Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach w przypadkach losowych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Wniosek właściciela o wydanie decyzji w sprawie pozyskania drewna;

2 ) Mapa ewidencyjna z zaznaczoną działką;

3)    Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej

4)    W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa 1ub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową.

 

MIEJSCE ZALATWIENIA SPRAWY:

Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23,62-600 Koło Wydział Ochrony Środowiska,.

Informacje merytoryczne udzielane przez pracownika - pok. 8 tel. 63 26 17 834

Złożenie dokumentów: Biuro podawcze Starostwa, parter.

Odbiór dokumentów: Osobiście przez wnioskodawcę, pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty,

 

TERMIN ZALATWIENIA SPRAWY:

1)  nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów;

2)  w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesiąca

 

SPOSOB ZALATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

 

OPLATY:

1.  Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10,00 zł.

2.  W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika-należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 z1.

 Opłaty skarbowej można dokonać:

-   w kasie parter, budynek B, u1. Sienkiewicza 27

-   w formie bezgotówkowej na konto Urzędu Miejskiego w Kole

Nr konta : 13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

 

TRYB ODWOLAWCZY:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Starosty Kolskiego, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie terminu do wniesienia odwołania strona będzie mogła zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Kolskiego. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja stanie sit ostateczna i prawomocna.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje udzielane przez pracownika - parter, pok. 8

 e-mail: os@starostwokolskie.pl

tel. 63 26 178 834

 

PODSTAWA PRAWNA

1 . Ustawa z dnia 14 czerwca 1 960r. Kodeks postępowania administracyjnego  Dz. .U. z 2022r.poz. 2000 z późn.zm.)

2.  Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022r. poz. 672 z późn.zm.)

3.   Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r. poz.2142 z późn. zm.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2023-04-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-07 11:28

Wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach w przypadkach losowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Nowaczyk - Naczelnik Wydziału Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  data wytworzenia: 2016-09-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-03 09:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-05 11:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8367
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-07 11:28:56