Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Budowa wewnętrznej oraz zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2,7m3 w miejsc. Szołajdki, gm. Chodów

W dniu 24.11.2020r. inwestor Pan Mariusz Banasiak, zgłosił budowę z projektem budowlanym wewnętrznej oraz zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2,7m3 w miejsc. Szołajdki, gm. Chodów.

drukuj (Budowa wewnętrznej oraz zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2,7m3 w miejsc. Szołajdki, gm. Chodów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-11-24 18:56

Budowa instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Brdów, gm. Babiak

W dniu 16.11.2020r. inwestor Pani Jadwiga Kwarcińska, zgłosił zamiar budowy instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Brdów, gm. Babiak.

drukuj (Budowa instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Brdów, gm. Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-11-17
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-11-17 12:25
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 12:28

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w miejsc. Ozorzyn - etap III, gm. Babiak.

W dniu 10.11.2020r inwestor Gmina Babiak, zgłosił zamiar budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejsc. Ozorzyn - etap III, gm. Babiak.

drukuj (Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w miejsc. Ozorzyn - etap III, gm. Babiak.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-11-12
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-11-12 09:34

Budowa instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. Miejska Koło.

W dniu 10.11.2020r inwestor Pani Jadwiga Kicińska, zgłosił zamiar budowy instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Koło, gm. Miejska Koło.

drukuj (Budowa instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. Miejska Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-11-12
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-11-12 09:28
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 09:29

Budowa instalacji gazowej gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Powiercie Kolonia, gm. Koło

W dniu 09.11.2020r. inwestor Państwo Anna i Wacław Margielewscy, zgłosił zamiar budowy instalacji gazowej gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Powiercie Kolonia, gm. Koło.

drukuj (Budowa instalacji gazowej gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Powiercie Kolonia, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-11-09
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-11-09 17:09
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-09 17:12

Budowa sieci gazowej S/c, PE100RC SDR 11 Dn63 w miejscowości Powiercie Wieś, gm. Koło

W dniu 05.11.2020r inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, zgłosił zamiar budowy sieci gazowej ś/c, PE100 RC SDR11 Dn63 w miejsc. Powiercie Wieś, gm. Koło.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 05.11.2020r

drukuj (Budowa sieci gazowej S/c, PE100RC SDR 11 Dn63 w miejscowości Powiercie Wieś, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-11-05
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-11-05 16:00
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 12:47

Budowa sieci gazowej S/c, PE100RC SDR 11 Dn63w miejsc. Powiercie Kolonia, gm. Koło

W dniu 05.11.2020r inwestor Posla Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, zgłosił zamiar budowy sieci gazowej S/c, PE100 RC SDR11 Dn63 w miejsc. Powiercie Kolonia, gm. Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 05.11.2020r.

drukuj (Budowa sieci gazowej S/c, PE100RC SDR 11 Dn63w miejsc. Powiercie Kolonia, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-11-05
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-11-05 15:54
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 14:19

Budowa instalacji zbiornikowej oraz wewnetrznej instalacji gazu propan w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Leśnica, gm. Koło

W dniu 05.11.2020 r inwestorzy Nikodem Biesiada, Cezary Kostański prowadzący działalność gospopdarczą w formie Spółki Cywilnej pod nazwą Firma Handlowo - Usługowa LUXBUD s.c., zgłosili zamiar budowy instalacji zbiornikowej gazu propan ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2700L i wewnetrznej instalacji gazu propan dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Leśnica, gm. Koło.

drukuj (Budowa instalacji zbiornikowej oraz wewnetrznej instalacji gazu propan w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Leśnica, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-11-05
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-11-05 15:43
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-05 15:54

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Leśnica, gm. Koło

W dniu 05.11.2020r inwestorzy Marta Małojet i Marcin Brzozowski, zgłosili zamiar budowy z projektem budowlanym na budowę instalacji wewnętrznej gazu propan dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Leśnica, gm. Koło

drukuj (Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Leśnica, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-11-05
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-11-05 15:24
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-05 15:55

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 w miejsc. Kłodawa, ul. Barbary, gm. Kłodawa

W dniu 30.10.2020r. inwestor Gmina Kłodawa, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa zgłosił zamiar wykonania robót budowlanbych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej  DN 200 o długości 116,60mb w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa,               ul. Barbary.

Pismo z dnia 04.11.2020r. dotyczące  sprostowania zgłoszenia w zakresie nazwy inwestora z Gminy Kłodawa na Zakład Wodociągów            i Kanalizacji w Kłodawie, ul. Bierzwieńska 134, 62-650 Kłodawa.

Organ nie wnióśł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 30.10.2020r.

drukuj (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 w miejsc. Kłodawa, ul. Barbary, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-11-05
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-11-02 12:55
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-23 14:08

Budowa sieci wodociągowej PVC DN110 w miejsc. Luboniek, gm. Kłodawa

W dniu 30.10.2020r. inwestor Gmina Kłodawa, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci wodociągowej PVC DN 110 odługości całkowitej 135mb w miejsc. Luboniek, gm. Kłodawa.

Pismo z dnia 04.11.2020r. dotyczące sprostowania zgłoszenia w zakresie nazwy inwestora z Gminy Kłodawa na Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, ul. Bierzwieńska 134, 62-650 Kłodawa.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej PVC DN110 w miejsc. Luboniek, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-11-05
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-11-02 12:51
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-05 07:28

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Słupeczka, gm. Kłodawa

W dniu 21.10.2020r. inwestor Państwo Czesława i Józef Strzałkowscy, zgłosił budowę wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Słupeczka, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 21.10.2020r.

drukuj (Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Słupeczka, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-10-22
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-10-22 14:07
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 09:20

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Ponętów Górny Drugi, gm. Olszówka

W dniu 09.10.2020r. inwestor Pani Magdalena Ogonowska, zgłosił budowę wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Ponętów Górny Drugi, gm. Olszówka.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 09.10.2020r.

drukuj (Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Ponętów Górny Drugi, gm. Olszówka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-10-12
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-10-12 15:01
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-22 14:18

Budowa wodociągu o średnicy 600mm z rozbiórką starego odcinka w miejsc. Koło, ul. Sportowa, gm. miejska Koło

W dniu 06.10.2020r. inwestor Gmina Miejska Koło, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, zgłosil zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym dotyczących budowy wodociągu o średnicy 600mm z rozbiórką starego odcinka w miejsc. Koło, ul. Sportowa, gmina miejska Koło.

Organ nie wniósł sprzeciu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 06.10.2020r.

drukuj (Budowa wodociągu o średnicy 600mm z rozbiórką starego odcinka w miejsc. Koło, ul. Sportowa, gm. miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-10-07
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-10-07 12:23
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-22 14:21

Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z przyłączem i wewnętrzną instalacją gazu do budynku gospodarczego w miejsc. Kłodawa. gm. Kłodawa

W dniu 05.10.2020r. inwestor Pan Tomasz Onderski, zgłosił zamiar budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z przyłączem i wewnętrzną instalacją gazu do budynku gospodarczego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 05.10.2020r.

drukuj (Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z przyłączem i wewnętrzną instalacją gazu do budynku gospodarczego w miejsc. Kłodawa. gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-10-26
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-10-06 14:45
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-26 10:51

Budowa sieci gazowej ś/c PE100 RC SDR17,6 Dn90 w miejsc. Kościelec, ul. Długa, gm. Kościelec i w miejsc. Gąsiorów, gm. Kościelec

W dniu 30.09.2020r. inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci gazowej ś/c PE100 RC SDR17,6 Dn90 w miejsc. Kościelec, ul. Długa, gm. Kościelec i w miejsc. Gąsiorów, gm. Kościelec.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 30.09.2020r.

drukuj (Budowa sieci gazowej ś/c PE100 RC SDR17,6 Dn90 w miejsc. Kościelec, ul. Długa, gm. Kościelec i w miejsc. Gąsiorów, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-10-02
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-10-02 11:30
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-09 09:38

Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 250 z linią światłowodową w miejsc. Kłodawa, ul. Wiejska, Włocławska i Przedecka i miejsc. Dębina, Bierzwienna Długa Kolonia, Kobylata, Katarzyna, Przedecz

W dniu 29.09.2020r. inwestor Tel-Gaz Sp. z o.o., ul. Zamkowa 53, 09-500 Gostynin, zgosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie gazociągu dystrybucyjnego ŚR/Ć DN 250 z linią światłowodową w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Wiejska, Włocławska i Przedecka, miejsc. Dębina, Bierzwienna Długa Kolonia, Kobylata, gm. Kłodawa, w miejsc. Katarzyna,gm. Przedecz i miejsc. Przedecz, gm. Przedecz.

