Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w zakresie odmowy cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.12.2012r.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji w zakresie odmowy cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.12.2012r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Dyrektora Grażyna Husak- Górna
  data wytworzenia: 2019-11-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-11-12 13:04
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-12 13:06

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Kole zaprasza na bezpłatne seminaria

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - obręb Dąbie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Baczyński - Geodeta uprawniony
  data wytworzenia: 2019-11-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-11-06 09:45

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - obręb Dąbie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Baczyński - Geodeta uprawniony
  data wytworzenia: 2019-11-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-11-05 13:03

XXVI Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Kardiologiczno – Kardiochirurgiczna w Starostwie Powiatowym w Kole (15 listopada 2019 r.)

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek mieszkańców gminy Kramsk (Jabłków i Pąchów) w sprawie cofnięcia pzwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.12.2012r. udzielonego PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

drukuj (Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek mieszkańców gminy Kramsk (Jabłków i Pąchów) w sprawie cofnięcia pzwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.12.2012r. udzielonego PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Strzelczyk
  data wytworzenia: 2019-10-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-10-16 12:24

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych drogi gminnej w m. Młynek, gmina Osiek Mały

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych drogi gminnej w m. Młynek, gmina Osiek Mały)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Włodzimierz Ziółkowski - Geodeta uprawniony
  data wytworzenia: 2019-10-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-10-14 09:02

Zwiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi dot. działki 199 ark. 1 obręb Młynek gmina Osiek Mały (dot. przede wszystkim dz. nr 196, której władającym jest Nadolski Józef)

drukuj (Zwiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi dot. działki 199 ark. 1 obręb Młynek gmina Osiek Mały (dot. przede wszystkim dz. nr 196, której władającym jest Nadolski Józef))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Jabłoński - Geodeta uprawniony
  data wytworzenia: 2019-10-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-10-11 09:47

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę - obręb:0007 Gąsiorów, gm. Kościelec

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę - obręb:0007 Gąsiorów, gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2019-09-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-24 09:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę, przebudowę oraz likwidację urządzeń wodnych oraz na wykonywanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych związane z zadaniem inwestycyjnym pn. "Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno"

drukuj (Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę, przebudowę oraz likwidację urządzeń wodnych oraz na wykonywanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych związane z zadaniem inwestycyjnym pn. "Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Dyrektora Anita Barańska
  data wytworzenia: 2019-09-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-24 09:22

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Majdany gmina Dąbie oraz przetargu ograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Kaczyniec, gm. Koło

drukuj (Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Majdany gmina Dąbie oraz przetargu ograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Kaczyniec, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-09-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-09-10 08:28

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z 16.08.2019r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce"

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z 16.08.2019r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Sylwester Chęciński - wicestarosta
  data wytworzenia: 2019-08-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-08-16 13:29

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ostrów Kolonia, gmina Olszówka, będącej własnością Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ostrów Kolonia, gmina Olszówka, będącej własnością Skarbu Państwa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-08-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-08-06 14:35

Informacja o spotkaniu w dniu 06 sierpnia 2019r. z doradcą emerytalnym z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych- Inspektorat w Kole

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kolskiego położonej w Kole, przy ul. Mickiewicza 14

drukuj (Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kolskiego położonej w Kole, przy ul. Mickiewicza 14)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-07-24 11:53

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 24 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania z wniosku Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na "budowie odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce"

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 24 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania z wniosku Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na "budowie odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-07-24 11:46
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-24 11:45

„Aktywna tablica” - Rządowy program rozwijający szkolną infrastrukturę oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 - 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Szkudlarek Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  data wytworzenia: 2019-07-03
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-07-03 12:45

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18.06.2019r. w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Kole przy ul. PCK dz. nr 2/2, ark. mapy 26 o pow. 0,0037 ha

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18.06.2019r. w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Kole przy ul. PCK dz. nr 2/2, ark. mapy 26 o pow. 0,0037 ha)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-06-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-06-18 08:26

Zawiadomienie o czynności wznowienia znaków granicznych i ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 304 ,305 położonej w Trzęśniewie gm. Kościelec

drukuj (Zawiadomienie o czynności wznowienia znaków granicznych i ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 304 ,305 położonej w Trzęśniewie gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony mgr. inż. Łukasz Łuczak
  data wytworzenia: 2019-06-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-06-17 08:55

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11.06.2019r. w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia- położonej w Kole przy ul. Mickiewicza 14/ dz. nr 72 ark. mapy 31 o pow. 04492 ha

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11.06.2019r. w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia- położonej w Kole przy ul. Mickiewicza 14/ dz. nr 72 ark. mapy 31 o pow. 04492 ha)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-06-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-06-11 07:41

