Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

 1. Inwestor jest zobowiązany do złożenia wniosku zgodnie z obowiązującym druku PB-3
 2. Do wniosku inwestor powinien dołączyć:
  1. zgodę właściciela obiektu
  2. szkic usytuowania obiektu budowlanego
  3. opis sposobu i zakresu prowadzenia robót rozbiórkowych
  4. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
  5. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi
  6. w zależności od potrzeb projekt rozbiórki obiektu.
  7. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Wysokość opłat:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:
od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego 36 zł

Informacja o trybie odwoławczym:

służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16), za pośrednictwem Starosty Kolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16) za pośrednictwem Starosty Kolskiego, które można wnieść w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Wnioski należy składać:

Nr telefonu

Pokój

Milena Tęgos

Ewa Tomaszewska

Iwona Nykiel

+48 63 26 17 859

326

Gabriela Molska

Agata Chęcińska

+48 63 26 17 860

325

Piotr Tomczyk

Paweł Sońta

+48 63 26 17 861

324

Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę- wzory wniosków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4194
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-23 12:56:34