Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

 

 

LXII sesja Rady Powiatu Kolskiego odbędzie się  w 

dniu 24 listopada 2022r.

 o godz. 13.00 w sali 102

Starostwa Powiatowego w Kole

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z LX sesji.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

7. Zapytania i interpelacje.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027.

10.Podjęcie uchwały w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2023r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/397/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 września 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2022r.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2023-2025”

14.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za 2022r.

15.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący

                                                                                                     Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                                         /-/Marek Świątek

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26044
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-29 12:20:52