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu na wniosek PGW Wody Polskie z siedzibą w Warszawie postępowania w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i rozbiórkę urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Regulacja Kanału Lubiny, gmina Koło"

drukuj (Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu na wniosek PGW Wody Polskie z siedzibą w Warszawie postępowania w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i rozbiórkę urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Regulacja Kanału Lubiny, gmina Koło")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Ulanowski - z up. Ministra Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Departamentu Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Odpadami
  data wytworzenia: 2019-05-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-06-03 11:45

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, a także pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Modelska - z up. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole
  data wytworzenia: 2019-05-16
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-05-28 10:15

Obwieszczenie Starosty Kolskiego informujące o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewid. Nowa Wieś, gmina Osiek Mały, oznaczonej nr 96 o pow. 0,08 ha, ark. 1

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego informujące o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewid. Nowa Wieś, gmina Osiek Mały, oznaczonej nr 96 o pow. 0,08 ha, ark. 1)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2019-05-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-05-24 12:58

„ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ˮ - Priorytet 3 „ Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych ˮ

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Szkudlarek z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  data wytworzenia: 2019-05-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-05-20 10:20

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 02.05.2019r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w miejscowości Chojny"

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 02.05.2019r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w miejscowości Chojny")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-04-02
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-05-07 12:57
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-14 12:46

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Klimczak - Geodeta uprawniony
  data wytworzenia: 2019-04-18
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-04-18 14:01

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony środowiska

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony środowiska)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Grabowski - wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-12 14:48

Informacja w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym

drukuj (Informacja w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-04-10 14:05

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 28.03.2019r. o wszczęciu postępowania z wniosku Wójta Gminy Koło w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na "Rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 493517P w miejscowości Chojny"

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 28.03.2019r. o wszczęciu postępowania z wniosku Wójta Gminy Koło w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na "Rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 493517P w miejscowości Chojny")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-03-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-03-29 13:06

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - obręb: 300902_2.0008 Janowice gm. Babiak

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - obręb: 300902_2.0008 Janowice gm. Babiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-03-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-03-26 09:49

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb: 300909_2.0013 Ostrów Kolonia gm. Olszówka

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb: 300909_2.0013 Ostrów Kolonia gm. Olszówka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-03-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-03-26 09:47

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb: 300904_5.0018 Majdany gm. Dąbie

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb: 300904_5.0018 Majdany gm. Dąbie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-03-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-03-26 09:45

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego - obręb: 300907_2.0007 Kaczyniec gm. Koło

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego - obręb: 300907_2.0007 Kaczyniec gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-03-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-03-26 09:40

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.12.2012r. udzielonego PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

drukuj (Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.12.2012r. udzielonego PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Strzelczyk
  data wytworzenia: 2019-03-04
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-03-12 12:26

Komunikat w sprawie organizacji szkoleń dotyczących pozyskiwania dotacji z programu ERASMUS+

KOMUNIKAT

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna oraz do Akcji 1 w sektorze Młodzież.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe m.in. szkół oraz instytucji i organizacji działających na rzecz młodzieży.

Już 21 marca br. mija najbliższy termin na składanie wniosków na dofinansowanie z programu Partnerstwa strategiczne w sektorze Edukacja szkolna, a do 30 kwietnia br. można składać wnioski na Wymiany młodzieżowe w sektorze Młodzież.

Jeżeli chcą Państwo pozyskać fundusze na:

[EDUKACJA SZKOLNA]

 • krótkie międzynarodowe spotkania partnerów (2–5 dni),
 • wyjazdy uczniów (nie ma dolnej granicy wieku) + wyjazdy kadry towarzyszącej (od 5 dni do 2 miesięcy),
 • wyjazdy uczniów do partnerskiej szkoły w celu uczenia się w niej przez 2–12 miesięcy (w chwili wyjazdu muszą mieć 14 lat),
 • wyjazdy nauczycieli w celu nauczania lub szkolenia w partnerskiej placówce (2–12 miesięcy).

Lub

[MŁODZIEŻ]

 • Zielone i białe szkoły, wycieczki szkolne oraz obozy lub inne formy spotkań młodzieży na terenie Polski przy udziale uczniów zaproszonych z zagranicy (finansowanie pobytu zarówno własnych uczniów jak i gości)

zapraszamy do skorzystania ze szkolenia:

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna oraz do Akcji 1 w sektorze Młodzież

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:

8 marca 2019, Kraków

11 marca 2019, Warszawa

1 kwietnia 2019, Poznań (Młodzież KA1)

8 kwietnia 2019, Kraków (Młodzież KA1)

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

 • jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie dla akcji: Wymiany młodzieżowe oraz Partnerstwa strategiczne,
 • jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie kruczki/zawiłości formalne,
 • jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji: Mobilność młodzieży Partnerstwa,
 • w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi on spełniać,
 • jak sfinansować koszty zarządzania projektem (np. osób dedykowanych do pisania wniosków, rozliczania i raportowania realizacji projektu) z przyznanych środków,
 • jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: www.szkolenia-erasmus.org.

