Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zarządzenie nr OR.120.29.2020 Starosty Kolskiego z dnia 22.06.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na "Remont pomieszczeń biurowych na pierwszym piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 27"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-06-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-01 12:33

Zarządzenie Nr OR.120.28.2020 Starosty Kolskiego z dnia 22.06.2020r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Oświaty, Kultury i Promocji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-06-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-01 12:29

Zarządzenie nr OR.120.27.2020 Starosty Kolskiego z dnia 04.06.2020r. w sprawie przedłużenia kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-06-04
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-01 12:28

Zarządzenie nr OR.120.26.2020 Starosty Kolskiego z dnia 27.05.2020r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-29 08:13

Zarządzenie nr OR.120.25.2020 Starosty Kolskiego z dnia 27.05.2020r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-28 15:07

Zarządzenie nr OR.120.24.2020 Starosty Kolskiego z dnia 27.05.2020r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-28 15:06

Zarządzenie nr OR.120.23.2020 Starosty Kolskiego z dnia 27.05.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przeatrgowej na "wykonanie prac geodezyjnych w zakresie utworzenia bazy danych GESUT na terenie części miasta Koła obejmujące arkusze nr 1,2,3,4,5,7,8"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-28 15:05

Zarządzenie nr OR.120.22.2020 Starosty Kolskiego z dnia 18.05.2020r. w sprawie przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Geologa Powiatowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-05-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-28 15:02

Zarządzenie nr OR.120.21.2020 Starosty Kolskiego z dnia 13.05.2020r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole oraz wyznaczenia zespołu kontrolnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-05-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-28 15:02

Zarządzenie nr OR.120.20.2020 Starosty Kolskiego z dnia 08.04.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na "wykonanie prac geodezyjnych w zakresie utworzenia bazy danych GESUT na terenie miasta Koła"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-04-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-28 15:01
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-28 15:03

Zarządzenie nr OR.120.19.2020 Starosty Kolskiego z dnia 19.03.2020r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-03-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-28 14:59

Zarządzenie nr OR.120.18.2020 Starosty Kolskiego z dnia 19.03.2020r. w sprawie przedłużenia kontroli w Zespole Opiekuńczo- Edukacyjno- Wychowawczym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-05-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-28 14:59

Zarządzenie nr OR.120.17.2020 Starosty Kolskiego z dnia 16.03.2020r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-03-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-18 14:14

Zarządzenie nr OR.120.16.2020 Starosty Kolskiego z dnia 16.03.2020r. w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kolskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-03-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-28 14:58

Zarządzenie nr OR.120.15.2020 Starosty Kolskiego z dnia 12.03.2020r. w sprawie zasad załatwniania spraw z zakresu rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego Starostwa Powiatowego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-03-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-28 14:57

Zarządzenie nr OR.120.14.2020 Starosty Kolskiego z dnia 12.03.2020r. w sprawie wprowadzenia na terenie Powiatu Kolskiego szczególnych rozwiązań umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-03-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-12 12:36

Zarządzenie nr OR.120.13.2020 Starosty Kolskiego z dnia 04.03.2020r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-03-04
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-06 12:14

Zarządzenie nr OR.120.12.2020 Starosty Kolskiego z dnia 19.02.2020r. w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczani pożarów i ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 15:09

Zarządzenie nr OR.120.11.2020 Starosty Kolskiego z dnia 14.02.2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury przetargowej dla zadania pod nazwą "Dostawa wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-02-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 15:08
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-28 15:08

Zarządzenie nr OR.120.10.2020 Starosty Kolskiego z dnia 05.02.2020r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Opiekuńczo- Edukacyjno- Wychowawczym w Kole oraz wyznaczenia zespołu kontrolnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-02-05
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 15:06

Zarządzenie nr OR.120.9.2020 Starosty Kolskiego z dnia 03.02.2020r. w sprawie Zarządzenia Starosty Kolskiego w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo- księgowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-02-03
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 15:05

Zarządzenie nr OR.120.8.2020 Starosty Kolskiego z dnia 24.01.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury na usługi społeczne pod nazwą Ochrona fizyczna osób i mienia w dwóch budynkach oraz zespołu garaży Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 i Sienkiewicza 27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-01-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 15:05

Zarządzenie nr OR.120.7.2020 Starosty Kolskiego z dnia 22.01.2020r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego 21, w DPS w Kole przy ul. Blizna 55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-01-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 15:03

Zarządzenie nr OR.120.6.2020 Starosty Kolskiego z dnia 15.01.2020r. w sprawie Zarządzenia Starosty Kolskiego w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo- księgowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 15:02

Zarządzenie nr OR.120.5.2020 Starosty Kolskiego z dnia 14.01.2020r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-01-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 15:01

Zarządzenie nr OR.120.4.2020 Starosty Kolskiego z dnia 08.01.2020r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-01-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-01-20 08:43

Zarządzenie nr OR.120.3.2020 Starosty Kolskiego z 08.01.2020r. w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych w Starostwie Powiatowym w Kole w roku 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-01-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-01-20 08:43

Zarządzenie nr OR.120.2.2020 Starosty Kolskiego z dnia 02.01.2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-01-02
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-01-02 13:16
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-20 11:23

Zarządzenie nr OR.120.1.2020 Starosty Kolskiego z dnia 02.01.2020r. w sprawie regulaminu pracy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-01-02
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-01-02 13:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 998
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-01 12:34

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

 Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego

 czynny

w poniedziałki od godz. 7.30 - 17.00

wtorek-  piątek   od  godz. 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1470709
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 11:42

Stopka strony