Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Powiercie Kolonia, gm. Koło.

W dniu 19.10.2021r. inwestor Oświetenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym na budowę sieci elektroenergetycznej do 1kv w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Powiercie Kolonia, ul. Słoneczna, gm. Koło.

drukuj (Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Powiercie Kolonia, gm. Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-10-20
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-10-20 12:30

Budowa instalacji zbiornikowej ze zbiornikiem gazu o pojemności 2700l naziemnym wraz z instalacja gazu.

W dniu 18.10.2021r. inwestorzy Marzena Kaźmierczak - Wojdak i Zbigniew Wojdak zgłosili zamiar wykanania robot budowlanych polegających na budowie instalacji gazu o poj.2700l wraz z instalacją gazu w miejsc. Leśnica, gm. Koło.

drukuj (Budowa instalacji zbiornikowej ze zbiornikiem gazu o pojemności 2700l naziemnym wraz z instalacja gazu.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-10-19
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-10-19 13:16

Budowa sieci wodociągowej z rur PVC fi 110mm w miejsc. Kościelec, gm. Kościelec

W dniu 15.10.2021r. inwestor Pan Marek Wojciechowski zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej z rur PVC fi 110mm w miejsc. Kościelec, gm. Kościelec.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej z rur PVC fi 110mm w miejsc. Kościelec, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-10-15
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-10-15 15:03
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-15 15:03

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w miejsc. Koło, gm. miejska Koło

W dniu 14.10.2021r. inwestor Romuald Nowicki, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w miejsc. Koło, gm. miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-10-15
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-10-15 10:58
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-15 11:01

Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.

W dniu 12.10.2021r inwestorzy Państwo Roman i Dorota małż. Skalińscy, zgłosili zamiar przebudowy budynku mieszkalnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.

drukuj (Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-10-12
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-10-12 13:52

Budowa instalacji zbiornikowej ze zbiornikiemgazu o poj. 2700l naziemnym wraz z instalacją gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Grodna, gm. Grzegorzew

w dniu 11.10.2021r. inwestorzy Państwo Zofia i Tadeusz Kamińscy, zgłosili zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji zbiornikowej ze zbiornikiem gazu o poj. 2700l naziemnym wraz wraz z instalacją gazu w miejsc. Grodna, gm. Grzegorzew.

drukuj (Budowa instalacji zbiornikowej ze zbiornikiemgazu o poj. 2700l naziemnym wraz z instalacją gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Grodna, gm. Grzegorzew)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-10-12
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-10-12 14:25

Budowa instalacji zewnętrznej zbiornikowej gazu płynnego oraz budowa naziemnego zbiornika gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Osiek Mały, gm. Osiek Mały

W dniu 11.10.2021r. inwestor Państwo Paulina i Adrian Piaseccy zgłosili zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji zewnętrznej zbiornikowej gazu płynnego oraz budowy naziemnego zbiornika gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Osiek Mały, gm. Osiek Mały.

drukuj (Budowa instalacji zewnętrznej zbiornikowej gazu płynnego oraz budowa naziemnego zbiornika gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Osiek Mały, gm. Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-10-12
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-10-12 14:10
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-12 14:11

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego w miejsc. Lubiny, gm. Koło.

W dniu 29.09.2021r. inwestor Pani Alicja Rowecka, zgłosiła zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=4850dm3  w miejsc. Lubiny, gm. Koło

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego w miejsc. Lubiny, gm. Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-10-01
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-10-01 15:21

Budowa instalacji zewnętrznej zbiornikowej gazu płynnego oraz budowa naziemnego zbiornika gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejs. Dęby Szlacheckie, gmina Osiek Mały.

W dniu 28.09.2021r. inwestor Pan Damian Niedziela zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji zewnętrznej zbiornikowej gazu płynnego oraz budowa naziemnego zbiornika gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejs. Dęby Szlacheckie, gm. Osiek Mały.

drukuj (Budowa instalacji zewnętrznej zbiornikowej gazu płynnego oraz budowa naziemnego zbiornika gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejs. Dęby Szlacheckie, gmina Osiek Mały.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-09-28
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-09-30 09:34
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-30 09:35

Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym w miejsc. Brdów, gm. Babiak.

W dniu 24.09.2021r.  Pani Andżelika Kaszyńska, zgłosiła zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Brdów, gm. Babiak.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 24.09.2021r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym w miejsc. Brdów, gm. Babiak.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-10-15
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-09-28 13:29
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-15 11:05

Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejsc. Żurawieniec, gm. Babiak.

W dniu 17.09.2021r inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu zgłosił zamiar rozpoczęcia budowy z projektem budowlanym na budowę gazociągu średniego ciśnienia PE100RC SDR11 dn63 w miejsc. Żurawieniec, gm. Babiak.

drukuj (Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejsc. Żurawieniec, gm. Babiak.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-09-17
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-09-20 12:44

Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejsc. Powiercie Wieś, gm. Koło.

 W dniu 17.09.2021r inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, zgłosił zamiar rozpoczęcia budowy z projektem budowlanym na budowę gazociągu średniego ciśnienia PE100RC SDR11 dn63 w miejsc. Powiercie Wieś, gm. Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 17.09.2021r.

drukuj (Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejsc. Powiercie Wieś, gm. Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-09-17
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-09-20 12:37
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-12 10:02

Budowa instalacji zbiornika na gaz płynny V=2700l w miejsc. Powiercie, gm. Koło.

W dniu 14.09.2021r. inwestor Pani Anna Adamek, zgłosiła zamiar rozpoczęcia budowy z projektem budowlanym instalacji zbiornika na gaz płynny V=2700l do celów grzewczych budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Powiercie, gm. Koło.

