Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Straszków, gm. Kościelec

W dniu 31.05.2023r. Pan Zbigniew Robaszkiewicz zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na  budowie instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Straszków, gm. Kościelec.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Straszków, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2023-06-01 14:22

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem podziemnym gazu płynnego V-2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. m. Koło

W dniu 30.05.2023r. Państwo Mariusz i Marta Zwolińscy zgłosili zamiar rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem podziemnym gazu płynnego V-2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego  w miejsc. Koło, gm. m. Koło 

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem podziemnym gazu płynnego V-2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. m. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2023-05-31 10:10

Budowa instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego w miejsc. Powiercie Kolonia, gm. Koło

W dniu 25.05.2023r. Państwo Iwona i Paweł małż. Łuczak zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego w miejsc. Powiercie Kolonia, gm. Koło 

drukuj (Budowa instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego w miejsc. Powiercie Kolonia, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-05-26
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2023-05-26 14:18

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V= 2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Dzierawy, gm. Koło

W dniu 24.05.2023r. Pani Maria Simons zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V= 2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Dzierawy, gm. Koło. 

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V= 2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Dzierawy, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-05-26
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2023-05-26 12:21

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700dm3 w miejsc. Dąbie, gm. Dąbie

W dniu 24.05.2023r. Państwo Adam i Halina Grabowscy zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie instalacji gazowej wewnetrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V= 2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Dąbie, gm. Dąbie

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700dm3 w miejsc. Dąbie, gm. Dąbie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-05-24
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2023-05-26 11:55
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-26 11:57

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w miejsc. Chojny, gm. Koło

W dniu 15.05.2023r. inwestor Energa-Operator S.A. oddział w Gdańsku zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w miejsc. Chojny, gm. Koło

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 15.05.2023r.

drukuj (Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w miejsc. Chojny, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-06-05
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2023-05-16 13:54
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-05 10:33

Budowa sieci wodociągowej PVC DN 110 dł. 220mb PVC SDR 17 PN 10 w miejsc. Bierzwienna Długa, gm. Kłodawa

W dniu 11.05.2023r. inwestor Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, ul. Bierzwieńska 134, 62-650 Kłodawa zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających ma budowie sieci wodociągowej PVC DN 110 dł. 220mb PVC 17 N 10 w miejsc. Bierzwienna Długa, gm. Kłodawa.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej PVC DN 110 dł. 220mb PVC SDR 17 PN 10 w miejsc. Bierzwienna Długa, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-05-15
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2023-05-15 13:55
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-15 13:56

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Brdów, gm. Babiak

W dniu 11.05.2023r. inwestor Pani Krystyna Potasińska zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Brdów, gm.Babiak.

Wniosek wycofany przez inwestora dnia 05.06.2023r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Brdów, gm. Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-05-11
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2023-05-11 13:34
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-05 11:25

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm.m. Koło

W dniu 08.05.2023r. Państwo Agata i Mariusz Pietrzak zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm.m. Koło

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 08.05.2023r. 

drukuj (Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm.m. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-05-09
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2023-05-09 14:50
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-29 14:30

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w miejsc. Gozdów, gm. Kościelec

W dniu 05.05.2023r. inwestor Energa-Operator S.A. zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w miejsc. Gozdów, gm. Kościelec 

drukuj (Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w miejsc. Gozdów, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-05-09
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2023-05-09 09:13

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w miejsc. Gozdów, gm. Kościelec

W dniu 05.05.2023r. inwestor Energa- Operator S.A. zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w miejsc. Gozdów, gm. Kościelec 

Organ nie wniósl sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robot budowlanych z projektem budowlanym z dnia 05.05.2023r.

drukuj (Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w miejsc. Gozdów, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-05-29
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2023-05-09 08:53
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-29 14:21

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V-2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa

W dniu 05.05.2023r. Pan Marian Piotrowski zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V-2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa .

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia  wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 05.05.2023r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V-2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-05-25
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2023-05-08 14:47
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-25 10:22

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V-2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa

W dniu 28.04.2023r. Pan Aleksander Andrzejewski zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V-2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 28.04.2023r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V-2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-05-25
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2023-05-02 11:54
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-25 10:23

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia w obr. Chojny. gm. Koło

W dniu 24.04.2023r. inwestor spółka Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia w obr. Chojny. gm. Koło 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgloszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 24.04.2023r.

drukuj (Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia w obr. Chojny. gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-05-29
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2023-04-25 12:52
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-29 14:23

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w miejsc. Brdów i Nowiny Brdowskie, gm. Babiak

W dniu 13.04.2023r. inwestor ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w miejsc. Brdów i Nowiny Brdowskie, gm. Babiak.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 13.04.2023r.

drukuj (Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w miejsc. Brdów i Nowiny Brdowskie, gm. Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2023-04-17 12:06
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-01 15:01

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Przybyszew, gm. Olszówka

W dniu 06.04.2023r. inwestorzy Państwo Józef i Liliana Pasińscy zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700dm3 dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Przybyszew, gm. Olszówka.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 06.04.2023r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Przybyszew, gm. Olszówka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-04-12
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2023-04-12 12:02
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-02 11:58

Budowa instalacji gazu ziemnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło

W dniu 05.04.2023r. Pan Józef Wichłacz zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazu ziemnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło

Organ nie wniosł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 05.04.2023r.

drukuj (Budowa instalacji gazu ziemnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-05-29
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2023-04-06 14:37
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-29 14:25

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V-2700 dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa

W dniu 29.03.2023r. Pan Marian Piotrowski zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V-2700 dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.

Wniosek wycofany przez inwestora dnia 24.04.2023r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V-2700 dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-03-30
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2023-03-30 09:19
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-27 09:18

Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Młynek, gm. Osiek Mały

W dniu 17.03.2023r. inwestor Gmina Osiek Mały zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci wodociągowej w miejsc. Młynek, gm. Osiek Mały 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 17.03.2023r.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Młynek, gm. Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-03-21
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2023-03-21 10:51
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-18 08:50

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały

W dniu 16.03.2023r. inwestor Pan Bogdan Górczewski, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 16.03.2023r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-04-14
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2023-03-20 11:43
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-14 10:30

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obr. Koło, gm. miejska Koło

W dniu 09.03.2023r. Państwo Natalia i Tomasz Wendlocha zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obr. Koło, gm. miejska Koło

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 09.03.2023r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obr. Koło, gm. miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-03-10
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2023-03-10 11:27
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-04 13:13

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obr. Ruchenna, gm. Koło

W dniu 06.03.2023r. Pan Sebastian Wałecki zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obr. Ruchenna, gm. Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 06.03.2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-03-07
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2023-03-07 10:51
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-04 13:20

Budowa instalacji gazu wraz z instalacją jednozbiornikową gazu propanowego na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, m. Kłodawa

W dniu 02.03.2023r. Pani Monika Kozłowska zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazu wraz z instalacją jednozbiornikową gazu propanowego na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, m. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektrm budowlanym z dnia 02.03.2023r.

drukuj (Budowa instalacji gazu wraz z instalacją jednozbiornikową gazu propanowego na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, m. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-03-06
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2023-03-06 08:46
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-29 14:46

Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały

W dniu 01.03.2023r. inwestor Pani Zyta Trafna zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie instalacji gazowej dla budynku miezkalnego jednorodzinnego w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgloszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 01.03.2023r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2023-03-02 13:20
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-29 13:40

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny wraz ze zbiornikiem naziemnym V=2700l dla budynku gospodarczego w miejsc. Przedecz

