Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzegorzew, gm. Grzegorzew.

W dniu 13.05.2022r. inwestor Gmina Grzegorzew, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew.

drukuj (Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzegorzew, gm. Grzegorzew.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-05-13
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2022-05-13 12:21

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kv w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Bierzwienna Długa Kol. , gm. Kłodawa, dz. Nr 524/3, 335, 347.

W dniu 09.05.2022r. inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz, ul. Wrocławska 71, 62-800 Kalisz zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających budowie sieci elektroenergetycznej do 1kv w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Bierzwienna Długa Kolonia, gm. Kłodawa, dz. Nr 524/3, 335, 347. 

 

 

drukuj (Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kv w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Bierzwienna Długa Kol. , gm. Kłodawa, dz. Nr 524/3, 335, 347.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-05-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-05-10 12:17
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-10 12:30

Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami w miejsc. Baranowiec, gm. Dąbie.

W dniu 04.05.2022r. inwestor Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o., ul. Przemysłowa 1, 62-660 Dąbie zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci wodociagowej wraz z przyłączami w miejsc. Baranowiec, gm. Dąbie.

drukuj (Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami w miejsc. Baranowiec, gm. Dąbie.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-05-06
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2022-05-06 09:43
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 09:45

Budowa sieci wodociagowej - wodociąg zasialania awaryjnego wraz z przebudową istniejącego odcinka sieci wodociągowej w miejsc. Cichmiana, gm. Dąbie.

W dniu 04.05.2022r. inwestor Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o., ul. Przemysłowa 1, 62-660 Dąbie zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci wodociągowej - wodociąg zasilania awaryjnego wra z przebudową istniejącego odcinka sieci wodociagowej w miejsc. Cichmiana, gm. Dąbie.

drukuj (Budowa sieci wodociagowej - wodociąg zasialania awaryjnego wraz z przebudową istniejącego odcinka sieci wodociągowej w miejsc. Cichmiana, gm. Dąbie.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-05-06
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2022-05-06 09:31
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 09:44

Budowa sieci wodociagowej DN225 w miejsc. Krzewo, gm. Dąbie.

W dniu 04.05.2022r. inwestor Gmina Dąbie, Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci wodociągowej DN225 w miejsc. Krzewo, gm. Dąbie.

drukuj (Budowa sieci wodociagowej DN225 w miejsc. Krzewo, gm. Dąbie.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-05-06
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2022-05-06 09:20

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Leśnica, gm. Koło

W dniu 26.04.2022r.  Pani Anna Leszcz zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Leśnica, gm. Koło.

drukuj (Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Leśnica, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-04-28
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-04-28 10:46
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-28 10:49

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków do 5m3 w miejsc. Augustynów, gm. Dąbie

W dniu 22.04.2022r. inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ,ul. Przemysłowa 1, 62-660 Dąbie zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowa lokalnej oczyszczalni ścieków o poj. do 5m3 w miejsc. Augustynów, gm. Dąbie.

drukuj (Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków do 5m3 w miejsc. Augustynów, gm. Dąbie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-04-25
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-04-25 14:46

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków do 5m3 w miejsc. Krzewo, gm. Dąbie

W dniu 22.04.2022r. inwestor Gmina Dąbie, Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków do 5m3 w miejsc. Krzewo, gm. Dąbie.

drukuj (Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków do 5m3 w miejsc. Krzewo, gm. Dąbie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-04-25
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-04-25 14:41

Budowa przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej w miejsc. Koło.

W dniu 14.04.2022r. EVEREST DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. K., zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie przyłącza wodociagowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej w miejsc. Koło, ul. Cegielniana.

Wniosek wycofano dnia 29.04.2022r

drukuj (Budowa przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej w miejsc. Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-04-19
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2022-04-19 10:19
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-02 09:08

Budowa sieci kkanalizacji sanitarnej oraz wodociagowej w miejsc. Kłodawa, ul. Gruntowa.

W dniu 13.04.2022r. Gmina Kłodawa, zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Gruntowej w miejsc. Kłodawa.

drukuj (Budowa sieci kkanalizacji sanitarnej oraz wodociagowej w miejsc. Kłodawa, ul. Gruntowa.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-04-13
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2022-04-13 13:33

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kościelec.

