Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Z dniem 1-07-2014 r.

 

karty parkingowe

 

dla Mieszkańców Powiatu Kolskiego 

                       

będą wydawane przez    

                        

Przewodniczącego Miejskiego

 

 Zespołu ds. Orzekania

 

 o Niepełnosprawności

 

w Koninie,  ul. Staszica 17.

 

Więcej informacji można uzyskać

 

pod nr.tel. 63 240-11-54

 

lub 55 lub 56

 

W związku ze zmianą ustawy informujemy o nowych zasadach wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

1 lipca 2014 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 23.10.2013r. o zmianie ustawy – Prawo
o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która zmienia zasady wydawania kart parkingowych, poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany dokonane nowelizacją ustawy:

 

 1. Miejsce wydawania kart parkingowych

 

Karty parkingowe dla Mieszkańców Powiatu Kolskiego będą wydawane przez Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Koninie ul. Staszica 17, tel. 063 240-11-54 lub 55 lub 56.

 

 1. Uprawnienia do uzyskania karty parkingowej

 

Od 1 lipca 2014 roku uprawnionym do uzyskania karty parkingowej na podstawie wydanych do 30.06.2014r. orzeczeń o niepełnosprawności będą osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności z oznaczonym kodem przyczyny niepełnosprawności 05-R, 10-N, 04-O wraz ze spełnieniem przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

 

Do uzyskania karty parkingowej na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności wydanych od 1 lipca 2014 roku będą:

 

 1. osoby zaliczone do:

 1. znacznego stopnia niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,

 2. umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i ustaloną przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),

 3. osób niepełnosprawnych do 16-tego roku życia mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

 1. placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości poruszania się.

 

 1. Okres na jaki karta parkingowa może być wydana

 

Karty parkingowe dla osób fizycznych wydaje się na okres ważności orzeczenia

o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat. Placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości poruszania się na okres 3 lat.

 

 1. Okres ważności dotychczas wydanych kart parkingowych

 

Wszystkie dotychczas wydane karty parkingowe zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do 30.11.2014r.

 

 1. Osoba nieuprawniona posługująca się kartą parkingową podlega karze grzywny do 2.000 złotych.

Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Zespole ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Koninie ul. Staszica 17, tel. 063  240-11-54 lub 55 lub 56.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Palusińska - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zdrowia
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-22 09:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7898
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-12-08 12:02:35