Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

 • przetarg

Projektowana obwodnica usytuowana będzie po północnej stronie miejscowości, zaczynając skrzyżowaniem z istniejącą drogą krajową nr 92 i kończąc skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3205P w m. Borki. Przebieg obwodnicy przechodzi przez tereny użytkowane rolniczo (pola uprawne, łąki).

Termin składania ofert to 25 września 2023.

Poniżej linki do dokumantacji pzp:

BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY KOŁA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3205P

https://pierog.ezamawiajacy.pl/pn/pierog/demand/notice/public/104229/details

 

Świadczenie usługi wykonywania nadzoru inwestorskiego w zadaniu „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”

https://pierog.ezamawiajacy.pl/pn/pierog/demand/notice/public/104209/details

Obwieszczenie Starosty Kolskiego o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej SIECI P4 SP. Z O.O., nr KLS3026A ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE OZNACZONEJ NUMEREM EWIDENCYJNYM GRUNTÓW 777/3, ARKUSZ MAPY 2, OBRĘB EWIDENCYJNY 300908_2.0003 DANISZEW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNE GMINA KOŚCIELEC

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej SIECI P4 SP. Z O.O., nr KLS3026A ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE OZNACZONEJ NUMEREM EWIDENCYJNYM GRUNTÓW 777/3, ARKUSZ MAPY 2, OBRĘB EWIDENCYJNY 300908_2.0003 DANISZEW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNE GMINA KOŚCIELEC)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-09-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-09-25 12:59

Obwieszczenie Starosty Kolskiego o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej SIECI P4 SP. Z O.O., NR KLS3043A ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE OZNACZONEJ NUMEREM EWIDENCYJNYM GRUNTÓW 197, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB EWIDENCYJNY 300904_5.0011 KARSZEW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNE GMINA DĄBIE

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej SIECI P4 SP. Z O.O., NR KLS3043A ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE OZNACZONEJ NUMEREM EWIDENCYJNYM GRUNTÓW 197, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB EWIDENCYJNY 300904_5.0011 KARSZEW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNE GMINA DĄBIE)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-09-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-09-25 12:42

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wydaniu w dniu 19.09.2023r. postanowienia nr PO.ZUZ.3.4210.295.2022.SSz prostującego na wniosek, oczywistą omyłkę w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole nr PO.ZUZ.3.4210.295.2022.SSz z dnia 19.05.2023r., sprostowanej postanowieniem znak: PO.ZUZ.3.4210.295.2022.SSz z dnia 19.07.2023r.,

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wydaniu w dniu 19.09.2023r. postanowienia nr PO.ZUZ.3.4210.295.2022.SSz prostującego na wniosek, oczywistą omyłkę w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole nr PO.ZUZ.3.4210.295.2022.SSz z dnia 19.05.2023r., sprostowanej postanowieniem znak: PO.ZUZ.3.4210.295.2022.SSz z dnia 19.07.2023r.,)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Modelska
  data wytworzenia: 2023-09-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-09-22 13:58

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 473 Koło-Dąbie w m. Dąbie"

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 473 Koło-Dąbie w m. Dąbie")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Dyrektora Anita Barańska
  data wytworzenia: 2023-09-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-09-19 13:15

Obwieszczenie Starosty Kolskiego o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej SIECI P4 SP. Z O.O., KLS 3172A, NA DZIAŁCE NR EWID.: 299, ARK. MAPY: 2, W OBRĘBIE OSIEK WIELKI, GMINA OSIEK MAŁY

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej SIECI P4 SP. Z O.O., KLS 3172A, NA DZIAŁCE NR EWID.: 299, ARK. MAPY: 2, W OBRĘBIE OSIEK WIELKI, GMINA OSIEK MAŁY)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-09-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-09-11 11:41

Uchwała nr 0025.246.401.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 6 września 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-09-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-09-06 14:31

Uchwała nr 0025.241.385.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-08-02
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-08-02 14:22

Uchwała nr 0025.234.369.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-06-14
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-06-15 11:57

Uchwała Nr 0025.230.359.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole przy ul. Bliznej 37, 62-600 Koło

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-05-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-05-10 15:19

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

 • Plakat
 • Informacja o programie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

drukuj (Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Rusin - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole
  data wytworzenia: 2023-03-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-03-17 15:16

Uchwała nr 0025.222.347.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-03-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-03-09 11:52

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielngo Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25, 62-600 Koło

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielngo Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25, 62-600 Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-03-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-03-08 14:19

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

 • grafika nr 1
 • grafika nr 2

drukuj (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych)

Powiat Kolski kolejny rok z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych Powiat Kolski aplikował do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi jednego wozokilometra na powiatowej sieci komunikacyjnej.

