Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

  1. Inwestor jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia na obowiązującym druku PB-4
  2. Do zgłoszenia powinien dołączyć:
    1. zgoda właściciela obiektu
    2. odpowiednie szkice lub rysunki
    3. pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw

Do wykonania robót można przystąpić jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Czas realizacji usługi:

W sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - 21 dni

Wysokość opłat:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:
od zgłoszenia - nie dotyczy

Informacja o trybie odwoławczym:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16), za pośrednictwem Starosty Kolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16), za pośrednictwem Starosty Kolskiego, które można wnieść w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Wniosek należy składać:

w biurze podawczym tut. urzędu

 

Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru rozbiórki budynków i budowli nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwoleń na rozbiórkę- wzory wniosków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2530
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-23 10:15:36