Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Uchwała Nr 0025.54.72.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-21 12:35

Uchwała Nr 0025.52.71.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wynajęcia pomieszczenia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-12-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-21 12:32

Uchwała Nr 0025.51.70.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych na terenie gminy Osiek Mały.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-12-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-21 12:28

Uchwała Nr 0025.50.69.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w przedmiocie wynajęcia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomieszczeń będących w trwałym zarządzie Bursy Szkolnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-12-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-21 12:24

Uchwała Nr 0025.50.68.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu budżetu powiatu kolskiego na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-12-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-21 12:18

Uchwała Nr 0025.50.67.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2016-2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-12-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-21 12:14

Uchwała Nr 0025.49.66.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-12-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-21 12:11

Uchwała Nr 0025.48.65.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-11-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-21 12:03

Uchwała Nr 0025.48.64.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kolskim w 2016 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-11-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-21 11:59

Uchwała Nr 0025.47.63.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania i określenia zadań Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kolskim w 2016 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-21 11:54

Uchwała Nr 0025.47.62.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Panią Iwonę Nowicką.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-21 11:48

Uchwała Nr 0025.47.61.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-14 12:34

Uchwała Nr 0025.46.60.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-11-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-10 13:32

Uchwała Nr 0025.46.59.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały w przedmiocie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016-2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-11-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-10 13:57

Uchwała Nr 0025.43.58.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wynagrodzenia p.o Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-10-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-10 11:26

Uchwała Nr 0025.43.57.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 października 2015 r. w sprawie określenia powiatowych i gminnych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-10-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-10 11:09

Uchwała Nr 0025.43.56.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kolskim w 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-10-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-27 13:04

Uchwała Nr 0025.43.55.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora SP ZOZ w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-10-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-09 13:48

Uchwała Nr 0025.42.54.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 października 2015 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią Barbarą Graczyk-Malińską - Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-10-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-09 13:45

Uchwała Nr 0025.42.53.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (I)".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-10-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-21 11:54

Uchwała Nr 0025.41.52.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego "Dogonić Marzenia II" współfinansowanego z Unii Europejskiej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-10-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-21 11:50

Uchwała Nr 0025.40.51.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Starosty Kolskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2015.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-09-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-21 11:45

Uchwała Nr 0025.38.50.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-09-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-21 11:42

Uchwała Nr 0025.37.49.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0025.19.29.2015 z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: "Młodzież Aktywna".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-21 11:36

Uchwała Nr 0025.37.48.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim(I)".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-21 11:26

Zarządzenie Nr 0025.35.47.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia "Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-08-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-21 11:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-21 11:30

Uchwała Nr 0025.36.46.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-08-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-20 14:53

Uchwała Nr 0025.33.45.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 12.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-08-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-08 11:14

Uchwała Nr 0025.33.44.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 12.08.2015 r. w sprawie wynajęcia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomieszczeń będących w trwałym zarządzie Bursy Szkolnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-08-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-08 11:10

Uchwała Nr 0025.33.43.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 12.08.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kole oraz o terminie i sposobie jej wnoszenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-08-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-08-20 13:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-20 13:30

Uchwała Nr 0025.33.42.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 12.08.2015 r. w sprawie wyrażania opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-08-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-08 11:06

Uchwała Nr 0025.30.41.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 08.07.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-07-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-08 11:02

Uchwała Nr 0025.30.40.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 08.07.2015 r. w sprawie projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-07-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-08 11:00

Uchwała Nr 0025.29.39.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 01.07.2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Panią Joannę Kacprzak.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-07-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-08-10 08:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-10 09:00

Uchwała Nr 0025.29.38.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 01.07.2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Pana Marcina Szczapa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-07-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-08-10 08:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-10 09:02

Uchwała Nr 0025.29.37.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-07-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-10 07:39

Uchwała Nr 0025.29.36.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg powiatowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-07-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-10 07:39

Uchwała Nr 0025.28.35.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2015-2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-06-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-06 11:11

Uchwała Nr 0025.25.34.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-06-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-29 14:21

Uchwała Nr 0025.25.33.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 czerwca 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-06-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-29 14:35

Uchwała Nr 0025.24.32.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 03 czerwca 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-06-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-29 14:32

Uchwała Nr 0025.23.31.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-29 14:29

Uchwała Nr 0025.22.30.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz budowę i remont zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-05-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-09 14:26

Uchwała nr 0025.15.29.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Młodzież Aktywna" w ramach Działania 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-05-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-21 11:30

Uchwała nr 0025.15.28.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kolskiego uprawnień.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-04-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-21 11:32

Uchwała nr 0025.15.27.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki budżetowe powiatu kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-04-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-21 11:31

Uchwała nr 0025.15.26.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składników majątku ruchomego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-04-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-21 11:31

Uchwała nr 0025.15.25.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-04-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-21 11:31

Uchwała Nr 0025.14.24.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kolskiego i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2014 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-03-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-24 13:56

Skan Uchwały Nr 0025.11.23.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

Skan Uchwały Nr 0025.11.22.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 0025.11.21.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Koło środka trwałego - kolektora kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w drodze powiatowej 3473P ul. Przemysłowa w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-02-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-24 13:49

Skan Uchwały Nr 0025.11.21.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 0025.11.20.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2015 .

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-02-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-27 11:59

Uchwała Nr 0025.10.19.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wynajęcia pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-02-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-03 13:03

Uchwała Nr 0025.9.18.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji oraz upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-02-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-03 12:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-03 12:43

Uchwała Nr 0025.9.17.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-02-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-03 12:29

Uchwała Nr 0025.9.16.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie opinii planowanej inwestycji pod nazwą "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493525P w m. Mikołajówek, gm. Koło - etap II"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-02-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-03 12:23

Uchwała Nr 0025.9.15.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-02-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-03 12:04

Uchwała Nr 0025.9.14.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-02-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-03 11:57

Uchwała Nr 0025.8.13.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-02-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-03 11:50

Uchwała Nr 0025.7.12.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków dla potrzeb budynku administracyjnego posadowionego w Kole na działce nr 56/12 ark. mapy 50 będącej własnością Powiatu Kolskiego zajmowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-01-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-09 13:07

Uchwała Nr 0025.7.11.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-01-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-09 13:11

Uchwała Nr 0025.7.10.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-01-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-09 13:15

Uchwała nr 0025.6.9.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2015 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-01-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-14 15:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-06 10:25

Uchwała Nr 0025.6.8.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wynajęcia pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-01-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-27 13:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-06 10:14

Uchwała Nr 0025.6.7.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-01-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-27 13:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-06 10:11

Uchwała Nr 0025.6.6.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budzetowych powiatu kolskiego na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-01-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-27 13:02
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-10 15:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36648
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-03-30 13:08:27