Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Zawiadomienie o czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 232 położona w Brdowie gm. Babiak

drukuj (Zawiadomienie o czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 232 położona w Brdowie gm. Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Oporski - Geodeta
  data wytworzenia: 2022-06-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-23 12:23

Obwieszczenie Starosty Kolskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego, tj. chlewni na 146,44 DJP, na działkach numer ewidencyjny: 76, 77, 78, arkusz mapy: 1, w obrębie Przybyłów, gmina Koło

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego, tj. chlewni na 146,44 DJP, na działkach numer ewidencyjny: 76, 77, 78, arkusz mapy: 1, w obrębie Przybyłów, gmina Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-05-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-05-27 08:39

Obwieszczenie Starosty Kolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę istniejącego budynku stacji uzdatniania wody oraz budowę nowego budynku stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów: 65/1, arkusz mapy: 1, w obrębie Krzewo, gmina Dąbie.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę istniejącego budynku stacji uzdatniania wody oraz budowę nowego budynku stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów: 65/1, arkusz mapy: 1, w obrębie Krzewo, gmina Dąbie.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-05-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-05-13 14:03

Uchwała nr 0025.180.265.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 maja 2022 r. sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, przy ul. Kościelnej 2, 62-604 Kościelec

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-05-11
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-05-11 15:15

Obwieszczenie Starosty Kolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej w obrębie Sokołowo, gmina Koło

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej w obrębie Sokołowo, gmina Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-05-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-05-11 14:03

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole w sprawie udzielenia pozowolenia wodnoprawngo na usługę wodną obejmującą - wprowadzanie istniejącym wylotem W oczyszczonych ścieków przemysłowych (wód popłucznych) pochodzących ze stacji uzdatniania wody w m-ci Cząstków, do urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego zlokalizowanego w Cząstkowie, gm. Kłodawa oraz na usługę wodną - obejmującą odprowadzanie istniejącym wylotem W wód opadowych lub roztopowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody w m-ci Cząstków

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole w sprawie udzielenia pozowolenia wodnoprawngo na usługę wodną obejmującą - wprowadzanie istniejącym wylotem W oczyszczonych ścieków przemysłowych (wód popłucznych) pochodzących ze stacji uzdatniania wody w m-ci Cząstków, do urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego zlokalizowanego w Cząstkowie, gm. Kłodawa oraz na usługę wodną - obejmującą odprowadzanie istniejącym wylotem W wód opadowych lub roztopowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody w m-ci Cząstków)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Modelska
  data wytworzenia: 2022-05-04
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-05-06 14:00

Uchwała nr 0025.168.260.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2022.

drukuj (Uchwała nr 0025.168.260.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2022.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-02-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-02-24 13:54

Uchwała nr 0025.168.259.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2022.

drukuj (Uchwała nr 0025.168.259.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2022.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-02-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-02-24 13:54

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

 • Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

         Powiat Kolski po raz kolejny został Beneficjentem projektu realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na podstawie zawartej w dniu 16.02.2022r. z Wojewodą Wielkopolskim umowy Powiat Kolski realizuje w 2022r. zadanie Organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w obrębie swoich granic administracyjnych, które zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Autobusowego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 592 351, 20 zł, z czego:

- 493 626 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

- 98 725,20 zł to wkład własny powiatu kolskiego.

W ramach pozyskanych środków dofinansowanych zostało 18 linii komunikacyjnych o łącznej długości 691 km.

Okres realizacji projektu przypada na 01.01.2022r – 31.12.2022r.

Nazwa projektu: Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rodzaj dofinansowania: Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Nazwa zadania: Organizacja publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu kolskiego.

Warto przypomnieć, że Fundusz Autobusowy funkcjonuje od 2019 roku i od tego czasu Powiat Kolski corocznie aplikuje o dofinansowanie przewozów autobusowych. Istotą Funduszu Autobusowego jest przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych oraz wsparcie komunikacji autobusowej w ramach publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. Dzięki realizacji projektu w znacznym stopniu udało się zwiększyć dostępność komunikacyjną, a tym samym obniżyć poziom wykluczenia transportowego w komunikacji publicznej. Zwiększenie liczby połączeń autobusowych pozwoli mieszkańcom powiatu, szczególnie z niewielkich miejscowości oddalonych od siedziby Powiatu na dotarcie do pracy, szkół, placówek służby zdrowia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Wojtysiak- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
  data wytworzenia: 2022-02-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-02-22 11:58
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-22 12:21

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kolskiego

drukuj (Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kolskiego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2021-06-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-09 10:15

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

 • fundusz rozwoju przewozów autobusowych

31 grudnia 2020 roku Powiat Kolski podpisał z Wojewodą Wielkopolskim umowę  o objęciu w 2021 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych  o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych na terenie Powiatu. Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 494.962,50 zł. W ramach pozyskanych środków dofinansowanych zostało 18 linii komunikacyjnych o łącznej długości 689 km. Wkład Powiatu Kolskiego natomiast to 153.438,38 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 648 400,80 zł. Fundusz Autobusowy został utworzony w 2019 roku i od tego czasu Powiat Kolski jest jego beneficjentem. Istotą Funduszu  jest wspieracie transportu publicznego i przywrócenie ważnych dla lokalnej społeczności połączeń autobusowych. Dzięki uruchomieniu Projektu możliwe jest zwiększenie liczby połączeń autobusowych,  co pozwoli mieszkańcom powiatu, szczególnie z niewielkich miejscowości na dotarcie do szkół, pracy, placówek służby zdrowia oraz powrót do domów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Wojtysiak- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
  data wytworzenia: 2021-02-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-16 10:53
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-16 10:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 74377
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-23 12:23:30