Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Kolskiego

Raport o stanie powiatu

Zgodnie z przepisami art. 12 pkt 6a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu Raport o stanie powiatu, który obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

Debata nad Raportem o stanie powiatu kolskiego

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Morzycka - Biuro Rady i Zarządu
    data wytworzenia: 2019-06-12
  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2019-06-12 12:56

Raport o stanie Powiatu Kolskiego za 2020r.

Raport o stanie Powiatu Kolskiego za 2019r.

Raport o stanie Powiatu Kolskiego za 2018r.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3753
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-21 13:37:56