Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Uchwała nr 0025.60.84.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielania upoważnienia kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności kierowanych przez nich jednostek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-12-18
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-12-31 12:03

Uchwała nr 0025.60.83.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkół Techicznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-12-18
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-12-31 12:02

Uchwała nr 0025.59.82.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2020 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-12-11
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-12-12 12:35

Uchwała nr 0025.59.81.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu budżetu powiatu kolskiego na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-12-11
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-12-31 12:01

Uchwała nr 0025.59.80.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020 - 2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-12-11
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-12-31 12:00

Uchwała nr 0025.58.79.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2020 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-12-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-12-12 12:36

Uchwała nr 0025.56.78.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0025.29.34.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (V)" w ramach Działania 6.1 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-11-21
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-12-12 12:36

Uchwała nr 0025.56.77.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-11-21
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-12-12 12:36

Uchwała nr 0025.56.76.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-11-21
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-12-31 12:00

Uchwała nr 0025.55.75.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-11-12
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-12-12 12:37

Uchwała nr 0025.55.74.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały w przedmiocie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020 - 2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-11-12
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-12-12 12:37

Uchwała nr 0025.54.73.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2020 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-11-07
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-12-12 12:37

Uchwała nr 0025.54.72.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie określenia sposobu realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadcząc nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kolskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-11-07
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-12-06 14:14

Uchwała nr 0025.53.71.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-12-06 14:14

Uchwała nr 0025.53.70.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koło na lata 2019 - 2022, z perspektywą do roku 2026".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-12-06 14:14

Uchwała nr 0025.52.69.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2020 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-10-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-12-06 14:14

Uchwała nr 0025.52.68.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-10-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-12-06 13:45

Uchwała nr 0025.50.67.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-10-10
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-10-29 13:25
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:42

Uchwała nr 0025.49.66.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 02 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Starosty Kolskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-10-02
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-10-29 13:25
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:47

Uchwała nr 0025.49.65.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 02 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadcząc nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kolskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-10-02
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-10-29 13:25
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:41

Uchwała nr 0025.49.64.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 02 października 2019 r. w sprawie upoważnienia dla Zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-10-02
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-10-29 13:25
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:40

Uchwała nr 0025.48.63.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-09-25
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-10-04 09:41
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:39

Uchwała nr 0025.48.62.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-09-25
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-10-04 09:41
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:38

Uchwała nr 0025.48.61.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Zastępcy dyrektora w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-09-25
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-10-04 09:41
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:37

Uchwała nr 0025.46.60.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-10-04 09:40
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:36

Uchwała nr 0025.45.59.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 03 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przebiegów dróg wojewódzkich na terenie powiatu kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-09-03
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-10-04 09:40
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:34

Uchwała nr 0025.44.58.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-08-29
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-09-11 13:24
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:34

Uchwała nr 0025.42.57.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Rady Powiatu Kolskiego tabletów do użytku służbowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-08-21
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-09-11 13:24
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:33

Uchwała nr 0025.42.56.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019 - 2027 oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 2019 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-08-21
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-09-11 13:24

Uchwała nr 0025.42.55.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-08-21
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-09-11 13:24
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:30

Uchwała nr 0025.41.54.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-08-09
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-09-11 13:23
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:29

Uchwała nr 0025.41.53.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-08-09
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-09-11 13:23
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:29

Uchwała nr 0025.41.52.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-08-09
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-09-11 13:23
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:27

Uchwała nr 0025.40.51.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia specjalisty działu technicznego Powiatowego Zarządu Dróg w Kole do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-07-31
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-09-11 13:23
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 14:17

Uchwała nr 0025.39.50.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-07-30 12:47
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:25

Uchwała nr 0025.39.49.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie odwołania Pana Jarosława Wasilewskiego ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-07-30 12:43
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 14:19

Uchwała nr 0025.38.48.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-07-10
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-07-16 10:07
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:23

Uchwała nr 0025.38.47.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019 - 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-07-10
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-07-16 10:01

Uchwała nr 0025.38.46.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-07-10
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-07-16 09:58
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:19

Uchwała nr 0025.37.45.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 04 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-07-04
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-07-16 09:54
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:18

