Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 1 i 2 ww. ustawy, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a ustawy prawo ochrony środowiska, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia.

Treść uwag wniesionych w terminie przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą.

 

stacja bazowa 6315 (63514N!) GRZEGORZEW C4 (PKO_GRZEGORZEW_ GRZEGORZEW)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Palacios
  data wytworzenia: 2024-03-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-03-01 13:48

stacja bazowa 2292 (63529N!) A2 PAPROTNIA (PKO_KOSCIELEC_DABROWIECE)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Palacios
  data wytworzenia: 2024-03-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-03-01 13:46

stacja bazowa 63553 (63553n!) PKO_CHODOW_SZOLAJDY

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Zając
  data wytworzenia: 2024-02-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-02-19 12:42

stacja bazowa 44666 (63191N!) PKO_KOLO_SIENKIEWICZA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Stolarczyk
  data wytworzenia: 2024-02-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-02-07 10:44

stacja bazowa 43098 (63098N!) PKO_KOLO_PRZEMYSLOWA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Stolarczyk
  data wytworzenia: 2024-02-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-02-07 10:43

stacja bazowa 43037 (63037N!) PKO_KOLO_PIASKI

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Stolarczyk
  data wytworzenia: 2024-02-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-02-07 10:41

stacja bazowa BT33305 Przedecz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Maj
  data wytworzenia: 2024-01-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-29 10:47

stacja bazowa 63531N_PKO_CHODOW_CHODOW

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Zając
  data wytworzenia: 2024-01-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-24 14:01

stacja bazowa KLS 53053 Krzykosy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sielińska
  data wytworzenia: 2024-01-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-24 13:51

stacja bazowa 63543 A2_ZABŁOCIE (63543N!) PKO_GRZEGORZEW_ZABLOCIE)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Zając
  data wytworzenia: 2024-01-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-23 10:50

stacja bazowa 63534N! PKO_ KLODAWA_POMARZANY

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Zając
  data wytworzenia: 2024-01-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-22 11:00

stacja bazowa 43069 (63069N!) PKO_KLODAWA_ZACHOD

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Zając
  data wytworzenia: 2024-01-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-15 09:06

Stacja bazowa 43006 KLODAWA ( 63006N!) PKO_KLODAWA_KOPALNIA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Zając
  data wytworzenia: 2024-01-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-12 12:00

stacja bazowa 43063 KOSCIELEC (63063N! PKO_KOSCIELEC_KOSCIELEC)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Zając
  data wytworzenia: 2024-01-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-11 11:14

Stacja bazowa 43023 DABIE (63023N! PKO_DABIE_DABIE)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Zając
  data wytworzenia: 2024-01-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-11 11:13

Stacja bazowa KLS3052 Kaleń Mała, gm. Chodów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Minc
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-03 15:06

stacja bazowa 63627 (63627N!) PKO_KLODAWA_WIEJSKA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Bochenek - pełnomocnik
  data wytworzenia: 2024-01-02
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-02 10:53

stacja bazowa 43037 (63037N!) PKO_KOLO_PIASKI

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Bochenek - pełnomocnik
  data wytworzenia: 2023-12-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-12-28 14:15

stacja bazowa 43034 GRZEGORZEW (63034N!) PKO_GRZEGORZEW_BARŁOGI

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Bochenek - pełnomocnik
  data wytworzenia: 2023-12-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-12-28 14:14

stacja bazowa BT33003 EMILEWO

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Czapczyk
  data wytworzenia: 2023-12-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-12-28 11:50

stacja bazowa 44790 (62209N!) PKO_KOSCIELEC_DANISZEW

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Stolarczyk
  data wytworzenia: 2023-12-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-12-28 11:49

stacja bazowa 44666 (63191N!) PKO_KOLO_SIENKIEWICZA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Stolarczyk
  data wytworzenia: 2023-12-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-12-28 11:49

Stacja bazowa KLS3055

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sieińska
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-12-27 11:48

stacja bazowa (63521N!) BUDZISŁAW (PKO_OSIEKMALY_STARYBUDZISLA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Stolarczyk
  data wytworzenia: 2023-12-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-12-27 11:47

stacja bazowa (6523N!) A2 BRUDZEW (PKO_KOSCIELEC_LEKA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Stolarczyk
  data wytworzenia: 2023-12-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-12-27 11:46

stacja bazowa KLS3033

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Przybylski
  data wytworzenia: 2023-12-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-12-18 12:03

