Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 0025.69.110.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:29

Uchwała Nr 0025.69.109.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:27

Uchwała Nr 0025.69.108.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-28 14:27

Uchwała nr 0025.64.96.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

drukuj (Uchwała nr 0025.64.96.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-01-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-01-23 13:24

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2020 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego w zakresie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-01-17 14:57
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-17 14:57

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2020 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-01-17 14:51

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2020 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-01-17 14:46

Decyzja Starosty Kolskiego z dnia 19.12.2019r. w sprawie wywłaszenia poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Drzewce, gmina Osiek Mały, oznaczonej nr geodezyjnym działki 62/1, arkusz mapy 2, o pow. 0,37 ha.

drukuj (Decyzja Starosty Kolskiego z dnia 19.12.2019r. w sprawie wywłaszenia poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Drzewce, gmina Osiek Mały, oznaczonej nr geodezyjnym działki 62/1, arkusz mapy 2, o pow. 0,37 ha.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-12-20 10:48
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-20 15:40

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w zakresie odmowy cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.12.2012r.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji w zakresie odmowy cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.12.2012r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Dyrektora Grażyna Husak- Górna
  data wytworzenia: 2019-11-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-11-12 13:04
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-10 10:18

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - obręb Dąbie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Baczyński - Geodeta uprawniony
  data wytworzenia: 2019-11-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-11-06 09:45

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - obręb Dąbie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Baczyński - Geodeta uprawniony
  data wytworzenia: 2019-11-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-11-05 13:03

XXVI Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Kardiologiczno – Kardiochirurgiczna w Starostwie Powiatowym w Kole (15 listopada 2019 r.)

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek mieszkańców gminy Kramsk (Jabłków i Pąchów) w sprawie cofnięcia pzwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.12.2012r. udzielonego PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

drukuj (Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek mieszkańców gminy Kramsk (Jabłków i Pąchów) w sprawie cofnięcia pzwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.12.2012r. udzielonego PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Strzelczyk
  data wytworzenia: 2019-10-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-10-16 12:24

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych drogi gminnej w m. Młynek, gmina Osiek Mały

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych drogi gminnej w m. Młynek, gmina Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Włodzimierz Ziółkowski - Geodeta uprawniony
  data wytworzenia: 2019-10-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-10-14 09:02

Zwiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi dot. działki 199 ark. 1 obręb Młynek gmina Osiek Mały (dot. przede wszystkim dz. nr 196, której władającym jest Nadolski Józef)

drukuj (Zwiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi dot. działki 199 ark. 1 obręb Młynek gmina Osiek Mały (dot. przede wszystkim dz. nr 196, której władającym jest Nadolski Józef))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Jabłoński - Geodeta uprawniony
  data wytworzenia: 2019-10-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-10-11 09:47

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę - obręb:0007 Gąsiorów, gm. Kościelec

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę - obręb:0007 Gąsiorów, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2019-09-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-24 09:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę, przebudowę oraz likwidację urządzeń wodnych oraz na wykonywanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych związane z zadaniem inwestycyjnym pn. "Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno"

drukuj (Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę, przebudowę oraz likwidację urządzeń wodnych oraz na wykonywanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych związane z zadaniem inwestycyjnym pn. "Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Dyrektora Anita Barańska
  data wytworzenia: 2019-09-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-24 09:22

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Majdany gmina Dąbie oraz przetargu ograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Kaczyniec, gm. Koło

drukuj (Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Majdany gmina Dąbie oraz przetargu ograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Kaczyniec, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-09-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-10 08:28

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z 16.08.2019r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce"

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z 16.08.2019r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Sylwester Chęciński - wicestarosta
  data wytworzenia: 2019-08-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-08-16 13:29

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ostrów Kolonia, gmina Olszówka, będącej własnością Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ostrów Kolonia, gmina Olszówka, będącej własnością Skarbu Państwa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-08-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-08-06 14:35

Informacja o spotkaniu w dniu 06 sierpnia 2019r. z doradcą emerytalnym z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych- Inspektorat w Kole

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kolskiego położonej w Kole, przy ul. Mickiewicza 14

drukuj (Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kolskiego położonej w Kole, przy ul. Mickiewicza 14)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-07-24 11:53

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 24 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania z wniosku Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na "budowie odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce"

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 24 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania z wniosku Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na "budowie odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-07-24 11:46
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-24 11:45