Organ nie wnióśł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 29.09.2020r.

drukuj (Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 250 z linią światłowodową w miejsc. Kłodawa, ul. Wiejska, Włocławska i Przedecka i miejsc. Dębina, Bierzwienna Długa Kolonia, Kobylata, Katarzyna, Przedecz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-09-30
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-09-30 14:14
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-22 14:19

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa

W dniu 21.09.2020r. inwestor Pani Róża Onderska,  zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych  z projektem budowlanym polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł  sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 21.09.2020r.

drukuj (Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-09-23
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-09-23 10:17
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-22 14:23

Budowa linii kablowej w miejsc. Grzegorzew przy ulicy Kolskiej.

W dniu 07.09.2020r. inwestor Energa Operator S.A. Oddział Kalisz, Aleja Wolności 8 , 62-800 Kalisz, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz z szafką pomiarową w miejsc. Grzegorzew, ul. Kolska.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.09.2020r.

drukuj (Budowa linii kablowej w miejsc. Grzegorzew przy ulicy Kolskiej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-10-26
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-09-08 10:05
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-26 11:07

Przebudowa sieci elektroenenrgteycznej SN w miejsc. Mchowo, gm. Babiak

W dniu 04.09.2020r. inwestor Energa Operator S.A. Oddział Kalisz, Aleja Wolności 8 , 62-800 Kalisz, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na przebudowie sieci elektroenergetycznej SN na potrzeby przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej „Babiak II” w miejsc. Mchowo, gm. Babiak.

Wniosek wycofano w dniu 08.09.2020r.

drukuj (Przebudowa sieci elektroenenrgteycznej SN w miejsc. Mchowo, gm. Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-09-15
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-09-07 13:48
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-15 13:22

Przebudowa sieci elektroenenrgteycznej SN w miejsc. Mchowo, gm. Babiak

W dniu 04.09.2020r. inwestor Energa Operator S.A. Oddział Kalisz, Aleja Wolności 8 , 62-800 Kalisz, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na przebudowie sieci elektroenergetycznej SN na potrzeby przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej „Babiak I” w miejsc. Mchowo, gm. Babiak.

Wniosek wycofano w dniu 08.09.2020r.

drukuj (Przebudowa sieci elektroenenrgteycznej SN w miejsc. Mchowo, gm. Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-09-15
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-09-07 13:45
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-15 13:22

Przebudowa sieci elektroenenrgteycznej SN w miejsc. Polonisz, gm. Babiak

W dniu 04.09.2020r. inwestor Energa Operator S.A. Oddział Kalisz, Aleja Wolności 8 , 62-800 Kalisz, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na przebudowie sieci elektroenergetycznej SN na potrzeby przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej „Babiak III” w miejsc. Polonisz, gm. Babiak.

Wniosek wycofano w dniu 08.09.2020r.

drukuj (Przebudowa sieci elektroenenrgteycznej SN w miejsc. Polonisz, gm. Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-09-08
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-09-07 13:33
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-15 13:23

Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej oraz Cieci wodociagowej w miejsc. Kłodawa, ul. 1 Maja

W dniu 28.08.2020r. inwestor Gmina Kłodawa, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (DN250, DN200, DN160) o długości łącznej 823,59m oraz wodociągowej DN110 o długości całkowitej 539,48m w miejsc. Kłodawa, ul. 1 Maja

drukuj (Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej oraz Cieci wodociagowej w miejsc. Kłodawa, ul. 1 Maja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-09-04
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-09-04 15:22

Budowa latarni solarnej w pasie drogi gminnej w miejsc. Budki Stare, gmina Osiek Mały

W dniu 28.08.2020r. inwestor Gmina Osiek Mały, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie latarni solarnej w pasie drogi gminnej w miejsc. Budki Stare, gmina Osiek Mały.

drukuj (Budowa latarni solarnej w pasie drogi gminnej w miejsc. Budki Stare, gmina Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-08-31
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-08-31 14:30

Budowa latarni solarnej w pasie drogi gminnej w miejsc. Budki Stare, gmina Osiek Mały

W dniu 28.08.2020r. inwestor Gmina Osiek Mały, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie latarni solarnej w pasie drogi gminnej w miejsc. Budki Stare, gmina Osiek Mały.

drukuj (Budowa latarni solarnej w pasie drogi gminnej w miejsc. Budki Stare, gmina Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-08-31
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-08-31 14:28

Budowa stacji transformatorowej typu MRw-bpp 20/1000-4 i linii kablowej 15kV w miejsc. Koło, gmina miejska Koło

W dniu 27.08.2020r. inwestor Zakłady Mięsne CARNIS - Koło Bronisław Rowecki Sp.J., ul. Zachodnia 5, 62-600 Koło, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, polegających na budowie stacji transformatorowej typu MRw-bpp 20/1000-4 i linii kablowej 15kV w miejsc. Koło, gmina miejska Koło.

drukuj (Budowa stacji transformatorowej typu MRw-bpp 20/1000-4 i linii kablowej 15kV w miejsc. Koło, gmina miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-08-27
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-08-27 12:23
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-27 12:23

Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w miejsc. Czołowo - Kolonia, gm. Koło.

W dniu 21.08.2020r. inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, PE 100RC SDR11 Dn63 w miejsc. Czołowo - Kolonia, gm. Koło.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 21.08.2020r

drukuj (Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w miejsc. Czołowo - Kolonia, gm. Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-08-24
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-08-24 10:30
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-04 09:21

Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w miejsc. Koło przy ulicy Zapolskiej

W dniu 14.08.2020r. inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE RC dn63 w miejsc. Koło przy ul. Zapolskiej.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 14.08.2020r

drukuj (Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w miejsc. Koło przy ulicy Zapolskiej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-08-14
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-08-14 13:39
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-01 13:26

Budowa sieci gazowej ś/c PE100 RC DSR11 Dn63 w miejsc.Poweircie Kolonia, gm. Koło.

W dniu 14.08.2020r. inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci gazowej ś/c PE100 RC SDR11 Dn 63 w miejsc. Powiercie Kolonia, gm. Koło

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 14.08.2020r

 

drukuj (Budowa sieci gazowej ś/c PE100 RC DSR11 Dn63 w miejsc.Poweircie Kolonia, gm. Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-08-14
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-08-14 12:47
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-01 11:54

Budowa gazociągu dystrybucyjnego z linią światłowodową w drogach gminnych i powiatowych w gminie Chodów.

W dniu 13.08.2020r. inwestor Tel-Gaz Polska Sp. z o.o., ul. Zamkowa 53, 09-500 Gostynin, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie gazociągu dystrybucyjnego śr/ć DN 63/90/160/250/315 z linią światłowodową w drogach gminnych i powiatowych w miejsc. Rycerzew, Rdutów, Rdutów Nowy, Chodów, gm. Chodów

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 13.08.2020r

drukuj (Budowa gazociągu dystrybucyjnego z linią światłowodową w drogach gminnych i powiatowych w gminie Chodów.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-08-14
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-08-14 11:31
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-04 09:23

Budowa sieci gazowej ś/c PE100 DSR11 Dn63 w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały

W dniu 07.08.2020r. inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci gazowej ś/c PE100 SDR11 Dn63 w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.08.2020r

 

drukuj (Budowa sieci gazowej ś/c PE100 DSR11 Dn63 w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-08-10
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-08-10 10:41
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-01 11:56

Budowa sieci gazowej ś/c PE100 DSR11 Dn63 w miejsc. Koło, gm. Koło, ul. H. Sienkiewicza, W. Grabskiego, W. Klimaszewskiego, M. Beksiaka

W dniu 07.08.2020r. inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci gazowej ś/c PE100 SDR11 Dn63 w miejsc. Koło, gm. Koło, ul. H. Sienkiewicza, W. Grabskiego, W. Klimaszewskiego, M. Beksiaka.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.08.2020r

drukuj (Budowa sieci gazowej ś/c PE100 DSR11 Dn63 w miejsc. Koło, gm. Koło, ul. H. Sienkiewicza, W. Grabskiego, W. Klimaszewskiego, M. Beksiaka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-08-10
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-08-10 10:23
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-01 11:57

Budowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Powiercie Kolonia, gm. Koło.

W dniu 07.07.2020r. inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci gazowej ś/c PE100 RC SDR11Dn63 w miejscowości Powiercie Kolonia, gm. Koło.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.07.2020r

drukuj (Budowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Powiercie Kolonia, gm. Koło.)