PKO_KOLO_PRZEMYSLOWA 43098(63098N!)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Bochenek - pełnomocnik
  data wytworzenia: 2023-12-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-12-13 14:11

Stacja bazowa KLS3051 gm. Kłodawa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sielińska
  data wytworzenia: 2023-12-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-12-01 11:28

stacja bazowa KLS3171 Osiek Mały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sieińska
  data wytworzenia: 2023-08-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-08-22 11:08

Stacja bazowa KLS3003

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Przybylski
  data wytworzenia: 2023-08-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-08-08 08:54

Zgłoszenie zmian w instalacji - dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o, KLS3095

drukuj (Zgłoszenie zmian w instalacji - dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o, KLS3095)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sieińska
  data wytworzenia: 2023-07-25
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-07-27 13:06

Informacja o zmianach w instalacji - dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. KLS3023

drukuj (Informacja o zmianach w instalacji - dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. KLS3023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sieińska
  data wytworzenia: 2023-07-18
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-07-21 14:48

stacja bazowa BT33002 KLODAWA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Grącka
  data wytworzenia: 2023-06-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-06-23 10:19

stacja bazowa 5653 (63534N!) KLODAWA PKP (PKO_KLODAWA_POMARZANY)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wachowicz
  data wytworzenia: 2023-06-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-06-12 14:36

pole elektromagnetyczne P4 Sp. z o.o. KLS3091

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Przybylski
  data wytworzenia: 2023-05-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-05-29 09:41

stacja bazowa KLS3095

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław MInc
  data wytworzenia: 2023-04-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-14 14:46

Stacja bazowa BT322494 Koło Południe

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Czapczyk
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-03 13:32

Stacja bazowa PKO_KOLO_PIASKI

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Stolarczyk
  data wytworzenia: 2023-03-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-03-23 09:17

Stacja bazowa 44780 (63209N!) PKO_KOSCIELEC_DANISZEW

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Szmytka
  data wytworzenia: 2023-02-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-02-15 10:36

Stacja bazowa (63508N!) PRZEDECZ (PKO_PRZEDECZ_PRZEDECZ)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Szmytka
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-01-30 12:28

stacja bazowa 63627 (63627N!) PKO_KLODAWA_WIEJSKA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Szmytko
  data wytworzenia: 2023-01-05
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-01-05 08:25

stacja bazowa KLS3001 KOŁO

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Minc
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-12-28 12:26

stacja bazowa 43037 (63037N!) PKO_KOLO_PIASKI

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Szmytka
  data wytworzenia: 2022-12-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-12-15 09:29

stacja bazowa 43063 (63063N!) PKO_KOSCIELEC_ KOSCIELEC

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Szmytka
  data wytworzenia: 2022-12-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-12-15 09:29

Stacja Bazowa KLS3141Bierzwienna Krótka, Kłodawa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Przybylski
  data wytworzenia: 2022-12-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-12-12 13:52

Stacja bazowa KL S3091 w miejscowości Osowie, gm. Babiak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Przybylski
  data wytworzenia: 2022-12-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-12-09 09:18

Stacja bazowa KLS 3095, Dąbrowa, gm. Koło

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Przybylski
  data wytworzenia: 2022-12-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-12-09 09:17

stacja bazowa BT33004 KOŁO

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabella Czapczyk
  data wytworzenia: 2022-11-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-11-16 15:06

stacja bazowa (63529N!) A2 PAPROTNIA (PKO_Kościelec- Dąbrowice)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Szmytka
  data wytworzenia: 2022-10-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-10-14 09:33

Stacja bazowa P4 Sp. z o.o. KLS3055

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Minc
  data wytworzenia: 2022-09-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-09-15 12:30

Stacja bazowa 84933 (63242N!)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Szmytka
  data wytworzenia: 2022-09-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-09-08 14:44

stacja bazowa 43034 (63034N!) PKO_GRZEGORZEW_BARLOGI

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Szumytka
  data wytworzenia: 2022-08-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-08-30 10:34

stacja bazowa 6286 (63521N!) Budzisław

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Szmytka
  data wytworzenia: 2022-08-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-08-23 08:52

stacja bazowa KLS3002 Koło

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Przybylski
  data wytworzenia: 2022-08-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-08-16 09:36

stacja bazowa KLS3042 Dąbie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Minc
  data wytworzenia: 2022-07-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-07-22 12:49