Wniosek wycofano dnia 30.09.2021r

drukuj (Budowa instalacji zbiornika na gaz płynny V=2700l w miejsc. Powiercie, gm. Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-09-14
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-09-15 12:34
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-30 12:57

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Koło, gm. miejska Koło

W dniu 03.09.2021r. inwestorzy Państwo Ewa i Aleksander Tomczyk zgłosili budowę z projektem budowlanym instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kolo, Miasto Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 03.09.2021r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Koło, gm. miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-09-07
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-09-07 09:44
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-13 12:00

Przebudowa sieci wodociagowej przy ulicy Ogrodowej w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew

W dniu 02.09.2021r. inwestor Gmina Grzegorzew, Plac 1000-lecia PP1, 62-640 Grzegorzew zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na przebudowie sieci wodociągowej na odcinku 117,0m fi 160 wraz z montażem 2 hydrantów naziemnych fi 80mm w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew, ul. Ogrodowa.

drukuj (Przebudowa sieci wodociagowej przy ulicy Ogrodowej w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-09-06
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-09-06 12:45
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-06 12:45

Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały

W dniu 01.09.2021r. inwestor Gmina Osiek Mały, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegająch na budowie sieci wodociągowej w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 01.09.2021r.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-10-06
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-09-02 13:24
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-06 11:34

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały

W dniu 31.08.2021r. inwestorzy Państwo Elżbieta i Krzysztof Bielińscy, zgłosili zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały.

Wniosek wycofano dnia 03.09.2021r

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-09-02
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-09-02 11:26
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-15 08:21

Budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Chojny, gm. Koło

W dniu 27.08.2021r. inwestor Pani Monika Wojtczak zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym wewnętrznej instalacji gazu płynnego dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Chojny, gm. Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 27.08.2021r.

drukuj (Budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Chojny, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-08-30
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-08-30 14:18
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-17 09:58

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V= 2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Wólka Czepowa gm. Kłodawa

W dniu 26.08.2021r. inwestor Pan Mieczysław Czerwczak zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Wólka Czepowa, gm. Kłodawa.

Sprawa bez rozpatrzenia.

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnętrznej gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V= 2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Wólka Czepowa gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-08-30
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-08-30 14:09
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-17 10:36

Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Police Średnie, gm. Kościelec.

W dniu 27.08.2021r inwestor Mirosław Zbierski, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym budowę sieci wodociągowej w miejsc. Police Średnie, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 27.08.2021r.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Police Średnie, gm. Kościelec.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-08-27 15:06
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-19 13:24

Budowa instalacji wewnętrznej gazu płynnego oraz budowa naziemnego zbiornika gazu płynnego o poj. 2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Osiek Mały, gm. Osiek Mały.

W dniu 24.08.2021r. inwestorzy Renata i Robert Nowiccy, zgłosili zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji gazowej wewnętrznej wraz z zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. V=2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc.Osiek Mały, gm. Osiek Mały.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 24.08.2021r.

drukuj (Budowa instalacji wewnętrznej gazu płynnego oraz budowa naziemnego zbiornika gazu płynnego o poj. 2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Osiek Mały, gm. Osiek Mały.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-08-25
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-08-25 15:20
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-15 08:09

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z przyłączem gazowym w miejsc. Koło.

W dniu 23.08.2021 r inwestor Robert Nazdrowicz, zgłosił budowę wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z przyłączem gazowym w miejsc. Koło, Miasto Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 23.08.2021r.

drukuj (Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z przyłączem gazowym w miejsc. Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-08-24
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-08-24 10:29
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-15 08:27

Budowa instalacji zbiornikowej z przyłączem gazu płynnego oraz wewnętrzną instalację gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.

W dniu 19.08.2021 r inwestor Pan Leszek Niezgoda, zgłosił budowę z projektem budowlanym instalacji zbiornikowej z przyłączem gazu płynnego oraz wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 19.08.202r.

drukuj (Budowa instalacji zbiornikowej z przyłączem gazu płynnego oraz wewnętrzną instalację gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-08-23
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-08-23 10:10
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-28 11:13

Budowa Instalacji wewnetrznej gazu płynnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.

W dniu 17.08.2021r inwestorzy Państwo Ewa i Robert Chróścielscy, zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na instalacji wewnętrznej gazu płynnego w miejscowości Kłodawa, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 17.08.2021r.

drukuj (Budowa Instalacji wewnetrznej gazu płynnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-08-18
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-08-18 14:02
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-24 13:01

Budowa sieci wodociagowej w miejsc. Kolonia Rysiny, gm. Kłodawa.

W dniu 10.08.2021r. inwestor Zakład Wodociagów i Kanalizacji w Kłodawie, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie  sieci wodociagowej w miejsc. Kolonia Rysiny, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem  budowlanym z dnia 10.08.2021r.

drukuj (Budowa sieci wodociagowej w miejsc. Kolonia Rysiny, gm. Kłodawa.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-08-11
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-08-11 15:11
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-31 11:30

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Wrząca Wielka, gm. Koło

W dniu 06.08.2021r. inwestor Oświetenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym na budowę sieci elektroenergetycznej do 1kv w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Wrząca Wielka, gm,. Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 06.08.2021r.

drukuj (Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Wrząca Wielka, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-08-06
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-08-06 15:31
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-12 12:21

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Powiercie, gm. Koło.

W dniu 06.08.2021r. inwestor Oświetenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym na budowę sieci elektroenergetycznej do 1kv w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Powiercie Wieś, gm. Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 06.08.2021r.

drukuj (Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Powiercie, gm. Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-08-06
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-08-06 15:25
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-12 12:28

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Powiercie, gm. Koło.