Metryka

 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-07-07 14:56
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-20 13:31

Budowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Koło przy ulicy Cegielnianej

W dniu 07.07.2020r. inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci gazowej ś/c PE100 RC SDR11Dn63 w miejscowości Koło przy ulicy Cegielnianej.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.07.2020r

drukuj (Budowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Koło przy ulicy Cegielnianej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-07-07
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-07-07 14:51
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-20 13:33

Budowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Osiek Wielki, gm. Osiek Mały

W dniu 07.07.2020r. inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci gazowej ś/c PE100 RC SDR11Dn63 w miejscowości Osiek Wielki, gm. Osiek Mały.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.07.2020r

drukuj (Budowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Osiek Wielki, gm. Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-07-07
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-07-07 14:45
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-20 13:34

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z robiórką poprzedniej sieci w miejscowości Kłodawa.

W dniu 05.06.2020r inwestor Pani Róża Onderska, zgłosiła zamiar wykonania robot budowlanych z projektem budowlanym, polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbiórką poprzedniej sieci w miejsc. Kłodawa, przy ulicy Warszawskiej/ Poznańskiej, gm. Kłodawa

Wniosek wycofano w dniu 23.06.2020 r

drukuj (Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z robiórką poprzedniej sieci w miejscowości Kłodawa.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-06-08
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-06-08 11:39
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-24 11:04

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kościelec

W dniu 02.06.2020r inwestor Gmina Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec, zgłosił zamiar wykonania robot budowlanych z projektem budowlanym, polegających na budowie sieci wodociągowej w miejsc. Kościelec, gm. Kościelec

drukuj (Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-06-03
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-06-03 13:09

budowa sieci transformatorowej i linii kablowej w Kole

dot. zgłoszenia z projektem dla budowy sieci transformatorowej i linii kablowej w Kole - inwestor Zakłady Mięsne CARNIS Koło Bronisław Rowecki sp. j.
Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 30.04.2020 r.

drukuj (budowa sieci transformatorowej i linii kablowej w Kole)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-05-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-29 15:17

Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Gozdów, gm. Kościelec

W dniu 13.05.2020r inwestor Gmina Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec, zgłosił zamiar wykonania robot budowlanych z projektem budowlanym, polegających na budowie sieci wodociągowej w miejsc. Gozdów, gm. Kościelec

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 13.05.2020r.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Gozdów, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-05-14
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-05-14 11:49
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-15 09:06

Budowa stacji transformatorowej typu MRw-bpp 20/1000-4 i linii kablowej 15kV w miejsc. Koło, gmina miejska Koło

W dniu 30.04.2020r. inwestor Zakłady Mięsne CARNIS - Koło Bronisław Rowecki Sp.J., ul. Zachodnia 5, 62-600 Koło, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, polegających na budowie stacji transformatorowej typu MRw-bpp 20/1000-4 i linii kablowej 15kV w miejsc. Koło, gmina miejska Koło.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 30.04.2020 r.

drukuj (Budowa stacji transformatorowej typu MRw-bpp 20/1000-4 i linii kablowej 15kV w miejsc. Koło, gmina miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-05-04
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-05-04 13:07
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-15 09:08

Budowa sieci gazowej s/c w m. Straszków, gm. Kościelec

W dniu 14.04.2020r. inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci gazowej ś/c PE100SDR11Dn63 w miejscowości Straszków, gm. Kościelec. 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 14.04.2020r.

drukuj (Budowa sieci gazowej s/c w m. Straszków, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-04-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-04-17 13:47
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-29 10:05

Przebudowa istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Kole i budowa nowego odcinka DN400 L=4m

W dniu 03.04.2020r. inwestorzy Pani Renata Wabnic-Osowska i Leon Osowski,  zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, polegających na przebudowie istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Kole  i budowie nowego odcinka DN 400L=4m.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 03.04.2020r.

drukuj (Przebudowa istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Kole i budowa nowego odcinka DN400 L=4m)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-04-03
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-04-03 15:15
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-29 09:15

Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ruszków Drugi, gm. Kościelec

W dniu 26.03.2020r. inwestor Pani Aneta Florjańczyk, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w m. Ruszków Drugi, gm. Kościelec.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 26.03.2020.

drukuj (Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ruszków Drugi, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-03-26
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-03-26 14:28
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 14:29

Budowa sieci gazowej ś/c w m. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały

W dniu 13.03.2020r. inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci gazowej ś/c PE100 SDR11 w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 13.03.2020r.

drukuj (Budowa sieci gazowej ś/c w m. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-03-16
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-03-16 14:18
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-03 13:30

Budowa przyłącza kablowego SN 15 kV oraz stacji transformatorowej SN/nn w m. Czołowo, gmina Koło

W dniu 22.01.2020r. inwestor Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 200, 62-600 Koło, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie przyłącza kablowego SN 15kV oraz stacji transformatorowej SN/nn do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR S.A. dla zasilania zakładu Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., obiekt: wytwórnia mas bitumicznych  w m. Czołowo, gmina Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 22.01.2020r.

drukuj (Budowa przyłącza kablowego SN 15 kV oraz stacji transformatorowej SN/nn w m. Czołowo, gmina Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-01-23
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-01-23 09:32
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-16 14:07

Budowa sieci gazowej w miejscowości Gozdów, gmina Kościelec.

W dniu 07.01.2020 r inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakładu Gazowniczego w Poznaniu,  ul. Za Groblą 8,  61-860 Poznań zgłosił zamiar wykonania sieci gazowej ś/c PE100 SDR17 Dz90 i PE100 SDR11 Dz63 w miejscowości Gozdów przy ul. Akacjowej i ul. Świerkowej, gmina Kościelec.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.01.2020r. 

drukuj (Budowa sieci gazowej w miejscowości Gozdów, gmina Kościelec.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-01-08
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2020-01-08 13:09
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-16 14:17

Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejsc. Ruszków Drugi, gmina Kościelec

W dniu 30.12.2019r. inwestor Pani Aneta Florjańczyk zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w miejsc. Ruszków Drugi, gmina Kościelec.

Wniosek wycofany przez inwestora.

drukuj (Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejsc. Ruszków Drugi, gmina Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2019-12-30 15:24
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-16 14:10

Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z kanalizacją teletechniczną w m. Straszków, Wółka Czepowa, gmina Kłodawa

W dniu 05.12.2019r. inwestor Tel - Gaz Polska Sp. z o.o., ul. Zamkowa 53, 09-500 Gostynin zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie  gazociągu średniego  ciśnienia wraz  z  kanalizacją teletechniczną  w m. Straszków i Wólka Czepowa, gmina Kłodawa.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 05.12.2019r.

drukuj (Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z kanalizacją teletechniczną w m. Straszków, Wółka Czepowa, gmina Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2019-12-10
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2019-12-10 11:44
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 13:15

Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Grzegorzew, ul. Toruńska, gmina Grzegorzew.

W dniu 02.10.2019r. inwestor Gmina Grzegorzew, Plac 1000-lecia PP1, 62-640 Grzegorzew, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w miejsc. Grzegorzew, ul. Toruńska, gmina Grzegorzew.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 02.10.2019r.

drukuj (Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Grzegorzew, ul. Toruńska, gmina Grzegorzew.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2019-10-02
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2019-10-02 12:31
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 13:16

Budowa sieci wodociągowej w m. Waki, gmina Kościelec

W dniu 01.10.2019r. inwestor Gmina Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci wodociągowej w miejsc. Waki, gmina Kościelec.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 01.10.2019r.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej w m. Waki, gmina Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2019-10-02
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2019-10-02 09:47
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 13:16

Budowa gazociągu średniego ciśnienia i światłowodu w m. Rycerzew, Straszków, Wółka Czepowa, Kłodawa, gmina Kłodawa i w m. Krzewata, gmina Olszówka

W dniu 18.09.2019r. inwestor TEL-GAZ Sp. z o.o., ul. Zamkowa 53, 09-500 Gostynin, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia i światłowodu w m. Rycerzew, Straszków, Wólka Czepowa, , Kłodawa, gmina Kłodawa i w m. Krzewata, gm. Olszówka.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 18.09.2019r.

drukuj (Budowa gazociągu średniego ciśnienia i światłowodu w m. Rycerzew, Straszków, Wółka Czepowa, Kłodawa, gmina Kłodawa i w m. Krzewata, gmina Olszówka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2019-09-19
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2019-09-19 13:41
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-15 13:18

