Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała nr 0025.82.127.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Rolnik Roku Powiatu Kolskiego" i ustalenia zasad uczestnictwa w konkursie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-03
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-06-26 13:09

Uchwała nr 0025.82.126.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych czyli eksploatację, konserwację oraz remonty w celu zachowania funkcji wód i urządzeń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-03
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-06-26 13:08

Uchwała nr 0025.82.125.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-03
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-06-26 13:08

Uchwała nr 0025.82.124.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-03
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-06-26 13:07

Uchwała nr 0025.81.123.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przedłożenia Raportu o stanie Powiatu Kolskiego za rok 2019 oraz przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Kolskiego o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-06-26 13:06

Uchwała nr 0025.79.122.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie garaży w budynku jednokondygnacyjnym na nieruchomości położonej w Kole, przy ul. Poniatowskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-05-13
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-06-26 13:06

Uchwała nr 0025.77.121.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-06-26 13:06

Uchwała Nr 0025.76.120.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do jednostek oświatowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-04-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-04-28 14:28

Uchwała Nr 0025.76.119.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkół Technizcznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-04-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-04-28 14:27

Uchwała Nr 0025.75.118.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Opiekuńczo- Edukacyjno- Wychowawczego w Kole do zawierania umów użyczenia sprzetu komputerowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-04-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-11 13:32

Uchwała Nr 0025.75.117.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu do zawierania umów użyczenia sprzętu komputerowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-04-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-11 13:32

Uchwała Nr 0025.75.116.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie do zawierania umów użyczenia sprzetu komputerowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-04-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-11 13:30

Uchwała Nr 0025.75.115.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno- Admisnitracyjnych w Kole do zawierania umów użyczenia sprzetu komputerowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-04-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-11 13:29

chwała Nr 0025.75.114.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole do zawierania umów użyczenia sprzetu komputerowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-04-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-11 13:28

Uchwała Nr 0025.75.113.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kole do zawierania umów użyczenia sprzetu komputerowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego, Sylwester Chęciński - Wicestarosta
  data wytworzenia: 2020-04-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-11 13:27
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-11 13:29

Uchwała Nr 0025.74.112.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 08 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-04-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-04-28 14:25

Uchwała Nr 0025.73.111.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 marca 2020r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-03-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-04-15 14:59

Uchwała Nr 0025.69.110.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:22

Uchwała Nr 0025.69.109.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:22

Uchwała Nr 0025.69.108.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:21

Uchwała Nr 0025.69.107.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:35

Uchwała Nr 0025.69.106.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:34

Uchwała Nr 0025.67.105.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 12.02.2020r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wyłonienia ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-02-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-02 11:56

Uchwała Nr 0025.67.104.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 12.02.2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-02-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-02 11:55

Uchwała Nr 0025.66.103.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 04.02.2020r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kolskiego uprawnień

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-02-04
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-02 11:54

Uchwała Nr 0025.65.102.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29.01.2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowani awszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pod nazwą "Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec" w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków Uniii Europejskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 15:12

Uchwała Nr 0025.65.101.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29.01.2020r. w sprawie zmiany Regulaminu kontroli wewnętrznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 15:10

Uchwała Nr 0025.65.100.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29.01.2020r. w sprawie przeakazania środków trwałych dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 15:10

Uchwała Nr 0025.64.99.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22.01.2020r. w sprawie zaopiniowania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:43

Uchwała Nr 0025.64.98.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22.01.2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pod nazwą "Zawodowcy otwarci na Europę" w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:40

Uchwała Nr 0025.64.97.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22.01.2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pod nazwą "Zawodowcy otwarci na Europę" w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:39

Uchwała nr 0025.64.96.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-22
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-01-23 12:02
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-23 12:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 889
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-26 13:09

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

 Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego

 czynny

w poniedziałki od godz. 7.30 - 17.00

wtorek-  piątek   od  godz. 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1476734
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 13:47

Stopka strony