Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Bogusławski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-10-28 14:37

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej - obręb 300901_1.0001. Miasto Koło

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej - obręb 300901_1.0001. Miasto Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Rosiak - Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-10-26
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-10-26 09:54
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-26 14:28

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w sprawie udzielenia pozowlenia wodnoprawnego ma przebudowę rowu melioracyjnego oraz przebudowę rowu przydrożnego w związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa przepustu zlokalizowanego pod drogę wojewódzką nr 263 w m. Kłodawa, km 84+468"

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w sprawie udzielenia pozowlenia wodnoprawnego ma przebudowę rowu melioracyjnego oraz przebudowę rowu przydrożnego w związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa przepustu zlokalizowanego pod drogę wojewódzką nr 263 w m. Kłodawa, km 84+468")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Dyrektora Wioleta Modelska
  data wytworzenia: 2020-10-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-10-09 12:32

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wydaniu w dniu 28.09.2020r. decyzji nr PO.ZUZ.3.4210.239m.2020.DW w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Kolskiego z dnia 01.01.2011r. oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wydaniu w dniu 28.09.2020r. decyzji nr PO.ZUZ.3.4210.239m.2020.DW w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Kolskiego z dnia 01.01.2011r. oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: dyrektor Jan Bartczak
  data wytworzenia: 2020-10-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-10-06 13:50

Obwieszczenie Starosty Kolskiego o umorzeniu postępowania wszczętego z wniosku złożonego przez zarządcę drogi - Wójta Gminy Koło z dnia 06.07.2020r. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny - Leśnica- Powiercie"

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego o umorzeniu postępowania wszczętego z wniosku złożonego przez zarządcę drogi - Wójta Gminy Koło z dnia 06.07.2020r. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny - Leśnica- Powiercie")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-09-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-28 14:56

Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udostępnienia nieruchomości w obrębie ew. miasto Przedecz oraz w obrebie ew. Katarzyna

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udostępnienia nieruchomości w obrębie ew. miasto Przedecz oraz w obrebie ew. Katarzyna)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Łukasz Ziemniak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-09-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-25 08:44

Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udostępnienia nieruchomości w obrębie ew. miasto Przedecz oraz w obrebie ew. Katarzyna

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udostępnienia nieruchomości w obrębie ew. miasto Przedecz oraz w obrebie ew. Katarzyna)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Łukasz Ziemniak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-09-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-17 13:19

Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Łążek, gmina Kłodawa

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Łążek, gmina Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Łukasz Ziemniak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-09-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-17 12:51

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Ostrów Kolona, gmina Olszówka, będącej własnością Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Ostrów Kolona, gmina Olszówka, będącej własnością Skarbu Państwa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-09-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-15 09:58
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-17 12:50

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego w m. Kłodawa oraz przebudowę rowu przydrożnego pod zjazdem z drogi gminnej na drogę wojewódzką nr 263

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego w m. Kłodawa oraz przebudowę rowu przydrożnego pod zjazdem z drogi gminnej na drogę wojewódzką nr 263)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Dyrektora Wioleta Modelska
  data wytworzenia: 2020-09-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-10 14:28

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę - obręb 0009 Kościelec, gm. Kościelec

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę - obręb 0009 Kościelec, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-09-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-08 13:01

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego- działka nr 72 ark. mapy 31, ul. Mickiewicza 62-600 Koło

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego- działka nr 72 ark. mapy 31, ul. Mickiewicza 62-600 Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-09-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-08 13:00

Ogłoszenie Starosty o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok."

drukuj (Ogłoszenie Starosty o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-08-12
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-08-13 11:20

Ogłoszenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dot. "Programu poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej"

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wiecininie, gm. Babiak będącej własnością Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wiecininie, gm. Babiak będącej własnością Skarbu Państwa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-07-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-28 10:21

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 17.07.2020r o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie odcinka drogi gminnej nr 49551P Chojny - Leśnica - Powiercie"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Tęgos
  data wytworzenia: 2020-07-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-27 12:40

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb 300909_2.0013 Ostrów Kolonia gm. Olszówka

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb 300909_2.0013 Ostrów Kolonia gm. Olszówka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-06-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-06-09 09:59

Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udostępnienia nieruchomości w obrębie miasta Przedecz w związku z udzieleniem zezwolenia na wejście na grunt działek inwestorowi Energa- Operator S.A. w celu demontażu słupów wraz z linią napowietrzną

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udostępnienia nieruchomości w obrębie miasta Przedecz w związku z udzieleniem zezwolenia na wejście na grunt działek inwestorowi Energa- Operator S.A. w celu demontażu słupów wraz z linią napowietrzną)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Łukasz Ziemniak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-05-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-28 14:55

Informacja dotycząca koronawirusa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lilla Urbaniak- Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia
  data wytworzenia: 2020-03-03
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-03 09:02

Uchwała Nr 0025.69.110.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:29

Uchwała Nr 0025.69.109.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:27

Uchwała Nr 0025.69.108.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:27

Uchwała nr 0025.64.96.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

drukuj (Uchwała nr 0025.64.96.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-01-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-01-23 13:24

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2020 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego w zakresie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-01-17 14:57
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-17 14:57

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2020 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-01-17 14:51

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2020 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-01-17 14:46

Decyzja Starosty Kolskiego z dnia 19.12.2019r. w sprawie wywłaszenia poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Drzewce, gmina Osiek Mały, oznaczonej nr geodezyjnym działki 62/1, arkusz mapy 2, o pow. 0,37 ha.

drukuj (Decyzja Starosty Kolskiego z dnia 19.12.2019r. w sprawie wywłaszenia poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Drzewce, gmina Osiek Mały, oznaczonej nr geodezyjnym działki 62/1, arkusz mapy 2, o pow. 0,37 ha.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-20 10:48
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-20 15:40

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w zakresie odmowy cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.12.2012r.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji w zakresie odmowy cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.12.2012r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Dyrektora Grażyna Husak- Górna
  data wytworzenia: 2019-11-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-11-12 13:04
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-10 10:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 58032
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-28 14:37