Przeniesienie zgłoszenia budowy z projektem budowlanym nr AB 6743.1.12.2018 z dnia 04.09.2018r. sieci wodociągowej w m. Osiek Mały Kolonia i Budzisław Nowy, gmina Osiek Mały

W dniu 16.09.2019r. inwestor Gmina Osiek Mały, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały, zgłosił zamiar przeniesienia zgłoszenia z projektem budowlanym nr AB 6743.1.12.2018 z dnia 04.09.2018r.  sieci wodociągowej w m. Budzisław Nowy i Osiek Mały Kolonia, gmina Osiek Mały.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym  z dnia 16.09.2019r.

drukuj (Przeniesienie zgłoszenia budowy z projektem budowlanym nr AB 6743.1.12.2018 z dnia 04.09.2018r. sieci wodociągowej w m. Osiek Mały Kolonia i Budzisław Nowy, gmina Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2019-09-17
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2019-09-17 14:19
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-18 14:58

Budowa sieci wodociągowej w m. Plebanki i Lipiny Szczerkowo, gmina Osiek Mały

W dniu 22.08.2019r. inwestor Gmina Osiek Mały, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci wodociągowej w m. Plebanki i Lipiny Szczerkowo, gmina Osiek Mały.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 22.08.2019r.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej w m. Plebanki i Lipiny Szczerkowo, gmina Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2019-08-23
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2019-08-23 12:44
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-17 13:54

Budowa wewnątrzzakładowej zewnętrznej sieci hydrantowej przeciwpożarowej w miejsc. Kłodawa

W dniu 07.08.2019r. inwestor Kopalnia Soli "Kłodawa" S.A., Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie wewnątrzzakładowej zewnętrznej sieci hydrantowej przeciwpożarowej w miejsc. Kłodawa.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.08.2019r.

drukuj (Budowa wewnątrzzakładowej zewnętrznej sieci hydrantowej przeciwpożarowej w miejsc. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2019-08-08
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2019-08-08 08:01
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-06 14:45

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu

W dniu 06.08.2019r. inwestor Gmina Dąbie, Plac Mickiewicza 1 , 62-660 Dąbie zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu, ul. Łąkowa i ul. Wojska Polskiego.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 06.08.2019r.

drukuj (Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2019-08-06
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2019-08-06 13:02
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-29 14:27

Budowa linii kablowych nN w m. Przedecz, gmina Przedecz

W dniu 16.07.2019r. inwestor Energa Operator S.A. , Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie linii kablowych nN w m. Przedecz, gmina Przedecz.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 16.07.2019r.

drukuj (Budowa linii kablowych nN w m. Przedecz, gmina Przedecz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2019-07-17
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2019-07-17 09:40
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-20 09:39

Budowa linii kablowych nN w m. Przedecz, gmina Przedecz

 

W dniu 12.07.2019r. inwestor Energa Operator S.A. , Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie linii kablowych nN w m. Przedecz, gmina Przedecz.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 12.07.2019r.

drukuj (Budowa linii kablowych nN w m. Przedecz, gmina Przedecz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2019-07-15
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2019-07-15 13:17
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-20 09:40

Budowa sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejsc. Kłodawa

W dniu 27.06.2019 r Inwestor Pan Józef Kujawka zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegającym na budowie sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejsc. Kłodawa przy ul. Akacjowej.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 27.06.2019r.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejsc. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2019-06-27
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2019-06-27 11:14
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-23 14:12

Budowa sieci ee do 1 kV, Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego w Kole

W dniu 19.06.2019 r inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz , zgłosił zamiar budowy sieci ee do 1kV, budowy kablowej linii oświetlenia drogowego w Kole przy ul. Klonowej, gm. Miejska Koło.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 19.06.2019r.

drukuj (Budowa sieci ee do 1 kV, Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego w Kole)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2019-06-19 13:32
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-15 12:44

Budowa sieci ee do 1 kV, Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego w Kole

W dniu 19.06.2019 r inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz , zgłosił zamiar budowy sieci ee do 1kV, budowy kablowej linii oświetlenia drogowego w Kole przy ul. Staffa, gm. Miejska Koło.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 19.06.2019r.

 

drukuj (Budowa sieci ee do 1 kV, Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego w Kole)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2019-06-19 13:28
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-15 12:50

Budowa linii kablowych nN w m. Dęby Szlacheckie i Zielenie

W dniu 28.05.2019r. inwestor Energa Operator S.A.,  Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie linii kablowych nn 0,4kVwraz ze złączami w m. Dęby Szlacheckie i Zielenie, gmina Osiek Mały.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 28.05.2019r.

drukuj (Budowa linii kablowych nN w m. Dęby Szlacheckie i Zielenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2019-06-21
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2019-06-03 14:48
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-21 14:39

Budowy sieci gazowej ś/c PE100 SDR11 Dn63 w mejescowości Babiak przy Leśnej

W dniu 10.04.2019 r inwestor Polska Spółka Gazownictw Sp. z o.o., Oddział zakładu Gazowniczego w Poznaniu,  ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań zgłosił zamiar wykonania sieci gazowej S/c PE100 SDR11 Dn63 w miejscowości Babiak przy ul. Leśnej.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 10.04.2019r.

drukuj (Budowy sieci gazowej ś/c PE100 SDR11 Dn63 w mejescowości Babiak przy Leśnej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2019-04-11
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2019-04-11 09:06
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-07 11:41

Budowy sieci gazowej ś/c PE100 RC SDR11 Dn63 w miejsc. Kościelec

W dniu 03.04.2019 r inwestor Polska Spółka Gazownictw Sp. z o.o., Oddział zakładu Gazowniczego w Poznaniu,  ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań zgłosił zamiar wykonania sieci gazowej ś/c PE100 RC SDR11 Dn63 w miejsc. Kościelec, gm. Kościelec.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych  z projektem budowlanym z dnia 03.04.2019r.

drukuj (Budowy sieci gazowej ś/c PE100 RC SDR11 Dn63 w miejsc. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2019-04-04
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2019-04-04 08:49
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-25 14:15

Budowa sieci energetycznej zasilającej oświetlenie boiska sportowego

W dniu 28.03.2019r. inwestor Gmina Miejska Koło, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, polegających na budowie sieci energetycznej zasilającej oświetlenie boiska sportowego w m. Koło, gmina miejska Koło.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 28.03.2019r.

drukuj (Budowa sieci energetycznej zasilającej oświetlenie boiska sportowego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2019-03-28
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2019-03-28 09:55
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-19 12:35

Budowa linii kablowych nN w m. Przedecz, gmina Przedecz

w dniu 08.03.2019r. , inwestor ENERGA OPERATOR S.A., Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, polegających na budowie linii kablowych nN w m. Przedecz, gmina Przedecz.

 

W dniu 09.04.2019r. organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym.

drukuj (Budowa linii kablowych nN w m. Przedecz, gmina Przedecz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2019-03-11 12:52
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-10 11:00

Budowa linii kablowych nN w m. Przedecz, gmina Przedecz

W dniu  08.03.2019r. inwestor ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, polegających na budowie linii kablowych nN w m. Przedecz, gmina Przedecz.

 

W dniu 09.04.2019r. organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym.

drukuj (Budowa linii kablowych nN w m. Przedecz, gmina Przedecz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2019-03-11 12:45
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-10 11:02

Budowa przyłącza kablowego SN 15 kV oraz stacji transformatorowej SN/nn w m. Czołowo, gmina Koło

W dniu 06.03.2019r. inwestor Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 200, 62-600 Koło, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie przyłącza kablowego SN 15kV oraz stacji transformatorowej SN/nn do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR S.A. dla zasilania zakładu Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., obiekt: wytwórnia mas bitumicznych  w m. Czołowo, gmina Koło.

 

Wniosek bez rozpatrzenia.

drukuj (Budowa przyłącza kablowego SN 15 kV oraz stacji transformatorowej SN/nn w m. Czołowo, gmina Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2019-03-07
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2019-03-07 14:19
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-10 11:07

Wymiana istniejącej linii napowietrznej nN gołej AI na izolowaną ASXSn w m. Józefowo, gmina Przedecz

w dniu 21.02.2019r. inwestor ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą w Gdańsku, ul. Gen. Bema128, 87-100 Toruń, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, polegających na wymianie istniejącej linii napowietrznej nN gołej AI na izolowaną ASXSn w m. Józefowo, gmina Przedecz.

Zgłoszenie wycofane w dniu 15.03.2019r.

