Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Uchwała Nr LVII/349/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 16.09.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-09-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-09-23 09:32

Uchwała nr LVI.393.2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.08.2022r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-08-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-09-13 09:20

Uchwała nr LVI.392.2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.08.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-08-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-09-13 09:19

Uchwała nr LVI.391.2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.08.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-08-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-09-13 09:17

Uchwała nr LV.390.2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 20.07.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-07-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-09-13 09:16

Uchwała nr LV.389.2022 Rady Powiatu Kolskirgo z dnia 20.07.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-07-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-09-13 09:14

Uchwała nr LIV.388.2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24.06.2022r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Kolskeigo za 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-06-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-07-21 10:56

Uchwała nr LIV.387.2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24.06.2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-06-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-07-21 10:55

Uchwała nr LIV.386.2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24.06.2022r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-06-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-07-21 10:55

Uchwała nr LIV.385.2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24.06.2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Dąbie na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Dąbiu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-06-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-07-21 10:54

Uchwała nr LIV.384.2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24.06.2022r. w sprawie oceny sytyacji ekonomiczno- finansowej SP ZOZ w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-06-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-07-21 10:52

Uchwała nr LIV.383.2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24.06.2022r. w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez SP ZOZ w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-06-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-07-21 10:51

Uchwała nr LIV.382.2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24.06.2022r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Kole za 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-06-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-07-21 10:48

Uchwała nr LIV.381.2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24.06.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w wpf powiatu na 2022-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-06-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-07-21 10:48

Uchwała nr LIV.380.2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24.06.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-06-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-07-21 10:46

Uchwała Nr LIII.379.2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.05.2022r. w sprawie skargi złożonej na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-06-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-07 10:29

Uchwała Nr LIII.378.2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.05.2022r. w sprawie skargi złożonej na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-06-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-07 10:28

Uchwała Nr LIII.377.2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.05.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF powiatu kolskiego na lata 2022-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-06-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-07 10:27

Uchwała Nr LIII.376.2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.05.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-05-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-07 10:26

Uchwała Nr LII.375.2022 RPK z dnia 28.04.2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Przedecz na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-04-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-01 11:38

Uchwała Nr LII.374.2022 RPK z dnia 28.04.2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Osiek Mały na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-04-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-01 11:37

Uchwała Nr LII.373.2022 RPK z dnia 28.04.2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Olszówka na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-04-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-01 11:36

Uchwała Nr LII.372.2022 RPK z dnia 28.04.2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Kościelec na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-04-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-01 11:35

Uchwała Nr LII.371.2022 RPK z dnia 28.04.2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Miejskiej Koło na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-04-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-01 11:35

Uchwała Nr LII.370.2022 RPK z dnia 28.04.2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Koło na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-04-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-01 11:34

Uchwała Nr LII.369.2022 RPK z dnia 28.04.2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Kłodawa na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-04-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-01 11:33

Uchwała Nr LII.368.2022 RPK z dnia 28.04.2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Grzegorzew na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-04-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-01 11:32

Uchwała Nr LII.367.2022 RPK z dnia 28.04.2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Dąbie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-04-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-01 11:32

Uchwała Nr LII.365.2022 RPK z dnia 28.04.2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Babiak na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-04-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-01 11:30

Uchwała Nr LII.364.2022 RPK z dnia 28.04.2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-04-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-01 11:29

Uchwała Nr LII.363.2022 RPK z dnia 28.04.2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Przedecz na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-04-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-01 11:28

Uchwała Nr LII.362.2022 RPK z dnia 28.04.2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Kłodawa na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-04-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-01 11:27

Uchwała Nr LII.361.2022 RPK z dnia 28.04.2022r. w sprawie przyjęcia sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021r."

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-04-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-01 11:24

Uchwała Nr LII.360.2022 RPK z dnia 28.04.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF budżecie powiatu kolskiego na lata 2022-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-04-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-01 11:22

Uchwała Nr LII.359.2022 RPK z dnia 28.04.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-04-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-01 11:22

Uchwała nr LI.358.2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.03.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2022r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-03-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-04-19 12:31

Uchwała Nr LI/356/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.03.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budecie powiatu kolskiego na 2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-03-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-04-19 12:35

Uchwała Nr LI/357/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.03.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF powiatu kolskiego na lata 2022-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-03-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-04-19 12:36

Uchwała Nr L/355/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 16.03.2022r. w sprawie zbycia aktywów trwałych SP ZOZ w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-03-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-03-25 10:09

Uchwała Nr L/354/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 16.03.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budecie powiatu kolskiego na 2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-03-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-03-25 10:08

Uchwała Nr XLIX/353/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24.02.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF powiatu kolskiego na lata 2022-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-02-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-03-07 13:12

Uchwała Nr XLIX/352/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24.02.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-02-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-03-07 13:11

Uchwała Nr XLIX/351/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24.02.2022r. w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-02-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-03-07 13:10

Uchwała Nr XLIX/350/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24.02.2022r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-02-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-03-07 13:09

Uchwała nr XLVIII/349/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.01.2022r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski na 2022 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-01-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-02-09 14:50

Uchwała nr XLVIII/348/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.01.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-01-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-02-09 14:48

Uchwała nr XLVIII/347/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.01.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-01-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-02-09 14:47
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-09 14:49

Uchwała nr XLVIII/346/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.01.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/331/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.08.2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2020 projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-01-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-02-09 14:46

Uchwała nr XLVIII/345/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.01.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/73/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2022-01-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-02-09 14:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2275
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-23 09:33:47