Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Kole

Geodeta Powiatowy

Geodeta Powiatowy – GK

1. Do podstawowych zadań Geodety Powiatowego GK należy wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii, w tym w szczególności:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

a) ewidencji gruntów i budynków,

b) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

c) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),

2)  tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych;

a) rejestru cen i wartości nieruchomości,

b) szczegółowych osnów geodezyjnych,

c) dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich – w systemie teleinformatycznym baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 zharmonizowanych z bazą danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne,

3) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,

4) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa.

 

5. Geodeta Powiatowy wykonuje zadania przy pomocy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

 

Metryka

  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2019-08-05 12:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6982
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-08-05 12:04:29