Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Informacja Starosty Kolskiego o wydanej decyzji znak OŚ.6233.11.2022 z dnia 28.11.2022r. zezwalającej na zbieranie odpadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Szymon Czerwiński - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-11-30 14:16

Uchwała nr 0025.204.297.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2023 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-11-02
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-11-02 14:55

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa pooóznej w m. Zawadka, gm. Olszówka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-10-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-10-14 13:32

Uchwała nr 0025.196.288.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07.09.2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotycących projektu rocznego programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-09-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-09-07 14:13

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami porządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-09-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-09-07 14:03

Uchwała nr 0025.168.260.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2022.

drukuj (Uchwała nr 0025.168.260.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2022.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-02-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-02-24 13:54

Uchwała nr 0025.168.259.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2022.

drukuj (Uchwała nr 0025.168.259.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2022.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-02-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-02-24 13:54

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

 • Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

         Powiat Kolski po raz kolejny został Beneficjentem projektu realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na podstawie zawartej w dniu 16.02.2022r. z Wojewodą Wielkopolskim umowy Powiat Kolski realizuje w 2022r. zadanie Organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w obrębie swoich granic administracyjnych, które zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Autobusowego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 592 351, 20 zł, z czego:

- 493 626 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

- 98 725,20 zł to wkład własny powiatu kolskiego.

W ramach pozyskanych środków dofinansowanych zostało 18 linii komunikacyjnych o łącznej długości 691 km.

Okres realizacji projektu przypada na 01.01.2022r – 31.12.2022r.

Nazwa projektu: Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rodzaj dofinansowania: Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Nazwa zadania: Organizacja publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu kolskiego.

Warto przypomnieć, że Fundusz Autobusowy funkcjonuje od 2019 roku i od tego czasu Powiat Kolski corocznie aplikuje o dofinansowanie przewozów autobusowych. Istotą Funduszu Autobusowego jest przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych oraz wsparcie komunikacji autobusowej w ramach publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. Dzięki realizacji projektu w znacznym stopniu udało się zwiększyć dostępność komunikacyjną, a tym samym obniżyć poziom wykluczenia transportowego w komunikacji publicznej. Zwiększenie liczby połączeń autobusowych pozwoli mieszkańcom powiatu, szczególnie z niewielkich miejscowości oddalonych od siedziby Powiatu na dotarcie do pracy, szkół, placówek służby zdrowia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Wojtysiak- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
  data wytworzenia: 2022-02-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-02-22 11:58
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-22 12:21

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kolskiego

drukuj (Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kolskiego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2021-06-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-09 10:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 77738
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-30 14:16:24