Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Uchwała Nr 0025.193.290.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-03 07:21
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-11 08:06

Uchwała Nr 0025.192.289.1018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14.11.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-11-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-03 07:17
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 08:28

Uchwała Nr 0025.192.288.1018 Zarządu Powiatu Kolskiego dnia 14.11.2018r. w sprawie zmiany uchwały nr 0025.145.214.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8.11.2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-11-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-03 07:16
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 08:27

Uchwała Nr 0025.192.287.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-11-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-03 07:07

Uchwała Nr 0025.192.286.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie projektu uchwały w przedmiocie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-11-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-03 07:12
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-03 07:14

Uchwała Nr 0025.190.285.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-10-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-11-07 08:20
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 08:26

Uchwała Nr 0025.189.284.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z 17.10.2018r. w sprawie opinii w przedmiocie zaliczenia ulicy Słonecznej w m. Barłogi do kategorii dróg gminnych gminy Grzegorzew

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-10-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-24 11:49
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 08:25

Uchwała Nr 0025.188.283.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z 10 października 2018r. w sprawie ustalenia instrukcji do sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego , sporządzonego przez jednostki organizacyjne i admisnitrację zespoloną Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-11 11:12
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 08:25

Uchwała Nr 0025.188.282.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z 10 października 2018r. w sprawie upoważnienia specjalisty ds. dróg i mostów Powiatowego Zarządu Dróg w Kole do załatwiania spraw w imieniu Zarządu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-11 11:10
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 08:24

Uchwała Nr 0025.188.281.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z 10 października 2018r. w zmieniająca uchwałę Nr 0025.159.239.2018 ZPK z 28 lutego 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-11 11:09
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 08:23

Uchwała Nr 0025.188.280.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z 10 października 2018r. w sprawie nieodpłatnego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-11 11:08

Uchwała nr 0025.187.279.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 03.10.2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora PCPR w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-10-03
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-11 11:07
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 09:52

Uchwała Nr 0025.186.278.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 26 wrzesnia 2018r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora PCPR w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-11 11:05
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 09:51

Uchwała Nr 0025.185.277.2018 Zarządu Powiatu Kolskeigo z dnia 19 września 2018r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2019 rok oraz wpf na lata 2019-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Obliajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-09-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-11 11:05

Uchwała Nr 0025.184.276.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Starosty Kolskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-09-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-24 14:50
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 08:20

Uchwała Nr 0025.182.275.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie przekazania środków trwałych dla ZST w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-24 14:49
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 08:19

Uchwała Nr 0025.182.274.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29.08.2018r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia drogi kategorii powiatowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-07 15:11
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 08:18

Uchwała Nr 0025.182.273.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprwie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej przy ZOEW w Kole oraz o terminie i sposobie jej wnoszenia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-03 09:19
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 08:17

Uchwała Nr 0025.182.272.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29.08.2018r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-07 14:56
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 09:57

Uchwała Nr 0025.180.271.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16.08.2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-08-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-03 09:13
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 08:11

Uchwała Nr 0025.180.270.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16.08.2018r. w sprawie zbycia aktywów trwałych SP ZOZ w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-08-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-07 14:53
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 08:10

Uchwała Nr 0025.179.269.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 08.08.2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora PCPR w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-08-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-07 14:52
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-07 15:26

Uchwała Nr 0025.179.268.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 08.08.2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora PCPR w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-08-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-07 14:51
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-07 15:25

Uchwała nr 0025.177.267.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie powierzenia obowiązków na stanowiska Dyrektora PCPR w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-07-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-08-06 10:29
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-07 15:24

Uchwała nr 0025.176.266.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-07-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-08-06 10:28
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-07 15:24

Uchwała nr 0025.176.265.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-07-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-08-06 10:23
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-07 15:23

Uchwała nr 0025.176.264.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18.07.2018r. w sprawie przekazania środków trwałych dla ZST w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-07-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-08-06 10:21
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-07 15:22

Uchwała nr 0025.174.263.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.06.2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępownaia egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowanego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-08-06 10:17
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-07 15:22

Uchwała nr 0025.174.262.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.08.2018r. powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postepownaia egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowanego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-08-06 10:15
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-07 15:21

Uchwała nr 0025.174.261.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie opinii o pozbawieniu drogi kategorii gminnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-05 12:55
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-07 15:21

Uchwała nr 0025.173.260.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-05 12:55
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-07 15:20

Uchwała nr 0025.173.259.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego” i ustalenia zasad uczestnictwa w konkursie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-05 12:53

Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.172.258.2018r. z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń w przyziemiu budynku sterylizatorni na świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości w SP ZOZ w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-06-15 14:50
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 09:53

Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.171.257.2018 z 07 czerwca 2018r. oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-06-15 14:49
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 09:55

Uchwała nr 0025.171.256.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły oraz powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-06-12 11:08
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-07 15:19

Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.171.255.2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych czyli eksploatację, konserwację oraz remonty w celu zachowania funkcji wód i urządzeń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-06-12 09:29
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 09:55

Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.171.254.2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-06-12 09:26
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-12 09:26

Uchwała nr 0025.170.253.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 maja 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-05-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-29 09:32
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-07 15:18

Uchwała nr 0025.169.252.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 17 maja 2018r w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-05-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-29 09:29

Uchwała Nr 0025.169.251.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 17 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-05-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-22 08:23
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-29 09:28

Uchwała Nr 0025.168.250.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (IV)” w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-16 15:08
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-07 15:18

Uchwała Nr 0025.168.249.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (IV) w ramach Działania 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy- projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-16 15:06
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-07 15:17

Uchwała Nr 0025.168.248.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 maja 2018r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-16 15:05
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-07 14:37

Uchwała Nr 0025.168.247.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 maja 2018r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-16 15:04
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-07 14:37

Uchwała nr 0025.167.246.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25.04.2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-25 13:42

Uchwała Nr 0025.166.245.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-04-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-20 09:50

Uchwała Nr 0025.165.244.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania środków trwałych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-20 09:48

Uchwała Nr 0025.164.243.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowgo w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-04-04
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-05 09:50

Uchwała Nr 0025.163.242.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-05 09:39

Uchwała Nr 0025.161.241.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-03-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-03-19 14:40

Uchwała Nr 0025.160.240.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 marca 2018r. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2018.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-03-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-03-13 08:54

Uchwała Nr 0025.159.239.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-03-05 12:24

Uchwała Nr 0025.159.238.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr Kultury i dziedzictwa narodowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-03-05 12:22

Uchwała Nr 0025.158.237.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-02-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-03-05 12:16

Uchwała Nr 0025.158.236.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 lutego 2018r w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakładu kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2018.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-02-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-02-19 10:54

Uchwała Nr 0025.157.235.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 08 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego do celów magazynowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-02-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-02-15 14:38

Uchwała Nr 0025.156.234.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-01-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-02-15 14:35

Uchwała Nr 0025.155.233.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. uchylająca uchwałę Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.152.225.2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sześciu gabinetów lekarskich w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-02-15 14:32

Uchwała Nr 0025.154.232.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 17 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2018 stanowiących realizacją zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-01-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-02-15 14:27

Uchwała nr 0025.153.231.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-01-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-01-15 15:31

Uchwała nr 0025.153.230.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-01-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-01-15 15:28

Uchwała nr 0025.153.229.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-01-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-01-15 15:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-15 15:33

Uchwała nr 0025.153.228.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-01-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-01-15 15:15

Uchwała Nr 0025.153.227.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-01-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-01-16 14:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 56869
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-08 12:29:43