Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic W związku z realizacją modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Aleksandrówek, Jamy, Janów, Jastrzębia, Kadzidłowa, Kępina, Kobyle, Olszewa, Osiny, Ostrówek, Srebrna PGR, Pieczew, Pokrzywnia, Polamy, Smardzew, Srebrna z Grabowa, Srebrna z Sobótki, Stanisławki, Żrebięta, gmina Grabów, pow. łęczycki, woj. łódzkie

drukuj (ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic W związku z realizacją modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Aleksandrówek, Jamy, Janów, Jastrzębia, Kadzidłowa, Kępina, Kobyle, Olszewa, Osiny, Ostrówek, Srebrna PGR, Pieczew, Pokrzywnia, Polamy, Smardzew, Srebrna z Grabowa, Srebrna z Sobótki, Stanisławki, Żrebięta, gmina Grabów, pow. łęczycki, woj. łódzkie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kancelaria Geodezyjna Grzegorza Kwapisza
  data wytworzenia: 2021-01-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-25 14:49

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole w sprawie legalizacji obejmującej przebudowę urządzenia wodnego- rowu polegającego na wykonaniu przepustu w m. Pomarzany, gm. Kłodawa

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole w sprawie legalizacji obejmującej przebudowę urządzenia wodnego- rowu polegającego na wykonaniu przepustu w m. Pomarzany, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Dyrektora Piotr Skórka
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-20 08:51

Uchwała nr 0025.112.171.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-19 08:30
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-19 08:33

Uchwała nr 0025.112.170.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-19 08:29

Uchwała nr 0025.112.169.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-19 08:27

Uchwała nr 0025.112.168.2021 Zarząd Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2021 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-19 08:25
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-19 08:43

Uchwała nr 0025.112.167.2021 Zarząd Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2021 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-19 08:24

Uchwała nr 0025.112.166.2021 Zarząd Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2021 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-19 08:15

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w m. Zawadka gm. Olszówka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-18 09:09
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-18 09:11

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w m. Kole ul. Bogumiła

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w m. Kole ul. Bogumiła)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Łukasz Ziemniak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-19 09:48

Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udostępnienia nieruchomości w Rdutowie Nowym gm. Chodów

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udostępnienia nieruchomości w Rdutowie Nowym gm. Chodów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Łukasz Ziemniak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2021-01-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-14 10:36
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-18 09:12

Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w m. Józefowo i Nowa Wieś Wielka

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w m. Józefowo i Nowa Wieś Wielka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Łukasz Ziemniak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2021-01-12
 • opublikował: Malwina Morzycka

Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udostępnienia nieruchomości w m. Katarzyna gm. Przedecz

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udostępnienia nieruchomości w m. Katarzyna gm. Przedecz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Łukasz Ziemniak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2021-01-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-12 14:12

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473"

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Szewczyk
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-11-24 12:44

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole w sprawie legalizacji obejmującej przebudowę urządzenia wodnego- rowu polegającego na wykonaniu przepustu, zlokalizowanego na działce nr 50, obręb Pomarzany, gm. Kłodawa

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole w sprawie legalizacji obejmującej przebudowę urządzenia wodnego- rowu polegającego na wykonaniu przepustu, zlokalizowanego na działce nr 50, obręb Pomarzany, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: dyrektor Jan Bartczak
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-11-25 08:08

Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy Koło w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym- m. Chojny

drukuj (Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy Koło w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym- m. Chojny)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-11-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-11-17 14:11

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 239/3 położona w obrębie Zawadka, gm. Olszówka.

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 239/3 położona w obrębie Zawadka, gm. Olszówka.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-11-10
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-11-12 18:04

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o prowadzonym na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 473 w m. Dąbie"

drukuj (Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o prowadzonym na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 473 w m. Dąbie")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Barańska - Zastępca Dyrektora
  data wytworzenia: 2020-10-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-11-09 17:52

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kolskiego w 2021 roku

drukuj (Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kolskiego w 2021 roku)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-11-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-11-06 14:34

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kolskiego położonej w Kole, przy ul. Mickiewicza 14

drukuj (Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kolskiego położonej w Kole, przy ul. Mickiewicza 14)

Metryka

 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-11-05 08:31

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Bogusławski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-10-28 14:37

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej - obręb 300901_1.0001. Miasto Koło

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej - obręb 300901_1.0001. Miasto Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Rosiak - Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-10-26
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-10-26 09:54
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-26 14:28

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w sprawie udzielenia pozowlenia wodnoprawnego ma przebudowę rowu melioracyjnego oraz przebudowę rowu przydrożnego w związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa przepustu zlokalizowanego pod drogę wojewódzką nr 263 w m. Kłodawa, km 84+468"

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w sprawie udzielenia pozowlenia wodnoprawnego ma przebudowę rowu melioracyjnego oraz przebudowę rowu przydrożnego w związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa przepustu zlokalizowanego pod drogę wojewódzką nr 263 w m. Kłodawa, km 84+468")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Dyrektora Wioleta Modelska
  data wytworzenia: 2020-10-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-10-09 12:32

