Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXI.153.2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.12.2019r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w powiecie kolskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-31 10:37

Uchwała Nr XXI.152.2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.12.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-31 10:36

Uchwała Nr XX_151_2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-31 10:33
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-29 13:51

Uchwała Nr XX_150_2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 19.12.2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-31 10:32

Uchwała Nr XX_149_2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 19.12.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-31 10:31

Uchwała Nr XX.148.2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 19.12.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-31 10:29

Uchwała Nr XX.147.2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 19.12.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-31 10:27

Uchwała Nr XX.146.2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 19.12.2019r. w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-31 10:26

Uchwała Nr XX.145.2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 19.12.2019r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-31 10:25

Uchwała Nr XX.144.2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 19.12.2019r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego na 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-31 10:24

Uchwała nr XIX.143.2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.11.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finanoswej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-11-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-09 14:39

Uchwała nr XIX.142.2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.11.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-11-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-09 14:37

Uchwała nr XIX.141.2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.11.2019r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Powiatu kolskiego z 27 grudnia 2018r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-11-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-09 14:36

Uchwała nr XIX.140.2019 rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.11.2019r. w sprawie skargi złożonej na bezczynność Starosty Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-11-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-09 14:34

Uchwała nr XIX.139.2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.11.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII.341.2018 RPK z dnia 27.09.2018r. w sprawie ustalenia wymiaru i zasada rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i plcówkach prowadzonych przez Powiat Kolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-11-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-09 14:34

Uchwała nr XIX.138.2019 RPK z dnia 28.11.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/73/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.05.2019r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2020r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-11-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-09 14:32

Uchwała Nr XIX.137.2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.11.2019r. w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojzadów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-11-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-09 14:32

Uchwała nr XIX.136.2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.11.2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/132/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-11-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-09 14:30

Uchwała Nr XVIII/135/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.10.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-11-12 15:03
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 15:14

Uchwała Nr XVIII/134/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.10.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-11-12 15:02

Uchwała Nr XVIII/133/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.10.2019r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrada Cezarego Łakomego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-11-12 15:01
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 14:46

Uchwała Nr XVIII/132/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.10.2019r.w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/96/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 sierpnia 2019r roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-11-12 15:00
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 14:45

Uchwała Nr XVIII/131/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.10.2019r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kolskiego na lata 2018 -2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-11-12 14:59
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 14:44

Uchwała Nr XVIII/130/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.10.2019r. w sprawie przyjęcia Okresowego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-11-12 14:57

Uchwała Nr XVIII/129/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.10.2019r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom, dla których Powiat Kolski jest organem prowadzącym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-11-12 14:56
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 15:01

Uchwała Nr XVIII/128/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.10.2019r. w sprawie nadania tytułu honorowego Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-11-12 14:55
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 14:40

Uchwała Nr XVIII/127/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.10.2019r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Radnych Rady Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-11-12 14:54
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 14:39

Uchwała Nr XVIII/126/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.10.2019r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego SP ZOZ w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-11-12 14:53
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 14:38

Uchwała Nr XVII/125/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 10.10.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ryszard Kasiorek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-10-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-10-15 12:29
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-17 11:10

Uchwała Nr XVII/124/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 10.10. 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ryszard Kasiorek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-10-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-10-15 12:30

Uchwała Nr XVI/123/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.09.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-09-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-10-03 13:54
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-17 11:09

Uchwała Nr XVI/122/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.09.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-09-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-10-03 13:53
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-17 11:07

Uchwała Nr XVI/121/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/161/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-09-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-10-03 13:52
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 14:37

Uchwała Nr XVI/120/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.09.2019r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjmi pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-09-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-10-03 13:50
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 14:37

Uchwała Nr XVI/119/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.09.2019r. w sprawie wynajęcia ośmiu gabinetów w budynku głównym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-09-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-10-03 13:48
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 14:36

Uchwała Nr XVI/118/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.09.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku głównym szpitala w Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-09-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-10-03 13:47
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 14:36

Uchwała Nr XVI/117/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.09.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-09-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-10-03 13:45
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 14:35

Uchwała Nr XVI/116/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.09.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-09-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-10-03 13:44

Uchwała Nr XVI/115/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.09.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Kolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-09-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-10-03 13:43
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 14:33

Uchwała Nr XVI/114/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.09.2019r. w sprawie nadania tutułu "Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-09-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-10-03 13:41
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 14:33

Uchwała Nr XV/113/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 11.09.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ryszard Kasiorek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-12 13:25

Uchwała Nr XV/112/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 11.09. 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ryszard Kasiorek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-12 13:26
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 12:18