W dniu 28.02.2023r. Pan Stanisław Szcześniewski zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny wraz ze zbiornikiem naziemnym V-2700l dla budynku gospodarczego w miejsc. Przedecz

Wniosek wycofany przez inwestora dnia 10.03.2023r.

drukuj (Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny wraz ze zbiornikiem naziemnym V=2700l dla budynku gospodarczego w miejsc. Przedecz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-03-01
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2023-03-01 10:29
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-29 15:06

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło

W dniu 20.02.2023r. Państwo Agata i Mariusz małż. Pietrzak zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło

Wniosek wycofany przez inwestora dnia 15.03.2023r.

drukuj (Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-02-20
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2023-02-20 14:39
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-20 14:37

Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci nn- 0,4 kV w miejsc. Krzewata, gm. Olszówka

 W dniu 16.02.2023r. inwestor spółka Energa- Operator S.A. zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie i przebudowie elektroenergetycznej sieci nn- 0,4 kV w miejsc. Krzewata, gm. Olszówka

drukuj (Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci nn- 0,4 kV w miejsc. Krzewata, gm. Olszówka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-02-17
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2023-02-17 12:39

Budowa sieci gazowej śr/ciś fi 200;90;63 PERC i światłowodowej fi40PE w miejsc. Kłodawa, gmina Kłodawa

W dniu 02.02.2023r.  spółka TEL-GAZ Sp. z o.o zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci gazowej śr/ciś fi 200;90;63 PERC i światłowodowej fi 40PE w miejsc. Kłodawa, gmina Kłodawa

drukuj (Budowa sieci gazowej śr/ciś fi 200;90;63 PERC i światłowodowej fi40PE w miejsc. Kłodawa, gmina Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-02-03
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2023-02-03 14:13
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-03 14:20

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. 2700l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Dobrów, gm. Kościelec

W dniu 23.01.2023r. Pani Krystyna Więckowska zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. 2700l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Dobrów, gm. Kościelec.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 23.01.2023r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. 2700l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Dobrów, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-24
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2023-01-24 10:02
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-13 10:16

Budowa instalacji jednozbiornikowej gazu propan na potrzeby budynku mieszkalno-gospodarczego w miejsc. Nowa Wieś, gm. Osiek Mały

W dniu 09.01.2023r. Pan Dariusz Stępiński zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji jednozbiornikowej gazu propan na potrzeby budynku mieszkalno-gospodarczego w miejsc. Nowa Wieś, gm. Osiek Mały

drukuj (Budowa instalacji jednozbiornikowej gazu propan na potrzeby budynku mieszkalno-gospodarczego w miejsc. Nowa Wieś, gm. Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2023-01-10 12:13

Budowa kabla energetycznego nn 0,4 kv oraz przebudowa linii napowietrznej obejmująca wymianę dwóch słupów oraz demontaż przewodu Al 4x 50mm-53mw miejsc. Młynek, gm. Osiek Mały

W dniu 28.12.2022r inwestor Energa Operator SA zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie kabla energetycznego nn 0,4 kv oraz przebudowie linii napowietrznej obejmującej wymianę dwóch słupów oraz demontaż przewodu Al 4x 50mm-53m w miejsc. Młynek, gm. Osiek Mały, gm. Osiek Mały

drukuj (Budowa kabla energetycznego nn 0,4 kv oraz przebudowa linii napowietrznej obejmująca wymianę dwóch słupów oraz demontaż przewodu Al 4x 50mm-53mw miejsc. Młynek, gm. Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-12-30
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2022-12-30 14:43

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Ruszków I, gm. Kościelec.

W dniu 28.12.2022r. inwestor Pan Michał Niedźwiedziński, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Ruszków I, gm. Kościelec.

Wniosek wycofany dnia 17.01.2023r.

drukuj (Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Ruszków I, gm. Kościelec.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-12-30
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-12-30 14:33
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-18 13:22

Rozbudowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Babiak, gm. Babiak.

W dniu 21.12.2022r. inwestor Pan Bogdan Sarnowski zgłosił zamiar wykonania robót budowlanyh z projektem budowlanym polegających na  rozbudowie instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Babiak, gm. Babiak.

Pismo z dnia 04.01.2023r o zmianę nazwy zamierzenia na budowę instalacji gazowej.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 21.12.2022r.

drukuj (Rozbudowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Babiak, gm. Babiak.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-12-22
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-12-22 10:31
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-11 09:18

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem szczelnym na nieczystości ciekłe w miejsc. Dobrów, gm. Kościelec

W dniu 12.12.2022r. inwestor Pan Radosław Ciszewski, zgłosił budowę  budynku mieszklnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem szczelnym na nieczystości ciekłe w miejsc. Dobrów, gm. Kościelec.

Zgłoszenie na podstawie art. 29 ust.1 pkt 1a Pb.

drukuj (Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem szczelnym na nieczystości ciekłe w miejsc. Dobrów, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-12-14 11:12
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-04 12:17

Rozbudowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym dwulokalowym w miejsc. Babiak, gm. Babiak

W dniu 08.12.2022r. Pan Ararat Isaghulyan  zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na rozbudowie instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym dwulokalowym  w miejsc.Babiak, gm. Babiak.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 08.12.2022r.

drukuj (Rozbudowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym dwulokalowym w miejsc. Babiak, gm. Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-09
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2022-12-12 09:35
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-09 11:02

Budowa linii kablowych niskiego napięcia oraz złącz kablowych niskiego napięcia w miejsc. Koło, gm.miejska Koło, ul. Perłowa

W dniu 22.11.2022r.  inwestor Energa-Operator SA  z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie linii kablowych niskiego napięcia oraz złącz kablowych niskiego napięcia w miejsc. Koło, gm.miejska Koło, ul. Perłowa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 22.11. 2022r.

drukuj (Budowa linii kablowych niskiego napięcia oraz złącz kablowych niskiego napięcia w miejsc. Koło, gm.miejska Koło, ul. Perłowa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-11-24 11:58
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 12:29

Budowa instalacji gazu ziemnego dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejsc. Koło, gm. m. Koło

W dniu 17.11.2022r. Państwo Kazimierz i Ewa Polewscy zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazu ziemnego dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejsc. Koło, gm. m. Koło

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 17.11.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazu ziemnego dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejsc. Koło, gm. m. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-11-18
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2022-11-18 12:22
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-22 11:22

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kv w miejsc. Koło, gm. m. Koło

W dniu 16.11.2022r., inwestor Energa Operator S.A. zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kv w miejsc. Koło, gm. m. Koło

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 16.11.2022r.

drukuj (Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kv w miejsc. Koło, gm. m. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2022-11-17 10:53
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 12:02

Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew

W dniu 10.11.2022r. inwestor Gmina Grzegorzew zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie sieci wodociągowej w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 10.11.2022r.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2022-11-15 09:15
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-30 11:41

Budowa instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V=2700dm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miesc. Koło, gm. miejska Koło

W dniu 07.11.2022r. inwestorzy Państwo Agnieszka i Andrzej Zasadzińscy, zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V=2700dm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm.miejska Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych  z projektem budowlanym z dnia 07.11.2022r.

drukuj (Budowa instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V=2700dm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miesc. Koło, gm. miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-11-09
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-11-09 13:00
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-23 10:23

Budowa gazociągu śr/ciś. o śr. 200;90;63 PERC i światłowododu w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa

W dniu 04.11.2022r. inwestor Tel-Gaz Sp. z o.o. zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektrm budowlanym polegajacych na budowie gazociągu śr/ciś. o śred.200;90;63 PERC i światłowododu w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.

