Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr OZ.120.58.2018 Starosty Kolskiego z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OZ.120.5.2013 Starosty Kolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-12-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-03 11:18

Zarządzenie Nr OZ.120.57.2018 Starosty Kolskiego z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Kolskiego Nr 27.2007 z dnia 25 września 2007r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ze zmianami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-03 11:17

Zarządzenie Nr OZ.120.56.2018 Starosty Kolskiego z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-03 11:16

Zarządzenie Nr OZ.120.55.2018 Starosty Kolskiego z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzenia Nr 41.2010 Starosty Kolskiego z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ze zmianami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-03 11:15
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-03 11:15

Zarządzenie Nr OZ.120.54.2018 Starosty Kolskiego z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr OZ.120.17.2017 z dnia 10 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2017- 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-01-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-03 11:09

Zarządzenie Nr OZ.120.53.2018 Starosty Kolskiego z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-03 11:08

Zarządzenie Nr OZ.120.52.2018 Starosty Kolskiego z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz udzielenia pierwszej pomocy w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-12-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-03 11:07

Zarządzenie Nr OZ.120.51.2018 Starosty Kolskiego z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-12-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-03 11:06

Zarządzenie Nr OZ.120.50.2018 Starosty Kolskiego z dnia 03 grudnia 2018r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-12-03
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-03 11:04

Zarządzenie Nr OZ.120.49.2018 Starosty Kolskiego z dnia 21 listopada 2018r. zmieniające zarządzenie Starosty Kolskiego w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo- księgowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-11-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-03 11:03
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-29 14:24

Zarządzenie NR OZ.120.48.2018 Starosty Kolskiego z dnia 08 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kole na dzień 31.12.2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Obliajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-11-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-03 11:02

Zarządzenie Nr OZ.120.47.2018 Starosty Kolskiego z dnia 06 listopada 2018r w sprawie powołania komisji przeatrgowej do przeprowadzenia procedury na usługi społeczne pod nazwą Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Obliajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-11-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-03 11:01
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-03 11:02

Zarządzenie Nr OZ.120.46.2018 Starosty Kolskiego z dnia 26 paździenrika 2018r. dot. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przeatrgowej na "Remont pomieszczeń biurowych na pierwszym piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Kole "

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Obliajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-10-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-03 11:00

Zarządzenie Nr OZ.120.45.2018 Starosty Kolskiego z dnia 24 października 2018r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałalniu z jednostakmi samorządu terytorialnego z terenu powiatu kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Obliajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-10-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-03 10:58

Zarządzenie Nr OZ.120.44.2018 Starosty Kolskiego z dnia 01 października 2018r. zmieniające zarządzenie Starosty Kolskiego w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo- księgowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Obliajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-10-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-03 10:57

Zarządzenie Nr OZ.120.43.2018 Starosty Kolskiego z dnia 24 września 2018r. w sprawie maksymalnych miesięcznych wynagrodzeń kierowników i zastępców kierowników niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Obliajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-09-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-03 10:56
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-29 14:21

Zarządzenie Nr OZ.120.42.2018 Starosty Kolskiego z dnia 24 września 2018r. dot. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Obliajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-09-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-03 10:55

Zarządzenie Nr OZ.120.41.2018 Starosty Kolskiego z dnia 19 września 2018r. dot. powołania komisji przeatargowej na budowę parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Obliajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-09-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-03 10:53

Zarządzenie Nr OZ.120.40.2018 Starosty Kolskiego z dnia 19 września 2018r. dot. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn.Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do rozbudowy "Infrastruktury Technicznej tzw. Centrum Przetwarzania Danych"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Obliajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-10-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-03 10:52

Zarządzenie Nr OZ.120.39.2018 Starosty Kolskiego z dnia 19 września 2018r. w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu dokumenatcji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone " oraz wycofania systemu teleinformatycznego z eksploatacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Obliajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-09-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-03 10:41

Zarządzenie Nr OZ.120.38.2018 Starosty Kolskiego z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. "Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Obliajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-09-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-24 13:38

Zarządzenie nr OZ.120.37.2018 Starosty Kolskiego z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Obliajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-08-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-24 13:37

Zarządzenie nr OZ.120.36.2018 Starosty Kolskiego z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Obliajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-08-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-24 13:35

Zarządzenie nr OZ.120.35.2018 Starosty Kolskiego z dnia 08 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Obliajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-08-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-24 13:32

Zarządzenie nr OZ.120.34.2018 Starosty Kolskiego z dnia 06 sierpnia 2018r. dotyczy powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia z wolnej ręki na dostawę komuterów, zasilaczy awaryjnych, modułu bateryjnego dla potrzeby Starostwa Powiatowego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Obliajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-08-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-24 13:30

Zarządzenie nr OZ.120.33.2018 Starosty Kolskiego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Obliajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-08-03
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-24 13:26

Zarządzenie nr OZ.120.32.2018 Starosty Kolskiego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Obliajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-08-02
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-24 13:25

