Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Uchwała nr 0025.246.401.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 6 września 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-09-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-09-06 14:30

Uchwała nr 0025.241.385.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-08-02
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-08-02 14:22

Uchwała Nr 0025.241.384.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-08-02
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-09-15 12:54

Uchwała Nr 0025.240.383.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Panią A. J.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-07-26
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-09-15 12:54

Uchwała Nr 0025.240.382.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Panią B. J.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-07-26
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-09-15 12:54

Uchwała Nr 0025.240.381.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Panią D. K.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-07-26
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-09-15 12:55

Uchwała Nr 0025.240.380.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Panią A. O.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-07-26
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-09-15 12:55

Uchwała Nr 0025.240.379.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Pana I. W.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-07-26
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-09-15 12:55

Uchwała Nr 0025.240.378.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Panią N. B.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-07-26
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-09-15 12:55

Uchwała Nr 0025.240.377.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Panią A. K.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-07-26
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-09-15 12:56

Uchwała Nr 0025.240.376.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Panią A. B.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-07-26
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-09-15 12:56

Uchwała nr 0025.240.375.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie: wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-07-26
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-09-15 12:56

Uchwała Nr 0025.239.374.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w zakresie realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-07-19
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-09-15 12:56

Uchwała Nr 0025.238.373.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-07-11
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-09-15 12:57

Uchwała Nr 0025.235.372.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole do przystąpienia oraz realizacji Projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” nr FEWP.06.15-IZ.00-001/23 finansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu - Priorytet 6 Działanie 06.15 - Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2023-06-21
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-09-15 12:57

Uchwała Nr 0025.234.371.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim w latach 2023-2024” w ramach Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty PUP realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021- 2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-06-14
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-07-20 14:37

Uchwała nr 0025.234.370.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie: powołania Kapituły Konkursu w celu wyłonienia laureatów w konkursie „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-06-14
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-07-20 14:37

Uchwała nr 0025.234.369.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-06-14
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-06-15 11:55

Uchwała Nr 0025.234.368.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-06-14
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-07-20 14:37

Uchwała nr 0025.233.367.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie: udzielenia pożyczki przez Powiat Kolski w latach 2023-2024 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-06-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-07-20 14:37

Uchwała Nr 0025.233.366.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie: określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki podległe Powiatowi Kolskiemu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-06-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-06-29 12:29

Uchwała Nr 0025.232.365.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-05-24
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-06-29 12:28

Uchwała Nr 0025.232.364.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-05-24
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-06-15 13:53

Uchwała Nr 0025.232.363.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie: zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-05-24
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-06-15 13:54

Uchwała Nr 0025.232.362.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie przedłożenia Raportu o stanie Powiatu Kolskiego za rok 2022 oraz przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Kolskiego o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-05-24
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-06-29 12:28

Uchwała Nr 0025.231.361.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych czyli eksploatację, konserwację oraz remonty w celu zachowania funkcji wód i urządzeń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-05-17
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-06-29 12:28

Uchwała Nr 0025.230.360.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2023-05-10
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-06-29 12:28

Uchwała Nr 0025.230.359.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole przy ul. Bliznej 37, 62-600 Koło

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-05-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-05-10 15:14

Uchwała Nr 0025.229.358.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego” i ustalenia zasad uczestnictwa w konkursie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-04-26
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-06-29 12:27

Uchwała Nr 0025.226.357.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie: zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-04-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-06-29 12:27

Uchwała Nr 0025.225.356.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2022 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-06-29 12:27

Uchwała nr 0025.224.355.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie: opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi powiatowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-03-22
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-06-29 12:27

Uchwała Nr 0025.222.354.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole do realizacji zadania w ramach resortowego programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-03-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-06-29 12:27

Uchwała Nr 0025.222.353.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-03-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-06-29 12:27

Uchwała Nr 0025.222.352.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-03-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-03-08 15:35

Uchwała Nr 0025.222.350.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem małej sali, orlika i banerów na ogrodzeniu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-03-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-04-11 11:45

Uchwała nr 0025.222.349.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-03-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-03-09 11:53

Uchwała nr 0025.222.348.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-03-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-03-09 11:53

Uchwała nr 0025.222.347.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-03-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-03-09 11:53

Uchwała Nr 0025.222.346a.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie: określenia zasad i kosztów pobytu obywateli Ukrainy finansowanych ze środków Funduszu Pomocy oraz zasad ich rozliczania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-03-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-04-11 11:44

Uchwała Nr 0025.221.346.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie: pomocy o charakterze socjalnym udzielanej obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej z polecenia wojewody

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-02-22
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-04-11 11:44

Uchwała nr 0025.220.345.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w zakresie realizacji projektu w ramach programu Erasmus + finansowanego z środków Unii Europejskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-02-15
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-04-07 09:45

Uchwała nr 0025.219.344.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2023 w zakresie wspierania działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-02-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-04-07 09:45

Uchwała nr 0025.219.343.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2023 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-02-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-04-07 09:46

Uchwała nr 0025.219.342.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-02-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-04-07 09:46

Uchwała Nr 0025.219.341.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023 r. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-02-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-04-07 09:46

Uchwała Nr 0025.218.340.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2023-02-01
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-04-07 09:46

Uchwała Nr 0025.218.339.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w zakresie realizacji projektu w ramach programu Erasmus + finansowanego z środków Unii Europejskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-02-01
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-04-07 09:46

Uchwała Nr 0025.218.338.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w zakresie realizacji projektu w ramach programu Erasmus + finansowanego z środków Unii Europejskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-02-01
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-04-07 09:47

Uchwała nr 0025.216.337.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-01-19 14:28

Uchwała nr 0025.216.336.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-01-19 14:27

Uchwała nr 0025.216.335.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-01-19 14:27

Uchwała nr 0025.216.334.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2023 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-01-19 14:40

Uchwała nr 0025.216.333.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2023 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-01-19 14:39

Uchwała nr 0025.216.332.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2023 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-01-19 14:25

Uchwała Nr 0025.214.331.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-02-16 12:42

Uchwała Nr 0025.214.330.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kolskiego uprawnień

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-02-16 12:42

Uchwała Nr 0025.214.329.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-02-16 12:42

Uchwała Nr 0025.214.328.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-02-16 12:42

Uchwała Nr 0025.214.327.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-02-16 12:41

Uchwała Nr 0025.214.326.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole do realizacji Programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-02-16 12:19

Uchwała Nr 0025.214.325.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole do realizacji Programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” Dostępne Mieszkanie dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-02-16 12:19

Uchwała Nr 0025.214.324.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole do realizacji zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-02-16 12:19

Uchwała Nr 0025.214.323.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-02-16 12:08

Uchwała Nr 0025.214.322.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sali gimnastycznej z zapleczem

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-02-16 12:08

Uchwała Nr 0025.214.321.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sali gimnastycznej z zapleczem

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-02-16 12:08

Uchwała Nr 0025.214.320.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń, garaży, sal gimnastycznych i banneru na ogrodzeniu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-02-16 12:08

Uchwała Nr 0025.214.319.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem korytarza szkolnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-02-16 12:09

Uchwała Nr 0025.214.318.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem dwóch pomieszczeń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-02-16 12:09

Uchwała Nr 0025.214.317.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sali gimnastycznej z zapleczem

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-02-16 12:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2581
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-15 12:57:24