Decyzja sprzeciw z dnia 15.12.2022r.

drukuj (Budowa gazociągu śr/ciś. o śr. 200;90;63 PERC i światłowododu w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-11-07
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2022-11-07 11:55
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-19 13:24

Budowa wewnętrznej oraz zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2700l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Korzecznik, gm. Kłodawa

W dniu 02.11.2022r. Pani Irena Szałańska zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na  budowie wewnętrznej oraz zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2700l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Korzecznik, gm. Kłodawa

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 02.11.2022r.

drukuj (Budowa wewnętrznej oraz zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2700l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Korzecznik, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-11-03
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2022-11-03 14:42
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-23 10:19

Budowa elektroenergetycznych złacz linii kablowych niskiego napięcia w miejsc. Zielenie, gm. Osiek Mały

W dniu 19.10.2022r. inwestor Energa-Operator s.a. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie elektroenergetyczych złącz kablowych niskiego napięcia w miejsc. Zielenie, gm. Osiek Mały.

Organ nie niósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 19.10.2022r.

drukuj (Budowa elektroenergetycznych złacz linii kablowych niskiego napięcia w miejsc. Zielenie, gm. Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-10-21 14:25
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 12:00

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w miejsc. Leśnica, gm. Koło

W dniu 14.10.2022r. inwestor Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w miejsc. Leśnica, gm. Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 14.10.2022r.

drukuj (Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w miejsc. Leśnica, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2022-10-17 12:19
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 11:59

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa

W dniu 14.10.2022r. inwestor Energa- Operator S.A z siedziba w Gdańsku zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napiecia w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia 14.10.2022r.

drukuj (Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2022-10-17 12:09
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 11:58

Budowa instalacji gazowej zewnętrznej wraz z zbiornikiem naziemnym gazu płynnego w miejsc. Chojny, gm. Koło.

W dniu 13.10.2022r. inwestor Pan Michał Woźniczko zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem  budowlanym polegajacych na budowie instalacji gazowej zewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego w miejsc. Chojny, gm. Koło.

Wniosek wycofany przez inwestora w dniu 20.10.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zewnętrznej wraz z zbiornikiem naziemnym gazu płynnego w miejsc. Chojny, gm. Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-10-21
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-10-14 14:37
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-21 14:27

Rozbudowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym dwulokalowym w miejsc. Babiak, gm. Babiak.

W dniu 12.10.2022r. inwestor Pan Ararat Isaghulyan zgłosił zamiar rozbudowy z projektem budowlanym instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym dwulokalowym w miejsc. Babiak, gm. Babiak.

Wniosek wycofany przez inwestora w dniu 04.11.2022r.

drukuj (Rozbudowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym dwulokalowym w miejsc. Babiak, gm. Babiak.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-10-13 13:36
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 11:55

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w miejsc. Koło.

W dniu 10.10.2022r. inwestor Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ul. Asnyka 21, 62-600 Koło, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku biurowego w miejsc.Koło, gm.Koło. 

Wniosek wycofano dnia 27.10.2022r.

drukuj (Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w miejsc. Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-10-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-10-10 13:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-02 14:44

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały

W dniu 30.09.2022r. Państwo Aleksandra i Robert Kałużni zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały. 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 30.09.2022r.

drukuj (Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-10-03
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2022-10-03 11:28
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-13 10:53

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Ozorzyn, gm. Babiak

W dniu 29.09.2022r. Pan Dariusz Niżewski zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Ozorzyn, gm. Babiak

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 29.09.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Ozorzyn, gm. Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-09-30
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2022-09-30 13:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-24 11:37

Budowa instalacji zbiornikowej gazu o poj. 2700l wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku mieszkalnego w miejsc. Witowo, gm. Osiek Mały

W dniu 29.09.2022r. Pani Ewa Cichocka zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji zbiornikowej gazu o poj. 2700l wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku mieszkalnego w miejsc. Witowo, gm. Osiek Mały.

Wniosek wycofany przez inwestora dnia 06.10.2022r.

drukuj (Budowa instalacji zbiornikowej gazu o poj. 2700l wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku mieszkalnego w miejsc. Witowo, gm. Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-09-29
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2022-09-29 14:19
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-07 11:05

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w miejsc. Kościelec, gm. Kościelec

W dniu 27.09.2022r. inwestor Energa Operator S.A. Gdańsk zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w miejsc. Kościelec, gm. Kościelec.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 27.09.2022r.

drukuj (Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w miejsc. Kościelec, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2022-09-29 11:58
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 11:52

Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Babiak, gm. Babiak

W dniu 26.09.2022r. Pan Piotr Tanalski zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Babiak, gm. Babiak.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 26.09.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Babiak, gm. Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-09-26
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2022-09-26 14:44
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-26 08:48

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 dn 63 w miejsc. Koło, gm. m Koło

W dniu 16.09.2022r inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 dn 63 w miejsc. Koło, gm. m Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 16.09.2022r.

drukuj (Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 dn 63 w miejsc. Koło, gm. m Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2022-09-19 09:14
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 10:39

Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego V-2700l, zbiornik naziemny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym w miejsc. Dąbie, gm. Dąbie

 W dniu 16.09.2022r inwestor Pani Jolanta Andrzejczak zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego V-2700l, zbiornik naziemny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym w miejsc. Dąbie, gm. Dąbie

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 16.09.2022r.

drukuj (Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego V-2700l, zbiornik naziemny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym w miejsc. Dąbie, gm. Dąbie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-09-16
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2022-09-16 14:50
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-27 14:07

Budowa sieci wodociągowej ul. Nowej w Kłodawie w miejsc. Kłodawa, m. Kłodawa,

W dniu 16.09.2022r inwestor Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci wodociągowej ul. Nowej w Kłodawie w miejsc. Kłodawa, m. Kłodawa,

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 16.09.2022r.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej ul. Nowej w Kłodawie w miejsc. Kłodawa, m. Kłodawa,)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2022-09-16 14:08
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 12:32

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V-4850dm3 dla budynku mieszkalnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa

W dniu 13.09.2022r. inwestor Pan Roman Nowakowski zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na  budowie instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V-4850dm3 dla budynku mieszkalnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.

Wniosek wycofany przez inwestora dnia 16.12.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V-4850dm3 dla budynku mieszkalnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-09-14
 • opublikował: Iwona Nykiel
  data publikacji: 2022-09-14 12:38
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-19 13:06

Budowa kabla energetycznego nn 0,4 kV oraz sześć złącz kablowych w miejsc. Borki, gm. Koło

W dniu 07.09.2022r inwestor Energa Operator SA zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie kabla energetycznego nn 0,4 kV oraz sześć złącz kablowych w miejsc. Borki, gm. Koło

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.09.2022r.

drukuj (Budowa kabla energetycznego nn 0,4 kV oraz sześć złącz kablowych w miejsc. Borki, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-09-09 11:36
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-07 14:20

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V-2700l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

W dniu 05.09.2022r Pani Grażyna Filipczak zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V-2700l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Zalesie, gm. Dabie

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym  z dnia 05.09.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V-2700l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-09-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-09-06 13:32
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-26 14:27

Budowa instalacji gazowej wewnetrznej wraz z zbiornikiem naziemnym gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.

W dniu 05.09.2022r. inwestorzy Państwo Małgorzata i Mariusz Kubajka, zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji  gazowej wewnętrznej wraz z zbiornikiem gazu płynnego o poj. 2700 dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 05.09.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnetrznej wraz z zbiornikiem naziemnym gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-09-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-09-06 13:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-20 10:27

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Koło.