W dniu 06.08.2021r. inwestor Oświetenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym na budowę sieci elektroenergetycznej do 1kv w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Powiercie, gm. Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 06.08.2021r.

drukuj (Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Powiercie, gm. Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-08-06
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-08-06 15:18
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-13 10:39

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Kiełczew Smużny Czwarty, gm. Koło.

W dniu 06.08.2021r. inwestor Oświetenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym na budowę sieci elektroenergetycznej do 1kv w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Kiełczew Smuzny Czwarty, gm. Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 06.08.2021r.

drukuj (Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Kiełczew Smużny Czwarty, gm. Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-08-06
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-08-06 15:07
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-16 13:33

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Powiercie, gm. Koło.

W dniu 06.08.2021r. inwestor Oświetenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym na budowę sieci elektroenergetycznej do 1kv w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Powiercie Wieś, gm. Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 06.08.2021r.

drukuj (Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Powiercie, gm. Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-08-06
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-08-06 14:57
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-16 13:34

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Borki, gm. Koło.

W dniu 06.08.2021r. inwestor Oświetenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym na budowę sieci elektroenergetycznej do 1kv w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Borki ul. Topolowa ,Grabowa, Cisowa, Klonowa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 06.08.2021r.

drukuj (Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejsc. Borki, gm. Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-08-06
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-08-06 14:45
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-13 10:38

Budowa instalacji zewnętrznej zbiornikowej gazu płynnego oraz budowy naziemnego zbiornika gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Leszcze, gm. Kłodawa.

W dniu 30.07.2021 r inwestor Ewa i Tomasz Andrzejczak, zgłosił budowę z projektem budowlanym instalacji zewnętrznej zbiornikowej gazu płynnego oraz budowy naziemnego zbiornika gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Leszcze, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 30.07.2021r.

drukuj (Budowa instalacji zewnętrznej zbiornikowej gazu płynnego oraz budowy naziemnego zbiornika gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Leszcze, gm. Kłodawa.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-08-03
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-08-03 13:00
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-20 08:16

Budowa instalacji wewnętrznej gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Witowo, gm. Osiek Mały

W dniu 30.07.2021r. inwestor Państwo Teresa i Marian Smolarek, zgłosili zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Witowo, gm. Osiek Mały.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych  z projektem budowlanym z dnia 30.07.2021r.

drukuj (Budowa instalacji wewnętrznej gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Witowo, gm. Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-08-20
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-08-02 14:14
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 09:54

Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Zbójno, gm. Kłodawa.

W dniu 29.07.2021r. inwestor Zakład Wodociagów i Kanalizacji w Kłodawie, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie  sieci wodociagowej w miejsc. Zbójno, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 29.07.2021r.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Zbójno, gm. Kłodawa.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-08-02
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-08-02 08:21
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-19 08:39

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego w miejsc. Brzezie, gm. Babiak

W dniu 23.07.2021r. inwestorzy Państwo Katarzyna i Paweł Krzyżak i Państwo Anna i Łukasz Całka zgłosili zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w miejsc. Brzezie, gm. Babiak.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgloszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 23.07.2021r.

drukuj (Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego w miejsc. Brzezie, gm. Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-07-27
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-07-28 08:32
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-18 09:27

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew

W dniu 21.07.2021 inwestor Gmina Grzegorzew Plac 1000-lecia PP1, 62-640 Grzegorzew zgłosił zamiar przebudowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 z rur PCV klasy SN 8na długosci 98mb i fi 160 z rur PVC -V klasy SN 8 na długości 2,50mb wraz z 5 studniami kanalizacyjnymi - trasa kolektora w pasie dróg gminnych (ulic: Ks.Szczęsnego Starkiewicza i Źródlanej.)

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 21.07.2021r.

drukuj (Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-07-22
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-07-22 14:36
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-11 08:56

Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=2700l wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku mieszkalnym w miejsc. Łęka, gm. Kościelec.

W dniu 20.07.2021r inwestor Pan Łukasz Płóciennik, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=2700l (zbiornik podziemny) wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Łęka, gm. Kościelec.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgloszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 20.07.2021r.

drukuj (Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=2700l wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku mieszkalnym w miejsc. Łęka, gm. Kościelec.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-07-21
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-07-21 12:51
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-10 07:58

Budowa z projektem budowlanym instalacji gazu ziemnego dla budynku gospodarczego zasilanie instalacji C.O. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Czołowo Kolonia, gm. Koło

W dniu 16.07.2021r inwestor Pan Leszek Lisiecki, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji gazu ziemnego dla budynku gospodarczego (zasilanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym jednorodzinnym) w miejsc. Czołowo Kolonia, gm. Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgloszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 16.07.2021r.

drukuj (Budowa z projektem budowlanym instalacji gazu ziemnego dla budynku gospodarczego zasilanie instalacji C.O. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Czołowo Kolonia, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-07-20
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-07-20 11:17
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-06 07:48

Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=2700l wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku mieszkalnym w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew.

W dniu 16.07.2021r inwestor Pan Artur Augustyniak, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=2700l (zbiornik naziemny) wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgloszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 16.07.2021r.

drukuj (Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=2700l wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku mieszkalnym w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-07-20
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-07-20 11:06
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-09 10:20

Budowa instalacji zewnętrznej gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło

W dniu 16.07.2021r. inwestor Pan Michał Banasiak, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji zewnętrznej gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgloszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 16.07.2021r.

drukuj (Budowa instalacji zewnętrznej gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-07-20
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-07-16 09:41
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-20 12:06

Budowa instalacji wewnętrznej gazu płynnego wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. 2700l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Barłogi, gm. Grzegorzew

W dniu 12.07.2021r. inwestorzy Państwo Katarzyna i Grzegorz Fila, zgłosili zamiar budowy z projektem budowlanym polegający na budowie instalacji gazowej wewnętrznej wraz zezbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Barłogi, gm. Grzegorzew.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgloszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 12.07.2021r.

