Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Zarządzenie Starosty Kolskie Nr OR.120.48.2017 z dnia 20.12.2017r. w sprawie Zakładowego Planu Kont

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-12-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-18 14:27

Zarządzenie Nr 120.47.2017 Starosty Kolskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. dotyczace powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na "Dostawę i montaż wyposażenia do uruchomienia stacji kontroli pojazdów do 3,5 tony wraz z pracami towarzyszącymi w ZST w Kole".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-12-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-02-01 11:32

Zarządzenie Nr 120.46.2017 Starosty Kolskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzenia Nr 41/2010 Starosty Kolskiego z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-12-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-18 14:46

Zarządzenie Nr 120.45.2017 Starosty Kolskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji do odbioru prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych stanowiących wynik zamówień publicznych realizowanych w związku z wykonywaniem przez Starostę Kolskiego funkcji organu administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-12-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-21 14:09

Zarządzenie Nr 120.44.2017 Starosty Kolskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. ochrony danych osobowych, jako Zastępcę Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-12-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-21 14:05

Zarządzenie Nr 120.43.2017 Starosty Kolskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120.2.2016 Starosty Kolskiego z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-12-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-21 14:00

Zarządzenie Nr 120.42.2017 Starosty Kolskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji Konkursowej w celu wyłonienia w drodze konkursu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kole oraz w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-12-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-14 09:59

Zarządzenie Nr 120.41.2017 Starosty Kolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia 02 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-12-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-21 13:57

Zarządzenie Nr 120.40.2017 Starosty Kolskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-12-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-12 10:31

Zarządzenie Nr 120.39.2017 Starosty Kolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kolskiego w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-11-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-21 13:46

Zarządzenie Nr 120.38.2017 Starosty Kolskiego z dnia 21 listopada 2017 r. dotyczące powołania komisji przetargowej na "Dostawa wyposażenia pracowni obrabiarek skrawających i pracowni maszyn skrawających sterowanych numerycznie (CNC) dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole w ramach projektu - Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-11-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-21 13:36

Zarządzenie Nr 120.37.2017 Starosty Kolskiego z dnia 21 listopada 2017 r. dotyczące powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na "zakup mebli biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kole".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-11-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-21 13:29

Zarządzenie Nr 120.36.2017 Starosty Kolskiego z dnia 10 listopada 2017 r. dotycząca powołania komisji przetargowej na "Dostawa i montaż wyposażenia do uruchomienia stacji kontroli pojazdów do 3,5 tony wraz z pracami towarzyszącymi w ZST w Kole".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-11-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-21 13:24

Zarządzenie Nr 120.35.2017 Starosty Kolskiego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia kierowniczo-sztabowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-11-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-21 13:21

Zarządzenie Nr 120.34.2017 Starosty Kolskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kole na dzień 31.12.2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-11-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-02-07 14:47

Zarządzenie Nr 120.33.2017 Starosty Kolskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-10-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-21 13:15

Zarządzenie Nr 120.32.2017 Starosty Kolskiego z dnia 30 października 2017 r. dotyczące powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na "zakup mebli biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kole".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-10-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-07 10:27

Zarządzenie Nr 120.31.2017 Starosty Kolskiego z dnia 10 października 2017 r. dotyczące powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na "remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Kole".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-10-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-07 10:23

Zarządzenie Nr 120.30.2017 Starosty Kolskiego z dnia 10 października 2017 r. dotyczące powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na "udzielenie kredytu bankowego długoterminowego".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-10-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-07 10:19

Zarządzenie Nr 120.29.2017 Starosty Kolskiego z dnia 03 października 2017 r. w sprawie ustalenia dnia 02 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-10-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-07 10:15

Zarządzenie Nr 120.28.2017 Starosty Kolskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-08-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-07 10:13

Zarządzenie Nr 120.27.2017 Starosty Kolskiego z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-08-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-07 10:07

Zarządzenie Nr 120.26.2017 Starosty Kolskiego z dnia 04 sierpnia 2017 r. dotyczące powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na "Dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-08-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-07 10:01

Zarządzenie Nr 120.25.2017 Starosty Kolskiego z dnia 02 sierpnia 2017 r. dotyczące powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na "modernizację ewidencji gruntów i budynków".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-08-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-07 09:53

Zarządzenie Nr 120.24.2017 Starosty Kolskiego z dnia 02 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na "realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kolskiego w roku 2017".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-08-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-07 09:41

Zarządzenie Nr 120.23.2017 Starosty Kolskiego z dnia 01 sierpnia 2017 r. dotyczące powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na "zakup mebli do Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-08-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-07 09:35

Zarządzenie Nr 120.22.2017 Starosty Kolskiego z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury w ramach zapytania o cenę na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz Sienkiewicza 27.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-08-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-07 09:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-07 09:26

Zarządzenie Nr OZ.120.21.2017 Starosty Kolskiego z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na "wykonanie prac geodezyjnych w zakresie utworzenia bazy danych GESUT"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-07-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-07-26 09:49

Zarządzenie Nr OZ.120.19.2017 Starosty Kolskiego z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-07-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-07-26 09:42

Zarządzenie Nr 120.18.2017 Starosty Kolskiego z dnia 12.07.2017 r. w sprawie wyznaczenia stanowiska postojowego dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-07-14 10:01

Zarządzenie Nr OZ.120.17.2017 Starosty Kolskiego z dnia 10 lipca 2017r. w sprawie: powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2017 - 2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-07-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-07-26 09:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-26 09:37

Zarządzenie Nr 120.16.2017 Starosty Kolskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na "realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kolskiego w roku 2017".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-05-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-31 10:15

Zarządzenie Nr 120.15.2017 Starosty Kolskiego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na "zakup i montaż nagłośnienia do budynku Starostwa Powiatowego w Kole".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-05-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-31 10:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-31 10:11

Zarządzenie Nr 120.14.2017 Starosty Kolskiego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-05-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-11 12:41

Zarządzenie Nr 120.13.2017 Starosty Kolskiego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-05-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-11 12:39

Zarządzenie Nr 120.12.2017 Starosty Kolskiego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-05-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-11 12:38

Zarządzenie Nr 120.11.2017 Starosty Kolskiego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-05-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-11 12:37

Zarządzenie Nr 120.10.2017 Starosty Kolskiego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-05-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-11 12:34

Zarządzenie Nr 120.9.2017 Starosty Kolskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie przetargu nieograniczonego pn. "przebudowa części budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Kole"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-11 12:32

Zarządzenie Nr 120.8.2017 Starosty Kolskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na "modernizacje ewidencji gruntów i budynków"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-11 12:25

Zarządzenie Nr 120.7.2017 Starosty Kolskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w projekcie pn. Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego z tematem wiodącym: "Marzenia młodzieży o Wielkopolsce 2020+"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-04-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-11 12:21

Zarządzenie Nr 120.6.2017 Starosty Kolskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-04-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-11 12:16

Zarządzenie Nr 120.5.2017 Starosty Kolskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na zadanie pn. "przebudowa sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kole"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-03-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-11 12:12

Zarządzenie Nr 120.4.2017 Starosty Kolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-02-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-16 10:05

Zarządzenie Nr 120.3.2017 Starosty Kolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-02-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-16 10:00

Zarządzenie Nr 120.2.2017 Starosty Kolskiego z dnia 2 lutego 2017r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-02 13:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-15 12:20

Zarządzenie Nr 120.1.2017 Starosty Kolskiego z dnia 16 stycznia 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-15 12:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12491
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-18 14:27:37