W dniu 02.09.2022r. inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz, ul. Wrocławska 71, 62-800 Kalisz, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Koło, ul. Miodowa, gm. Miejska Koło.

Wniosek wycofany przez inwestora w dniu 22.09.2022r.

drukuj (Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-09-06 11:23
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 11:45

Budowa sieci wodociagowej w miejsc. Słupeczka, Krzykosy, gm. Kłodawa.

W dniu 02.09.2022r. inwestor Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci wodociagowej PE110 o długości 671mb w miejsc. Słupeczka, Krzykosy, gm. Kłodawa.

drukuj (Budowa sieci wodociagowej w miejsc. Słupeczka, Krzykosy, gm. Kłodawa.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-09-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-09-06 10:27

Budowa instalacji gazu płynnego z zbiornikiem naziemnym V=4850l wraz z wewnętrzną instalacją gazową na potrzeby budynku mieszkalnego jednrodzinnego w miejsc. Katarzyna, gm. Przedecz.

W dniu 31.08.2022r. inwestorzy Państwo Anna i Tomasz Musiał, zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji  gazu płynnego z zzbiornikiem naziemnym V=4850l wraz z wewnetrzną instalacją gazową do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Katarzyna, gm. Przedecz.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 31.08.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazu płynnego z zbiornikiem naziemnym V=4850l wraz z wewnętrzną instalacją gazową na potrzeby budynku mieszkalnego jednrodzinnego w miejsc. Katarzyna, gm. Przedecz.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-08-31 14:14
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-26 14:55

Przebudowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. Koło

W dniu 30.08.2022r. inwestor Pani Alina Olejnik, zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na przebudowie instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego w miejsc. Koło, gm. Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 30.08.2022r.

drukuj (Przebudowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-08-31 13:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-19 10:50

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej -zbiornik naziemny gazu płynnego V=4850dm3 w miejsc. Krzykosy, gm. Kłodawa.

W dniu 30.08.2022r. inwestor Pan Dawid Sieczkowski, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji  wewnętrznej wraz z zbiornikiem gazu płynnego o poj. 4850dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Krzykosy, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektrm budowlanym z dnia 30.08.2022.

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej -zbiornik naziemny gazu płynnego V=4850dm3 w miejsc. Krzykosy, gm. Kłodawa.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-08-31 13:52
 • zmodyfikował: Iwona Nykiel
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-26 14:22

Budowa instalacji zbiornikowej gazu - zbiornik naziemny na potrzeby budynku gastronomicznego w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew.

W dniu 26.08.2022r. inwestor Pan Marcin Kawka, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji zbiornikowej gazu - zbiornik naziemny o poj. 6400l dla budynku gastronomicznego w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew.

Wniosek wycofany przez inwestora w dniu 07.09.2022r.

drukuj (Budowa instalacji zbiornikowej gazu - zbiornik naziemny na potrzeby budynku gastronomicznego w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-08-30 10:25
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 11:39

Budowa instalacji zbiornikowej gazu - zbiornik naziemny na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew.

W dniu 26.08.2022r. inwestor Pan Marcin Kawka, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji zbiornikowej gazu - zbiornik naziemny o poj. 4850l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew.

Wniosek wycofany przez inwestora w dniu 07.09.2022r.

drukuj (Budowa instalacji zbiornikowej gazu - zbiornik naziemny na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-08-30 10:20
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 11:40

Budowa sieci kanalizacyjnej PVC-u DN 200 SN 8 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.

W dniu 25.08.2022r. inwestor Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci kanalizacyjnej PVC-u DN 200 SN8 o długości 186mb w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 25.08.2022r.

drukuj (Budowa sieci kanalizacyjnej PVC-u DN 200 SN 8 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-08-29 14:50
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 11:37

Budowa sieci wodociągowej z rur PE 90 o długości 119 mb w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.

W dniu 25.08.2022r. inwestor Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych  z projektem budowlanym polegających na budowie sieci wodociągowej z rur PE 90 o długości 119mb w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 25.08.2022r.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej z rur PE 90 o długości 119 mb w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-08-29 14:45
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 11:35

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 dn 63 wraz z przyłączem gazu ś/c PE dn 25 sztuk 1 w miejsc. Koło, gm. miejska Koło

W dniu 17.08.2022r. inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100RC SDR 11 dn 63 wraz z przyłączem gazu ś/c PE dn 25 sztuk 1 w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 17.08.2022r.

drukuj (Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 dn 63 wraz z przyłączem gazu ś/c PE dn 25 sztuk 1 w miejsc. Koło, gm. miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-08-19 14:40
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 11:32

Budowa linii kablowej niskiego napięcia i złącz kablowych z pomiarem w miejsc. Leśnica, gm. Koło i w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew

W dniu 16.08.2022r. inwestor Energa - Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie linii kablowej niskiego napięcia i złacz kablowych z pomiarem w miejsc. Leśnica, gm. Koło i w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 16.08.2022r.

drukuj (Budowa linii kablowej niskiego napięcia i złącz kablowych z pomiarem w miejsc. Leśnica, gm. Koło i w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-09-06
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-08-18 13:18
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-06 10:13

Przebudowa istniejącej linii napowietrznej typu AL.4x25mm2 na linię napowietrzną wykonaną przewodem AsXSn 4x95mm2oraz budowa odcinka linii kablowej kablem typu NA2XY (YAKXS) 4x120mm2 i wymiana istniejacych przyłączy napowietrznych AL.4x16mm2 na AaXSn 4x25mm2 w miejsc. Leszcze, gm. Kłodawa

W dniu 16.08.2022r. inwestor Energa - Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na przebudowie istniejącej linii napowietrznej typu AL.4x25mm2 na linię napowietrzną wykonaną przewodem AsXSn 4x95mm2 oraz budowę odcinka linii kablowej kablem typu NA2XY 9yakxs) 4x120mm2 i wymianę istniejacych przyłaczy napowietrznych AL.4x16mm2 na AsXSn 4x25mm2 w miejsc. Leszcze, gm.Kłodawa.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 16.08.2022r.

drukuj (Przebudowa istniejącej linii napowietrznej typu AL.4x25mm2 na linię napowietrzną wykonaną przewodem AsXSn 4x95mm2oraz budowa odcinka linii kablowej kablem typu NA2XY (YAKXS) 4x120mm2 i wymiana istniejacych przyłączy napowietrznych AL.4x16mm2 na AaXSn 4x25mm2 w miejsc. Leszcze, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-08-18
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-08-18 12:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-07 10:24

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło

W dniu 12.08.2022r. inwestorzy Państwo Piotr i Mariola Szulc, zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 12.08.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-08-18 12:16
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 11:31

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Koło, gm.miejska Koło, ul. Miłosna i Wiatraczna

Wdniu 11.08.2022r. inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz, ul. Wrocławska 71, 62-800 Kalisz, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na przebudowie drogi w zakresie oświetenia zewnętrznego w miejsc. Kolo, gm.miejska Koło, ul. Miłosna i Wiatraczna.

Wniosek wycofano dnia 30.08.2022r.

drukuj (Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Koło, gm.miejska Koło, ul. Miłosna i Wiatraczna)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-08-12
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-08-12 14:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-31 11:55

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło

W dniu 10.08.2022r. inwestor Pan Sławomir Piotrowski zglosił zamiar wykonania robót budowlanyvch z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm.miejska Koło. Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 10.08.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-08-25
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-08-11 14:01
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-25 08:42

Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Babiak, gm. Babiak

W dniu 10.08.2022r. inwestor Pan Piotr Tanalski zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Babiak, gm. Babiak.