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wydaniu w dniu 28.09.2020r. decyzji nr PO.ZUZ.3.4210.239m.2020.DW w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Kolskiego z dnia 01.01.2011r. oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wydaniu w dniu 28.09.2020r. decyzji nr PO.ZUZ.3.4210.239m.2020.DW w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Kolskiego z dnia 01.01.2011r. oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: dyrektor Jan Bartczak
  data wytworzenia: 2020-10-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-10-06 13:50

Obwieszczenie Starosty Kolskiego o umorzeniu postępowania wszczętego z wniosku złożonego przez zarządcę drogi - Wójta Gminy Koło z dnia 06.07.2020r. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny - Leśnica- Powiercie"

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego o umorzeniu postępowania wszczętego z wniosku złożonego przez zarządcę drogi - Wójta Gminy Koło z dnia 06.07.2020r. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny - Leśnica- Powiercie")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-09-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-28 14:56

Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udostępnienia nieruchomości w obrębie ew. miasto Przedecz oraz w obrebie ew. Katarzyna

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udostępnienia nieruchomości w obrębie ew. miasto Przedecz oraz w obrebie ew. Katarzyna)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Łukasz Ziemniak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-09-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-25 08:44

Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udostępnienia nieruchomości w obrębie ew. miasto Przedecz oraz w obrebie ew. Katarzyna

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udostępnienia nieruchomości w obrębie ew. miasto Przedecz oraz w obrebie ew. Katarzyna)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Łukasz Ziemniak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-09-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-17 13:19

Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Łążek, gmina Kłodawa

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Łążek, gmina Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Łukasz Ziemniak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-09-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-17 12:51

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Ostrów Kolona, gmina Olszówka, będącej własnością Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Ostrów Kolona, gmina Olszówka, będącej własnością Skarbu Państwa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-09-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-15 09:58
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-17 12:50

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego w m. Kłodawa oraz przebudowę rowu przydrożnego pod zjazdem z drogi gminnej na drogę wojewódzką nr 263

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego w m. Kłodawa oraz przebudowę rowu przydrożnego pod zjazdem z drogi gminnej na drogę wojewódzką nr 263)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Dyrektora Wioleta Modelska
  data wytworzenia: 2020-09-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-10 14:28

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę - obręb 0009 Kościelec, gm. Kościelec

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę - obręb 0009 Kościelec, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-09-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-08 13:01

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego- działka nr 72 ark. mapy 31, ul. Mickiewicza 62-600 Koło

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego- działka nr 72 ark. mapy 31, ul. Mickiewicza 62-600 Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-09-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-08 13:00

Ogłoszenie Starosty o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok."

drukuj (Ogłoszenie Starosty o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-08-12
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-08-13 11:20

Ogłoszenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dot. "Programu poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej"

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wiecininie, gm. Babiak będącej własnością Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wiecininie, gm. Babiak będącej własnością Skarbu Państwa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-07-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-28 10:21

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 17.07.2020r o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie odcinka drogi gminnej nr 49551P Chojny - Leśnica - Powiercie"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Tęgos
  data wytworzenia: 2020-07-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-27 12:40

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb 300909_2.0013 Ostrów Kolonia gm. Olszówka

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb 300909_2.0013 Ostrów Kolonia gm. Olszówka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-06-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-06-09 09:59

Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udostępnienia nieruchomości w obrębie miasta Przedecz w związku z udzieleniem zezwolenia na wejście na grunt działek inwestorowi Energa- Operator S.A. w celu demontażu słupów wraz z linią napowietrzną

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udostępnienia nieruchomości w obrębie miasta Przedecz w związku z udzieleniem zezwolenia na wejście na grunt działek inwestorowi Energa- Operator S.A. w celu demontażu słupów wraz z linią napowietrzną)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Łukasz Ziemniak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-05-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-28 14:55

Informacja dotycząca koronawirusa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lilla Urbaniak- Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia
  data wytworzenia: 2020-03-03
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-03 09:02

Uchwała Nr 0025.69.110.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:29

Uchwała Nr 0025.69.109.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:27

Uchwała Nr 0025.69.108.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:27

Uchwała nr 0025.64.96.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

drukuj (Uchwała nr 0025.64.96.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-01-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-01-23 13:24

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2020 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego w zakresie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-01-17 14:57
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-17 14:57

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2020 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-01-17 14:51

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2020 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-01-17 14:46

Decyzja Starosty Kolskiego z dnia 19.12.2019r. w sprawie wywłaszenia poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Drzewce, gmina Osiek Mały, oznaczonej nr geodezyjnym działki 62/1, arkusz mapy 2, o pow. 0,37 ha.

drukuj (Decyzja Starosty Kolskiego z dnia 19.12.2019r. w sprawie wywłaszenia poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Drzewce, gmina Osiek Mały, oznaczonej nr geodezyjnym działki 62/1, arkusz mapy 2, o pow. 0,37 ha.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-20 10:48
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-20 15:40

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w zakresie odmowy cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.12.2012r.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji w zakresie odmowy cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.12.2012r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Dyrektora Grażyna Husak- Górna
  data wytworzenia: 2019-11-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-11-12 13:04
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-10 10:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 59757
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-25 14:49:58