Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Kole

Geolog Powiatowy

Małgorzata Bartosik

tel. (63) 26-17-817

 

 

Geolog Powiatowy - GP

Geolog Powiatowy podlega bezpośrednio Staroście i wykonuje zadania z zakresu geologii i górnictwa przez:

1) wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, zmiana koncesji, przenoszenie koncesji na inny podmiot, cofnięcie i wygaszenie koncesji, nadzór i kontrolę w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu wydanych koncesji,

2) ustanawianie obszarów i terenów górniczych,

3) wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę, w razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna,

4) ustalanie w drodze decyzji opłaty dodatkowej za działalność wykonywaną z rażącym naruszenie warunków określonych w koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych,

5) przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi,

6) przyjmowanie innych dokumentacji geologicznych,

7) zatwierdzanie projektów robót geologicznych,

8) zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznych, geologicznych i  geologiczno- inżynierskich,

9) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

10) gromadzenie i udostępnianie informacji geologicznej,

11) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze i wykonywaniem innych zadań przewidzianych przepisami prawa.

Metryka

  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2019-08-05 10:56
  • zmodyfikował: Malwina Morzycka
    ostatnia modyfikacja: 2020-06-15 13:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 993
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-15 13:15

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

 Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego

 czynny

w poniedziałki od godz. 7.30 - 17.00

wtorek-  piątek   od  godz. 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1527642
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-13 11:20

Stopka strony