„Aktywna tablica” - Rządowy program rozwijający szkolną infrastrukturę oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 - 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Szkudlarek Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  data wytworzenia: 2019-07-03
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-07-03 12:45

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18.06.2019r. w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Kole przy ul. PCK dz. nr 2/2, ark. mapy 26 o pow. 0,0037 ha

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18.06.2019r. w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Kole przy ul. PCK dz. nr 2/2, ark. mapy 26 o pow. 0,0037 ha)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-06-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-06-18 08:26

Zawiadomienie o czynności wznowienia znaków granicznych i ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 304 ,305 położonej w Trzęśniewie gm. Kościelec

drukuj (Zawiadomienie o czynności wznowienia znaków granicznych i ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 304 ,305 położonej w Trzęśniewie gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony mgr. inż. Łukasz Łuczak
  data wytworzenia: 2019-06-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-06-17 08:55

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11.06.2019r. w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia- położonej w Kole przy ul. Mickiewicza 14/ dz. nr 72 ark. mapy 31 o pow. 04492 ha

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11.06.2019r. w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia- położonej w Kole przy ul. Mickiewicza 14/ dz. nr 72 ark. mapy 31 o pow. 04492 ha)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-06-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-06-11 07:41

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu na wniosek PGW Wody Polskie z siedzibą w Warszawie postępowania w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i rozbiórkę urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Regulacja Kanału Lubiny, gmina Koło"

drukuj (Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu na wniosek PGW Wody Polskie z siedzibą w Warszawie postępowania w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i rozbiórkę urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Regulacja Kanału Lubiny, gmina Koło")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Ulanowski - z up. Ministra Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Departamentu Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Odpadami
  data wytworzenia: 2019-05-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-06-03 11:45

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, a także pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Modelska - z up. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole
  data wytworzenia: 2019-05-16
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-05-28 10:15

Obwieszczenie Starosty Kolskiego informujące o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewid. Nowa Wieś, gmina Osiek Mały, oznaczonej nr 96 o pow. 0,08 ha, ark. 1

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego informujące o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewid. Nowa Wieś, gmina Osiek Mały, oznaczonej nr 96 o pow. 0,08 ha, ark. 1)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2019-05-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-05-24 12:58

„ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ˮ - Priorytet 3 „ Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych ˮ

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Szkudlarek z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  data wytworzenia: 2019-05-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-05-20 10:20

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 02.05.2019r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w miejscowości Chojny"

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 02.05.2019r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w miejscowości Chojny")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-04-02
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-05-07 12:57
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-14 12:46

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Klimczak - Geodeta uprawniony
  data wytworzenia: 2019-04-18
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-04-18 14:01

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony środowiska

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony środowiska)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Grabowski - wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-12 14:48

Informacja w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym

drukuj (Informacja w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-04-10 14:05

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 28.03.2019r. o wszczęciu postępowania z wniosku Wójta Gminy Koło w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na "Rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 493517P w miejscowości Chojny"

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 28.03.2019r. o wszczęciu postępowania z wniosku Wójta Gminy Koło w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na "Rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 493517P w miejscowości Chojny")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-03-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-03-29 13:06

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - obręb: 300902_2.0008 Janowice gm. Babiak

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - obręb: 300902_2.0008 Janowice gm. Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-03-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-03-26 09:49

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb: 300909_2.0013 Ostrów Kolonia gm. Olszówka

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb: 300909_2.0013 Ostrów Kolonia gm. Olszówka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-03-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-03-26 09:47

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb: 300904_5.0018 Majdany gm. Dąbie

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb: 300904_5.0018 Majdany gm. Dąbie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-03-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-03-26 09:45

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego - obręb: 300907_2.0007 Kaczyniec gm. Koło

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego - obręb: 300907_2.0007 Kaczyniec gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-03-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-03-26 09:40

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.12.2012r. udzielonego PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

drukuj (Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.12.2012r. udzielonego PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Strzelczyk
  data wytworzenia: 2019-03-04
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-03-12 12:26

Komunikat w sprawie organizacji szkoleń dotyczących pozyskiwania dotacji z programu ERASMUS+

KOMUNIKAT

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna oraz do Akcji 1 w sektorze Młodzież.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe m.in. szkół oraz instytucji i organizacji działających na rzecz młodzieży.

Już 21 marca br. mija najbliższy termin na składanie wniosków na dofinansowanie z programu Partnerstwa strategiczne w sektorze Edukacja szkolna, a do 30 kwietnia br. można składać wnioski na Wymiany młodzieżowe w sektorze Młodzież.