drukuj (Budowa instalacji wewnętrznej gazu płynnego wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. 2700l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Barłogi, gm. Grzegorzew)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-07-16
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-07-16 10:59
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-05 08:16

Budowa instalacji wewnętrznej gazu płynnego wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. 2700l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Straszków, gm. Kłodawa

W dniu 05.07.2021r. inwestorzy Panowie Dariusz i Janusz Ciszewscy, zgłosili zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Straszków,          gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 05.07.2021r.

drukuj (Budowa instalacji wewnętrznej gazu płynnego wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. 2700l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Straszków, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-07-26
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-07-07 12:32
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 13:14

Budowa instalacji wewnętrznej gazu płynnego wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. 2700l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło

W dniu 05.07.2021r. inwestor Państwo Sławomir i Iabela Kwiatkowscy, zgłosili zamiar budowy z projektem budowlanym  instalacjigazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700l dla budynku mieazkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgloszenia robót budowlanych z projektem budowlnym z dnia 05.07.2021r.

 

drukuj (Budowa instalacji wewnętrznej gazu płynnego wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. 2700l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-07-27
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-07-07 12:25
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-27 08:44

Budowa instalacji wewnętrznej gazu płynnego wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. 2700l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Straszków, gm. Kłodawa

W dniu 05.07.2021r. inwestor Państwo Arkadiusz i Justyna Krzaczyńscy, zgłosili zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Straszków, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robótbudowlanych z projektem budowlanym z dnia 05.07.2021r.

drukuj (Budowa instalacji wewnętrznej gazu płynnego wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. 2700l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Straszków, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-07-26
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-07-07 12:20
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 13:15

Przebudowa rurociągu sieci wodociągowej rurociągu czerpalnego studni głębinowej do hydrofornii w miejsc. Koło

W dniu 02.07.2021r. inwestor saint Gobain HPM Polska Sp. z o.o., ul. Norton 1, 62-600 Koło, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na przebudowie  rurociągu sieci wodociągowej rurociągu czerpalnego studni głębinowej do hydrofornii w miejsc. Koło, gm.miejska Koło.

drukuj (Przebudowa rurociągu sieci wodociągowej rurociągu czerpalnego studni głębinowej do hydrofornii w miejsc. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-07-05
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-07-05 11:26
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-05 11:31

Budowa separatora substancji ropopochodnych na rurociągu kanalizacji deszczowej w miejsc. Koło

W dniu 02.07.2021r. inwestor saint Gobain HPM Polska Sp. z o.o., ul. Norton 1, 62-600 Koło zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie separatora substancji ropopochodnych na rurociągu kanalizacji deszczowej w miejsc. Koło, gm.miejska Koło.

drukuj (Budowa separatora substancji ropopochodnych na rurociągu kanalizacji deszczowej w miejsc. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-07-05 11:11

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Babiak, gm. Babiak

W dniu 01.07.2021r. inwestorzy Państwo Elżbieta i Dawid Maciejewscy zgłosili zamiar budowy instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Babiak, gm. Babiak.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 01.07.2021r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Babiak, gm. Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-07-12
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-07-05 10:51
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-12 14:15

Budowa linii kablowych nN wraz ze złączami nN długość linii 1460m.

W dniu 29.06.2021 inwestor Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu zgłosił zamiar budowy linii kablowych nN wraz ze złączami nN długość linii 1460m w miejsc. Przedecz i miejsc. Katarzyna.

drukuj (Budowa linii kablowych nN wraz ze złączami nN długość linii 1460m.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-06-29
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-06-29 15:03
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-29 15:02

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszklanym jednorodzinnym w miejsc. Koło

W dniu 17.06.2021r. inwestor Włodzimierz Kwarta, zgłosił zamiar budowy instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszklanym jednorodzinnym w miejsc. Miasto Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 17.06.2021r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszklanym jednorodzinnym w miejsc. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-06-18
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-06-18 11:54
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-01 11:36

Budowa instalacji zewnętrznej gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło

W dniu 14.06.2021r. inwestor Pan Michał Banasiak zgłosił zamiar  budowy z projektem budowlanym instalacji zewnętrznej gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

Wniosek wycofany przez inwestora pismem z dnia 07.07.2021r.

 

drukuj (Budowa instalacji zewnętrznej gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-06-15
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-06-15 12:24
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-07 12:12

Budowa sieci gazowej ŚR/C i światłowodu w miejsc. Kłodawa, Łążek i Wólka Czepowa, gm. Kłodawa

W dniu 08.06.2021r. inwestor Tel-Gaz Polska Sp. z o.o., ul. Zamkowa 53, 09-500 Gostynin, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci gazowej ŚR/C  w miejsc. Kłodawa, Łążek i Wólka Czepowa, gm. Kłodawa.

drukuj (Budowa sieci gazowej ŚR/C i światłowodu w miejsc. Kłodawa, Łążek i Wólka Czepowa, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-06-09
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-06-09 14:16
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-09 14:17

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały.

