Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Profil Kandydata na Kierowcę wydaje się bezpłatnie dla osób:

1. przystępujących do szkolenia w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem;
2. przystępujących do egzaminu państwowego posiadających prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania pojazdem z automatyczną skrzynią biegów, a ubiegających się o prawo jazdy bez ograniczenia;
3. przystępujących do egzaminu państwowego w celu przywrócenia uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji;
4. przystępujących do egzaminu państwowego ubiegających się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok;
5. przystępujących do egzaminu państwowego ubiegających się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym.

Potrzebne dokumenty do wniosku


1. jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem - o ile jest wymagane;
3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych - o ile jest wymagane;
4. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na uzyskanie prawa jazdy, w przypadku, gdy wnioskodawca nie ukończył 18 lat (składana osobiście w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego);
5. kserokopia prawa jazdy - o ile jest wymagana;
6. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy 100 zł – o ile jest wymagana;
7.  dowód osobisty, w przypadku obcokrajowcy paszport lub karta pobytu do wglądu.

 


WAŻNE: dokumenty muszą być w oryginale.


Osoba składająca wniosek elektronicznie, przed wydaniem prawa jazdy dostarcza osobiście, do Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego Starostwa Powiatowego w Kole oryginały dokumentów (orzeczenia lekarskiego, orzeczenia psychologicznego, zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami – o ile jest wymagane) .


Warunkiem odbioru nowego prawa jazdy jest zwrot dotychczas posiadanego przez wnioskodawcę dokumentu.
Wszelkie opłaty można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:45, w punkcie opłat zlokalizowanym w budynku przy ulicy Sienkiewicza 27 w godzinach od 8:00 do 14:45 lub poprzez dokonanie przelewu na odpowiedni rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kole (potwierdzenie uiszczenia wpłaty należy załączyć do wniosku).


Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę komunikacyjną:

45 1090 1203 0000 0001 1079 4288

 


Opłata skarbowa

17,00 zł za upoważnienie;


Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową

13 1090 1203 0000 0000 2000 5871


Urząd Miasta Koła

ul. Stary Rynek 1

62--600 Koło


Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną w tym przypadku należy wypełnić formularz, który dostępny jest na portalu PWPW po zarejestrowaniu się na stronie https://esp.pwpw.pl Na tej stronie dostępne są również szczegółowe instrukcje dla interesanta.


Opis korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajduje się na stronie: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help.


Informacje dotyczące możliwości odbioru prawa jazdy po złożonym wniosku można znaleźć na stronie internetowej: www.kierowca.pwpw.pl


Wniosek można wypełnić w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego w Kole lub pobrać ze strony internetowej (zakładka Wnioski do pobrania). Wniosek o wydanie prawa jazdy pobrany ze strony internetowej musi być wydrukowany dwustronnie, na jednej kartce formatu A4 w oryginalnym rozmiarze z zachowaniem ogranicznikó

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Świerczyńska - Z-ca naczelnika Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
    data wytworzenia: 2022-10-19
  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2022-10-26 12:09
  • zmodyfikował: Malwina Morzycka
    ostatnia modyfikacja: 2023-07-03 08:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2773
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-03 08:01:26