Jeżeli chcą Państwo pozyskać fundusze na:

[EDUKACJA SZKOLNA]

 • krótkie międzynarodowe spotkania partnerów (2–5 dni),
 • wyjazdy uczniów (nie ma dolnej granicy wieku) + wyjazdy kadry towarzyszącej (od 5 dni do 2 miesięcy),
 • wyjazdy uczniów do partnerskiej szkoły w celu uczenia się w niej przez 2–12 miesięcy (w chwili wyjazdu muszą mieć 14 lat),
 • wyjazdy nauczycieli w celu nauczania lub szkolenia w partnerskiej placówce (2–12 miesięcy).

Lub

[MŁODZIEŻ]

 • Zielone i białe szkoły, wycieczki szkolne oraz obozy lub inne formy spotkań młodzieży na terenie Polski przy udziale uczniów zaproszonych z zagranicy (finansowanie pobytu zarówno własnych uczniów jak i gości)

zapraszamy do skorzystania ze szkolenia:

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna oraz do Akcji 1 w sektorze Młodzież

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:

8 marca 2019, Kraków

11 marca 2019, Warszawa

1 kwietnia 2019, Poznań (Młodzież KA1)

8 kwietnia 2019, Kraków (Młodzież KA1)

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

 • jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie dla akcji: Wymiany młodzieżowe oraz Partnerstwa strategiczne,
 • jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie kruczki/zawiłości formalne,
 • jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji: Mobilność młodzieży Partnerstwa,
 • w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi on spełniać,
 • jak sfinansować koszty zarządzania projektem (np. osób dedykowanych do pisania wniosków, rozliczania i raportowania realizacji projektu) z przyznanych środków,
 • jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: www.szkolenia-erasmus.org.

Organizator szkolenia: Grupa Wydawnicza Semantika.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Zembrzuska - Grupa Wydawnicza Semantika
  data wytworzenia: 2019-03-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-03-05 10:35

Społeczny Opiekun Zabytków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-27 11:23
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-27 11:24

Ogłoszenie o wszczęciu na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła we Wrzącej Wielkiej postępowania administracyjnego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu w sprawie wpisania zabytków w m. Wrząca Wielka, gmina Koło, wchodzący w skład zespołu kościoła rzymskokatolickiego parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Goszczyńska - Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
  data wytworzenia: 2019-02-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-19 09:30

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 12 lutego 2019r. o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. dz.62/1 o pow. 0,37 ha położonej w obrębie ew. Drzewce gm. Osiek Mały, której stan prawny jest nieuregulowany

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 12 lutego 2019r. o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. dz.62/1 o pow. 0,37 ha położonej w obrębie ew. Drzewce gm. Osiek Mały, której stan prawny jest nieuregulowany)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-02-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-14 14:03

Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Baczyński - Geodeta uprawniony
  data wytworzenia: 2019-02-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-02-05 13:28

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Spółki GLASPO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 104 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie usługi wodnej polegającej na odprowadzeniu wód odpadowych lub roztopowych pochodzących z terenu Zakładu zlokalizowanego w m. Domanin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Szewczyk - Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  data wytworzenia: 2018-12-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-20 11:24

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Łuczywno, gm. Osiek Mały, będącej własnością Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Łuczywno, gm. Osiek Mały, będącej własnością Skarbu Państwa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-11-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-11-21 13:09
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-21 13:10

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o I ograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Witowo, gm. Osiek Mały, będącej własnością Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego o I ograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Witowo, gm. Osiek Mały, będącej własnością Skarbu Państwa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Obliajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-11-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-11-16 08:49

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim w 2019 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-11-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-11-14 15:12

Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości: Dabrowice Częściowe, Leszcze, Daniszew, Police Koblach gm. Kościelec

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości: Dabrowice Częściowe, Leszcze, Daniszew, Police Koblach gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Grażyna Wypychowska - Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2018-08-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-08-09 12:11

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 06 sierpnia 2018r. w sprawie zawiadomienia o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce"

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 06 sierpnia 2018r. w sprawie zawiadomienia o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-08-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-08-06 08:51

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 13 lipca 2018r. - dot. inwestycji drogowej pn." budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce"

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 13 lipca 2018r. - dot. inwestycji drogowej pn." budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-07-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-16 12:26

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic oraz wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych położonych w obrębie geodezyjnym Suchodoły w gminie Kościelec