W dniu 08.06.2021r. inwestor Janusz Żywanowski, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 08.06.2021r.

drukuj (Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-06-08
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-06-08 13:46
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-14 15:18

Budowa instalacji wewnętrznej gazu płynnego oraz budowa naziemnego zbiornika gazu płynnego o poj. 2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Dębina, gm. Kłodawa

W dniu 07.06.2021r. inwestorzy Jan i Jadwiga Przybylscy, zgłosili zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji wewnętrznej gazu płynnego oraz budowy naziemnego zbiornika gazu płynnego o poj. V=2700dm3 w miejsc.Dębina, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.06.2021r.

drukuj (Budowa instalacji wewnętrznej gazu płynnego oraz budowa naziemnego zbiornika gazu płynnego o poj. 2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Dębina, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-06-08
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-06-08 12:28
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-25 11:19

Budowa instalacji wewnętrznej gazu płynnego oraz budowa podziemnego zbiornika gazu płynnego o poj. 2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Wiesiołów, gm. Dąbie

W dniu 07.06.2021r. inwestor Pani Jadwiga Cisek, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym instalacji wewnętrznej gazu płynnego oraz budowy podziemnego zbiornika gazu płynnego o poj. V=2700dm3 w miejsc. Wiesiołów, gm. Dąbie, dz. nr 27/2

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.06.2021r.

drukuj (Budowa instalacji wewnętrznej gazu płynnego oraz budowa podziemnego zbiornika gazu płynnego o poj. 2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Wiesiołów, gm. Dąbie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-06-08
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-06-08 11:26
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-10 09:16

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszklanym jednorodzinnym w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały

W dniu 02.06.2021r. inwestor Irena Wysocińska, zgłosił zamiar budowy instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszklanym jednorodzinnym w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 02.06.2021r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszklanym jednorodzinnym w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-06-04
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-06-04 11:01
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-10 09:17

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszklanym jednorodzinnym w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały

W dniu 01.06.2021r. inwestor Michał Jurkiewicz, zgłosił zamiar budowy instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszklanym jednorodzinnym w miejsc.Osiek Wielki, gm. Osiek Mały.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 01.06.2021r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszklanym jednorodzinnym w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-06-01
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-06-02 14:49
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-10 09:18

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszklanym jednorodzinnym w miejsc. Koło, Miasto Koło

W dniu 01.06.2021r. inwestor Anna Wałecka, zgłosił zamiar budowy instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszklanym jednorodzinnym w miejsc. Koło, Miasto Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 01.06.2021r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszklanym jednorodzinnym w miejsc. Koło, Miasto Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-06-01
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-06-02 14:40
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-10 09:19

Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z demontażem istniejącego zbiornika podziemnego w miejsc. Czołowo - Kolonia, gm. Koło.

W dniu 01.06.2021r. inwestor Henryk Botta, zgłosił zamiar budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z demontażem istniejącego zbiornika podziemnego w miejsc. Czołowow- Kolonia, gm. Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 01.06.2021r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z demontażem istniejącego zbiornika podziemnego w miejsc. Czołowo - Kolonia, gm. Koło.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-06-02
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-06-02 12:37
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-10 11:31

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszklanym jednorodzinnym w miejsc. Powiercie Kolonia, gm. Koło

W dniu 01.06.2021r. inwestor Wiesława Szkudlarek, zgłosił zamiar budowy instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszklanym jednorodzinnym w miejsc. Powiercie Kolonia, gm. Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 01.06.2021r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszklanym jednorodzinnym w miejsc. Powiercie Kolonia, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-06-02
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-06-02 12:27
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-10 10:22

Budowa sieci gazowej ś/c PE100 RC SDR11 Dn63 w miejsc. Brdów, gm. Babiak

w dniu 27.05.2021r. inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci gazowej ś/c PE100 RC SDR11 dn 63 w  miejsc. Brdów, gm. Babiak.

drukuj (Budowa sieci gazowej ś/c PE100 RC SDR11 Dn63 w miejsc. Brdów, gm. Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-05-28
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-05-28 14:01
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 14:53

Budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Katarzyna, gm. Przedecz.

W dniu 17.05.2021r. inwestor Mariusz Szewczyk, zgłosił zamiar budowy instalacji gazowej wewnętrznej gazu płynnego dla budynku mieszkalngeo jednorodzinnego w miejsc. Katarzyna, gm. Przedecz.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 17.05.2021r.

drukuj (Budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Katarzyna, gm. Przedecz.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-05-18
 • opublikował: Milena Tęgos
  data publikacji: 2021-05-18 14:45
 • zmodyfikował: Milena Tęgos
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-07 08:13

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. V=2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegow miejsc. Osówie, gm. Babiak

W dniu 10.05.2021r. inwestor Mariusz Peda zgłosił zamiar budowy instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. V=2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Osówie, gm. Babiak.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia budowy z dnia 10.05.2021r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. V=2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegow miejsc. Osówie, gm. Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-05-31
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-05-11 12:27
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-31 10:06

Przebudowa przepompowni sieciowych w Gminie Przedecz w miejsc. Przedecz i Katarzyna

W dniu 07.05.2021r. inwestor Gmina Przedecz Plac Wolności 1, 62-635 Przedecz, zgłosił zamiar przebudowy przepompowni sieciowych w Gminie Przedecz w miejsc. Przedecz i Katarzyna, gm. Przedecz.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgloszenia robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.05.2021r.

drukuj (Przebudowa przepompowni sieciowych w Gminie Przedecz w miejsc. Przedecz i Katarzyna)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-05-31
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-05-11 12:01
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-31 13:28

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Koło, gm. miejska Koło

W dniu 07.05.2021r. inwestor Krzysztof Kaczmarek zgłosił zamiar budowy instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia budowy z dnia 07.05.2021r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Koło, gm. miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-05-31
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-05-11 11:43
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-31 10:04

Budowa sieci wodociągowej DN I60 w miejsc. Żarowo, gm. Przedecz

W dniu 07.05.2021r. inwestor Gmina Przedecz Plac Wolności 1, 62-635 Przedecz,  zgłosił zamiar budowy sieci wodociągowej DN I60 w miejsc. Żarowo, gm. Przedecz.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.05.2021r.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej DN I60 w miejsc. Żarowo, gm. Przedecz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-05-31
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-05-11 11:51
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-31 10:15

Budowa instalacji wewnętrznej gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, gmina Kłodawa

W dniu 07.05.2021r. inwestorzy Ewa i Robert Chróścielscy zgłosili zamiar budowy instalacji wewnętrznej gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.

