Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Uchwała Nr 0025.129.189.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie: przekazania Przedsiębiorstwu Energetycznemu Energa Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku środka trwałego - „Przebudowa linii napowietrznych SN- wymiana konstrukcji i izolatorów”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-04-28
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:34

Uchwała nr 0025.128.188.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego” i ustalenia zasad uczestnictwa w konkursie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-04-21
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:33

Uchwała nr 0025.128.187.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w zakresie realizacji projektu w ramach programu Erasmus + finansowanego z środków Unii Europejskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-04-21
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:33

Uchwała nr 0025.126.186.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-04-07
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:33

Uchwała Nr 0025.125.185.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-04-02
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:33

Uchwała Nr 0025.125.184.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie zawieszenia Pani Elżbiety Budzińskiej w pełnieniu obowiązków nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-04-02
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:33

Uchwała nr 0025.124.183.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:33

Uchwała nr 0025.123.182.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-03-24
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:32

Uchwała Nr 0025.123.181.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie odwołania Pani Elżbiety Budzińskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Opiekuńczo — Edukacyjno - Wychowawczego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-03-24
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:32

Uchwała nr 0025.118.180.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-02-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:32

Uchwała nr 0025.118.179.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-02-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:32

Uchwała nr 0025.118.178.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-02-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:31

Uchwała nr 0025.115.177.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 03 lutego 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-02-03
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:31

Uchwała nr 0025.115.176.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 03 lutego 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w roku 2021 w zakresie wspierania działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-02-03
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:31

Uchwała nr 0025.115.175.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 03 lutego 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w roku 2021 w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-02-03
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-04-23 12:46

Uchwała nr 0025.114.174d.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do czynności związanych, z realizacją projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-04-23 12:45

Uchwała nr 0025.114.174c.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do czynności związanych z realizacją projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkól Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-04-23 12:45

Uchwała nr 0025.114.174b.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do czynności związanych z realizacją projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Technicznych w Kole”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-04-23 12:45
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-23 12:37

Uchwała nr 0025.114.174a.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do czynności związanych z realizacją projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole ”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-04-23 12:44

Uchwała nr 0025.114.174.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie pojazdów orzeczonych jako przepadek na rzecz Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-04-23 12:44

Uchwała nr 0025.114.173.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.01.2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 11/9/2003 z dnia 05.02.2003 r. dotyczącej Regulaminu zbycia drzew z pasa drogowego dróg powiatowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-04-23 12:44

Uchwała nr 0025.113.172.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-04-23 12:44

Uchwała nr 0025.112.171.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-03-16 12:46
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-16 11:37

Uchwała nr 0025.112.170.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-03-16 12:46

Uchwała nr 0025.112.169.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-03-16 12:46

Uchwała nr 0025.112.168.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2021 stanowiących realizacją zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-03-16 12:46

Uchwała nr 0025.112.167.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2021 stanowiących realizacją zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-03-16 12:46

Uchwała nr 0025.112.166.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2021 stanowiących realizacją zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-03-16 12:46

UCHWAŁA NR 0025.111.165.2021 ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie : przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kolskiego uprawnień

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-03-16 12:46

UCHWAŁA NR 0025.111.164.2021 ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-03-16 12:46

UCHWAŁA NR 0025.111.163.2021 ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-03-16 12:46

UCHWAŁA NR 0025.111.162.2021 ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-03-16 12:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 644
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-07 13:34:06