Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Kolskiego o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 Sp. z o.o., KLS3171A w obrębie Dęby Szlacheckie, gmina Osiek Mały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-03-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-03-23 09:06

zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych w dniu 12.04.2023r. w m. Trzęśniew, gm. Kościelec

drukuj (zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych w dniu 12.04.2023r. w m. Trzęśniew, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Oporski - Geodeta
  data wytworzenia: 2023-03-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-03-20 13:46

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

 • Plakat
 • Informacja o programie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

drukuj (Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Rusin - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole
  data wytworzenia: 2023-03-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-03-17 15:16

zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych w dniu 05.04.2023r. w m. Smólniki Osieckie

drukuj (zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych w dniu 05.04.2023r. w m. Smólniki Osieckie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Włodzimierz Ziółkowski
  data wytworzenia: 2023-03-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-03-15 15:10

Obwieszczenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udostępnienia poprzez udzielenie zezwolenia Inwestorowi Energa-Operator S.A. na wejście na grunt nieruchomości położonych w: - obrębie Kaczyniec, gmina Koło, w celu remontu linii napowietrznej niskiego napięcia, - obrębie Domanin, gmina Dąbie, w celu demontażu części infrastruktury elektroenergetycznej.

drukuj (Obwieszczenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udostępnienia poprzez udzielenie zezwolenia Inwestorowi Energa-Operator S.A. na wejście na grunt nieruchomości położonych w: - obrębie Kaczyniec, gmina Koło, w celu remontu linii napowietrznej niskiego napięcia, - obrębie Domanin, gmina Dąbie, w celu demontażu części infrastruktury elektroenergetycznej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Łukasz Ziemniak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2023-03-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-03-14 15:11

Wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego w m. Osiek Mały

drukuj (Wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego w m. Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Ziemniak - naczelnik Wydziału Gospdoarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2023-03-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-03-14 15:10

Wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego w m. Olszówka

drukuj (Wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego w m. Olszówka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Ziemniak - naczelnik Wydziału Gospdoarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2023-03-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-03-14 15:09

Wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w m. Koło

drukuj (Wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w m. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Ziemniak - naczelnik Wydziału Gospdoarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2023-03-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-03-14 15:08

Uchwała nr 0025.222.349.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-03-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-03-09 11:52

Uchwała nr 0025.222.348.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-03-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-03-09 11:52

Uchwała nr 0025.222.347.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-03-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-03-09 11:52

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielngo Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25, 62-600 Koło

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielngo Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25, 62-600 Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-03-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-03-08 14:19

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

 • grafika nr 1
 • grafika nr 2

drukuj (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych)

Powiat Kolski kolejny rok z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych Powiat Kolski aplikował do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi jednego wozokilometra na powiatowej sieci komunikacyjnej.

W ramach I naboru wniosek został rozpatrzony pozytywnie i na podstawie zawartej w dniu 26 stycznia 2023r. z Wojewodą Wielkopolskim umowy do Powiatu Kolskiego trafi dopłata w wysokości 493 245 tyś zł na dofinansowanie 18 linii komunikacyjnych o łącznej długości 684 km, które przebiegają przez teren wszystkich gmin Powiatu. Planowana
do wykonania w 2023r. praca przewozowa liczy 164 415 tyś km, zaś zadanie Operatora usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na mocy zawartej umowy Powiat powierzył Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Powiat Kolski realizuje w 2023r. zadanie Organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w obrębie swoich granic administracyjnych zabezpieczając na projekt środki własne, które zostały uwzględnione w budżecie Powiatu na rok 2023 w kwocie 98 649 tyś zł.

Całkowita wartość projektu wynosi: 591 894, 00 zł, z czego:

ü  493 245 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu przewozów autobusowych

o charakterze użyteczności publicznej,

ü  98 649,00 zł to wkład własny powiatu kolskiego.

Okres realizacji zadania przypada na 01.01.2023r – 31.12.2023r.

Nazwa projektu: Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rodzaj dofinansowania: Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego
– Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Nazwa zadania: Organizacja publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu kolskiego.

Warto  zaznaczyć, że Fundusz Autobusowy został ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i od tego czasu Powiat Kolski stał się Beneficjentem tego projektu.

 Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu  zwiększono siatkę lokalnych połączeń autobusowych funkcjonujących na terenie powiatu, a w skutek tego udało się zapewnić mieszkańcom, w szczególności z mniejszych miejscowości  sprawną komunikację publiczną, a tym samym obniżyć poziom wykluczenia transportowego w komunikacji autobusowej.  

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Wojtysiak- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
  data wytworzenia: 2023-01-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-01-31 09:16

Uchwała nr 0025.216.337.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-01-19 14:36

Uchwała nr 0025.216.336.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-01-19 14:36

Uchwała nr 0025.216.335.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-01-19 14:35

Uchwała nr 0025.216.334.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2023 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-01-19 14:27

Uchwała nr 0025.216.333.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2023 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-01-19 14:26

Uchwała nr 0025.216.332.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2023 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-01-19 14:37

Uchwała nr 0025.204.297.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2023 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-11-02
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-11-02 14:55

Uchwała nr 0025.196.288.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07.09.2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotycących projektu rocznego programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-09-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-09-07 14:13

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami porządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-09-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-09-07 14:03

Uchwała nr 0025.168.260.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2022.

drukuj (Uchwała nr 0025.168.260.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2022.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-02-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-02-24 13:54

Uchwała nr 0025.168.259.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2022.

drukuj (Uchwała nr 0025.168.259.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2022.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-02-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-02-24 13:54

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

 • Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

         Powiat Kolski po raz kolejny został Beneficjentem projektu realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na podstawie zawartej w dniu 16.02.2022r. z Wojewodą Wielkopolskim umowy Powiat Kolski realizuje w 2022r. zadanie Organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w obrębie swoich granic administracyjnych, które zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Autobusowego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 592 351, 20 zł, z czego:

- 493 626 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

- 98 725,20 zł to wkład własny powiatu kolskiego.

W ramach pozyskanych środków dofinansowanych zostało 18 linii komunikacyjnych o łącznej długości 691 km.

Okres realizacji projektu przypada na 01.01.2022r – 31.12.2022r.

Nazwa projektu: Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rodzaj dofinansowania: Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Nazwa zadania: Organizacja publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu kolskiego.

Warto przypomnieć, że Fundusz Autobusowy funkcjonuje od 2019 roku i od tego czasu Powiat Kolski corocznie aplikuje o dofinansowanie przewozów autobusowych. Istotą Funduszu Autobusowego jest przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych oraz wsparcie komunikacji autobusowej w ramach publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. Dzięki realizacji projektu w znacznym stopniu udało się zwiększyć dostępność komunikacyjną, a tym samym obniżyć poziom wykluczenia transportowego w komunikacji publicznej. Zwiększenie liczby połączeń autobusowych pozwoli mieszkańcom powiatu, szczególnie z niewielkich miejscowości oddalonych od siedziby Powiatu na dotarcie do pracy, szkół, placówek służby zdrowia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Wojtysiak- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
  data wytworzenia: 2022-02-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-02-22 11:58
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-22 12:21

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kolskiego

drukuj (Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kolskiego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2021-06-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-09 10:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 80465
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-23 09:06:49