Wniosek wycofany przez inwestora w dniu 28.05.2021r.

drukuj (Budowa instalacji wewnętrznej gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, gmina Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-05-28
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-05-11 11:30
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-28 12:57

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Koło, gm. miejska Koło

W dniu 29.04.2021r. inwestor Pan Bogdan Starzec zgłosił zamiar budowy instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 29.04.2021r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Koło, gm. miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-04-30
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-04-30 13:37
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-20 09:17

Budowa instalacji zbiornikowej gazu propan wraz z wewnętrzną instalacją gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Leśnica, gm. Koło

W dniu 20.04.2021 inwestorzy Pani Małgorzata Wojtaszek i Pan Waldemar Okulski zgłosili zamiar wykonania instalacji zbiornikowej gazu propan wraz z wewnętrzną instalacją gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc.Leśnica, gm. Koło.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 20.04.2021r.

drukuj (Budowa instalacji zbiornikowej gazu propan wraz z wewnętrzną instalacją gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Leśnica, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-04-29
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-04-21 11:53
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-29 08:27

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Babiak, gm. Babiak

W dniu 16.04.2021r. inwestor Państwo Wioletta i Stanisław Śmiałek, zgłosił zamiar wykonania instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Babiak, gm. Babiak.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 16.04.2021r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Babiak, gm. Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-05-11
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-04-19 11:56
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-11 14:04

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Koło, gm. miejska Koło

W dniu 16.04.2021r. inwestor Pani Lidia Gołębicka zgłosil zamiar wykonania instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynu mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Koło, gm. miejska Koło.

Organ nie wnióśł sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 16.04.2021r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Koło, gm. miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-05-11
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-04-19 11:50
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-11 14:00

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Babiak, gm. Babiak

W dniu 16.04.2021r. inwestor Pani Wioletta Wilczura zgłosił zamiar budowy instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Babiak, gm. Babiak.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 16.04.2021r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Babiak, gm. Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-04-19
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-04-19 11:47
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-11 14:07

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. 4850dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Przedecz, gm. Przedecz

W dniu 01.04.2021r. inwestor Państwo Iwina i Karol Gawrysiak, zgłosił zamiar budowy instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. V=4850dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Przedecz, gm. Przedecz.

Organ nie wniósl sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z dnia 01.04.2021r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. 4850dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Przedecz, gm. Przedecz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-04-01
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-04-01 16:55
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-11 13:57

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. 2700dm3 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa

w dniu 18.03.2021r. Państwo Renata i Tomasz Ruzik zgłosił budowę z projektem budowlanym instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. 2700dm3  dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 18.03.2021r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. 2700dm3 w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-03-18
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-04-07 09:38
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-12 16:22

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. 2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa

W dniu 16.02.2021r. inwestor Państwo Magdalena i Jarosław Sobańscy, zgłosili budowę z projektem budowlanym instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. V=2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 16.02.2021r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. 2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-02-17
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-02-17 11:58
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-10 14:22

Budowa wewnętrznej oraz zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2,70m3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Leśnica, gm. Koło

W dniu 16.02.2021r. inwestor Michał Kotkowski, zgłosił zamiar budowy z projektem budowlanym wewnętrznej oraz zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2,70m3 dla budynku mieszkalnego w miejsc. Leśnica, gm. Koło.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 16.02.2021r.

drukuj (Budowa wewnętrznej oraz zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2,70m3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Leśnica, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-02-16
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-02-16 14:37
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-02 14:29

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Olszówka, gm. Olszówka

W dniu 15.02.2021r.  inwestor Pan Konrad Siwiński, zgłosił budowę z projektem budowlanym instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o poj. V=2700dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego  w miejsc. Olszówka, gm. Olszówka.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 15.02.2021r.

drukuj (Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Olszówka, gm. Olszówka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-02-16
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-02-16 13:05
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-08 11:43

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały

W dniu 12.02.2021r. inwestor Gmina Osiek Mały, ul. Główna 1 , 62-613 Osiek Mały, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 12.02.2021r.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejsc. Osiek Wielki, gm. Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-02-15
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-02-15 11:35
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-17 10:38

Przebudowa drogi powiatowej nr 3444P w zakresie budowy dojścia do dz. nr 63/11 w miejsc. Kościelec, gm. Kościelec

W dniu 28.01.2021r. inwestor Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegajacych na przebudowie drogi powiatowej nr 3444P w zakresie budowy dojścia do dz. nr 63/11 w miejsc. Kościelec, gm. Kościelec.

Wniosek wycofany przez inwestora w dniu 01.02.2021r.

drukuj (Przebudowa drogi powiatowej nr 3444P w zakresie budowy dojścia do dz. nr 63/11 w miejsc. Kościelec, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-02-03
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-01-29 13:37
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-03 11:01

Budowa sieci ee do 1kV w zakresie oświetlenia drogowego w miejsc. Koło, ul. Włocławska, Wąska i Witosa

W dniu 26.01.2021r. inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci ee do 1kV w zakresie oświetlenia drogowego w miejsc. Koło,              ul. Włocławska, Wąska i Witosa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenie wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 26.01.2021r.

drukuj (Budowa sieci ee do 1kV w zakresie oświetlenia drogowego w miejsc. Koło, ul. Włocławska, Wąska i Witosa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-01-26
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-01-26 11:52
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-17 10:43

Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Gozdów, gm. Kościelec

W dniu 31.12.2020r. inwestor Pan Maciej Dereń, zgłosił budowę z projektem budowlanym instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Gozdów, gm. Kościelec.

