Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Uchwała Nr 0025.110.161.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie: opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-12-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-02-25 10:12

Uchwała Nr 0025.109.160.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-12-16
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-02-25 10:12

Uchwała Nr 0025.108.159.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-12-09
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-02-25 10:12

Uchwała Nr 0025.108.158.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie: procedury organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat kolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-12-09
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-02-25 10:11

Uchwała Nr 0025.108.157.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu budżetu powiatu kolskiego na 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-12-09
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-02-25 10:11

Uchwała Nr 0025.108.156.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021 - 2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-12-09
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-02-25 10:11

Uchwała Nr 0025.107.155.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-12-02
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-02-25 10:11

Uchwała Nr 0025.107.154.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2021 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-12-02
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-02-25 10:11

Uchwała Nr 0025.106.153.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2021 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-11-25
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-02-25 10:10

Uchwała Nr 0025.105.152.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-11-18
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-02-25 10:10

Uchwała Nr 0025.104.151.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-11-13
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-02-25 10:10

Uchwała nr 0025.104.150.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie projektu uchwały w przedmiocie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021 - 2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-11-13
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-01-11 15:04

Uchwała nr 0025.104.149.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-11-13
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-01-11 15:03

Uchwała nr 0025.103.148.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-11-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-01-11 15:03

Uchwała Nr 0025.103.147.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2021 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-11-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-01-11 15:03

Uchwała nr 0025.103.146.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela kontraktowego Pani D. R.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-11-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-01-11 15:03

Uchwała nr 0025.103.145.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-11-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-01-11 15:02

Uchwala Nr 0025.100.144.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 października 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0025.180.271.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V)” w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-10-15
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-01-11 15:02

Uchwała nr 0025.100.143.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zasad realizacji rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-10-15
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-01-11 15:02

Uchwała nr 0025.99.142.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-10-07
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-12-30 12:43

Uchwała nr 0025.99.141.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie określenia powiatowych i gminnych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-10-07
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-12-30 12:43

Uchwała nr 0025.99.140.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie określenia sposobu realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kolskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-10-07
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-12-30 12:26

Uchwała nr 0025.99.139.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Starosty Kolskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-10-07
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-12-30 12:26

Uchwała nr 0025.95.138.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-09-09
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-12-30 12:26

Uchwała nr 0025.91.136.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-08-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-08-25 12:17

Uchwała nr 0025.91.135.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie opinii o pozbawieniu dróg kategorii drogi powiatowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-08-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-08-25 12:17

Uchwała nr 0025.86.134.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Panią A. J.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-07-01
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-08-25 12:17

Uchwała nr 0025.86.133.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Panią A. F.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-07-01
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-08-25 12:16

Uchwała nr 0025.86.132.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 1 lipca 2020 roku W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Panią M. P.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-07-01
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-08-25 12:16

Uchwała nr 0025.84.131.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0025.56.78.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21.11.2019 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (V)" w ramach Działania 6.1 ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-17
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-08-24 14:28

Uchwała nr 0025.84.130.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0025.180.271.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V)" w ramach Działania 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-17
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-08-24 14:28
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-24 14:13

Uchwała nr 0025.83.129.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Kapituły Konkursu w celu wyłonienia laureatów w konkursie "Rolnik Roku Powiatu Kolskiego".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-06-10
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-08-24 14:29

Uchwała nr 0025.83.128.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-10
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-08-24 14:29

Uchwała nr 0025.82.127.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Rolnik Roku Powiatu Kolskiego" i ustalenia zasad uczestnictwa w konkursie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-03
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-06-26 13:09

Uchwała nr 0025.82.126.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych czyli eksploatację, konserwację oraz remonty w celu zachowania funkcji wód i urządzeń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-03
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-06-26 13:08

Uchwała nr 0025.82.125.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-03
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-06-26 13:08

Uchwała nr 0025.82.124.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-03
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-06-26 13:07

Uchwała nr 0025.81.123.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przedłożenia Raportu o stanie Powiatu Kolskiego za rok 2019 oraz przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Kolskiego o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-06-26 13:06

Uchwała nr 0025.79.122.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie garaży w budynku jednokondygnacyjnym na nieruchomości położonej w Kole, przy ul. Poniatowskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-05-13
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-06-26 13:06

Uchwała nr 0025.77.121.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-06-26 13:06

Uchwała Nr 0025.76.120.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do jednostek oświatowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-04-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-04-28 14:28

Uchwała Nr 0025.76.119.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkół Technizcznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-04-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-04-28 14:27

Uchwała Nr 0025.75.118.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Opiekuńczo- Edukacyjno- Wychowawczego w Kole do zawierania umów użyczenia sprzetu komputerowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-04-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-11 13:32

Uchwała Nr 0025.75.117.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu do zawierania umów użyczenia sprzętu komputerowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-04-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-11 13:32

Uchwała Nr 0025.75.116.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie do zawierania umów użyczenia sprzetu komputerowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-04-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-11 13:30

Uchwała Nr 0025.75.115.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno- Admisnitracyjnych w Kole do zawierania umów użyczenia sprzetu komputerowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-04-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-11 13:29

chwała Nr 0025.75.114.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole do zawierania umów użyczenia sprzetu komputerowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-04-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-11 13:28

Uchwała Nr 0025.75.113.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kole do zawierania umów użyczenia sprzetu komputerowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego, Sylwester Chęciński - Wicestarosta
  data wytworzenia: 2020-04-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-11 13:27
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-11 13:29

Uchwała Nr 0025.74.112.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 08 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-04-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-04-28 14:25

Uchwała Nr 0025.73.111.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 marca 2020r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-03-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-04-15 14:59

Uchwała Nr 0025.69.110.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:22

Uchwała Nr 0025.69.109.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:22

Uchwała Nr 0025.69.108.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:21

Uchwała Nr 0025.69.107.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:35

Uchwała Nr 0025.69.106.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:34

Uchwała Nr 0025.67.105.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 12.02.2020r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wyłonienia ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-02-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-02 11:56

Uchwała Nr 0025.67.104.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 12.02.2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-02-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-02 11:55

Uchwała Nr 0025.66.103.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 04.02.2020r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kolskiego uprawnień

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-02-04
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-02 11:54

Uchwała Nr 0025.65.102.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29.01.2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowani awszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pod nazwą "Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec" w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków Uniii Europejskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 15:12

Uchwała Nr 0025.65.101.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29.01.2020r. w sprawie zmiany Regulaminu kontroli wewnętrznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 15:10

Uchwała Nr 0025.65.100.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29.01.2020r. w sprawie przeakazania środków trwałych dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 15:10

Uchwała Nr 0025.64.99.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22.01.2020r. w sprawie zaopiniowania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:43

Uchwała Nr 0025.64.98.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22.01.2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pod nazwą "Zawodowcy otwarci na Europę" w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:40

Uchwała Nr 0025.64.97.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22.01.2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pod nazwą "Zawodowcy otwarci na Europę" w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:39

Uchwała nr 0025.64.96.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-22
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-01-23 12:02
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-23 12:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14113
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-15 13:45:13