Stacja bazowa KLS3031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Przybylski
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-07-05 15:14

Stacja bazowa KLS3061

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Przybylski
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-07-05 15:14

43079 BABIAK (63079NI PKO_BABIAK_OSOWEJ)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Bochenek - pełnomocnik
  data wytworzenia: 2022-05-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-05-25 09:22

43006 KŁODAWA (63006N 1) PKO_KLODAWA KOPALNIA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Bochenek - pełnomocnik
  data wytworzenia: 2022-05-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-05-25 09:22

Stacja bazowa KLSS3055

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Minc
  data wytworzenia: 2022-04-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-04-11 10:20

Stacja bazowa 6286 (635212!) BUDZISŁAW

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Szumytka
  data wytworzenia: 2022-03-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-03-23 13:24

Stacja bazowa KLS3081

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Minc
  data wytworzenia: 2022-03-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-03-08 12:40

Stacja bazowa KLS3061

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Minc
  data wytworzenia: 2022-01-13
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-01-18 12:42

43034 (63034N!) PKO_GRZEGORZE_BARLOGI

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wachowicz
  data wytworzenia: 2021-12-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-10 15:06

43005 (63005N!) PKO_KOLO_PRZESMYK

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wachowicz
  data wytworzenia: 2021-12-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-10 15:05

Stacja bazowa 43097 PKP_BABIAK_BABIAK (63097N!)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kulińska
  data wytworzenia: 2021-12-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-07 11:51
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-07 11:52

Stacja bazowa 43098 (63098M!) PKO_KOLO_PRZEMYSLOWA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zierkowska
  data wytworzenia: 2021-11-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-11-10 13:09

Stacja bazowa KLS3081

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Minc
  data wytworzenia: 2021-10-12
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-10-14 14:05

P4 Sp. z o. o. KLS3041

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Minc
  data wytworzenia: 2021-09-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-09-10 11:44

BT32508 KOLO_POLNOC

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Grącka
  data wytworzenia: 2021-08-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-08-31 10:25

P4 Sp. z o. o. KLS3004

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Minc
  data wytworzenia: 2021-08-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-08-24 13:33

43069 (63069!) PKO_KLODAWA_ZACHOD

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zierkowska
  data wytworzenia: 2021-07-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-07-30 10:10

43037 (63037N!) PKO_KOLO_PIASKI

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zierkowska
  data wytworzenia: 2021-07-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-07-30 10:08

BT 30091 KOLO_PIASKI_A2

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Ostrowska
  data wytworzenia: 2021-07-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-07-26 09:18

BT 33002 KLODAWA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Grącka
  data wytworzenia: 2021-07-17
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-07-21 09:19

43097 (63097N!) PKO_BABIAK_BABIAK

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kulińska
  data wytworzenia: 2021-07-15
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-07-21 09:19

(63006N!) PKO_KLODAWA_KOPALNIA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Minc
  data wytworzenia: 2021-06-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-22 14:15

KL S3121 w m. Pniewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kulińska
  data wytworzenia: 2021-06-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-22 14:14

Aktualizacja danych instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne BT33305.15 Przedecz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Ostrowska
  data wytworzenia: 2021-05-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-05-06 14:54

BT33967_BABIAK

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Grącka
  data wytworzenia: 2021-04-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-05-05 10:27

(63527N!) A2 KŁODAWA (PKO_KLODAWA_POLNOC)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kulińska
  data wytworzenia: 2021-04-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-04-26 11:39

(63508N!) PRZEDECZ (PKO_PREDECZ_PRZEDECZ)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zierkowska
  data wytworzenia: 2021-04-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-04-20 16:56

(6352N!) BUDZISŁAW (PKO_OSIEKMALY_STARYBUDZISLAW)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zierkowska
  data wytworzenia: 2021-04-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-04-20 16:54
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-20 16:55

BT33977 DABIE

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabella Czapczyk
  data wytworzenia: 2021-04-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-04-15 09:13

Stacja bazowa KLS 3141 m. Bierzwienna Krótka, gm. Kościelec

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Minc
  data wytworzenia: 2021-02-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-12 09:17

KLS3051 m. Kłodawa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Minc
  data wytworzenia: 2021-02-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-05 12:27

KLS3023 m. Dąbrowice Częściowe, gm. Kościelec

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Minc
  data wytworzenia: 2021-02-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-05 12:26

KLS3002 m. Koło

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Minc
  data wytworzenia: 2021-02-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-05 12:25