 

drukuj (Wymiana istniejącej linii napowietrznej nN gołej AI na izolowaną ASXSn w m. Józefowo, gmina Przedecz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2019-02-19
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2019-02-22 09:29
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-19 09:54

Budowa linii kablowych nN w m. Przedecz, gmina Przedecz

W dniu 04.02.2019r. inwestor ENERGA OPERATOR S.A., Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, polegających na budowie linii kablowych nN w m. Przedecz, gmina Przedecz.

 

W dniu 04.03.2019r. organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym.

drukuj (Budowa linii kablowych nN w m. Przedecz, gmina Przedecz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2019-02-05
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2019-02-05 12:42
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-05 11:36

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejsc. Kłodawa przy ul. Cegielnianej, gm. Kłodawa

W dniu 22.01.2019 r inwestor Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, ul. Bierzwieńska 134, 62-650 Kłodawa, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kłodawa,  przy ul. Cegielnianej, gmina Kłodawa.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 22.01.2019r.

drukuj (Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejsc. Kłodawa przy ul. Cegielnianej, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2019-01-22
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2019-01-22 15:03
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-14 14:02

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV, przebudowa sieci kablowej i napowietrznej nn 0,4kV oraz demontaż sieci napowietrznej nn 0,4kV w m. Polonisz, gmina Babiak

W dniu 23.10.2018r. inwestor ENERGA OPERATOR S.A., Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym,  polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV, przebudowie sieci kablowej i napowietrznej nn 0,4 kV oraz demontażu sieci napowietrznej nn 0,4kV w m. Polonisz, gmina Babiak.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 23.10.2018r.

drukuj (Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV, przebudowa sieci kablowej i napowietrznej nn 0,4kV oraz demontaż sieci napowietrznej nn 0,4kV w m. Polonisz, gmina Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2018-10-23
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2018-10-23 11:43
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-16 10:27

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap w m. Osiek Mały Kolonia, gmina Osiek Mały

W dniu 03.10.2018r. inwestor Gmina Osiek Mały,  ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Osiek Mały Kolonia, gmina Osiek Mały.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 03.10.2018r.

drukuj (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap w m. Osiek Mały Kolonia, gmina Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2018-10-03
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2018-10-03 14:22
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-26 13:30

Budowa sieci wodociągowej w m. Osiek Mały Kolonia i Budzisław Nowy, gmina Osiek Mały

W dniu 04.09.2018r. inwestor Państwo Dorota i Tomasz Baczyńscy, zam. Hilerowo 9, 62-613 Osiek Mały zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci wodociągowej w m. Osiek Mały Kolonia i Budzisław Nowy, gmina Osiek Mały

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 04.09.2018r.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej w m. Osiek Mały Kolonia i Budzisław Nowy, gmina Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2018-09-06 09:47
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-26 14:31

Budowa sieci wodociagowej w m. Zielenie, gmina Osiek Mały

W dniu 14.08.2018r. inwestor Gmina Osiek Mały, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci wodociągowej w m. Zielenie, gmina Osiek Mały.

 

Organ nie wnióśł sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 14.08.2018r.

drukuj (Budowa sieci wodociagowej w m. Zielenie, gmina Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2018-08-16
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2018-08-16 14:32
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-07 13:40

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w m. Osiek Wielki, gmina Osiek Mały

W dniu 14.08.2018r. inwestor Gmina Osiek Mały, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Osiek Wielki, gmina Osiek Mały.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 14.08.2018r.

drukuj (Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w m. Osiek Wielki, gmina Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2018-08-16
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2018-08-16 14:23
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-07 13:44

Budowa I etapu sieci wodociągowej w m. Kłodawa przy Gruntowej, gmina Kłodawa.

W dniu 04.07.2018r. inwestor Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, ul. Bierzwieńska 134, 62-650 Kłodawa, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, polegających na budowie I etapu sieci wodociągowej w m. Kłodawa,          przy ul. Gruntowej, gmina Kłodawa.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 04.07.2018r.

drukuj (Budowa I etapu sieci wodociągowej w m. Kłodawa przy Gruntowej, gmina Kłodawa.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2018-07-05
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2018-07-05 10:34
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-27 08:43

Budowa sieci wodociagowej w m. Grzegorzew, gmina Grzegorzew

W dniu 08.06.2018r. inwestor Gmina Grzegorzew, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci wodociągowej w m. Grzegorzew w  ul. Starkiewicza, gmina Grzegorzew.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 08.06.2018r.

drukuj (Budowa sieci wodociagowej w m. Grzegorzew, gmina Grzegorzew)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2018-06-12
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2018-06-12 13:34
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-04 14:01

Budowa sieci wodociągowej w m. Przedecz, gmina Przedecz

W dniu 07.06.2018r. inwestor Gmina Przedecz Plac Wolności 1, 62-635 Przedecz, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci wodociągowej w m. Przedecz, gmina Przedecz, ul. Generała Bema.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.06.2018r.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej w m. Przedecz, gmina Przedecz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2018-06-07
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2018-06-07 14:29
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-04 14:03

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Chodów, gmina Chodów

W dniu 26.04.2018r. inwestor Gmina Chodów zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Chodów, gmina Chodów.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 26.04.2018r.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Chodów, gmina Chodów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2018-04-30
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2018-04-30 09:08
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-04 10:52

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Adamin, gmina Olszówka

W dniu 22.03.2018r. inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. , ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Adamin, gmina Olszówka.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowlanym dnia 22.03.2018r.

drukuj (Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Adamin, gmina Olszówka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2018-03-23
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2018-03-23 09:48
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-13 14:37

Budowa sieci telekomuikacyjnej w m. Borki, gmina Koło

W dniu 21.03.2018r. inwestor Pani Marta Wykpisz zam. Przybyłów 10B, 62-600 Koło i Pani Kinga Wolska zam. ul. Kolejowa 82/4, 62-600 Koło, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci telekomunikacyjnej w m. Borki, gmina Koło.

 

Organ w dniu 25.04.2018r. wniósł sprzeciw do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 21.03.2018r.

drukuj (Budowa sieci telekomuikacyjnej w m. Borki, gmina Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2018-04-26
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2018-03-23 09:23
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-26 13:05

Budowa doziemnego abonenckiego przyłącza kablowwego eSN-15kV oraz abonenckiej kubaturowej podstacji transformatorowej SN/nNo pow. 5,23m2 w m. Ponętów Górny Pierwszy, gmina Olszówka

W dniu 09.03.2018r. inwestor FROST II Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Jarogniewice, ul. Ogrodowa 1a, 64-020 Czempiń zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie doziemnego abonenckiego przyłącza kablowego eSN-15kV oraz abonenckiej kubaturowej podstacji transformatorowej SN/nN o pow. 5,23m2 w m. Ponętów Górny Pierwszy, gmina Olszówka.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem  budowlanym z dnia 09.03.2018r.

drukuj (Budowa doziemnego abonenckiego przyłącza kablowwego eSN-15kV oraz abonenckiej kubaturowej podstacji transformatorowej SN/nNo pow. 5,23m2 w m. Ponętów Górny Pierwszy, gmina Olszówka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2018-03-12
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2018-03-12 13:36
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-03 10:21

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Adamin, gmina Olszówka

W dniu 30.01.2018r. inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, polegających na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Adamin, gmina Olszówka.

 

Sprawa bez rozpoznania.

drukuj (Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Adamin, gmina Olszówka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2018-01-30
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2018-01-30 14:10
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-28 13:43

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu hali sportowej oraz projektowanego parkingu w m. Grzegorzew, gmina Grzegorzew

W dniu 11.01.2018r. inwestor Gmina Grzegorzew, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego, 62-640 Grzegorzew zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie kolektora kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu hali sportowej oraz projektowanego parkingu w m. Grzegorzew, gmina Grzegorzew.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 11.01.2018r.

drukuj (Budowa kolektora kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu hali sportowej oraz projektowanego parkingu w m. Grzegorzew, gmina Grzegorzew)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2018-01-12
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2018-01-12 14:30
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-05 14:22

Budowa linii kablowej niskiego napięcia, demontaż linii napowietrznej niskiego napięcia w m. Józefowo, gmina Przedecz

W dniu 13.12.2017r. inwestor Energa Operator S.A. , Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, polegających na budowie linii kablowej niskiego napięcia i demontażu linii napowietrznej niskiego napięcia w m. Józefowo, gmina Przedecz.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 13.12.2017r.

drukuj (Budowa linii kablowej niskiego napięcia, demontaż linii napowietrznej niskiego napięcia w m. Józefowo, gmina Przedecz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2017-12-14 14:14
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-05 12:44

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do nieruchomości Pana Damiana Pacholskiego i Państwa Małgorzaty i Janusza Sanigórskich w m. Ponętów Dolny, gmina Grzegorzew.

