Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Dodatkowe informacje

UZYSKANIE KARTY WĘDKARSKIEJ LUB KARTY ŁOWIECTWA PODWODNEGO


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie karty wędkarskiej.

Załączniki:

 • 1 fotografia,
 • oryginał zaświadczenia o złożonym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb,
 • dowód uiszczenia opłaty.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Kole ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, I piętro, pokój 107
Złożenie dokumentów: Bezpośrednio – I piętro, pok. 107.
Odbiór dokumentów: Bezpośrednio - I piętro, pok. 107.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Na bieżąco.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego. 


OPŁATY
Za wydanie karty - 10,00 zł w kasie Starostwa I piętro, pokój 115


TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy.


DODATKOWE INFORMACJE
Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14.

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce posiadający zezwolenie na połów ryb w wodach uprawnionego do rybactwa oraz osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika - I piętro, pok. 107 tel. 632617883.

 

 


PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1476)
 • Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa o Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1559  z późniejszymi zmianami)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Nowaczyk - Naczelnik Wydziału Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  data wytworzenia: 2015-01-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-12 12:26
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-25 14:28

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Nowaczyk - Naczelnik Wydziału Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  data wytworzenia: 2015-01-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-12 12:29

Wzór wniosku przy zaginięciu karty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Nowaczyk - Naczelnik Wydziału Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  data wytworzenia: 2015-01-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-12 12:31

Oświadczenie o zaginięciu karty wędkarskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Nowaczyk - Naczelnik Wydziału Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  data wytworzenia: 2015-01-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-12 12:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8664
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-07 11:22:02