Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Uchwała Nr 0025.102.144.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Kolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-12-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-09 10:51

Uchwała Nr 0025.101.143.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu budżetu powiatu kolskiego na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-12-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-09 10:24

Uchwała Nr 0025.101.142.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017-2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-12-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-09 10:21

Uchwała Nr 0025.100.141.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-09 10:18

Uchwała Nr 0025.100.140.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kolskim w 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-07 13:46

Uchwała Nr 0025.99.139.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kolskim w 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-11-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-20 15:23

Uchwała nr 0025.99.138.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-11-30
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-02-11 10:44

Uchwała Nr 0025.98.137.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie opinii do projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grzegorzew na lata 2017-2020".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-11-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-20 15:18

Uchwała Nr 0025.98.136.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie opinii do projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-11-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-20 15:14

Uchwała Nr 0025.97.135.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-11-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-20 15:09

Uchwała Nr 0025.96.134.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kole dla ludzi w podeszłym wieku.

drukuj (Uchwała Nr 0025.96.134.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kole dla ludzi w podeszłym wieku.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-11-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-10 08:40

Uchwała Nr 0025.96.132.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na lata 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-11-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-19 12:37

Uchwała Nr 0025.96.131.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały w przedmiocie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017-2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-11-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-19 12:23

Uchwała nr 0025.96.130 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-11-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-29 14:03

Uchwała nr 0025.96.129 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09.11.2016 r. w sprawie wynajęcia pomieszczenia na gabinet medyczny w budynku administracyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-11-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-29 14:01

Uchwała nr 0025.96.128 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09.11.2016 r. w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Nuszkiewiczowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu do zlożenia wniosku, podpisania umowy, składania oświadczeń woli oraz dokumentów związanych z przebiegiem i realizacją projektu pod tytułem "Zdobywamy doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-11-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-29 13:58

Uchwała Nr 0025.96.127.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kolskim w 2017 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-11-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-10 12:12

Uchwała nr 0025.96.126 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09.11.2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0025.43.57.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 października 2015 r. w sprawie określenia powiatowych i gminnych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-11-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-29 13:51

Uchwała Nr 0025.93.125.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Starosty Kolskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2016.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-10-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-10 08:52

Uchwała Nr 0025.88.124.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-09-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-09-28 10:33

Uchwała Nr 0025.87.123.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi/ulicy kategorii drogi powiatowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-08-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-09-28 10:24

Uchwała Nr 0025.87.122.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi/ulicy kategorii drogi powiatowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-08-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-09-28 10:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-28 10:19

Uchwała Nr 0025.86.121.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi/ulicy kategorii drogi powiatowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-08-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-09-28 10:16

Uchwała Nr 0025.86.120.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kolskiego uprawnień.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-08-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-09-28 10:11

Uchwała Nr 0025.86.119.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2016–2021 oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 2016 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-08-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-09-23 11:39

Uchwała Nr 0025.84.118.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-08-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-09-28 14:26

Uchwała Nr 0025.83.117.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-07-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-08-23 12:08

Uchwała Nr 0025.83.116.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-07-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-08-23 12:07

Uchwała Nr 0025.83.115.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wyrażania opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-07-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-08-23 12:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-23 12:04

Uchwała Nr 0025.83.114.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kole oraz o terminie i sposobie jej wnoszenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-07-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-08-23 12:05

Uchwała Nr 0025.82.113.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-07-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-08-23 12:00

Uchwała Nr 0025.80.112.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Panią Krystynę Agnieszkę Ciesielską.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-08-23 11:58

Uchwała nr 0025.80.111.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Panią Annę Marię Malicką.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-07-15 13:26

Uchwała nr 0025.80.110.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Panią Ewelinę Magdalenę Książek.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-07-15 13:24

Uchwała nr 0025.80.109.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: powolania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Pana Jerzego Sebastiana Lewandowskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-07-15 13:20

Uchwała nr 0025.76.108.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły oraz powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-06-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-10 09:21

Uchwała nr 0025.76.107.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-06-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-10 09:18

Uchwała nr 0025.76.106.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-06-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-10 09:13

Uchwała nr 0025.76.105.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły oraz powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Mikołaja w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-06-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-10 09:10

Uchwała nr 0025.76.104.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-06-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-10 09:03

Uchwała nr 0025.76.103.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz budowę i remont zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-06-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-10 08:52

Uchwała nr 0025.75.102.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-05-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-10 10:51

Uchwała nr 0025.73.101.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dla przebiegów wszystkich dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-05-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-10 10:47

Uchwała nr 0025.73.100.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie nieodpłatnego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-05-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-10 10:45

Uchwała nr 0025.72.99.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-05-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-10 14:41

Uchwała nr 0025.72.98.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-05-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-10 14:39

Uchwała nr 0025.72.97.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-05-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-10 14:35

Uchwała nr 0025.72.96.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Mikołaja w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-05-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-10 14:32

Uchwała nr 0025.72.95.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-05-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-10 14:28

Uchwała Nr 0025.69.94.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia miesięcznego kosztu kształcenia jednego ucznia/słuchacza w niepublicznych szkołach i placówkach o uprawnieniach szkół publicznych i placówek publicznych w roku 2016.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-04-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-04 13:51

Uchwała Nr 0025.69.93.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Bursy Szkolnej w Kole, ul. Kolejowa 13, 62-600 Koło.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-04-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-04 13:45

Uchwała Nr 0025.69.92.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-04-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-04 13:42

Uchwała Nr 0025.68.91.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (II)".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-04-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-04 13:39

Uchwała Nr 0025.68.90.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (II)".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-04-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-04 13:35

Uchwała nr 0025.68.89.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-04-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-04-12 12:58

Uchwała nr 0025.68.88.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Mikołaja w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-04-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-04-12 12:55

Uchwała nr 0025.68.87.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-04-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-04-12 12:47

Uchwała Nr 0025.66.86.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-04-08 12:22

Uchwała Nr 0025.65.85.2016 Zarzadu Powiatu Kolskiego z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu "Z troską ..." współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne ...

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-03-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-04-08 12:58

Uchwała Nr 0025.64.84.2016 Zarzadu Powiatu Kolskiego z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016-2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-03-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-04-08 12:52

Uchwała nr 0025.64.83.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2016.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-03-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-14 12:21

Zarządzenie nr 0025.63.82A.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-03-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-04-08 12:52

Uchwała Nr 0025.59.82.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-02-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-04 10:32

Uchwała Nr 0025.59.81.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2016.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-02-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-04 10:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-04 10:29

Uchwała Nr 0025.58.80.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 04 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji oraz zwiększenia aktywności kulturalnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-02-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-04 10:24

Uchwała Nr 0025.58.79.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 04 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Kole w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Koła.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-02-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-04 10:18

Uchwała Nr 0025.58.78.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 04 lutego 2016 r. w sprawie wynajęcia pomieszczenia gospodarczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-02-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-04 10:14

Uchwała Nr 0025.56.77.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania Zespołu Szkół Technicznych w Kole w zakresie doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne oraz w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadry i uczniów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-01-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-04 10:11

Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.76.2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2016 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-01-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-27 14:00

Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.75.2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-01-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-27 13:52

Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.74.2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-01-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-27 13:48

Uchwała Nr 0025.55.73.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-01-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-27 13:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23322
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-03-31 10:57:54