Wniosek wycofany przez inwestora w dniu 05.01.2021r.

drukuj (Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Gozdów, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-01-04
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2021-01-04 10:49
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-14 13:29

Budowa oświetlenia boiska sportowego w m.Kłodawa, ul. Sportowa, gm. Kłodawa

W dniu 30.12.2020r. inwestor Gmina Kłodawa, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie oświetlenia boiska sportowego w miejsc. Kłodawa, ul. Sportowa, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 30.12.2020r.

drukuj (Budowa oświetlenia boiska sportowego w m.Kłodawa, ul. Sportowa, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-12-31 11:03
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-28 08:05

Budowa gazociągu ŚR/Ć DN 63/90/160 z linią światłowodową w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Polna

W dniu 29.12.2020r. inwestor TEL-GAZ Polska Sp. z o.o., ul. Zamkowa 53, 09-500 Gostynin zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie gazociagu ŚR/DĆ DN 63/90/160 z linią światlowodową w miejs. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Polna.

 

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 29.12.2020r.

drukuj (Budowa gazociągu ŚR/Ć DN 63/90/160 z linią światłowodową w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Polna)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-12-30
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-12-30 12:55
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-25 11:44

Budowa łuków tymczasowych oraz poszerzenia poboczy dróg gminnych w miejsc. Dębowiczki i Tomaszew, gm. Olszówka

W dniu 11.12.2020r. inwestor WIND FARM CHOJNY III S.A., ul. Wagonowa 2C, 53-609 Wrocław zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie łuków tymczasowych oraz poszerzeniu poboczy dróg gminnych w miejsc. Dębowiczki i Tomaszew, gm. Olszówka.

Wniosek wycofany przez inwestora w dniu 17.12.2020r.

drukuj (Budowa łuków tymczasowych oraz poszerzenia poboczy dróg gminnych w miejsc. Dębowiczki i Tomaszew, gm. Olszówka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-12-15
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-12-15 10:17
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-17 09:20

Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejsc. Dębowiczki, gm. Olszówka

W dniu 11.12.2020r. inwestor WIND FARM CHOJNY III S.A., ul. Wagonowa 2C, 53-609 Wroclaw, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na przebudowie odcinka drogi gminnej w miejsc. Dębowiczki, gm. Olszówka.

Wniosek wycofany przez inwestora w dniu17.12.2020r.

drukuj (Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejsc. Dębowiczki, gm. Olszówka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-12-17
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-12-15 10:13
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-17 09:21

Budowa tymczasowego poszerzenia poboczy dróg powiatowych oraz łuków tymczasowych w miejsc. Dębowiczki, Głębokie, gm. Olszówka i w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew

W dniu 11.12.2020r. inwestor WIND FARM CHOJNY III S.A., ul. Wagonowa 2c, 53-609 Wrocław, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie tymczasowego poszerzenia poboczy dróg powiatowych oraz łuków tymczasowych w miejsc. Dębowiczki i Głębokie, gm. Olszówka i w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew.

Wniosek wycofany przez inwestora w dniu 17.12.2020r.

drukuj (Budowa tymczasowego poszerzenia poboczy dróg powiatowych oraz łuków tymczasowych w miejsc. Dębowiczki, Głębokie, gm. Olszówka i w miejsc. Grzegorzew, gm. Grzegorzew)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-12-17
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-12-15 10:04
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-17 09:22

Budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc.miejsc. Budy Gole, gm. Chodów

W dniu 08.12.2020r. inwestor Pani Bogumiła Włodarczyk, zgłosił budowę z projektem budowlanym instalacji wewnętrznej gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Budy Gole, gm. Chodów.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 08.12.2020r.

drukuj (Budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc.miejsc. Budy Gole, gm. Chodów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-12-10
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-12-10 14:37
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-30 08:13

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Deby Szlacheckie, gm. Osiek Mały

W dniu 07.12.2020r. inwestor Pani Iwona Adamek-Furmańska, zgłosił budowę z projektem budowlanym instalacji gazowej wewnętrznej gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Dęby Szlacheckie, gm. Osiek Mały.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 07.12.2020r.

drukuj (Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Deby Szlacheckie, gm. Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-12-09
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-12-09 17:02
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-30 08:10

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Dąbie, gm. Dąbie

W dniu 04.12.2020r. inwestor Państwo Małgorzata i Piotr Berdeccy, zgłosił budowę z projektem budowlanym instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego V=2700dm3 w miejsc. Dąbie, gm. Dąbie.

Wniosek wycofany przez inwestora w dniu 14.12.2020r.

drukuj (Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Dąbie, gm. Dąbie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-12-16
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-12-08 18:50
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-16 09:50

Budowa wewnętrznej oraz zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2,7m3 w miejsc. Szołajdki, gm. Chodów

W dniu 24.11.2020r. inwestor Pan Mariusz Banasiak, zgłosił budowę z projektem budowlanym wewnętrznej oraz zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2,7m3 w miejsc. Szołajdki, gm. Chodów.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 24.11.2020r.

drukuj (Budowa wewnętrznej oraz zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2,7m3 w miejsc. Szołajdki, gm. Chodów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-11-24 18:56
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-18 11:14

Budowa instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Brdów, gm. Babiak

W dniu 16.11.2020r. inwestor Pani Jadwiga Kwarcińska, zgłosił zamiar budowy instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Brdów, gm. Babiak.

drukuj (Budowa instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Brdów, gm. Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-11-17
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-11-17 12:25
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 12:28

Budowa sieci wodociągowej PVC DN110 w miejsc. Luboniek, gm. Kłodawa

W dniu 30.10.2020r. inwestor Gmina Kłodawa, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci wodociągowej PVC DN 110 odługości całkowitej 135mb w miejsc. Luboniek, gm. Kłodawa.