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Niewiadomska - geodeta uprawniony
  data wytworzenia: 2018-07-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-10 11:43

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu programów ochrony środowiska przed hałasem o ich poddaniu procedurze zapewnienia możliwości udziału spoełczeństwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Knapczyk - Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska
  data wytworzenia: 2018-07-03
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-06 12:32

Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-06-14 09:43

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 01.06.2018r. w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości Powiatu Kolskiego przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny w m. Powiercie Wieś, gm. Koło

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 01.06.2018r. w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości Powiatu Kolskiego przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny w m. Powiercie Wieś, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-06-05
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-06-05 08:48

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o I ograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Łuczywno, gm. Osiek Mały, będącej własnością Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego o I ograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Łuczywno, gm. Osiek Mały, będącej własnością Skarbu Państwa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-05-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-29 09:09

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydanie decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej w całości decyzję Starosty Kolskiego Nr 1.2017 z dn. 21.06.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydanie decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej w całości decyzję Starosty Kolskiego Nr 1.2017 z dn. 21.06.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Marcin Karpiński Kierownik Oddziału Infrastruktury i Rolnictwa
  data wytworzenia: 2018-03-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-18 10:33

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Smólniki Racięckie, gm. Osiek Mały, będącej własnością Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Smólniki Racięckie, gm. Osiek Mały, będącej własnością Skarbu Państwa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Marek Banaszewski - Wicestarosta
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-10 14:43

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych

drukuj (Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Jarosław Stanisławiak
  data wytworzenia: 2018-04-05
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-11 14:18

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2018r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Kolskiego nr 1.2017 z dnia 21.06.2017r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2018r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Kolskiego nr 1.2017 z dnia 21.06.2017r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Marcin Karpiński Kierownik Oddziału
  data wytworzenia: 2018-02-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-02-19 08:11

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łuczywnie gm. Osiek Mały przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego o nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łuczywnie gm. Osiek Mały przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-11-14
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-11-14 09:36

Ogłoszenie - październikowa aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2017.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-11-10
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-11-10 12:32

Komunikat dotyczący uprawnień działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Radke - Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego
  data wytworzenia: 2017-10-04
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-10-06 15:26
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-06 15:25

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.09.2017 r.

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.09.2017 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Łukasz Michalski, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
  data wytworzenia: 2017-09-21
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-09-21 12:53

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 01.09.2017r w sprawie: sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości Powiatu Kolskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Przedczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-09-01
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-09-01 12:36

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie: sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Kole przy ul. Mickiewicza 27.

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie: sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Kole przy ul. Mickiewicza 27.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-08-18
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-08-18 12:08

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2017-08-07
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2017-08-09 13:52
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-09 13:54

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 21.06.2017 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce".

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 21.06.2017 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce".)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-06-22 12:59

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 "Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  data wytworzenia: 2017-06-05
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-06-05 11:19

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym: Kościelec, powiat kolski, obręb: Police Koble, działka nr 51 ark. mapy 1, o pow. 0,22 ha, działka nr 98/1 ark. mapy 1, o pow. 0,21 ha, oraz obręb Leszcze działka nr 652 ark. mapy 2 o pow. 0,60ha poprzez udzielenie zezwolenia na wejście na grunt w/w działki inwestora ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu w celu przebudowy odgałęzienia od linii magistralnej SN Koło Ruchenna – Turek SN7001/24 kierunek stacja transformatorowa nr 70120 – Etap II

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym: Kościelec, powiat kolski, obręb: Police Koble, działka nr 51 ark. mapy 1, o pow. 0,22 ha, działka nr 98/1 ark. mapy 1, o pow. 0,21 ha, oraz obręb Leszcze działka nr 652 ark. mapy 2 o pow. 0,60ha poprzez udzielenie zezwolenia na wejście na grunt w/w działki inwestora ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu w celu przebudowy odgałęzienia od linii magistralnej SN Koło Ruchenna – Turek SN7001/24 kierunek stacja transformatorowa nr 70120 – Etap II)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2017-05-26
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-05-29 10:38

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 06 września 2016 r.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 06 września 2016 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-09-06
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-09-07 09:59

Ogłoszenie o przetargu

drukuj (Ogłoszenie o przetargu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-08-30
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-08-30 08:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 53211
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-28 14:29

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

 Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego

 czynny

w poniedziałki od godz. 7.30 - 17.00

wtorek-  piątek   od  godz. 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1256118
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-28 15:27

Stopka strony