Uchwała nr 0025.37.44.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-07-04
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-07-30 12:41
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-30 12:39

Uchwała nr 0025.37.43.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-07-04
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-07-30 12:38
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:16

Uchwała nr 0025.36.42.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-27
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-07-16 09:45
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 14:43

Uchwała nr 0025.33.41.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-21
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-07-30 12:30

Uchwała nr 0025.33.40.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-21
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-07-30 12:28
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:14

Uchwała nr 0025.33.39.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-21
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-07-30 12:25
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:12

Uchwała nr 0025.33.38.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-21
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-06-26 11:01
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:11

Uchwała nr 0025.32.37.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu w celu wyłonienia laureatów w konkursie "Rolnik Roku Powiatu Kolskiego".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-13
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-06-19 10:22
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:10

Uchwała nr 0025.32.36.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-06-13
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-06-19 10:19
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:09

Uchwała nr 0025.29.35.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przedłożenia Raportu o stanie Powiatu Kolskiego za rok 2018 oraz przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Kolskiego o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-06-14 12:07

Uchwała nr 0025.29.34.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (V)" w ramach Działania 6.1 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-06-14 12:02
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:07

Uchwała nr 0025.27.33.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-05-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-05-23 12:43
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:06

Uchwała nr 0025.27.32.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych czyli eksploatację, konserwację oraz remonty w celu zachowania funkcji wód i urządzeń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-05-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-05-23 12:41
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:05

Uchwała nr 0025.26.31.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu i sprawozdania finansowego Powiatu Kolskiego za 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-05-23 12:36
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:04

Uchwała nr 0025.24.30.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole oraz wyznaczenia zespołu kontrolnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-04-23 13:46
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:03

Uchwała nr 0025.24.29.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019 - 2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-04-16 11:25
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-29 12:15

Uchwała nr 0025.24.28.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-04-16 11:18
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 13:01

Uchwała nr 0025.23.27.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-04-04
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-04-11 12:48

Uchwała nr 0025.23.26.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Rolnik Roku Powiatu Kolskiego" i ustalenia zasad uczestnictwa w konkursie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-04-04
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-04-11 12:46
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 12:59

Uchwała nr 0025.21.24.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panem Cezarym Chmieleckim - Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-03-26
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-03-29 13:48
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 12:55

Uchwała nr 0025.21.23.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-03-26
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-03-29 13:44
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-29 13:36

Uchwała nr 0025.19.22.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-03-13
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-03-22 13:54
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 12:52

Uchwała nr 0025.19.21.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-03-13
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-03-22 13:52
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 12:51

Uchwała nr 0025.17.20.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2019r. w sprawie powołania zespołu koordynującego opracowanie i realizację Powiatowego Programu ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-01-29 12:14

Uchwała nr 0025.16.19.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-02-20
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-02-21 11:58
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 12:49

Uchwała nr 0025.14.18.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie cofnięcia zgody na dodatkowe zatrudnienie przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego, Sylwester Chęciński - Wicestarosta
  data wytworzenia: 2019-02-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-02-12 10:39
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 12:47

Uchwała nr 0025.14.17.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-02-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-02-12 11:06
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 12:45

Uchwała nr 0025.14.16.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kolskiego uprawnień

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-02-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-02-12 11:00
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 12:44

uchwała nr 0025.14.15.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania upowszechniania kultury fizycznej, wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr Kultury i dziedzictwa narodowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-02-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-02-12 10:56
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 12:43

Uchwała nr 0025.12.14.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pod nazwą "Poza granicami - międzynarodowe staże zawodowe uczniów" w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-02-12 11:18
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 12:41

Uchwała nr 0025.11.13.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16.01.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.m 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2019 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-17 13:45

Uchwała Nr 0025.10.12.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09.01.2019r. w sprawie wyznaczenia Członka Zarządu Powiatu Kolskiego do Komisji Honorowej w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-17 13:42
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 12:39

Uchwała Nr 0025.10.11.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-17 13:41
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 12:37

Uchwała Nr 0025.10.10.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09.01.2019r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-17 13:39
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 12:36

Uchwała Nr 0025.10.9.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2019r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-17 13:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 80938
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-08 08:54:50