. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinne pieczy zastępczej za rok 2022.

35. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kole za 2022r.

36.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

37.Wolne głosy i wnioski.

38.Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                             Przewodniczący

                                                                                   Rady Powiatu Kolskiego

                                                                           /-/ Marek Świątek

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
    data wytworzenia: 2023-03-24
  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2023-03-24 10:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26973
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-24 10:53:34