Wniosek wycofano dnia 25.08.2022

drukuj (Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Babiak, gm. Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-08-11
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-08-11 13:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-31 12:03

Budowa instalacji zbionikowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym o poj. V=2700dm3 w miejsc. Łączewna, gm. Przedecz

W dniu 09.08.2022r. inwestorzy Państwo Marek Jerzy Wilk i Agnieszka Wilk, zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2700dm3 w miejsc. Łączewna, gm.Przedecz.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 09.08.2022r.

drukuj (Budowa instalacji zbionikowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym o poj. V=2700dm3 w miejsc. Łączewna, gm. Przedecz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-08-11
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-08-11 13:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-09 10:42

Budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Brdów, gm. Babiak.

W dniu 04.08.2022r. inwestor Pan Mariusz Chabasiński, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w bynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Brdów, gm. Babiak.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 04.08.2022r.

drukuj (Budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Brdów, gm. Babiak.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-08-25
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-08-05 14:58
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-25 12:21

Budowa instalacji gazowej zewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Rgielew, gm. Kłodawa

W dniu 01.08.2022r. inwestor Pani Grażyna Marczak, zgłosiła zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji gazowej zewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Rgielew, gm. Kłodawa.

Wniosek wycofano dnia 06.09.2022r

drukuj (Budowa instalacji gazowej zewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Rgielew, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-08-04
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-08-04 09:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-07 10:43

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. V=4850dm3 w miejsc. Głębokie, gm. Olszówka

W dniu 01.08.2022r. inwestor Państwo Renata i Robert Węgielewscy zgłosili zamiar budowy  z projektem budowlanym instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. V=4850dm3 w miejsc. Głębokie, gm.Olszówka.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 01.08.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnętrznej ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. V=4850dm3 w miejsc. Głębokie, gm. Olszówka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-08-04 09:35
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 11:29

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały

W dniu 29.07.2022r. inwestorzy Państwo Kamil i Marta Chwiałkowscy zgłosili zamiar budowy z projektem budowlanym  instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały.

Wniosek wycofany przez inwestora w dniu 08.08.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-08-01 14:58
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 09:54

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym podziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V=2700l. w miejsc.Zalesie, gm. Dąbie.

W dniu 27.07.2022r. inwestor Pan Sławomir Siwiński, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym podziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V=2700l. w miejsc.Zalesie, gm. Dąbie.

drukuj (Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym podziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V=2700l. w miejsc.Zalesie, gm. Dąbie.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-07-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-07-28 11:02

Przebudowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku produkcyjno-magazynowego w miejsc. Koło.

W dniu 07.07.2022r. inwestor Piekarnia i Cukiernia Walkowiak s.c. Edward i Jolanta Walkowiak zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na przebudowie instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku produkcyjno - magazynowego w miejsc. Koło, gm.miejska Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 17.08.2022r.

drukuj (Przebudowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku produkcyjno-magazynowego w miejsc. Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-07-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-07-27 10:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-17 15:02

Budowa kabla energetycznego nn 0,4kv typu NA2XY 4x70 mm-168/185mb oraz demontaż czterech złącz kablowych i kolidujacych odcinków kabla w miejsc. Koło, gm.miejska Koło

W dniu 18.07.2022r. inwestor energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie kabla energetycznego nn 0,4kV typu NA2XY 4x700mm-168/185mb oraz demontaż czterech złącz kablowych i kolidujących odcinków kabla.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 18.07.2022r.

drukuj (Budowa kabla energetycznego nn 0,4kv typu NA2XY 4x70 mm-168/185mb oraz demontaż czterech złącz kablowych i kolidujacych odcinków kabla w miejsc. Koło, gm.miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-08-04
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-07-20 13:25
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-04 09:00

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 dn 63 wraz z przyłączem gazu ś/c PE dn 25 sztuk 1 w miejsc. Koło, gm. miejska Koło

W dniu 18.07.2022r. inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 dn 63 wraz z przyłączem gazu ś/c PE dn 25 sztuk 1 w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

Wniosek wycofany przez inwestora w dniu 05.08.2022r.

drukuj (Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 dn 63 wraz z przyłączem gazu ś/c PE dn 25 sztuk 1 w miejsc. Koło, gm. miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-08-08
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-07-20 13:08
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-08 10:15

Budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w lokalu mieszkalnym (2 lokale) w miejsc. Kościelec, gm. Kościelec

W dniu 18.07.2022r. inwestor Pan Dariusz Urbański zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w lokalu mieszkalnym  (2 lokale) w miejsc. Kościelec, gm. Kościelec.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 18.07.2022r.

drukuj (Budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w lokalu mieszkalnym (2 lokale) w miejsc. Kościelec, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-08-05
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-07-20 10:47
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-05 14:51

Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=2700l (zbiornik naziemny) wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Powiercie Kolonia, gm. Koło

W dniu 18.07.2022r. inwestor Pan Roman Kmieć, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych  z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=2700l(zbiornik naziemny) wraz z wewnetrzna instalacją gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Powiercie Kolonia, gm.Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 18.07.2022r.

drukuj (Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=2700l (zbiornik naziemny) wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Powiercie Kolonia, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-07-20 10:00
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 11:26

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - adaptacja projektu gotowego EX 21 G2 SOFT ARCHIPELAG_PL w miejsc. Dobrów, gm. Kościelec

W dniu 14.07.2022r. inwestor Pan Franciszek Lorenc, zgłosił budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - adaptacja projektu gotowego EX 21 G2 SOFT ARCHIPELAG_PL w miejsc. Dobrów, gm. Kościelec.

Wniosek wycofany przez inwestora w dniu 16.08.2022r.

drukuj (Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - adaptacja projektu gotowego EX 21 G2 SOFT ARCHIPELAG_PL w miejsc. Dobrów, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-08-19
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-07-15 14:17
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-19 13:57

Budowa odcinka sieci wodociągowej na długości 143,00mb w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew

W dniu 13.07.2022r. inwestor Gmina Grzegorzew, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew, zgłosił zamiar wykonania robót budowlaych z projektem budowlanym polegajacych na budowie odcinka sieci wodociągowej na długości 143,00mb w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 13.07.2022r.

drukuj (Budowa odcinka sieci wodociągowej na długości 143,00mb w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-07-15 09:35
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 11:24

Przebudowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm.miejska Koło

W dniu 13.07.2022r. inwestor Pani Alina Olejnik zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na przebudowie instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

Wniosek wycofany przez inwestora w dniu 25.07.2022r.

drukuj (Przebudowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm.miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-07-26
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-07-14 10:41
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-26 13:27

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700dm3 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa

W dniu 12.07.2022r. inwestorzy Państwo Ola i Andrzej Krzemińscy, zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie instalacji gazowej wewnętrznej ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700dm3 w miejsc. Kłodawa,              gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 12.07.2022r.

 

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700dm3 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-08-11
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-07-13 14:05
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-11 11:51

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej do istniejącej skrzynki gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Koło, gm.miejska Koło

W dniu 07.07.2022r. inwestor Pani Jolanta Kostrzewa-Grądziel, zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej do istniejącej skrzynki gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.07.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej do istniejącej skrzynki gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Koło, gm.miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-08-01
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-07-11 09:04
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-01 15:01

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm.miejska Koło.