63514N! (PKO_GRZEGORZE_GRZEGORZEW)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Ekiert
  data wytworzenia: 2020-12-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-12-23 08:26

BT33001_CHRZANOWO

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Pietrzak
  data wytworzenia: 2020-12-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-12-15 14:06

43037 (63037N!) PKO_KOLO-PIASKI

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Ekiert
  data wytworzenia: 2020-12-02
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-12-15 14:05

BT32452 DRZEWCE

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Grącka
  data wytworzenia: 2020-11-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-11-13 12:49

BT32470_A2_RZUCHÓW

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Grącka
  data wytworzenia: 2020-11-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-11-13 12:48

KLS3151

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Minc
  data wytworzenia: 2020-10-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-10-21 15:01

BT 30505 Grzegorzew

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Sobczak - Koordynator Inwestycji AXIAN Networks Poland Sp. z o.o
  data wytworzenia: 2020-10-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-10-13 12:53
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-13 12:50

BT 33967 Babiak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Helczyk
  data wytworzenia: 2020-10-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-10-07 15:17

43863 (63133N!) PKO_KOLO_SLUSARSKA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Ekiert
  data wytworzenia: 2020-10-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-10-01 13:23

43092 (63098N!) PKO_KOLO_PRZEMYSLOWA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Ekiert
  data wytworzenia: 2020-10-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-10-01 13:22

BT 3273KOŁO_CENTRUM

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Grącka
  data wytworzenia: 2020-09-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-16 09:44

BT 30091 KOLO_PIASKI_A2

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Porosa
  data wytworzenia: 2020-09-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-11 12:03

BT32472WRZACA_WIELKA, gm. Koło

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Grącki
  data wytworzenia: 2020-09-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-09 12:06

zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej 44666(63191N!) PKO_KOLO_SIENKIEWICZA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Ekiert
  data wytworzenia: 2020-08-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-08-19 14:05

instalacja radiokomunikacyjna BT33002 KŁODAWA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Pietrzak
  data wytworzenia: 2020-08-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-08-19 14:02

2290 (63527N!) A2 KŁODAWA (PKO_KLODAWA_POLNOC)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Ekiert
  data wytworzenia: 2020-07-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-09 10:13

BT32455, m. Nowa Wieś, gm. Osiek Mały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Palutka
  data wytworzenia: 2020-06-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-03 12:12

BT30503 m. Białków Górny

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Palutka
  data wytworzenia: 2020-06-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-03 12:11

KLS3003 miasto KOŁO

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Minc
  data wytworzenia: 2020-07-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-01 12:26

43034 (63034n!) GRZEGORZEW PKO_GRZEGORZE_BARLOGI

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Ekiert
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-06-26 11:19

5653 (63534N!) KŁODAWA POMARZANY FABRYCZNE PKP (PKO_KLODAWA_POMORZANY)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Ekiert
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-06-26 10:49

Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej BT 33977 Dąbie, gm. Dąbie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Sobczak - Koordynator Inwestycji AXIAN Networks Poland Sp. z o.o
  data wytworzenia: 2020-06-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-06-08 08:26

Modyfikacja dla stacji bazowej 2290 (63527N!) A2 KŁODAWA (PKO_KLODAWA_POLNOC)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Ekiert
  data wytworzenia: 2020-03-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-13 14:18

Stacja bazowa telefoniii komórkowej operatora P4 Sp. z.o.o. KLS3121

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Minc
  data wytworzenia: 2020-04-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-04-23 09:45

Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 43034 Grzegorzew

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Bochenek - pełnomocnik
  data wytworzenia: 2020-01-09
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-01-15 14:20

Stacja bazowa telefoniii komórkowej operatora P4 Sp. z.o.o. KLS3131

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Minc
  data wytworzenia: 2019-12-20
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-01-14 12:33

Stacja bazowa telefoniii komórkowej operatora P4 Sp. z.o.o. KLS3151

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Minc
  data wytworzenia: 2019-11-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-11-19 13:05

BT32455.15 Budzisław PKP, gm. Osiek Mały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ATEM- Polska Damian Hadro
  data wytworzenia: 2019-11-05
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-11-18 10:29

63534N! Kłodawa PKP PKO_KLODAWA_Pomarzany

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Orange Polska S.A.
  data wytworzenia: 2019-10-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-11-18 10:26
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-25 09:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13327
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-01 13:48:55