Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Uchwała Nr IV.23.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-12-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-04 13:52
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-21 15:15

Uchwała Nr IV.22.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-12-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-04 13:49
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-17 10:40

Uchwała Nr IV.21.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-12-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-04 13:48
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-21 15:15

Uchwała Nr IV.20.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-12-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-04 13:47
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-26 13:55

Uchwała Nr IV.19.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie skargi złożonej na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-12-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-04 13:46
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-21 15:14

Uchwała Nr III.18.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-12-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-20 11:20
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-21 15:14

Uchwała Nr III.17.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-12-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-20 11:19
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-21 15:13

Uchwała Nr III.16.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-12-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-19 14:08
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-21 15:12

Uchwała Nr III.15.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Kole za rok 2018 i 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-12-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-19 14:07
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-15 14:56

Uchwała Nr III.14.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie uwzględnienia w całości skargi Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę Nr XXXIX/268/2017 RPK z dnia 26.10.2017r. w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego i stwierdzenia jej nieważności

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-12-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-19 14:07
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-15 14:55

Uchwała Nr III.13.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego na 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-12-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-19 14:05
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-15 14:54

Uchwała Nr III.12.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Powiatu właściwego do dokonywania czynności związanych z wyjazdami służbowymi przewodniczącego Rady Powiatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-19 14:04
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-15 14:53

Uchwała Nr III.11.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-12-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-19 13:41
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-15 14:53

Uchwała Nr III.10.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII.344.2018 RPK z dnia 27 września 2018r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych PFRON przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-12-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-19 13:40
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-15 14:52

Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr II.9.2018 z dnia 03 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/345/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-12-03
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-11 07:57
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-15 14:50

Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr II.8.2018 z dnia 03 grudnia 2018r. w sprawie delegacji radnych do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-12-03
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-11 07:56
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-15 14:50

Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr II.7.2018 z dnia 03 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-12-03
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-11 07:55
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-15 14:49

Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr II.6.2018 z dnia 03 grudnia 2018r w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu i ich zadań.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-12-03
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-11 07:55
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-15 14:49

Uchwała Nr I.5 .2018 Rady Powiatu Kolskiego w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-11-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-04 07:22
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-15 14:48

Uchwała Nr I.4.2018 Rady Powiatu Kolskiego w sprawie wyboru wicestarosty Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-11-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-04 07:21
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-15 14:47

Uchwała Nr I.3.2018 Rady Powiatu Kolskiego w sprawie wyboru Starosty Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-11-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-04 07:21
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-15 14:47

Uchwała Nr I.2.2018 Rady Powiatu Kolskiego z 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-11-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-04 07:20
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-15 14:57

Uchwała Nr I.1.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lech Spliter - Radny Senior
  data wytworzenia: 2018-11-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-04 07:19
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-15 14:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 37351
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-17 10:40:14