W dniu 06.07.2022r. inwestor Pan Sławomir Piotrowski, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej zasilnek gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

Wniosek wycofany przez inwestora w dniu 25.07.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm.miejska Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-07-26
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-07-08 14:16
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-26 13:30

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego w miejsc. Dąbie, gm. Dąbie

W dniu 05.07.2022r. inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie linii kablowej nn 0,4kV oświetlenia ulicznego w miejsc. Dąbie, gm. Dąbie.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgloszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 05.07.2022r.

drukuj (Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego w miejsc. Dąbie, gm. Dąbie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-07-26
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-07-08 14:11
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-26 10:05

Budowa instalacji zbiornikowej i wewnętrznej gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.

W dniu 29.06.2022r. inwestor Pani Teresa Tomasik zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie instalacji zbiornikowej i wewnętrznej gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgloszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 29.06.2022r.

drukuj (Budowa instalacji zbiornikowej i wewnętrznej gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-07-01
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-07-01 09:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-28 15:10

Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Powiercie, gm. Koło

W dniu 29.06.2022r. inwestor Państwo  Irena i Dariusz Czupryńscy zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Powiercie, gm. Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 29.06.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Powiercie, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-07-01
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-07-01 09:43
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-11 11:56

Budowa wewnętrznej oraz zbiornikowej instalacji gazu plynnego ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2,70m3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Dzierawy, gm. Koło

W dniu 24.06.2022r. inwestor Pani Paulina Tęgos zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie wewnętrznej oraz zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2,70m3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Dzierawy, gm. Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 24.06.2022r.

drukuj (Budowa wewnętrznej oraz zbiornikowej instalacji gazu plynnego ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2,70m3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Dzierawy, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-07-14
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-07-01 09:18
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-14 10:43

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm.miejska Koło.

W dniu 28.06.2022r. inwestorzy Państwo Barbara i Józef Jankowscy, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło,                 gm. miejska Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 28.06.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm.miejska Koło.)

Metryka

 • data wytworzenia: 2022-07-08
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-06-30 15:00
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-08 08:53

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło

W dniu 28.06.2022r.  inwestor Pani Zuzanna Miastowska zgłosiła  zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 28.06.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-07-18
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-06-30 14:51
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-18 09:24

Budowa instalacji gazowej wewnetrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego v=2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm.miejska Koło

W dniu 22.06.2022r. inwestor Pani Joanna Pawlak, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie  instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

Wniosek wycofany przez inwestora w dniu 08.08.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnetrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego v=2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm.miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-06-23 12:32
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 11:22

Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Czołowo Kolonia, gm. Koło

W dniu 22.06.2022r. inwestorzy Państwo Dorota i Mariusz Bartłomiejczak, zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Czołowo Kolonia, gm. Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 22.06.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Czołowo Kolonia, gm. Koło)

Metryka

 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-06-23 09:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-12 12:01

Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego w miejsc. Brdów, gm. Babiak

W dniu 22.06.2022r. inwestorzy Państwo Izabela i Adam Kacprzyccy zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego w miejsc. Brdów, gm. Babiak.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 22.06.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego w miejsc. Brdów, gm. Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-06-23
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-06-23 09:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-12 11:59

Budowa instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Babiak, gm. Babiak

W dniu 17.06.2022r. inwestorzy Państwo Grażyna i Jan Bartosik, zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Babiak, gm. Babiak.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 17.06.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Babiak, gm. Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-07-08
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-06-21 13:34
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-08 08:52

Budowa i przebudowa sieci wodociagowej w miejsc. Dąbie: ul. A.Asnyka, ul.J. Kilińskiego, ul. M. Konopnickiej, ul. Kolskiej,ul. T. Kościuszki, ul. A.Mickiewicza, ul. Nadrzecznej, ul. Przemysłowej, ul. Łęczyckiej, ul. S. Wyszyńskiego, ul. S. Żeromskiego, ul. 1-ego Maja, ul. 3-ego Maja.

W dniu 13.06.2022r. inwestor Gmina Dąbie, Plac Mickiewicza1, 62-660 Dąbie zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowę i przebudowę sieci wodociągowejw miejsc. Dąbie: ul. A.Asnyka, ul.J. Kilińskiego, ul. M. Konopnickiej, ul. Kolskiej,ul.  T. Kościuszki, ul. A.Mickiewicza, ul. Nadrzecznej, ul. Przemysłowej, ul. Łęczyckiej, ul. S. Wyszyńskiego, ul. S. Żeromskiego, ul. 1-ego Maja, ul. 3-ego Maja, gm. Dąbie.

drukuj (Budowa i przebudowa sieci wodociagowej w miejsc. Dąbie: ul. A.Asnyka, ul.J. Kilińskiego, ul. M. Konopnickiej, ul. Kolskiej,ul. T. Kościuszki, ul. A.Mickiewicza, ul. Nadrzecznej, ul. Przemysłowej, ul. Łęczyckiej, ul. S. Wyszyńskiego, ul. S. Żeromskiego, ul. 1-ego Maja, ul. 3-ego Maja.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-06-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-06-14 12:37

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Dąbie, ul. 3-ego Maja.

W dniu 13.06.2022r. inwestor Gmina Dąbie, Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie i przebudowie sieci kanalizacji deszczowej w miejsc. Dąbie przy ul. 3-ego Maja, gm. Dąbie.

drukuj (Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Dąbie, ul. 3-ego Maja.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-06-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-06-14 12:19

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały

W dniu 09.06.2022r. inwestor Państwo Rafał i Natalia Jabłońscy, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 09.06.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-07-11
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-06-10 15:00
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-11 09:36

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700l do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Przedecz, gm. Przedecz

W dniu 09.06.2022r. inwestor Pan Paweł Karpiński zgłosil zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700l w miejsc. Przedecz, gm. Przedecz..

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 09.06.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700l do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Przedecz, gm. Przedecz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-07-11
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-06-10 14:53
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-11 09:39

Budowa elektroenergetycznego przyłącza napowietrznego nN, linii kablowej nN, wymiany istniejącego transformatora dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Tarnówka Duża, gm. Dąbie

W dniu 08.06.2022r. inwestor Energa Operator S.A. Oddział Kalisz, Al.Wolności 8, 62-800 Kalisz, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN, linii kablowej nN, wymiany istniejącego transformatora dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Tarnówka Duża, gm. Dąbie.

Ogan nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 08.06.2022r.

drukuj (Budowa elektroenergetycznego przyłącza napowietrznego nN, linii kablowej nN, wymiany istniejącego transformatora dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Tarnówka Duża, gm. Dąbie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-07-08
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-06-10 11:47
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-08 14:21

Budowa elektroenergetycznego przyłącza napowietrznego nN, linii kablowej nN, wymiany istniejącego transformatora dla zasilania gospodarstwa rolnego w miejsc. Tarnówka Duża, gm. Dąbie

W dniu 08.06.2022r. inwestor Energa Operator S.A. Oddział Kalisz, Al.Wolności 8, 62-800 Kalisz, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym  polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza napowietrznego nN, linii kablowej nN, wymianie istniejacego transformatora dla zasilania gospodarstwa rolnego w miejsc. Tarnówka Duża, gm. Dąbie.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 08.06.2022r.

drukuj (Budowa elektroenergetycznego przyłącza napowietrznego nN, linii kablowej nN, wymiany istniejącego transformatora dla zasilania gospodarstwa rolnego w miejsc. Tarnówka Duża, gm. Dąbie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-07-11
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-06-10 11:07
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-11 09:35

Budowa linii kablowej niskiego napięcia i złącz kablowych z pomiarem w miejsc. Koło, gm.miejska Koło i w miejsc. Borki, gm. Koło

W dniu 07.06.2022r. inwestor Energa Operator S.A. u. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie linii kablowej niskiego napięcia i złącz kablowych z pomiarem w miejsc. Koło, gm. miejska Koło i w miejsc. Borki, gm. Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.06.2022r.

drukuj (Budowa linii kablowej niskiego napięcia i złącz kablowych z pomiarem w miejsc. Koło, gm.miejska Koło i w miejsc. Borki, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-06-28
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-06-09 10:18
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-28 14:10

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700dm3 w miejsc. Zabłocie, gm. Grzegorzew

W dniu 02.06.2022r. inwestorzy  Państwo Ewa i Grzegorz Michalak zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem gazu płynnego o poj. V=2700 dm3 w miejsc. Zabłocie,              gm. Grzegorzew.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 02.06.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700dm3 w miejsc. Zabłocie, gm. Grzegorzew)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-06-06
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-06-06 13:12
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-23 09:04

Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=2700l (zbiornik naziemny) wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Dąbie, gm. Dąbie

W dniu 01.06.2022r. inwestor Pani Jolanta Andrzejczak, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego, zbiornik naziemny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Dąbie, gm. Dąbie.