W ramach I naboru wniosek został rozpatrzony pozytywnie i na podstawie zawartej w dniu 26 stycznia 2023r. z Wojewodą Wielkopolskim umowy do Powiatu Kolskiego trafi dopłata w wysokości 493 245 tyś zł na dofinansowanie 18 linii komunikacyjnych o łącznej długości 684 km, które przebiegają przez teren wszystkich gmin Powiatu. Planowana
do wykonania w 2023r. praca przewozowa liczy 164 415 tyś km, zaś zadanie Operatora usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na mocy zawartej umowy Powiat powierzył Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Powiat Kolski realizuje w 2023r. zadanie Organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w obrębie swoich granic administracyjnych zabezpieczając na projekt środki własne, które zostały uwzględnione w budżecie Powiatu na rok 2023 w kwocie 98 649 tyś zł.

Całkowita wartość projektu wynosi: 591 894, 00 zł, z czego:

ü  493 245 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu przewozów autobusowych

o charakterze użyteczności publicznej,

ü  98 649,00 zł to wkład własny powiatu kolskiego.

Okres realizacji zadania przypada na 01.01.2023r – 31.12.2023r.

Nazwa projektu: Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rodzaj dofinansowania: Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego
– Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Nazwa zadania: Organizacja publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu kolskiego.

Warto  zaznaczyć, że Fundusz Autobusowy został ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i od tego czasu Powiat Kolski stał się Beneficjentem tego projektu.

 Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu  zwiększono siatkę lokalnych połączeń autobusowych funkcjonujących na terenie powiatu, a w skutek tego udało się zapewnić mieszkańcom, w szczególności z mniejszych miejscowości  sprawną komunikację publiczną, a tym samym obniżyć poziom wykluczenia transportowego w komunikacji autobusowej.  

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Wojtysiak- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
  data wytworzenia: 2023-01-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-01-31 09:16

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

 • Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

         Powiat Kolski po raz kolejny został Beneficjentem projektu realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na podstawie zawartej w dniu 16.02.2022r. z Wojewodą Wielkopolskim umowy Powiat Kolski realizuje w 2022r. zadanie Organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w obrębie swoich granic administracyjnych, które zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Autobusowego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 592 351, 20 zł, z czego:

- 493 626 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

- 98 725,20 zł to wkład własny powiatu kolskiego.

W ramach pozyskanych środków dofinansowanych zostało 18 linii komunikacyjnych o łącznej długości 691 km.

Okres realizacji projektu przypada na 01.01.2022r – 31.12.2022r.

Nazwa projektu: Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rodzaj dofinansowania: Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Nazwa zadania: Organizacja publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu kolskiego.

Warto przypomnieć, że Fundusz Autobusowy funkcjonuje od 2019 roku i od tego czasu Powiat Kolski corocznie aplikuje o dofinansowanie przewozów autobusowych. Istotą Funduszu Autobusowego jest przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych oraz wsparcie komunikacji autobusowej w ramach publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. Dzięki realizacji projektu w znacznym stopniu udało się zwiększyć dostępność komunikacyjną, a tym samym obniżyć poziom wykluczenia transportowego w komunikacji publicznej. Zwiększenie liczby połączeń autobusowych pozwoli mieszkańcom powiatu, szczególnie z niewielkich miejscowości oddalonych od siedziby Powiatu na dotarcie do pracy, szkół, placówek służby zdrowia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Wojtysiak- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
  data wytworzenia: 2022-02-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-02-22 11:58
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-22 12:21

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kolskiego

drukuj (Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kolskiego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2021-06-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-09 10:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 84935
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-25 13:00:08