W dniu 10.11.2017r. inwestor Gmina Grzegorzew, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do nieruchomości Pana Damiana Pacholskiego i Państwa Małgorzaty i Janusza Sanigórskich w m. Ponętów Dolny, gmina Grzegorzew.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 10.11.2017r.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do nieruchomości Pana Damiana Pacholskiego i Państwa Małgorzaty i Janusza Sanigórskich w m. Ponętów Dolny, gmina Grzegorzew.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2017-11-13
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2017-11-13 13:03
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-04 14:25

Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Kłodawy

W dniu 08.11.2017r. inwestor Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, ul. Bierzwieńska 134, 62-650 Kłodawa, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, polegających na budowie sieci wodociągowej na terenie miasta Kłodawa, gmina Kłodawa.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 08.11.2017r.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Kłodawy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2017-11-09
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2017-11-09 10:22
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-01 12:49

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kłodawa

W  dniu 18.09.2017r. inwestor Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, ul. Bierzwieńska 134, 62-650 Kłodawa, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, polegających na budowie sieci wodociągowej w m. Bierzwienna Krótka, Rysiny Kolonia, Dzióbin, Słupeczka, Rgilew.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 18.09.2017r.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2017-09-19 13:18
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-10 14:14

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Grzegorzew, gmina Grzegorzew.

W dniu 14.09.2017r. inwestor AXAN Sp. z o.o., ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie bazy gazu w m. Grzegorzew, gmina Grzegorzew.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 14.09.2017r.

drukuj (Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Grzegorzew, gmina Grzegorzew.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2017-09-14
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2017-09-14 10:56
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-06 13:49

Budowa sieci wodociągowej w m. Osiek Mały, gmina Osiek Mały

W dniu 17.08.2017r. inwestor Gmina Osiek Mały, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci wodociągowej w m. Osiek Mały, przy ul. Rolnej, gmina Osiek Mały.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 17.08.2017r.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej w m. Osiek Mały, gmina Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2017-08-21
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2017-08-21 09:12
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-08 14:58

Budowa sieci i przyłączy cieplnych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w m. Kłodawa, gmina Kłodawa

W dniu 02.08.2017r.  inwestor Gmina Kłodawa, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa zgłosił zamiar  wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polgających na budowie sieci i przyłączy wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w m. Kłodawa, gmina Kłodawa.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robot budowlanych z projektem  z dnia 02.08.2017r.

drukuj (Budowa sieci i przyłączy cieplnych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w m. Kłodawa, gmina Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2017-08-03
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2017-08-03 10:01
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-28 14:25

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Zielenie, gmina Osiek Mały

W dniu 05.07.2017r. inwestor Państwo Renata i Tomasz Wykpisz, zam. Borki 14A, 62-600 Koło zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Zielenie, gmina Osiek Mały.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 05.07.2017r.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Zielenie, gmina Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2017-07-06
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2017-07-06 13:38
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-31 08:29

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Osiek Mały, Rosocha, Felicjanów, gmina Osiek Mały

W dniu 29.06.2017r. inwestor Gmina Osiek Mały, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały,  zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Osiek Mały, Rosocha, Felicjanów, gmina Osiek Mały.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 29.06.2017r.

drukuj (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Osiek Mały, Rosocha, Felicjanów, gmina Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2017-06-30
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2017-06-30 14:34
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-24 13:52

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Osiek Mały, Rosocha, Felicjanów, gmina Osiek Mały

W dniu 26.05.2017r. inwestor Gmina Osiek Mały, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Osiek Mały, Rosocha, Felicjanów, gmina Osiek Mały.

Organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym w dniu 27.06.2017r.

drukuj (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Osiek Mały, Rosocha, Felicjanów, gmina Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2017-05-30 15:15
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-27 09:33

Budowa sieci kanalizacyjnej tłoczonej z przepompownią w miejscowosci Dęby Szlacheckie, gmina Osiek Mały

W dniu 07.03.2017r. inwestor Gmina Osiek Mały, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci kanalizacyjnej tłoczonej z przepompownią w m. Dęby Szlacheckie, gmina Osiek Mały.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.03.2017r.

 

 

drukuj (Budowa sieci kanalizacyjnej tłoczonej z przepompownią w miejscowosci Dęby Szlacheckie, gmina Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2017-03-09
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2017-03-09 12:53
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-31 14:11

Budowa odcinka linii kablowej typu YAKXs 4x120mm wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Osiek Mały, przy ul. Głównej i ul. Kolskiej gmina Osiek Mały

W dniu 01.03.2017r. inwestor ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Kaliszu, Aleja Wolności 8, 62-800 Kalisz, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie odcinka linii kablowej typu YAKXs 4x120mm wraz ze złączami kablowymi w m. Osiek Mały, przy ul. Głównej i ul. Kolskiej, gmina Osiek Mały.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 01.03.2017r.

drukuj (Budowa odcinka linii kablowej typu YAKXs 4x120mm wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Osiek Mały, przy ul. Głównej i ul. Kolskiej gmina Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2017-03-02 13:25
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-24 14:20

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz z szafką pomiarową do działki nr 308/1 w miejscowości Powiercie, gmina Koło

W dniu 27.02.2017r. inwestor ENERGA OPERATOR S.A. , ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz z szafką pomiarową do działki nr 308/1 w m. Powiercie, gmina Koło.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 27.02.2017r.

drukuj (Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz z szafką pomiarową do działki nr 308/1 w miejscowości Powiercie, gmina Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2017-02-28 11:56
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-22 13:57

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie Kolonia, gmina Koło

W dniu 10.01.2017r. inwestor Pan Jan Malczyk zam. Powiercie Kolonia 30a, 62-600 Koło, zgłosił zamiar wykonannia robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Powiercie Kolonia, gmina Koło.

 

Organ nie wnióśł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 10.01.2017r.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie Kolonia, gmina Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2017-01-11
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2017-01-11 12:46
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-01 14:27

Budowa sieci wodociagowej na terenie gminy Kłodawa

W dniu 10.01.2017r. inwestor Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, ul. Bierzwieńska 134, 62-650 Kłodawa, zgłosił zamiar wykonania robot budowlanych z projektem budowlanym polegajacy na budowie sieci wodociągowej na terenie gminy Kłodawa w m. Bierzwienna Długa Kolonia i Cząstków, gmina Kłodawa.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 10.01.2017r.

drukuj (Budowa sieci wodociagowej na terenie gminy Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2017-01-11
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2017-01-11 12:38
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-01 14:28

Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczonej z przepompownią w miejscowości Dęby Szlacheckie, gmina Osiek Mały

W dniu 10.01.2017r. inwestor Gmina Osiek Mały, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie kanalizacji sanitarnej tłoczonej z przepompownią w m. Dęby Szlacheckie, gmina Osiek Mały.

 

Wniosek wycofano dnia 07.02.2017r.

drukuj (Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczonej z przepompownią w miejscowości Dęby Szlacheckie, gmina Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2017-01-11
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2017-01-11 12:28
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-09 10:14

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Babiak i Żurawieniec, gmina Babiak

W dniu 23.12.2016r. inwestor ENERGA OPERATOR S.A. ul.. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zgłosił zamiar wykonani robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie  sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze zlączem kablowo-pomiarowym w m. Babiak i Żurawieniec, gmina Babiak.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 23.12.2016r.

drukuj (Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Babiak i Żurawieniec, gmina Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-12-23
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2016-12-23 14:24
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 14:23

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w m. Powiercie, gm. Koło

W dniu 01.12.2016r., Inwestor Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zgłosił budowę sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w m. Powiercie, gm. Koło, działki nr ewid. 179/, 179/13, 173/37, 179/53.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z dnia 01.12.2016r.

drukuj (Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w m. Powiercie, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-12-05
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2016-12-05 14:01
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-02 14:27

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie Kolonia, gmina Koło

W dniu 18.11.2016r. inwestor Pan Jan Malczyk zam. Powiercie Kolonia 30A, 62-600 Koło, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, polegajacych na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Powiercie Kolonia, gmina Koło.

