Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

dni

Ilość znalezionych zbiorów plików: 12

nazwadataużytkownikstrona
Zarządzenie Nr OR.120.63.2020 Starosty Kolskiego z dnia 20.11.2020r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru2020-11-27 09:40Malwina MorzyckaZarządzenia Starosty Kolskiego z 2020r.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru2020-11-27 09:39Malwina MorzyckaOgłoszenia na wolne stanowiska pracy
Protokół nr 14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15.10.2020r.2020-11-27 09:37Malwina MorzyckaProtokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - 2020r.
Protokół nr 13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 08.09.2020r.2020-11-27 09:36Malwina MorzyckaProtokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - 2020r.
Protokół nr 12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22.05.2020r.2020-11-27 09:36Malwina MorzyckaProtokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - 2020r.
Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 23.09.2020r.2020-11-27 09:35Malwina MorzyckaProtokoły z posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 2020r.
Protokół nr 19 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 22.09.2020r.2020-11-27 09:34Malwina MorzyckaProtokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - 2020r.
Protokół nr 18 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 25.08.2020r.2020-11-27 09:33Malwina MorzyckaProtokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - 2020r.
Protokół nr 20 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 15.09.2020r.2020-11-27 09:32Malwina MorzyckaProtokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 2020r.
Protokół nr 19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 08.09.2020r.2020-11-27 09:32Malwina MorzyckaProtokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 2020r.
Protokół nr 18a z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 29.07.2020r.2020-11-27 09:31Malwina MorzyckaProtokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 2020r.
Protokół nr 18a z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 18.09.2020r.2020-11-27 09:30Malwina MorzyckaProtokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów -2020r.