Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Udostępnienie informacji publicznej

Treść strony

Udostępnienie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP


 

W sytuacji gdy informacja stanowiąca informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest ona udostępniana na wniosek. Wnioskując o udostepnienie informacji publicznej można posłużyć się podanym poniżej formularzu wniosku  przy czym formularz ten nie jest dokumentem wymaganym, ma jedynie charakter pomocniczy, bowiem o udostępnienie informacji publicznej można zwrócić się w dowolnej formie.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcania informacji w formę wskazaną we wniosku, pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Kwestie odpłatności reguluje zarządzenie nr 120.3.2014 Starosty Powiatu Kolskiego z dnia 03 lutego 2014r. w sprawie trybu udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Kole na wniosek oraz zasad pobierania opłat.
 

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, Poz.1) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło, reprezentowane przez Starostę Powiatu Kolskiego.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) powołanego w Starostwie Powiatowym w Kole: telefon kontaktowy: 632617809 (w godzinach pracy urzędu); adres poczty elektronicznej: iodo@starostwokolskie.pl;
3. Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu:
a) realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw (szczegółowe podstawy   prawne dostępne są do wglądu u IODO),
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
d) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;     
4. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.).
6. Podane dane osobowe są wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy w zależności od załatwianej sprawy.
7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Ma Pan/Pani prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
b) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia (tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie wniosek o cofnięcie zgody należy złożyć drogą elektroniczną na adres:  iodo@starostwokolskie.pl lub pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Kole;
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-06-04 13:42
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-04 14:04

wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-06-04 14:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 711
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-06-04 14:12

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 907527
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-18 08:26

Stopka strony