 

W dniu 28.12.2016r. organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia wykonania robot budowlanych z projektem budowlanym z dnia 18.11.2016.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie Kolonia, gmina Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-11-21
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2016-11-21 10:36
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-28 14:23

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku socjalnego na terenie stadionu sportowego w miejscowości Olszówka, gmina Olszówka

W dniu 24.10.2016r. inwestor Gmina Olszówka, Olszówka 15, 62-641 Olszówka, zgłosil zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci wodociagowej wraz z przyłaczem w m. Olszówka, gmina Olszówka.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z dnia 24.10.2016r. 

drukuj (Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku socjalnego na terenie stadionu sportowego w miejscowości Olszówka, gmina Olszówka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-10-24
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2016-10-24 14:25
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-25 13:23

Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce - Umień etap I w miejscowościach: Drzewce, Tomaszew, Łubianka, Adamin, gmina Olszówka

W dniu 14.10.2016r. inwestor Gmina Olszówka, Olszówka 15, 62-641 Olszówka, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, polegajacych na budowie kanalizacji sanitarnej Drzewce - Umień etap I w m. Drzewce, Tomaszew, Łubianka, Adamin, gm. Olszówka.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z dnia 14.10.2016r.

drukuj (Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce - Umień etap I w miejscowościach: Drzewce, Tomaszew, Łubianka, Adamin, gmina Olszówka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2016-10-17 13:25
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-16 13:22

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Kolonia Osiek Mały, gmina Osiek Mały

W dniu 13.10.2016r. inwestor Gmina Osiek Mały, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia w m. Kolonia Osiek Mały, gmina Osiek Mały.

 

Wniosek wycofano  dnia 10.11.2016r.

drukuj (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Kolonia Osiek Mały, gmina Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-10-14
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2016-10-14 14:11
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-10 13:50

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią - 3szt w miejscowości Rosocha, gmina Osiek Mały

W dniu 13.10.2016r. inwestor Gmina Osiek Mały, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, polegajacych na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią - 3 szt. w m. Rosocha, gmina Osiek Mały.

 

Wniosek wycofano  dnia 10.11.2016r. 

drukuj (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią - 3szt w miejscowości Rosocha, gmina Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-10-14
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2016-10-14 14:07
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-10 13:50

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Kolonia Osiek Mały, gmina Osiek Mały

W dniu 08.09.2016r. inwestor Gmina Osiek Mały, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w m. Kolonia Osiek Mały, gmina Osiek Mały.

 

Wniosek wycofano dnia 21.09.2016 r

drukuj (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Kolonia Osiek Mały, gmina Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-09-08
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2016-09-08 14:27
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-21 12:32

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią - szt. 3 w miejscowości Rosocha, gmina Osiek Mały

W dniu 08.09.2016r. inwestor Gmina Osiek Mały, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały zgłosił zamiar wykonania robot budowlanych z projektem budowlanym, polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią - szt. 3 w m. Rosocha, gmina Osiek Mały.

 

Wniosek wycofano dnia 21.09.2016 r

drukuj (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią - szt. 3 w miejscowości Rosocha, gmina Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-09-08
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2016-09-08 14:21
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-21 12:34

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku socjalnego na terenie stadionu sportowego w miejscowości Olszówka, gmina Olszówka

W dniu 05.09.2016r. inwestor Gmina Olszówka, Olszówka 15, 62-641 Olszówka zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku socjalnego na terenie stadionu sportowego w m. Olszówka, gmina Olszówka.

 

Wniosek bez rozpoznania.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku socjalnego na terenie stadionu sportowego w miejscowości Olszówka, gmina Olszówka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-09-06
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2016-09-06 10:37
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-30 13:35

Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczonej z przepompownią w m. Dęby Szlacheckie, gmina Osiek Mały

W dniu 01.09.2016r. inwestor Gmina Osiek Mały, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały zglosił zamiar wykonania robot budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie kanalizacji sanitarnej tłoczonej z przepompownią w m. Dęby Szlacheckie,gmina Osiek Mały.

 

Wnoisek wycofano dnia 27.09.2016r.

drukuj (Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczonej z przepompownią w m. Dęby Szlacheckie, gmina Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-09-02
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2016-09-02 12:24
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-28 13:13

Budowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowice stare, gmina Kościelec

W dniu 31.08.2016r. inwestor Pan Maciej Zając zam. ul. Sienkiewicza 4/2, 77-100 Bytów zgłosił zamiar wykonanania  robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie sieci wodociągowej w m. Dąbrowice Stare, gmina Kościelec.

 

Wniosek wycofano dnia 26.09.2016r. 

drukuj (Budowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowice stare, gmina Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-08-31
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2016-08-31 14:44
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-27 12:23

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Głębokie, gmina Olszówka

W dniu 16.08.2016r inwestor Gmina Olszówka, Olszówka 15, 62-641 Olszówka zgłosił zamiar wykonania  robot budowlanych z projektem, polegających na  budowie sieci wodociągowej w m. Głębokie, gmina Olszówka.

 

Wniosek wycofano dnia 22.09.2016r.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Głębokie, gmina Olszówka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-08-16
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2016-08-16 14:28
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-23 12:48

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ogrodowej w miejscowości Przedecz

W dniu 13.07.2016r. inwestor Gmina Przedecz, Plac Wolności 1, 62-635 Przedecz zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem, polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedecz przy ul. Ogrodowej.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z dnia 13.07.2016r.

drukuj (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ogrodowej w miejscowości Przedecz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-07-13
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2016-07-13 13:53
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-16 10:32

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienką rewizyjna i przyłączem w Kole przy ul. Słowackiego

W dniu 06.07.2016r. inwestor Miejski Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Energetyczna 11, 62-600 Koło, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 L=32,5m wraz ze studzienką rewizyjną Ø 425 i przyłączem KS Ø 160 w m. Koło, ul. Słowackiego, gmina Koło.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z dnia 06.07.2016r.

drukuj (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienką rewizyjna i przyłączem w Kole przy ul. Słowackiego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-07-07
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2016-07-07 12:01
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-08 14:12

Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w miejsc. Leśnica, gm. Koło

W dniu 30.06.2016 r. inwestorzy Anna i Jarosław Przybylscy zam. ul. Dąbrowskiej 13, 62-600 Koło zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejsc. Leśnica, gm. Koło.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgloszenia wykonania robót budowlanych z dnia 30.06.2016r. 

drukuj (Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w miejsc. Leśnica, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-07-04
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2016-07-04 12:57
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-01 13:22

Rozbudowa przyłącza wodociagowego i kanalizacyjnego o przykanaliki i przyłącza wody do działek budowlanych w zwiazku ze zmianą kwalifikacji inwestycji z przyłączy na sieć wodociagową i kanalizacyjną w m. Dęby Szlacheckie, gmina Osiek Mały

W dniu 27.06.2016r. inwestorzy Państwo Paweł i Jolanta Płócienniczak zam. ul. Tuwima 16, 62-600 Koło zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych polegajacych na rozbudowie przyłacza wodociadowego i kanalizacyjnego o przykanaliki i przyłącza wody do działek budowlanych w związku ze zmianą kwalifikacji inwestycji z przyłączy na sieć wodociągową i kanalizacyjną w m. Dęby Szlacheckie, gmina Osiek Mały

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z dnia 27.06.2016r.

drukuj (Rozbudowa przyłącza wodociagowego i kanalizacyjnego o przykanaliki i przyłącza wody do działek budowlanych w zwiazku ze zmianą kwalifikacji inwestycji z przyłączy na sieć wodociagową i kanalizacyjną w m. Dęby Szlacheckie, gmina Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-06-28
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2016-06-28 14:07
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-28 11:22

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Bogusławice - Nowiny , gmina Babiak

W dniu 23.06.2016r. inwestor Gmina Babiak, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Bogusławice - Nowiny, gmina Babiak.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgloszenia wykonania robót budowlanych z dnia 23.06.2016r.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Bogusławice - Nowiny , gmina Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-06-23
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2016-06-23 13:43
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-25 13:22

Budowa sieci wodociągowej Ø 110 PVC - U długości 41,0 mb wraz z uzbrojeniem, hydrant przeciwpożarowy naziemny Ø 80 wraz z uzbrojeniem w ilości 1 szt. w m. Koło, ul. Diamentowa, gmina Koło

W dniu 22.04.2016r. inwestor Miejski Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Energetyczna 11, 62-600 Koło, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej  Ø 110 PVC - U długości 41,0 mb wraz z uzbrojeniem, hydrantu przeciwpożarowego naziemnego Ø 80 wraz z uzbrojeniem w ilości 1 szt. w m. Koło, ul. Diamentowa, gmina Koło.