W dniu 12.04.2022r. Pan Stanisław Kujawa, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kościelec, gm. Kościelec.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 12.04.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kościelec.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-04-13
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2022-04-13 12:38
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-26 08:21

Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Babiak.

W dniu 05.04.2022r. Pan Julian Błaszczyk, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Babiak, gm. Babiak.

drukuj (Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Babiak.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-04-06
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2022-04-06 13:52

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV w miejsc. Koło.

W dniu 28.03.2022r. inwestor Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

drukuj (Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV w miejsc. Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-03-29
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2022-03-29 13:36

Budowa instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V=2700dm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego w miejsc. Waki, gm. Kościelec

W dniu 21.03.2022r. inwestor Arkadiusz Szkudlarek zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V=2700dm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego w miejsc. Waki, gm. Kościelec.

drukuj (Budowa instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V=2700dm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego w miejsc. Waki, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-03-22
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-03-22 12:38

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Wąska

W dniu 17.03.2022r. inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz zgłosił zamiar budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Kłodawa, gm. Kodawa, ul. Wąska.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 17.03.2022r.

drukuj (Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Wąska)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-04-07
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-03-22 11:57
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-07 14:56

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

W dniu 16.03.2022r. inwestor Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

drukuj (Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-03-17
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-03-17 10:51

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

W dniu 15.03.2022r. Pan Jerzy Jakubowski, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 15.03.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-03-24
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-03-17 10:44
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-24 10:15

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejsc. Koło, gm.miejska Koło

w dniu 15.03.2022r. inwestor Farma Wiatrowa Piekarzew Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejsc. Koło, gm. miejska Koło. 

Organ nie wniósl sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robot budowlanych z projektem budowlanym z dnia 15.03.2022r.

drukuj (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejsc. Koło, gm.miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-03-21
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-03-17 10:35
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-21 11:11

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło

W dniu 07.03.2022r. inwestor Pan Marek Kaftan zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.03.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-04-07
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-03-09 13:20
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-07 14:55

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700 dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Wólka Czepowa, gm. Kłodawa

W dniu 14.02.2022r. inwestor Pan Mieczysław Czerwczak zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. V=2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Wólka Czepowa, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 14.02.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700 dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Wólka Czepowa, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-02-25
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-02-15 17:13
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-25 13:40

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Kłodawa: ul. Dzwonkowa, Chabrowa, Makowa, Rumiankowa, gm. Kłodawa

W dniu 11.02.2022r. inwestor Oświetenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., zgłosił zamiar budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc.Kłodawa: ul. Dzwonkowa, Chabrowa, Makowa, Rumiankowa, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 11.02.2022r.

drukuj (Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Kłodawa: ul. Dzwonkowa, Chabrowa, Makowa, Rumiankowa, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-02-11
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2022-02-11 16:51
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-09 15:06

Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejsc. Mniewo, gm. Olszówka

W dniu 10.02.2022r. inwestor Oświetenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., zgłosił zamiar budowy sieci oświetlenia drogowego w miejsc. Mniewo, gm. Olszówka.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 10.02.2022r.

drukuj (Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejsc. Mniewo, gm. Olszówka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-02-11
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2022-02-11 16:27
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-16 08:46

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Kłodawa, gm. Kłodawa.

W dniu 10.02.2022r. inwestor Oświetenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., zgłosił zamiar budowy sieci elektroenergetycznej do 1kv w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc.Kłodawa, ul. Wąska, gm. Kłodawa.

Wniosek wycofano dnia 07.03.2022r.

drukuj (Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Kłodawa, gm. Kłodawa.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-02-11
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2022-02-11 16:16
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-08 13:40

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Powiercie Kolonia, gm. Koło.