Wniosek wycofany przez inwestora w dniu 26.07.2022r.

drukuj (Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=2700l (zbiornik naziemny) wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Dąbie, gm. Dąbie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-07-27
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-06-02 12:00
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-27 13:06

Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=4850l (zbiornik naziemny) wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Powiercie Wieś, gm. Koło

W dniu 01.06.2022r. inwestor Pani Maria Szczepańska, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlnym polegających na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=4850l (zbiornik naziemny) wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Powiercie Wieś, gm. Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 01.06.2022r.

drukuj (Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=4850l (zbiornik naziemny) wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Powiercie Wieś, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-06-21
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-06-02 11:53
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-21 13:14

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło

W dniu 30.05.2022r. inwestor Pan Sławomir Piotrowski zgłosił zamiar wykonania robót budowlnych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

Wniosek wycofano dnia 06.06.2022r.

 

 

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-05-31
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-05-31 12:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-20 13:18

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Koło, gm.miejska Koło i w miejsc. Ruszków II, gm. Kościelec

W dniu 24.05.2022r. inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz, ul. Wrocławska 71, 62-800 Kalisz zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło i w miejsc. Ruszków II, gm. Kościelec.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 24.05.2022r.

drukuj (Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Koło, gm.miejska Koło i w miejsc. Ruszków II, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-06-23
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-05-25 14:55
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-23 09:37

Budowa sieci wodociagowej w miejsc. Ruszków Drugi, gm. Kościelec

W dniu 24.05.2022r. inwestor Pani Maria Świtała zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie sieci wodociagowej w miejsc. Ruszków Drugi, gm. Kościelec.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 24.05.2022r.

drukuj (Budowa sieci wodociagowej w miejsc. Ruszków Drugi, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-05-25
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-05-25 14:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-13 14:17

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzegorzew, gm. Grzegorzew.

W dniu 13.05.2022r. inwestor Gmina Grzegorzew, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 13.05.2022r.

drukuj (Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzegorzew, gm. Grzegorzew.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-05-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-05-13 12:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-26 08:42

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kv w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Bierzwienna Długa Kol. , gm. Kłodawa, dz. Nr 524/3, 335, 347.

W dniu 09.05.2022r. inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz, ul. Wrocławska 71, 62-800 Kalisz zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających budowie sieci elektroenergetycznej do 1kv w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Bierzwienna Długa Kolonia, gm. Kłodawa, dz. Nr 524/3, 335, 347. 

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 09.05.2022r.

drukuj (Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kv w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Bierzwienna Długa Kol. , gm. Kłodawa, dz. Nr 524/3, 335, 347.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-05-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-05-10 12:17
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-30 09:17

Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami w miejsc. Baranowiec, gm. Dąbie.

W dniu 04.05.2022r. inwestor Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o., ul. Przemysłowa 1, 62-660 Dąbie zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci wodociagowej wraz z przyłączami w miejsc. Baranowiec, gm. Dąbie.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 04.05.2022r.

drukuj (Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami w miejsc. Baranowiec, gm. Dąbie.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-05-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-05-06 09:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-26 08:39

Budowa sieci wodociagowej - wodociąg zasialania awaryjnego wraz z przebudową istniejącego odcinka sieci wodociągowej w miejsc. Cichmiana, gm. Dąbie.

W dniu 04.05.2022r. inwestor Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o., ul. Przemysłowa 1, 62-660 Dąbie zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci wodociągowej - wodociąg zasilania awaryjnego wra z przebudową istniejącego odcinka sieci wodociagowej w miejsc. Cichmiana, gm. Dąbie.

drukuj (Budowa sieci wodociagowej - wodociąg zasialania awaryjnego wraz z przebudową istniejącego odcinka sieci wodociągowej w miejsc. Cichmiana, gm. Dąbie.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-05-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-05-06 09:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 09:44

Budowa sieci wodociagowej DN225 w miejsc. Krzewo, gm. Dąbie.

W dniu 04.05.2022r. inwestor Gmina Dąbie, Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci wodociągowej DN225 w miejsc. Krzewo, gm. Dąbie.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 04.05.2022r.

drukuj (Budowa sieci wodociagowej DN225 w miejsc. Krzewo, gm. Dąbie.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-05-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-05-06 09:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-26 08:38

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Leśnica, gm. Koło

W dniu 26.04.2022r.  Pani Anna Leszcz zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Leśnica, gm. Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 26.04.2022r.

drukuj (Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Leśnica, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-04-28 10:46
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 10:57

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków do 5m3 w miejsc. Augustynów, gm. Dąbie

W dniu 22.04.2022r. inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ,ul. Przemysłowa 1, 62-660 Dąbie zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowa lokalnej oczyszczalni ścieków o poj. do 5m3 w miejsc. Augustynów, gm. Dąbie.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 22.04.2022r.

drukuj (Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków do 5m3 w miejsc. Augustynów, gm. Dąbie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-04-25 14:46
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 10:55

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków do 5m3 w miejsc. Krzewo, gm. Dąbie

W dniu 22.04.2022r. inwestor Gmina Dąbie, Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków do 5m3 w miejsc. Krzewo, gm. Dąbie.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 22.04.2022r.

drukuj (Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków do 5m3 w miejsc. Krzewo, gm. Dąbie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-04-25 14:41
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 10:53

Budowa przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej w miejsc. Koło.

W dniu 14.04.2022r. EVEREST DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. K., zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie przyłącza wodociagowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej w miejsc. Koło, ul. Cegielniana.

Wniosek wycofano dnia 29.04.2022r

drukuj (Budowa przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej w miejsc. Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-04-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-04-19 10:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-02 09:08

Budowa sieci kkanalizacji sanitarnej oraz wodociagowej w miejsc. Kłodawa, ul. Gruntowa.

W dniu 13.04.2022r. Gmina Kłodawa, zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Gruntowej w miejsc. Kłodawa.

drukuj (Budowa sieci kkanalizacji sanitarnej oraz wodociagowej w miejsc. Kłodawa, ul. Gruntowa.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-04-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-04-13 13:33

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kościelec.

W dniu 12.04.2022r. Pan Stanisław Kujawa, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kościelec, gm. Kościelec.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 12.04.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kościelec.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-04-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-04-13 12:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-26 08:21

Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Babiak.

W dniu 05.04.2022r. Pan Julian Błaszczyk, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Babiak, gm. Babiak.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 05.04.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Babiak.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-04-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-04-06 13:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-26 08:37

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV w miejsc. Koło.

