Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Kole

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Robert Jokiel

tel. (63) 26-17-871

r.jokiel@starostwokolskie.pl

 

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych – PIN

 1. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio Staroście i odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 2. Pełnomocnik kieruje „pionem ochrony” składającym się z kancelarii materiałów niejawnych, inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu.

 3. Do zadań pełnomocnika ochrony należy:

 1. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 2. wykazu osób zatrudnionych w Starostwie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto oraz przekazywanie tych informacji do ewidencji do ABW;

 3.  prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

 4. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

 5. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;

 6. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów; 

 7. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka; 

 8. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;  

 9. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego; 

 

Metryka

 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-08-05 09:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5747
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-08-05 09:19:10