Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

dni

Ilość znalezionych akapitów: 2

nazwadataużytkownikstrona
Budowa instalacji gazowej zasilanej gazem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejsc. Brdów, gm. Babiak2023-06-05 11:25 [modyfikacja]Iwona NykielZgłoszenia budowy
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w miejsc. Chojny, gm. Koło2023-06-05 10:33 [modyfikacja]Ewa TomaszewskaZgłoszenia budowy

Ilość znalezionych zbiorów plików: 4

nazwadataużytkownikstrona
Uchwała nr LXIX.464.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.05.2023r. w sprawie wyrażenia zgdody na dzierżawę części działki 56/12 ark. mapy 50, na cele garażówe i parkingowe2023-06-05 10:14Malwina MorzyckaUchwały Rady Powiatu Kolskiego 2023r.
Uchwała nr LXIX.464.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.05.2023r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022r.”2023-06-05 10:12Malwina MorzyckaUchwały Rady Powiatu Kolskiego 2023r.
Uchwała nr LXIX.463.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.05.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF powiatu kolskiego na lata 2023-20302023-06-05 10:06Malwina MorzyckaUchwały Rady Powiatu Kolskiego 2023r.
Uchwała nr LXIX.462.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.05.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2023r.2023-06-05 10:02Malwina MorzyckaUchwały Rady Powiatu Kolskiego 2023r.