W dniu 28.03.2022r. inwestor Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

drukuj (Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV w miejsc. Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-03-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-03-29 13:36

Budowa instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V=2700dm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego w miejsc. Waki, gm. Kościelec

W dniu 21.03.2022r. inwestor Arkadiusz Szkudlarek zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V=2700dm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego w miejsc. Waki, gm. Kościelec.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 21.03.2022r.

drukuj (Budowa instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V=2700dm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego w miejsc. Waki, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-03-22
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-03-22 12:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-26 08:36

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Wąska

W dniu 17.03.2022r. inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz zgłosił zamiar budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Kłodawa, gm. Kodawa, ul. Wąska.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 17.03.2022r.

drukuj (Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Wąska)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-04-07
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-03-22 11:57
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-07 14:56

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

W dniu 16.03.2022r. inwestor Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 16.03.2022r.

drukuj (Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-03-17
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-03-17 10:51
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 10:46

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

W dniu 15.03.2022r. Pan Jerzy Jakubowski, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 15.03.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-03-24
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-03-17 10:44
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-24 10:15

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejsc. Koło, gm.miejska Koło

w dniu 15.03.2022r. inwestor Farma Wiatrowa Piekarzew Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejsc. Koło, gm. miejska Koło. 

Organ nie wniósl sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robot budowlanych z projektem budowlanym z dnia 15.03.2022r.

drukuj (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejsc. Koło, gm.miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-03-21
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-03-17 10:35
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-21 11:11

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło

W dniu 07.03.2022r. inwestor Pan Marek Kaftan zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.03.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-04-07
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-03-09 13:20
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-07 14:55

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700 dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Wólka Czepowa, gm. Kłodawa

W dniu 14.02.2022r. inwestor Pan Mieczysław Czerwczak zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. V=2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Wólka Czepowa, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 14.02.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700 dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Wólka Czepowa, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-02-25
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-02-15 17:13
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-25 13:40

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Kłodawa: ul. Dzwonkowa, Chabrowa, Makowa, Rumiankowa, gm. Kłodawa

W dniu 11.02.2022r. inwestor Oświetenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., zgłosił zamiar budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc.Kłodawa: ul. Dzwonkowa, Chabrowa, Makowa, Rumiankowa, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 11.02.2022r.

drukuj (Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Kłodawa: ul. Dzwonkowa, Chabrowa, Makowa, Rumiankowa, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-02-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-02-11 16:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-09 15:06

Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejsc. Mniewo, gm. Olszówka

W dniu 10.02.2022r. inwestor Oświetenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., zgłosił zamiar budowy sieci oświetlenia drogowego w miejsc. Mniewo, gm. Olszówka.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 10.02.2022r.

drukuj (Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejsc. Mniewo, gm. Olszówka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-02-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-02-11 16:27
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-16 08:46

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Kłodawa, gm. Kłodawa.

W dniu 10.02.2022r. inwestor Oświetenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., zgłosił zamiar budowy sieci elektroenergetycznej do 1kv w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc.Kłodawa, ul. Wąska, gm. Kłodawa.

Wniosek wycofano dnia 07.03.2022r.

drukuj (Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Kłodawa, gm. Kłodawa.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-02-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-02-11 16:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-08 13:40

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Powiercie Kolonia, gm. Koło.

W dniu 08.02.2022r. inwestor Pan Marcin Szczesiak, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Powiercie Kolonia, gm. Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 08.02.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Powiercie Kolonia, gm. Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-02-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-02-09 18:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-09 09:19

Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 90 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Jasna

W dniu 07.02.2022r. inwestor TEL-GAZ Polska Sp. z o.o., ul. Zamkowa 53, 09-500 Gostynin, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym gazociagu ŚR/Ć DN 90w miejsc. Kłodwa, gm. Klodawa, ul. Jasna.

Organ ni wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 07.02.2022r.

drukuj (Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 90 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Jasna)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-02-09
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-02-09 12:08
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 10:44

Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 63 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Zawodnia

W dniu 07.02.2022r. inwestor TEL-GAZ Sp. z o.o., ul. Zamkowa 53, 09-500 Gostynin, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym gazociągu ŚR/Ć DN 63 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Zawodnia.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 07.02.2022r.

drukuj (Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 63 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Zawodnia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-02-09 12:04
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 10:42

Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 63 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Zielona

w dniu 07.02.2022r. inwestor TEL-GAZ Sp. z.o.o., u. Zamkowa 53, 09-500 Gostynin zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym gazociagu ŚR/Ć DN 63 w miejsc. Kłodawa, gm.Kłodawa, ul. Zielona.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z dnia 07.02.2022r.

drukuj (Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 63 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Zielona)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-03-01
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-02-09 12:00
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-01 09:00

Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 63 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Barbary i Niezłomnych

W dniu 07.02.2022r. inwestor TEL-GAZ Polska Sp. z o.o., ul. Zamkowa 53, 09-500 Gostynin zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym sieci gazociągu ŚR/Ć w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Barbary i Niezłomnych.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.02.2022r.

drukuj (Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 63 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Barbary i Niezłomnych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-03-01
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-02-09 11:54
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-01 08:57

Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 90 w miejsc. Bierzwienna Długa, gm. Kłodawa

W dniu 07.02.2022r. inwestor TEL-GAZ Polska Sp. z o.o., ul. Zamkowa 53, 09-500 Gostynin zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym budowy sieci gazowej ŚĆ/R w miejsc.Bierzwienna Długa, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu dpo zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.02.2022r.

drukuj (Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 90 w miejsc. Bierzwienna Długa, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-03-01
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-02-08 12:58
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-01 09:05

Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 63 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Niezłomnych

W dniu 07.02.2022r. inwestor TEL - GAZ Sp. z o.o., ul. Zamkowa 53, 09-500 Gostynin zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym sieci gazowej ŚR/Ć dn 63w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Niezłomnych.

Organ nie wniósl sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.02.2022r.

drukuj (Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 63 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Niezłomnych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-03-01
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-02-08 12:49
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-01 09:16

Budowa linii kablowej niskiego napięcia i złącz kablowych z pomiarem w miejsc. Dęby Szlacheckie, gm. Osiek Mały.

W dniu 31.01.2022 r inwestor Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zgłosił zamiar budowy linii kablowej niskiego napięcia i złącz kablowych z pomiarem w miejsc. Dęby Szlacheckie, gm. Osiek Mały.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 31.01.2022r.

drukuj (Budowa linii kablowej niskiego napięcia i złącz kablowych z pomiarem w miejsc. Dęby Szlacheckie, gm. Osiek Mały.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-02-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-02-01 11:15
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-07 12:12

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku usługowo-handlowego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło

W dniu 27.01.2022r. inwestor Mariusz Robaszkiewicz P.H.U."ROBOMAX" Straszków 115, 62-604 Kościelec, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku usługowo-handlowego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 27.01.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku usługowo-handlowego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-02-17
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-01-28 12:49
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-17 18:05

Budowa instalacji gazu ziemnego wewnętrznej i zewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. Koło

W dniu 18.01.2022r. inwestor Pan Ryszard Sosnowski, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm.miejska Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 18.01.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazu ziemnego wewnętrznej i zewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier
  data wytworzenia: 2022-02-11
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-01-19 14:54
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-11 11:49

Budowa instalacji gazu ziemnego wewnętrznej i zewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Powiercie, gm. Koło

W dniu 18.01.2022r. inwestor Pani Elżbieta Bąkowska, zgłosiła zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji gazu ziemnego wewnetrznej i zewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Powiercie, gm. Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 18.01.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazu ziemnego wewnętrznej i zewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Powiercie, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-01-19
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-01-19 14:48
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-14 14:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 125587
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-05 11:25:43