Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego w miejscowości Krzewata gm. Olszówka

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego w miejscowości Krzewata gm. Olszówka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Bednarek - Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2022-01-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-01-25 14:19

Uchwała nr 0025.161.245.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.

drukuj (Uchwała nr 0025.161.245.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-01-11 15:55

Uchwała nr 0025.161.244.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

drukuj (Uchwała nr 0025.161.244.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-01-11 15:55

Uchwała nr 0025.161.243.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.

drukuj (Uchwała nr 0025.161.243.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-01-11 15:54

Uchwała nr 0025.161.242.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2022 stanowiących realizacją zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

drukuj (Uchwała nr 0025.161.242.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2022 stanowiących realizacją zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-01-11 15:54

Uchwała nr 0025.161.241.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2022 stanowiących realizacją zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

drukuj (Uchwała nr 0025.161.241.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2022 stanowiących realizacją zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-01-11 15:54

Uchwała nr 0025.161.240.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2022 stanowiących realizacją zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

drukuj (Uchwała nr 0025.161.240.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2022 stanowiących realizacją zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-01-11 15:53

Uchwała Nr 0025.160.235.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w latach 2022-2026 Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-12-29
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-12-30 10:32

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 01.12.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w latach 2022-2026 Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku”

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 01.12.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w latach 2022-2026 Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2021-12-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-01 15:08

Uchwała nr 0025.153.222.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2022 roku.

drukuj (Uchwała nr 0025.153.222.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2022 roku.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-11-03
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-11-03 14:33

Uchwała nr 0025.153.222.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2022 roku.

drukuj (Uchwała nr 0025.153.222.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2022 roku.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-11-03
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-11-03 14:32

Uchwała nr 0025.153.222.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2022 roku.

drukuj (Uchwała nr 0025.153.222.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2022 roku.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-11-03
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-11-03 14:30

Uchwała nr 0025.153.222.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2022 roku.

drukuj (Uchwała nr 0025.153.222.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2022 roku.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-11-03
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-11-03 14:30

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kolskiego

drukuj (Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kolskiego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2021-06-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-09 10:15

Uchwała nr 0025.118.180.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23.02.2021r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-02-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-24 10:55

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

 • fundusz rozwoju przewozów autobusowych

31 grudnia 2020 roku Powiat Kolski podpisał z Wojewodą Wielkopolskim umowę  o objęciu w 2021 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych  o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych na terenie Powiatu. Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 494.962,50 zł. W ramach pozyskanych środków dofinansowanych zostało 18 linii komunikacyjnych o łącznej długości 689 km. Wkład Powiatu Kolskiego natomiast to 153.438,38 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 648 400,80 zł. Fundusz Autobusowy został utworzony w 2019 roku i od tego czasu Powiat Kolski jest jego beneficjentem. Istotą Funduszu  jest wspieracie transportu publicznego i przywrócenie ważnych dla lokalnej społeczności połączeń autobusowych. Dzięki uruchomieniu Projektu możliwe jest zwiększenie liczby połączeń autobusowych,  co pozwoli mieszkańcom powiatu, szczególnie z niewielkich miejscowości na dotarcie do szkół, pracy, placówek służby zdrowia oraz powrót do domów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Wojtysiak- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
  data wytworzenia: 2021-02-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-16 10:53
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-16 10:53

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 29.01.2021r. o wszczęciu postępowania z wniosku Wójta Gminy Koło w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na "Budowie odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny- Leśnica- Powiercie"

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 29.01.2021r. o wszczęciu postępowania z wniosku Wójta Gminy Koło w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na "Budowie odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny- Leśnica- Powiercie")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-01-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-01 13:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 69751
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-25 14:21:23