Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się w zakresie posiadanych przez osobę uprawnień ujętych w prawie jazdy wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Osoba ubiegająca się o wydanie międzynarodowego prawa jazdy określa we wniosku, jaki druk międzynarodowego prawa jazdy ma jej być wydany:

1) zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, podpisaną w Genewie dnia 19 września 1949 r.  (Dz.U z 1959 r. Nr 54, poz. 321 i 322);

2) zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz.U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44).

Dopuszcza się wydanie dwóch dokumentów prawa jazdy międzynarodowego na różnych drukach.

Potrzebne dokumenty do wniosku

- jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;  fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

- kserokopia prawa jazdy wydanego przez polski organ;

- dowód uiszczenia opłaty 35 zł;

- dowód osobisty do wglądu.

WAŻNE:  dokumenty muszą być w oryginale.

Warunkiem odbioru prawa jazdy międzynarodowego jest okazanie się krajowym dokumentem prawa jazdy.

Wszelkie opłaty niezbędne do rejestracji pojazdu można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:45, w punkcie opłat zlokalizowanym w budynku przy ulicy Sienkiewicza 27 w godzinach od 8:00 do 14:45 lub poprzez dokonanie przelewu na odpowiedni rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kole (potwierdzenie uiszczenia wpłaty należy załączyć do wniosku).

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę komunikacyjną:
45 1090 1203 0000 0001 1079 4288

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Świerczyńska - Z-ca naczelnika Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
    data wytworzenia: 2022-10-19
  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2022-10-19 13:49
  • zmodyfikował: Malwina Morzycka
    ostatnia modyfikacja: 2022-10-19 13:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2232
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-19 13:52:05