 

Organ nie wniosł sprzeciwu do zgloszenia wykonania robót budowlanych z dnia 22.04.2016.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej Ø 110 PVC - U długości 41,0 mb wraz z uzbrojeniem, hydrant przeciwpożarowy naziemny Ø 80 wraz z uzbrojeniem w ilości 1 szt. w m. Koło, ul. Diamentowa, gmina Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-04-26
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2016-04-26 11:26
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-30 11:41

Budowa sieci wodociągowej Ø 110 PVC - U długości 150 mb wraz z uzbrojeniem, hydrant przeciwpożarowy naziemny Ø 80 wraz z uzbrojeniem w ilości 1 szt. w m. Koło, ul. Bursztynowa, gmina Koło

W dniu 22.04.2016r. inwestor Miejski Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Energetyczna 11, 62-600 Koło, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociagowej Ø 110 PVC - U długosci 150 mb wraz z uzbrojeniem, hydrantu przeciwpożarowego naziemnego Ø 80 wraz z uzbrojeniem w ilości 1 szt. w m. Koło, ul. Bursztynowa, gmina Koło.

 

Organ nie wniosł sprzeciwu do zgloszenia robot budowlanych z dnia 22.04.2016r.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej Ø 110 PVC - U długości 150 mb wraz z uzbrojeniem, hydrant przeciwpożarowy naziemny Ø 80 wraz z uzbrojeniem w ilości 1 szt. w m. Koło, ul. Bursztynowa, gmina Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-04-26
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2016-04-26 11:10
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-30 11:43

Budowa rurociągu wód popłucznych dla SUW w Brdowie, gmina Babiak

W dniu 02.02.2016r. inwestor Gmina Babiak Plac Wolności 5, 62-620 Babiak zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych polegajacych na budowie rurociagu wód popłucznych dla SUW w Brdowie, gmina Babiak.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robot budowlanych z dnia 02.02.2016r.

drukuj (Budowa rurociągu wód popłucznych dla SUW w Brdowie, gmina Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-02-03
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2016-02-03 10:46
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-04 14:29

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ze słupami oświetlenia- etap II w m. Koło

W dniu 28.01.2016r. inwestor Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz zgłosił zamiar wykonania robot budowlanych polegajacych na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego ze słupami oswietleniowymi - etap II w miejscowosci Koło, ul. Sienkiewicza.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z dnia 28.01.2016r.

drukuj (Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ze słupami oświetlenia- etap II w m. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-02-01
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2016-02-01 11:44
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-29 14:22

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ze słupami oświetlenia - etap I w m. Koło

W dniu 28.01.2016r. inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. , ul. Wrocławska 71a, 62-800 Kalisz zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi - etap I w miejscowości Koło, ul. Sienkiewicza.

 

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robot budowlanych z dnia 28.01.2016r.

drukuj (Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ze słupami oświetlenia - etap I w m. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-02-01
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2016-02-01 11:33
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-29 14:23

Budowa przyłącza ochrony katodowej do szyn kolejowych wraz z pracami towarzyszącymi w m. Maliniec

W dniu 30.11.2015r. inwestor Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ - SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02 - 337 Warszawa - pełnomocnik Pan Tomasz Sojka, ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław zgłosił zamiar przebudowy istniejacego punktu pomiarowego ochrony katodowej, ułożenia kabli pomiarowych i drenażowych ochrony katodowej, wykonania połączeń kablowych do istniejącego gazociągu, m. Maliniec, gmina Babiak.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z dnia 30.11.2015r.

drukuj (Budowa przyłącza ochrony katodowej do szyn kolejowych wraz z pracami towarzyszącymi w m. Maliniec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-12-02
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2015-12-02 14:20
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-31 12:16

Budowa przyłącza ochrony katodowej do szyn kolejowych wraz z pracami towarzyszącymi w m. Borki

W dniu 30.11.2015r. inwestor Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ - SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02 - 337 Warszawa - pełnomocnik Tomasz Sojka, ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego punktu pomiarowego oraz zabudowie nowego punktu pomiarowego ochrony katodowej, ułożeniu kabli pomiarowych i drenażowych ochrony katodowej, przyłączeniu kabli ochrony katodowej do torów kolejowych, wykonaniu połączeń kablowych do istniejącego gazociągu w m. Borki, gm. Koło. 

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z dnia 30.11.2015r.

drukuj (Budowa przyłącza ochrony katodowej do szyn kolejowych wraz z pracami towarzyszącymi w m. Borki)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-12-02
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2015-12-02 14:02
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-31 12:17

Budowa rozdzielczej sieci cieplnej w m. Koło

W dniu 23.11.2015r. inwestor Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole, ul. Przesmyk 1, 62-600 Koło zgłosił zamiar wykonania robot budowlanych polegajacy na budowie rozdzielczej sieci cieplnej w ul. Garncarskiej w Kole.

 

Zgłoszenie wycofane pismem z dnia 09.12.2015r.

drukuj (Budowa rozdzielczej sieci cieplnej w m. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2015-11-24 13:14
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-10 10:14

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o przydomowy ganek

W dniu 05.11.2015r. inwestorzy Państwo Ewa i Józef Guzowscy zam. Gaj Stolarski 11, 87-865 Izbica Kujawska zgłosili zamiar wykonania robot budowlanych polegajacy na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o przydomowy ganek w miejscowości Brdów, gmina Babiak.

 

W dniu 16.11.2015r. organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia robót budowlanych z dnia 05.11.2015r.

drukuj (Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o przydomowy ganek)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-11-05
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2015-11-05 14:26
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-16 12:18

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Bierzwienna Krótka

W dniu 23.10.2015r. inwestor Pan Aleksander Pudło zam. Luboniek 80/1, 62-650 Kłodawa zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych polegajacych na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowosci Bierzwienna Krótka, gmina Kłodawa.

 

Zgłoszenie wycofane pismem z dnia 06.11.2015r.

drukuj (Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Bierzwienna Krótka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-10-26
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2015-10-26 12:19
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-09 09:39

Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.

drukuj (Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-10-12
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-10-12 10:39

Budowa odcinka wodociągu w m. Sokołowo, gm. Koło

W dniu 28.09.2015r. inwestor Gmina Koło, ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych polegających na budowie odcinka wodociągu w miejscowości Sokołowo, gm. Koło.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z dnia 28.09.2015r.

 

 

drukuj (Budowa odcinka wodociągu w m. Sokołowo, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-09-29
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2015-09-29 09:25
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-30 11:10

Przebudowa ulic położonych na terenie m. Babiak

W dniu 21.09.2015 inwestor Gmina Babiak, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak, zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie ulic położonych na terenie miejscowosci Babiak: Plac Wolności, Wiosny Ludów, Brzozowa, Jodłowa, Świerkowa, Cisowa, Klonowa w zakresie budowy kanalizacji deszczowej na ulicy Wiosny Ludów w Babiaku.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z dnia 21.09.2015r.

drukuj (Przebudowa ulic położonych na terenie m. Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2015-09-21 14:25
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-22 12:33

Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.

drukuj (Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-09-11
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-09-11 14:15

Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.

drukuj (Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-09-04
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-09-04 14:31

Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust.1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.

drukuj (Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust.1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-09-02
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-09-02 14:20

Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.

drukuj (Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-08-18
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-08-18 09:32

Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.

drukuj (Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-08-13
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-08-13 12:31
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-13 12:29

Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.

drukuj (Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-08-10
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-08-10 08:50

Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.

drukuj (Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-08-04
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-08-04 08:50

Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.

drukuj (Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-07-31
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-07-31 09:32

Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-07-22
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2015-07-24 14:44

Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-07-17
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2015-07-20 08:56

Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-07-16
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2015-07-16 12:02

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

W dniu 09.10.2020r. inwestor Pani Magdalena Ogonowska , zgłosiła zamiar budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym w miejsc. Ponętów Górny Drugi, gm. Olszówka.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-10-12
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-10-12 14:53

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. słupeczka, gm. Kłodawa

W dniu 21.10.2020r. inwestor Państwo Czesława i Józef Strzałkowscy, zgłosili budowę instalacji gazowej wewnętrznej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnymw miejsc. Słupeczka, gm. Kłodawa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-10-22
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-10-22 13:56

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Słupeczka, gm. Kłodawa

W dniu 21.10.2020r. inwestor Państwo Czesława i Józef Strzałkowscy, zgłosił budowę wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym w miejsc. Słupeczka, gm. Kłodawa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-10-22
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-10-22 14:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28192
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-11-24 18:56