Zarządzenie nr OZ.120.31.2018 Starosty Kolskiego z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Obliajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-08-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-24 13:24

Zarządzenie nr OZ.120.30.2018 Starosty Kolskiego z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Obliajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-07-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-24 13:23

Zarządzenie nr OZ.120.29.2018 Starosty Kolskiego z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Obliajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-07-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-24 13:22

Zarządzenie nr OZ.120.28.2018 Starosty Kolskiego z dnia 29.06.2018r. dotyczy powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowaniapn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej Powiatu Kolskiego do postaci cyfrowej wraz założeniem obiektów rastra w systemie PZGiK

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-19 14:39

Zarzadzenie nr OZ.120.272018 Starosty Kolskiego z dnia 20.06.2018r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obrony cywilnej na terenie powiatu kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-06-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-19 14:36

Zarządzenie nr OZ.120.26.2018 Starosty Kolskiego z dnia 20.06.2018r. dotyczy powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. Rozbudowa Systemu PZGiK oraz uruchomienie nowych e-usług

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-06-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-19 14:34

Zarządzenie nr OZ.120.25.2018 Starosty Kolskiego z dnia 14 czerwca 2018r. dotyczy powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na realizację programu usuwania azbestu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-19 14:32

Zarządzenie nr OZ.120.23.2018 Starosty Kolskiego w sprawie ustalenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-05-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-19 14:22

Zarządzenie Nr OZ.120.22.2018 Starosty Kolskiego z dnia 29.05.2018r. w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-05-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-19 13:46

Zarządzenie nr OZ.120.21.2018 Starosty Kolskiego z dnia 29 maja 2018r. w sprawie wyznaczenia Komisji przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-05-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-19 13:43

Zarządzenie nr OZ.120.20.2018 Starosty Kolskiego z dnia 25.05.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzenia kryzysowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-19 13:41

Zarządzenie nr OZ.120.19.2018 Starosty Kolskiego z dnia 25.05.2018r. dotyczy powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Superb rocznik 2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-19 13:39

Zarządzenie nr OZ.120.18.2018 Starosty Kolskiego z dnia 22 maja 2018r. dotyczący powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej p.n. Dostawa stanowisk demonstracyjnych i pomocy dydaktycznych na potrzeby pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-05-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-19 13:37

Zarządzenie Nr OZ.120.17.2018 Starosty Kolskiego z dnia 17.05.2018r. dot. przekazania dokumentów przez Wydział Architektury i Budownictwa Wydziałowi Geodezji, Kartogafii i Katastru

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-05-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-19 13:34

Zarządzenie Nr OZ.120.14.2018 Starosty Kolskiego z 06 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na "Dostawę komputerów, zasilaczy awaryjnych, modułu bateryjnego oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kole"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-10 12:54

Zarządzenie Nr OZ.120.13.2018 Starosty Kolskiego z 06 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na "Dostawę komputerów, serwerów, oprogramowania i sieciowych urządzeń peryferyjnych".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-10 12:57

Zarządzenie Nr OZ.120.12/2018 Starosty Kolskiego z 28 marca 2018r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-10 12:49

Zarządzenie Nr OZ.120.11.2018 Starosty Kolskiego z 22 marca 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na "dostawę mebli szkolnych wraz z montażem dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-03-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-10 13:00

Zarządzenie Nr OZ.120.10/2018 Starosty Kolskiego z 19 marca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 120.3/2017 Starosty Kolskiego z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-03-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-10 12:46

Zarządzenie Nr OZ.120.9.2018 Starosty Kolskiego z 16 marca 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-03-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-10 12:43

Zarządzenie Nr OZ.120.8.2018 Starosty Kolskiego z 02 marca 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na "sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Superb rocznik 2012"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-03-02
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-10 12:40

Zarządzenie Nr OZ.120.7.2018 Starosty Kolskiego z 16 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na "Dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-02-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-10 12:38

Zarządzenie Nr OZ.120.6.2018 Starosty Kolskiego z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze młodszego referenta w wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-02-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-10 12:35

Zarządzenie Nr OZ.120.5.2018 Starosty Kolskiego z 25 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na "modernizację ewidencji gruntów i budynków w ramach trzech zadań"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-10 12:33

Zarządzenie Nr 120.4.2018 Starosty Kolskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ulicy Poniatowskiego 21, w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ulicy Blizna 55.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-03-06 12:40

Zarządzenie Nr 120.3.2018 Starosty Kolskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. dotyczące powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na "dostawę systemu monitoringu wizyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół Technicznych w Kole".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-01-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-03-06 12:37

Zarządzenie Nr 120.2.2018 Starosty Kolskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia przeciwpożarowych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów administracyjno-biurowych zarządzanych przez Starostwo Powiatowe w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-01-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-03-06 12:33

Zarządzenie Nr 120.1.2018 Starosty Kolskiego z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-01-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-03-06 12:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-06 12:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8765
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-29 14:31:59