Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Kole

Biuro Rady i Zarządu

Malwina Morzycka

Anna Krupińska

tel. (63) 26-17-863

br@starostwokolskie.pl

 

 

Do zadań Biura Rady i Zarządu należy:

1. Zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej Komisji oraz prowadzenie spraw kancelaryjno – technicznych, a w szczególności:

a)  gromadzenie i przechowywanie materiałów niezbędnych dla pracy rady i Komisji,

b)  przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady i Komisji,

c)  protokółowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji,

d)  prowadzenie rejestru uchwał Rady, interpelacji i wniosków radnych oraz skarg i wniosków rozpatrywanych przez Rade Powiatu,

e) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał, wniosków Komisji i interpelacji radnych naczelnikom zainteresowanych wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,

f) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,

g) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,

h) sporządzanie miesięcznego wykazu nieobecności radnych na sesjach Rady i posiedzeń Komisji,

i) sporządzanie obowiązujących sprawozdań,

j) przygotowywanie projektów uchwał podejmowanych przez Radę w sprawach skarg przez nią rozpatrywanych i opracowywanie stosownych analiz.

2. Zapewnienie obsługi administracyjnej oraz prowadzenie spraw kancelaryjno – technicznych Zarządu, a w tym:

a) koordynowanie prac związanych z przygotowaniem materiałów i dokumentów na posiedzenia Zarządu,

b) protokółowanie posiedzeń Zarządu,

c) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu,

d) przekazywanie odpisów uchwał naczelnikom zainteresowanych wydziałów i kierownikom jednostek organizacyjnych,

e) sporządzanie okresowych informacji i analiz z pracy Zarządu, w tym z realizacji uchwał Rady Powiatu,

f) sporządzanie miesięcznego wykazu nieobecności członków Zarządu na jego posiedzeniach.

3. Obsługa urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej.

4. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa, w tym:

a) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi przez radnych,

b) wykonywanie zadań związanych z wyborami,

c) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

5. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej i wykonywanie czynności technicznych w zakresie korespondencji zewnętrznej.

6. Przekazywanie ministrowi właściwemu ds. informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP i powiadamianie o zmianach w treści tych informacji.

  • autor informacji: Malwina Morzycka
    data wytworzenia: 2018-06-12
  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2018-06-12 12:59
  • zmodyfikował: Malwina Morzycka
    ostatnia modyfikacja: 2018-06-12 13:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2243
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-06-12 13:19

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 932769
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-17 11:04

Stopka strony