Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Koło w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn. "Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny- Leśnica- Powiercie".

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Koło w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn. "Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny- Leśnica- Powiercie".)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Dyrektora Piotr Skórka
  data wytworzenia: 2020-05-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-22 14:59

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o nieruchomości Skarbu Państwa położonej w m. Adminin gm. Olszówka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego o nieruchomości Skarbu Państwa położonej w m. Adminin gm. Olszówka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Łukasz Ziemniak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-05-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-19 10:15

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o zbyciu w drodze darowizny przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego na rzecz właściciela nieruchomości - Gminy Koło

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego o zbyciu w drodze darowizny przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego na rzecz właściciela nieruchomości - Gminy Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Łukasz Ziemniak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-05-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-19 10:14

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o nieruchomości Skarbu Państwa położonej w m. Wiecinin gm. Babiak przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego o nieruchomości Skarbu Państwa położonej w m. Wiecinin gm. Babiak przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Łukasz Ziemniak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-05-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-19 10:11

Informacja dotycząca koronawirusa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lilla Urbaniak- Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia
  data wytworzenia: 2020-03-03
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-03 09:02

Uchwała Nr 0025.69.110.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:29

Uchwała Nr 0025.69.109.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:27

Uchwała Nr 0025.69.108.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:27

Uchwała nr 0025.64.96.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

drukuj (Uchwała nr 0025.64.96.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-01-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-01-23 13:24

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2020 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego w zakresie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-01-17 14:57
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-17 14:57

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2020 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-01-17 14:51

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2020 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-01-17 14:46

Decyzja Starosty Kolskiego z dnia 19.12.2019r. w sprawie wywłaszenia poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Drzewce, gmina Osiek Mały, oznaczonej nr geodezyjnym działki 62/1, arkusz mapy 2, o pow. 0,37 ha.

drukuj (Decyzja Starosty Kolskiego z dnia 19.12.2019r. w sprawie wywłaszenia poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Drzewce, gmina Osiek Mały, oznaczonej nr geodezyjnym działki 62/1, arkusz mapy 2, o pow. 0,37 ha.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-20 10:48
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-20 15:40

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w zakresie odmowy cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.12.2012r.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji w zakresie odmowy cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.12.2012r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Dyrektora Grażyna Husak- Górna
  data wytworzenia: 2019-11-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-11-12 13:04
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-10 10:18

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - obręb Dąbie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Baczyński - Geodeta uprawniony
  data wytworzenia: 2019-11-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-11-06 09:45

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - obręb Dąbie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Baczyński - Geodeta uprawniony
  data wytworzenia: 2019-11-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-11-05 13:03

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.12.2012r. udzielonego PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

drukuj (Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.12.2012r. udzielonego PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Strzelczyk
  data wytworzenia: 2019-03-04
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-03-12 12:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 54987
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-22 15:00

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

 Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego

 czynny

w poniedziałki od godz. 7.30 - 17.00

wtorek-  piątek   od  godz. 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1408097
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-27 14:08

Stopka strony