Pismo z dnia 04.11.2020r. dotyczące sprostowania zgłoszenia w zakresie nazwy inwestora z Gminy Kłodawa na Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, ul. Bierzwieńska 134, 62-650 Kłodawa.

drukuj (Budowa sieci wodociągowej PVC DN110 w miejsc. Luboniek, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-11-05
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-11-02 12:51
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-05 07:28

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Słupeczka, gm. Kłodawa

W dniu 21.10.2020r. inwestor Państwo Czesława i Józef Strzałkowscy, zgłosił budowę wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Słupeczka, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 21.10.2020r.

drukuj (Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Słupeczka, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-10-22
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-10-22 14:07
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 09:20

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Ponętów Górny Drugi, gm. Olszówka

W dniu 09.10.2020r. inwestor Pani Magdalena Ogonowska, zgłosił budowę wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Ponętów Górny Drugi, gm. Olszówka.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 09.10.2020r.

drukuj (Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Ponętów Górny Drugi, gm. Olszówka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-10-12
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-10-12 15:01
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-22 14:18

Budowa wodociągu o średnicy 600mm z rozbiórką starego odcinka w miejsc. Koło, ul. Sportowa, gm. miejska Koło

W dniu 06.10.2020r. inwestor Gmina Miejska Koło, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, zgłosil zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym dotyczących budowy wodociągu o średnicy 600mm z rozbiórką starego odcinka w miejsc. Koło, ul. Sportowa, gmina miejska Koło.

Organ nie wniósł sprzeciu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 06.10.2020r.

drukuj (Budowa wodociągu o średnicy 600mm z rozbiórką starego odcinka w miejsc. Koło, ul. Sportowa, gm. miejska Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-10-07
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-10-07 12:23
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-22 14:21

Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z przyłączem i wewnętrzną instalacją gazu do budynku gospodarczego w miejsc. Kłodawa. gm. Kłodawa

W dniu 05.10.2020r. inwestor Pan Tomasz Onderski, zgłosił zamiar budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z przyłączem i wewnętrzną instalacją gazu do budynku gospodarczego w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 05.10.2020r.

drukuj (Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z przyłączem i wewnętrzną instalacją gazu do budynku gospodarczego w miejsc. Kłodawa. gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-10-26
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-10-06 14:45
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-26 10:51

Budowa sieci gazowej ś/c PE100 RC SDR17,6 Dn90 w miejsc. Kościelec, ul. Długa, gm. Kościelec i w miejsc. Gąsiorów, gm. Kościelec

W dniu 30.09.2020r. inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie sieci gazowej ś/c PE100 RC SDR17,6 Dn90 w miejsc. Kościelec, ul. Długa, gm. Kościelec i w miejsc. Gąsiorów, gm. Kościelec.

Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 30.09.2020r.

drukuj (Budowa sieci gazowej ś/c PE100 RC SDR17,6 Dn90 w miejsc. Kościelec, ul. Długa, gm. Kościelec i w miejsc. Gąsiorów, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-10-02
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-10-02 11:30
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-09 09:38

Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 250 z linią światłowodową w miejsc. Kłodawa, ul. Wiejska, Włocławska i Przedecka i miejsc. Dębina, Bierzwienna Długa Kolonia, Kobylata, Katarzyna, Przedecz

W dniu 29.09.2020r. inwestor Tel-Gaz Sp. z o.o., ul. Zamkowa 53, 09-500 Gostynin, zgosił zamiar wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym polegających na budowie gazociągu dystrybucyjnego ŚR/Ć DN 250 z linią światłowodową w miejsc. Kłodawa, gm. Kłodawa, ul. Wiejska, Włocławska i Przedecka, miejsc. Dębina, Bierzwienna Długa Kolonia, Kobylata, gm. Kłodawa, w miejsc. Katarzyna,gm. Przedecz i miejsc. Przedecz, gm. Przedecz.

Organ nie wnióśł sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym z dnia 29.09.2020r.

drukuj (Budowa sieci gazowej ŚR/Ć DN 250 z linią światłowodową w miejsc. Kłodawa, ul. Wiejska, Włocławska i Przedecka i miejsc. Dębina, Bierzwienna Długa Kolonia, Kobylata, Katarzyna, Przedecz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-09-30
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-09-30 14:14
 • zmodyfikował: Ewa Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-22 14:19

Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.

drukuj (Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-09-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-11 14:15

Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.

drukuj (Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-09-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-04 14:31

Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust.1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.

drukuj (Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust.1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-09-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-02 14:20

Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.

drukuj (Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-08-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-08-18 09:32

Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.

drukuj (Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-08-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-08-13 12:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-13 12:29

Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.

drukuj (Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-08-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-08-10 08:50

Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.

drukuj (Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-08-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-08-04 08:50

Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.

drukuj (Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-07-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-31 09:32

Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-07-22
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2015-07-24 14:44

Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1, pkt. 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlane.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-07-17
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2015-07-20 08:56

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

W dniu 09.10.2020r. inwestor Pani Magdalena Ogonowska , zgłosiła zamiar budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym w miejsc. Ponętów Górny Drugi, gm. Olszówka.

drukuj (Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-10-12
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-10-12 14:53

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. słupeczka, gm. Kłodawa

W dniu 21.10.2020r. inwestor Państwo Czesława i Józef Strzałkowscy, zgłosili budowę instalacji gazowej wewnętrznej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnymw miejsc. Słupeczka, gm. Kłodawa.

drukuj (Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. słupeczka, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-10-22
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-10-22 13:56

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejsc. Słupeczka, gm. Kłodawa

W dniu 21.10.2020r. inwestor Państwo Czesława i Józef Strzałkowscy, zgłosił budowę wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym w miejsc. Słupeczka, gm. Kłodawa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-10-22
 • opublikował: Ewa Tomaszewska
  data publikacji: 2020-10-22 14:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 44424
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-20 12:30:35