W dniu 08.02.2022r. inwestor Pan Marcin Szczesiak, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Powiercie Kolonia, gm. Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 08.02.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Powiercie Kolonia, gm. Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-02-09
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2022-02-09 18:47
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-09 09:19

Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 90 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Jasna

W dniu 07.02.2022r. inwestor TEL-GAZ Polska Sp. z o.o., ul. Zamkowa 53, 09-500 Gostynin, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym gazociagu ŚR/Ć DN 90w miejsc. Kłodwa, gm. Klodawa, ul. Jasna.

drukuj (Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 90 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Jasna)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-02-09
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-02-09 12:08

Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 63 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Zawodnia

W dniu 07.02.2022r. inwestor TEL-GAZ Sp. z o.o., ul. Zamkowa 53, 09-500 Gostynin, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym gazociągu ŚR/Ć DN 63 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Zawodnia.

drukuj (Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 63 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Zawodnia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-02-09
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-02-09 12:04
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-09 12:04

Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 63 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Zielona

w dniu 07.02.2022r. inwestor TEL-GAZ Sp. z.o.o., u. Zamkowa 53, 09-500 Gostynin zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym gazociagu ŚR/Ć DN 63 w miejsc. Kłodawa, gm.Kłodawa, ul. Zielona.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z dnia 07.02.2022r.

drukuj (Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 63 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Zielona)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-03-01
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-02-09 12:00
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-01 09:00

Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 63 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Barbary i Niezłomnych

W dniu 07.02.2022r. inwestor TEL-GAZ Polska Sp. z o.o., ul. Zamkowa 53, 09-500 Gostynin zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym sieci gazociągu ŚR/Ć w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Barbary i Niezłomnych.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.02.2022r.

drukuj (Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 63 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Barbary i Niezłomnych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-03-01
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-02-09 11:54
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-01 08:57

Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 90 w miejsc. Bierzwienna Długa, gm. Kłodawa

W dniu 07.02.2022r. inwestor TEL-GAZ Polska Sp. z o.o., ul. Zamkowa 53, 09-500 Gostynin zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym budowy sieci gazowej ŚĆ/R w miejsc.Bierzwienna Długa, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu dpo zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.02.2022r.

drukuj (Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 90 w miejsc. Bierzwienna Długa, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-03-01
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-02-08 12:58
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-01 09:05

Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 63 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Niezłomnych

W dniu 07.02.2022r. inwestor TEL - GAZ Sp. z o.o., ul. Zamkowa 53, 09-500 Gostynin zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym sieci gazowej ŚR/Ć dn 63w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Niezłomnych.

Organ nie wniósl sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.02.2022r.

drukuj (Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 63 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Niezłomnych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-03-01
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-02-08 12:49
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-01 09:16

Budowa linii kablowej niskiego napięcia i złącz kablowych z pomiarem w miejsc. Dęby Szlacheckie, gm. Osiek Mały.

W dniu 31.01.2022 r inwestor Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zgłosił zamiar budowy linii kablowej niskiego napięcia i złącz kablowych z pomiarem w miejsc. Dęby Szlacheckie, gm. Osiek Mały.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 31.01.2022r.

drukuj (Budowa linii kablowej niskiego napięcia i złącz kablowych z pomiarem w miejsc. Dęby Szlacheckie, gm. Osiek Mały.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-02-07
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2022-02-01 11:15
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-07 12:12

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku usługowo-handlowego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło

W dniu 27.01.2022r. inwestor Mariusz Robaszkiewicz P.H.U."ROBOMAX" Straszków 115, 62-604 Kościelec, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku usługowo-handlowego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 27.01.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku usługowo-handlowego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-02-17
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-01-28 12:49
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-17 18:05

Budowa instalacji gazu ziemnego wewnętrznej i zewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. Koło

W dniu 18.01.2022r. inwestor Pan Ryszard Sosnowski, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm.miejska Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 18.01.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazu ziemnego wewnętrznej i zewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier
  data wytworzenia: 2022-02-11
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-01-19 14:54
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-11 11:49

Budowa instalacji gazu ziemnego wewnętrznej i zewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Powiercie, gm. Koło

W dniu 18.01.2022r. inwestor Pani Elżbieta Bąkowska, zgłosiła zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji gazu ziemnego wewnetrznej i zewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Powiercie, gm. Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 18.01.2022r.

drukuj (Budowa instalacji gazu ziemnego wewnętrznej i zewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Powiercie, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2022-01-19
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2022-01-19 14:48
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-14 14:23

Budowa sieci gazowej Ś/C PE100 RC SDR11 Dn63 w miejsc. Koło, gm. Koło

W dniu 10.11.2021r. inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział w Poznaniu ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie sieci gazowej Ś/C PE100 RC SDR11 DN63 w miejsc.Koło, gm. Koło.

