Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Uchwała nr 0025.196.288.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07.09.2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotycących projektu rocznego programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-09-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-09-07 14:12

Uchwała Nr 0025.185.274.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie: opinii o pozbawieniu części drogi kategorii drogi powiatowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2022-06-15
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-08-04 12:11

Uchwała Nr 0025.184.273.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania Kapituły Konkursu w celu wyłonienia laureatów w konkursie „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2022-06-10
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-08-04 12:10

Uchwała Nr 0025.184.272.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbie na lata 2022 - 2025 z perspektywą na lata 2026 - 2029”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2022-06-10
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-08-04 12:10

Uchwala nr 0025.184.271.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Kole Pani Katarzynie Poronin do podpisania porozumienia w ramach programu „mLegitymacja” szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu, którego działa Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2022-06-10
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-08-04 12:10

Uchwała Nr 0025.183.270.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-05-31
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-07-14 14:25

Uchwała nr 0025.182.269.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-05-24
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-07-14 14:25

UCHWAŁA Nr 0025.181.268.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie przedłożenia Raportu o stanie Powiatu Kolskiego za rok 2021 oraz przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Kolskiego o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-05-18
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-07-14 14:25

Uchwała Nr 0025.180.267.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych czyli eksploatację, konserwację oraz remonty w celu zachowania funkcji wód i urządzeń.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-05-11
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-06-09 10:00

Uchwała Nr 0025.180.266.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie: opinii o pozbawieniu dróg kategorii drogi powiatowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-05-11
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-06-09 10:01

Uchwała nr 0025.180.265.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 maja 2022 r. sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, przy ul. Kościelnej 2, 62-604 Kościelec

drukuj (Uchwała nr 0025.180.265.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 maja 2022 r. sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, przy ul. Kościelnej 2, 62-604 Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-05-11
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-05-11 15:15

Uchwała Nr 0025.174.264.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-04-01
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-06-09 10:01

Uchwała Nr 0025.173.263.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-06-09 10:01

Uchwała nr 0025.173.262.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego” i ustalenia zasad uczestnictwa w konkursie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-06-09 10:02

Uchwała NR 0025.168.261.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole do realizacji zadania w ramach resortowego programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-02-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-04-08 14:10

Uchwała nr 0025.168.260.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2022.

drukuj (Uchwała nr 0025.168.260.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2022.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-02-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-04-08 13:00

Uchwała nr 0025.168.259.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2022.

drukuj (Uchwała nr 0025.168.259.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2022.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-02-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-04-08 12:59

Uchwała nr 0025.168.258.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2022.

drukuj (Uchwała nr 0025.168.258.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2022.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-02-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-02-24 13:54

UCHWAŁA Nr 0025.168.257.2022 ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-02-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-04-08 14:05

Uchwała nr 0025.167.256.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15.02.2022r w sprawie: zmiany Uchwały nr 11/9/2003 z dnia 05.02.2003r dotyczącej Regulaminu zbycia drzew z pasa drogowego dróg i ulic powiatowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-02-15
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-04-08 14:03
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-08 14:06

Uchwała Nr 0025.167.255.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do pojmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu w ramach programu Erasmus + finansowanego z środków Unii Europejskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-02-15
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-04-08 14:01

Uchwała Nr 0025.167.254.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do pojmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu w ramach programu Erasmus + finansowanego z środków Unii Europejskiej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-02-15
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-04-08 13:59

Uchwala nr 0025.165.253.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2022 w zakresie wspierania działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-02-02
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-02-18 17:03

Uchwała nr 0025.165.252.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-02-02
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-02-18 17:03

Uchwała nr 0025.165.251.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2022 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-02-02
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-02-18 17:03

Uchwała Nr 0025.164.250.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie: zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Kolskiego, które z mocy prawa stały się własnością Województwa Wielkopolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-26
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-04-08 13:56

Uchwała Nr 0025.162.249.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-13
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-04-08 13:54

Uchwała nr 0025.162.248.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0025.29.34.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (V)” w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-13
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-04-08 13:47

Uchwała Nr 0025.162.247.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0025.180.271.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V)” w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-13
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-04-08 13:44

Uchwała Nr 0025.161.246.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do pojmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu w ramach programu Erasmus + finansowanego z środków Unii Europejskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-04-08 13:40

Uchwała nr 0025.161.245.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.

drukuj (Uchwała nr 0025.161.245.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-02-18 16:47

Uchwała nr 0025.161.244.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

drukuj (Uchwała nr 0025.161.244.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-02-18 16:46

Uchwała nr 0025.161.243.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.

drukuj (Uchwała nr 0025.161.243.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-02-18 16:30

Uchwała nr 0025.161.242.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2022 stanowiących realizacją zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

drukuj (Uchwała nr 0025.161.242.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2022 stanowiących realizacją zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-02-18 16:29

Uchwała nr 0025.161.241.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2022 stanowiących realizacją zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

drukuj (Uchwała nr 0025.161.241.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2022 stanowiących realizacją zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-02-18 16:28

Uchwała nr 0025.161.240.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2022 stanowiących realizacją zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

drukuj (Uchwała nr 0025.161.240.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2022 stanowiących realizacją zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-02-18 16:27

Uchwała nr 0025.161.239.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kolskiego uprawnień

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-02-18 17:04

Uchwała nr 0025.161.238.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-02-18 17:04

Uchwała nr 0025.161.237.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-02-18 17:05

Uchwała nr 0025.161.236.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2022 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-02-18 17:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2653
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-07 14:12:30