Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Skład Zarządu Powiatu Kolskiego w kadencji 2018-2023

Skład Zarządu Powiatu Kolskiego w kadencji 2018-2023

  1. Robert Kropidłowski - Starosta Kolski

  2. Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski

  3. Waldemar Banasiak - Członek Zarządu Powiatu Kolskiego

  4. Zbigniew Szarecki - Członek Zarządu Powiatu Kolskiego

  5. Henryk Tomczak - Członek Zarządu Powiatu Kolskiego


Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał rady;
 • wykonywanie uchwał rady;
 • opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 • gospodarowanie mieniem powiatu;
 • wykonywanie budżetu powiatu;
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;
 • uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.

W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut Powiatu Kolskiego,  który podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Morzycka - Biuro Rady i Zarządu
  data wytworzenia: 2018-11-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-11-21 07:54
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-08 12:01

Skład Zarządu Powiatu Kolskiego w kadencji 2014-2018

 1. Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
 2. Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
 3. Urszula Kikosicka - Członek Zarządu
 4. Czesław Marek - Członek Zarządu
 5. Józef Rybicki - Członek Zarządu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Władysław Zieleśkiewicz
  data wytworzenia: 2014-12-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-15 13:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-15 13:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16735
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-08 12:01:52