Organ nie wniósł sprzecwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 10.11.2021r.

drukuj (Budowa sieci gazowej Ś/C PE100 RC SDR11 Dn63 w miejsc. Koło, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-11-23
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-11-12 13:36
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-23 14:47

Budowa instalacji zbiornikowejLPG o poj. 2700l wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kaleń, gm. Chodów

W dniu 09.11.2021r. inwestorzy Państwo Anna i Dawid Zawadzcy, zgłosili zamiar wykonania robót budowlaychz projektem budowlanym polegających na budowie instalacji zbiornikowej LPG o poj. 2700l wraz z zewnętrna i wewnętrzną instalacją gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kaleń, gm. Chodów.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 09.11.2021r.

drukuj (Budowa instalacji zbiornikowejLPG o poj. 2700l wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kaleń, gm. Chodów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-12-06
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-11-12 13:18
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-06 11:03

Budowa sieci wodociągowej z rur PVC fi 110mm w miejsc. Kościelec, gm. Kościelec

W dniu 15.10.2021r. inwestor Pan Marek Wojciechowski zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej z rur PVC fi 110mm w miejsc. Kościelec, gm. Kościelec.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej z rur PVC fi 110mm w miejsc. Kościelec, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-10-15
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-10-15 15:03
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-15 15:03

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w miejsc. Koło, gm. miejska Koło

W dniu 14.10.2021r. inwestor Romuald Nowicki, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 14.10.2021r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w miejsc. Koło, gm. miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-10-15
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-10-15 10:58
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-03 12:44

Budowa instalacji zbiornikowej ze zbiornikiemgazu o poj. 2700l naziemnym wraz z instalacją gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Grodna, gm. Grzegorzew

w dniu 11.10.2021r. inwestorzy Państwo Zofia i Tadeusz Kamińscy, zgłosili zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji zbiornikowej ze zbiornikiem gazu o poj. 2700l naziemnym wraz wraz z instalacją gazu w miejsc. Grodna, gm. Grzegorzew.

Wniosek wycofany przez inwestora w dniu 02.11.2021r.

drukuj (Budowa instalacji zbiornikowej ze zbiornikiemgazu o poj. 2700l naziemnym wraz z instalacją gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Grodna, gm. Grzegorzew)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-10-12
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-10-12 14:25
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-19 14:24

Budowa instalacji zewnętrznej zbiornikowej gazu płynnego oraz budowa naziemnego zbiornika gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Osiek Mały, gm. Osiek Mały

W dniu 11.10.2021r. inwestor Państwo Paulina i Adrian Piaseccy zgłosili zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji zewnętrznej zbiornikowej gazu płynnego oraz budowy naziemnego zbiornika gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Osiek Mały, gm. Osiek Mały.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 11.10.2021r.

drukuj (Budowa instalacji zewnętrznej zbiornikowej gazu płynnego oraz budowa naziemnego zbiornika gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Osiek Mały, gm. Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-10-12
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-10-12 14:10
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-03 14:50

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego w miejsc. Brzezie, gm. Babiak

W dniu 23.07.2021r. inwestorzy Państwo Katarzyna i Paweł Krzyżak i Państwo Anna i Łukasz Całka zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w miejsc. Brzezie, gm. Babiak.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgloszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 23.07.2021r.

drukuj (Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego w miejsc. Brzezie, gm. Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-07-27
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-07-28 08:32
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-18 09:27

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew

W dniu 21.07.2021 inwestor Gmina Grzegorzew Plac 1000-lecia PP1, 62-640 Grzegorzew zgłosił zamiar przebudowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 z rur PCV klasy SN 8na długosci 98mb i fi 160 z rur PVC -V klasy SN 8 na długości 2,50mb wraz z 5 studniami kanalizacyjnymi - trasa kolektora w pasie dróg gminnych (ulic: Ks.Szczęsnego Starkiewicza i Źródlanej.)

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 21.07.2021r.

drukuj (Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-07-22
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-07-22 14:36
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-11 08:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 60606
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-13 12:21:53