Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Uchwała nr 0025.152.225.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sześciu gabinetów lekarskich w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-02-11 10:52

Uchwała Nr 0025.150.224.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkół realizujących kształcenie ogólne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski, na wsparcie z WRPO na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 8.1.2 Kształcenie Ogólne.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-12-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-01-03 14:44

Uchwała Nr 0025.150.223.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu budżetu powiatu kolskiego na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-12-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-14 09:35

Uchwała Nr 0025.150.222.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-12-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-14 09:32

Uchwała Nr 0025.150.221.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu do zawarcia w imieniu Powiatu umowy w przedmiocie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-12-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-14 09:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-14 09:29

Uchwała Nr 0025.148.220.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim w 2018 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-12-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-08 09:36

Uchwała Nr 0025.148.219.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim w 2018 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-11-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-01-03 14:38

Uchwała nr 0025.147.218.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kwot dotacji na jednego ucznia / słuchacza w szkołach i placówkach niepublicznych posiadających uprawnienia szkół i placówek publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2017.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-27 12:07

Uchwała nr 0025.147.217.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-27 12:01

Uchwała nr 0025.146.216.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-11-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-27 14:21

Uchwała Nr 0025.145.215.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim w 2018 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-11-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-15 15:11

Uchwała Nr 0025.145.214.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0025.96.126.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia powiatowych i gminnych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodplatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-11-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-15 15:04

Uchwała Nr 0025.145.213.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-11-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-16 10:33

Uchwała Nr 0025.145.212.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały w przedmiocie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-11-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-16 09:19

Uchwała Nr 0025.145.211.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-11-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-15 14:55

Uchwała Nr 0025.144.210.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kole - na wydzierżawienie części nieruchomości, stanowiącej działkę 56/12 ark. mapy 50, pod posadowienie urządzeń do obsługi parkingowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-14 09:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-14 09:23

Uchwała nr 0025.142.209.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie ceny nieruchomości na raty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-10-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-30 13:20

Uchwała nr 0025.142.208.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-10-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-30 13:16

Uchwała Nr 0025.140.207.2017 Zarzadu Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Starosty Kolskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2017.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-09-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-09 12:17

Uchwała Nr 0025.139.206.2017 Zarzadu Powiatu Kolskiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Zespołu Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-09 12:24

Uchwała nr 0025.139.205.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-30 13:09

Uchwała nr 0025.139.204.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-30 13:06

Uchwała nr 0025.137.203.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-09-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-30 13:02

Uchwała nr 0025.136.202.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie opinii planowanej inwestycji pod nazwą "Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w m. Chojny" gm. Koło.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-08-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-30 12:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-30 12:55

Uchwała nr 0025.135.201.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, ksztaltowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017-2027 oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 2017 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-08-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-30 12:47

Uchwała nr 0025.133.200.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie opinii projektu "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbie na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-08-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-30 12:31

Uchwała Nr 0025.131.199.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-28 11:44

Uchwała Nr 0025.131.198.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole .

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-28 11:42

Uchwała Nr 0025.131.197.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie : zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-28 11:39

Uchwała Nr 0025.128.196.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-07-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-28 11:37

Uchwała Nr 0025.128.195.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-07-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-28 11:34

Uchwała Nr 0025.128.194.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na dyrektora oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-07-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-28 11:27

Uchwała Nr 0025.126.193.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Pana Piotra Pawła Stannego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-28 11:17

Uchwała Nr 0025.126.192.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Panią Małgorzatę Kolasę.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-28 11:17

Uchwała Nr 0025.126.191.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Pana Juliusza Granicznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-28 11:11

Uchwała Nr 0025.126.190.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Pana Szymona Jastrzębskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-28 11:09

Uchwała Nr 0025.126.189.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Pana Jarosława Stanisławiaka.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-28 11:07

Uchwała Nr 0025.125.188.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu, ul. Kościelna 2, 62-604 Kościelec

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-06-14 13:35

Uchwała Nr 0025.125.187.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-06-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-06-14 13:32

Uchwała Nr 0025.125.186.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-06-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-06-14 13:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-14 13:29

Uchwała Nr 0025.125.185.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-06-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-07-14 08:32