Uchwała Nr XIV/111/ 2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.08.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przedecz na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-12 13:23
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 12:16

Uchwała Nr XIV/110/ 2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.08.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek Mały na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-12 13:22
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 12:47

Uchwała Nr XIV/109/ 2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.08.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszówka na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-12 13:21
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 12:47

Uchwała Nr XIV/108/ 2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.08.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościelec na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-12 13:20
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 12:46

Uchwała Nr XIV/107/ 2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.08.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Koło na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-12 13:19
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 12:45

Uchwała Nr XIV/106/ 2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.08.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-12 13:18
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 12:44

Uchwała Nr XIV/105/ 2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.08.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłodawa na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-12 13:17
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 12:42

Uchwała Nr XIV/104/ 2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.08.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grzegorzew na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-12 13:16
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 12:40

Uchwała Nr XIV/103/ 2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.08.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbie na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-12 13:14
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 12:38

Uchwała Nr XIV/102/ 2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.08.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodów na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-12 13:13
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 12:37

Uchwała Nr XIV/101/ 2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.08.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Babiak na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-12 13:12
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 12:36

Uchwała Nr XIV/100/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.08.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-12 13:10

Uchwała Nr XIV/99/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.08.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskeigo na 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-12 13:08
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-17 11:04

Uchwała Nr XIV/98/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.08.2019r. w sprawie równych szans dla jednostek samorządu terytorialnego przy podziale środków unijnych na lata 2021-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-12 13:07
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 11:59

Uchwała Nr XIV/97/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.08.2019r. w sprawie skargi złożonej na działalność Zarządu Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-12 13:06
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 11:56

Uchwała Nr XIV/96/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.08.2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.03.2019 roku zmienionej uchwałą Nr VIII/63/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych PFRON przypadających na realizację okreśłonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-12 13:05
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 11:55

Uchwała Nr XIV/95/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.08.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Kolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-12 13:01
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 11:54

Uchwała Nr XIV/94/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.08.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-12 12:59
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 11:53

Uchwała Nr XIII/93/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.07.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-07-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-08-07 12:27
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-17 11:02

Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.07.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-07-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-08-07 12:26
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-17 11:01

Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 15.07.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-07-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-07-30 10:57
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-17 10:55

Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 15.07.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-07-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-07-30 10:52
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 11:51

Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.06.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-07-05 12:06
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-17 10:53

Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.06.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-07-05 12:05
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 11:49

Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.06.2019r. w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez SP ZOZ w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-07-05 12:04
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 11:48

Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.06.2019r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Kole za 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-07-05 12:03
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-17 10:51

Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.06.2019r. w sprawie sytuacji ekonomiczno- finansowej SP ZOZ w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-07-05 12:01
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-17 10:47

Uchwała Nr XI/84/ 2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.06.2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kole ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kole ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-07-05 11:59
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-26 13:53

Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.06.2019r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-07-05 11:58
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-26 13:52

Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.06.2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-07-05 11:57
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-26 13:52

Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.06.2019r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-07-05 11:56
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-26 13:51

Uchwała Nr X/80/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.05.2019r. w sprawie skargi złożonej na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-06-06 09:16
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-26 13:50

Uchwała Nr X/79/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.05.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-06-06 09:15
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 11:45

Uchwała Nr X/78/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.05.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-06-06 09:14
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-26 13:49

Uchwała Nr X/77/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.05.2019r. w sprawie uchylenia uchwały nr VII/51/2019 RPK z dnia 28.03.2019r. w sprawie obciążenia służebności przesyłu działki będącej własnością Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-06-06 09:13
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-26 13:48

Uchwała Nr X/76/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.05.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-06-06 09:12
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-26 13:48

Uchwała Nr X/75/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.05.2019r. w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastęcy dyrektora do spraw lecznictwa w SP ZOZ w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-06-06 09:10
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-26 13:47

Uchwała Nr X/74/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.05.2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na Dyrektora SP ZOZ w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-06-06 09:06
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-26 13:46

Uchwała Nr X/73/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.05.2019r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do 31.12.2020r. projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (V)" współfinansowanego ze środków EFS w ramach wrpo 2014-2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-06-06 09:05
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-26 13:46

Uchwała Nr X/72/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.05.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/161/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.10.2016r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-06-06 09:03
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-26 13:45

Uchwała Nr X/71/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.05.2019r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kolskiego od dnia 1 września 2019 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-06-06 09:01
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-26 13:44

Uchwała Nr X/70/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.05.2019r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-06-06 08:59
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-26 13:43

Uchwała Nr X/69/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.05.2019r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-06-06 08:57
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-26 13:42

Uchwała Nr X/68/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.05.2019r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-06-06 08:51
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-26 13:41

Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 16 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-05-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-05-17 13:56
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-26 13:40

Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-30 11:42
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-17 10:43

Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-30 11:39
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-26 13:39

Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany w składach osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-30 11:38
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-25 09:43

Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-30 10:11
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-25 09:41

Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-30 10:16

Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie wynajęcia pomieszczeń w budynku głównym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole, na usługi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-30 10:14
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-25 09:39

Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.03.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2019-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-03-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-08 11:25
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-17 10:45

Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.03.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-03-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-08 11:24
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-25 09:39

Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.03.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-03-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-08 11:23
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-25 09:38

Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.03.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2019 Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-03-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-08 11:22

Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.03.2019r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-03-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-08 11:20

Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.03.2019r. w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole przy ul. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło, która otrzymuje nazwę Szkoła Policealna wchodząca w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole przy ul. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-03-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-08 11:18
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-25 09:36

Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.03.2019r. w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11, 62-600 Koło, która otrzymuje nazwę Szkoła Policealna wchodząca w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11, 62-600 Koło

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-03-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-08 11:17
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-25 09:35

Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.03.2019r. w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2, 62-604 Kościelec, która otrzymuje nazwę Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2, 62- 604 Kościelec

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-03-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-08 11:15
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-25 09:35

Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej Gminie Miejskiej Koło

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-03-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-08 11:13
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-25 09:34

Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.03.2019r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu działki będącej własnością Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-03-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-08 11:12
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-25 09:33

Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.03.2019r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-03-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-08 11:09
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-25 09:32

Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.03.2019r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych PFRON przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-03-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-08 11:08
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-25 09:31

Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019- 2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-03-08 12:30
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-25 09:30

Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-03-08 12:29
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-25 09:30

Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu powiatu kolskiego instrumentem płatniczym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-03-08 12:28
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-25 09:29

Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-03-08 12:26
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 09:44

Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa w czteroletnie liceum ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-03-08 11:53
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 09:43

Uchwała Nr V/43/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-11 08:49
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-26 13:37

Uchwała Nr V/42/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2019r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LIII/343/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na terenie Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-11 08:48
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-25 09:27

Uchwała Nr V/41/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2019r. w sprawie wyznaczenia Radnego Rady Powiatu Kolskiego do Komisji Honorowej w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-11 08:44
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 09:42

Uchwała Nr V/40/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2019r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-11 08:43
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 09:42

Uchwała Nr V/39/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych im. Wł i St. Grabskich w Kole przy ul. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło w pięcioletnie technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno– Administracyjnych im. Wł i St. Grabskich w Kole przy ul. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-11 08:42
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 09:41

Uchwała Nr V/38/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych im. Wł i St. Grabskich w Kole przy ul. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych im. Wł i St. Grabskich w Kole przy ul. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-11 08:41
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 09:40

Uchwała Nr V/37/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych im. Wł i St. Grabskich w Kole przy ul. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło w czteroletnie liceum ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych im. Wł i St. Grabskich w Kole przy ul. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-11 08:40

Uchwała Nr V/36/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-11 08:39
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 09:38

Uchwała Nr V/35/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa w czteroletnie liceum ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-11 08:39
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 09:37

Uchwała Nr V/34/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa w pięcioletnie technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-11 08:38
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 09:36

Uchwała Nr V/33/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 4, 62-604 Kościelec w pięcioletnie technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 4, 62-604 Kościelec.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-11 08:37
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 09:35

Uchwała Nr V/32/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 4, 62-604 Kościelec w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 4, 62-604 Kościelec.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-11 08:36
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 09:35

Uchwała Nr V/31/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 4, 62-604 Kościelec w czteroletnie liceum ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 4, 62-604 Kościelec.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-11 08:34
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 09:34

Uchwała Nr V/30/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11, 62-600 Koło w pięcioletnie technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11, 62-600 Koło.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-11 08:33
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 09:33

Uchwała Nr V/29/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11, 62-600 Koło w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11, 62-600 Koło.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-11 08:32
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 09:32

Uchwała Nr V/28/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11, 62-600 Koło w czteroletnie liceum ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11, 62-600 Koło

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-11 08:31
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 09:32

Uchwała Nr V/27/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole przy ul. Blizna 37, 62-600 Koło w czteroletnie liceum ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole przy ul. Blizna 37, 62-600 Koło

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-11 08:30
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 09:31

Uchwała Nr V/26/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2019r. w sprawie skargi złożonej na działalność dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-11 08:28
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 09:30

Uchwała Nr V/25/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2019r. w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-11 08:27
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 09:30

Uchwała Nr V/24/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2019r. w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-11 08:26
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 09:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139551
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-12 12:11:46