Uchwała Nr 0025.124.184.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 czerwca 2017r. w sprawie: wyznaczenia Członka Zarządu Powiatu Kolskiego do Komisji Honorowej w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-06-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-06-20 11:05

Uchwała Nr 0025.124.183.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 czerwca 2017r w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-06-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-06-20 11:01

Uchwała Nr 0025.123.182.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-06-20 10:57

Uchwała Nr 0025.122.181.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-05-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-24 13:47

Uchwała Nr 0025.122.180.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2017r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-05-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-24 13:47

Uchwała Nr 0025.122.179.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2017r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-05-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-24 13:47

Uchwała Nr 0025.122.178.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2017r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im Św. Mikołaja w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-05-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-24 13:47

Uchwała nr 0025.121.177.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 17.05.2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz budowę i remont zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-05-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-22 09:49

Uchwała Nr 0025.120.176.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 maja 2017r w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koła na lata 2017 - 2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-05-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-06-20 10:50

Uchwała Nr 0025.119.175.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-04-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-15 09:26

Uchwała Nr 0025.119.174.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-04-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-06-20 10:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-20 10:53

Uchwała Nr 0025.119.173.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na złomowanie pojazdów orzeczonych jako przepadek na rzecz Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-04-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-06-20 10:42

Uchwała Nr 0025.119.172.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa p. o. Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-04-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-22 10:39

Uchwała Nr 0025.119.171.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. o. Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-04-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-22 10:36

Uchwała Nr 0025.118.170.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie: wydzierżawienia części działki 56/12 ark. mapy 50 na cele garażowe i parkingowe wspólnocie mieszkaniowej "Cichy Kąt".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-04-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-05 11:16

Uchwała Nr 0025.118.169.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie: wynajmu pomieszczenia - Sali Konferencyjnej w SP ZOZ w Kole, na działalność medyczną w zakresie opieki psychiatrycznej i psychologicznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-04-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-05 11:12

Uchwała Nr 0025.118.168.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie wydzierżawienia części holu budynku głównego w SP ZOZ w Kole na cele handlowe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-04-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-05 11:08

Uchwała Nr 0025.116.167.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-05 11:04

Uchwała Nr 0025.115.166.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Kole świadczeń zdrowotnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-05 11:00

Uchwala nr 0025.115.165.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 roku. w sprawie: wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-05 10:55

Uchwała Nr 0025.115.164.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-05 10:52

Uchwała Nr 0025.114.163.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-05 10:49

Uchwała Nr 0025.114.162.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 marca 2017r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-05 10:45

Uchwała Nr 0025.114.161.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu finansowania zadania pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2017"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-31 13:31

Uchwała Nr 0025.111.160.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 01 marca 2017r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-03-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-31 13:31

Uchwała Nr 0025.111.159.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 01 marca 2017r. w sprawie wyrazenia opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej wraz z ustaleniem jej przebiegu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-03-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-31 13:31

Uchwała Nr 0025.110.158.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 2 do Ugody z dnia 24 maja 2011r. nr 439/2011.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-02-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-01 10:31

Uchwała nr 0025.110.157.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2017.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-02-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-22 14:11

Uchwała Nr 0025.109.156.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-02-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-01 10:28

Uchwała Nr 0025.108.155.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 02 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-09 11:16

Uchwała Nr 0025.108.154.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 02 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-09 11:15

Uchwała Nr 0025.107.153.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole realizacji umowy nr 00019-65151-UM1500228/16 z dnia 22.08.2016r. o dofinansowanie projektu Pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała – Jasieniec” zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Powiatem Kolskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-09 11:15

Uchwała Nr 0025.107.152.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kolskiego uprawnień.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-09 11:10

Uchwała Nr 0025.107.151.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-09 11:08

Uchwała Nr 0025.107.150.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji oraz zwiększenie aktywności kulturalnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-09 11:06

Uchwała Nr 0025.106.149.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-01-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-09 10:44

Uchwała Nr 0025.105.148.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-01-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-09 10:42

Uchwała Nr 0025.105.147.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-01-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-09 11:03

Uchwała Nr 0025.105.146.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2017r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-01-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-09 10:59

Uchwała nr 0025.104.145.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 04 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2017 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-01-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-01-04 13:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20827
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-03-31 13:48:53