Organizator szkolenia: Grupa Wydawnicza Semantika.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Zembrzuska - Grupa Wydawnicza Semantika
  data wytworzenia: 2019-03-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-03-05 10:35

Bezpłatne szkolenie w siedzibie Inspektoratu ZUS w Kole na temat: "e-akta – skracamy czas przechowywania akt pracowniczych"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Wanat- koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
  data wytworzenia: 2019-03-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-03-01 15:06

Społeczny Opiekun Zabytków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-27 11:23
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-27 11:24

Ogłoszenie o wszczęciu na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła we Wrzącej Wielkiej postępowania administracyjnego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu w sprawie wpisania zabytków w m. Wrząca Wielka, gmina Koło, wchodzący w skład zespołu kościoła rzymskokatolickiego parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Goszczyńska - Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
  data wytworzenia: 2019-02-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-19 09:30

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 12 lutego 2019r. o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. dz.62/1 o pow. 0,37 ha położonej w obrębie ew. Drzewce gm. Osiek Mały, której stan prawny jest nieuregulowany

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 12 lutego 2019r. o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. dz.62/1 o pow. 0,37 ha położonej w obrębie ew. Drzewce gm. Osiek Mały, której stan prawny jest nieuregulowany)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-02-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-14 14:03

Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Baczyński - Geodeta uprawniony
  data wytworzenia: 2019-02-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-02-05 13:28

Ogłoszenie z dnia 21 stycznia 2019r. - dotyczące zgłaszania reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pożytku publicznego zadań samorządowych w Powiecie Kolskim w roku 2019.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2019-01-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-21 13:54

OTWARTY KONKURS OFERT na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2019 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-17 10:35
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-17 10:36

Starostwo Powiatowe w Kole 24.12.2018r. czynne do godz. 12.00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-20 15:18

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Spółki GLASPO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 104 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie usługi wodnej polegającej na odprowadzeniu wód odpadowych lub roztopowych pochodzących z terenu Zakładu zlokalizowanego w m. Domanin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Szewczyk - Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  data wytworzenia: 2018-12-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-20 11:24

Zarząd Powiatu Kolskiego informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2019 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-12-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-13 15:09

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 10.12.2018r. w sprawie projektu operatu opisowo- kartograficznego dla obrębów Barłogi gm. Grzegorzew

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-12-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-12-11 07:15

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Łuczywno, gm. Osiek Mały, będącej własnością Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Łuczywno, gm. Osiek Mały, będącej własnością Skarbu Państwa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-11-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-11-21 13:09
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-21 13:10

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o I ograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Witowo, gm. Osiek Mały, będącej własnością Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego o I ograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Witowo, gm. Osiek Mały, będącej własnością Skarbu Państwa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Obliajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-11-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-11-16 08:49

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim w 2019 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-11-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-11-14 15:12

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 01 października 2018r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ew. Drzewce, gmina Olszówka, powiat kolski.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 01 października 2018r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ew. Drzewce, gmina Olszówka, powiat kolski.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2018-10-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-02 12:05
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-02 12:25

XII POWIATOWE SPOTKANIE Z FOLKLOREM

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Obliajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-08-29 14:56

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. projektu "Rocznego Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-08-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-08-27 13:38

Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości: Dabrowice Częściowe, Leszcze, Daniszew, Police Koblach gm. Kościelec

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości: Dabrowice Częściowe, Leszcze, Daniszew, Police Koblach gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Grażyna Wypychowska - Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2018-08-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-08-09 12:11

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 06 sierpnia 2018r. w sprawie zawiadomienia o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce"

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 06 sierpnia 2018r. w sprawie zawiadomienia o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-08-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-08-06 08:51

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 13 lipca 2018r. - dot. inwestycji drogowej pn." budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce"

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 13 lipca 2018r. - dot. inwestycji drogowej pn." budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-07-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-16 12:26

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic oraz wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych położonych w obrębie geodezyjnym Suchodoły w gminie Kościelec

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Niewiadomska - geodeta uprawniony
  data wytworzenia: 2018-07-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-10 11:43

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu programów ochrony środowiska przed hałasem o ich poddaniu procedurze zapewnienia możliwości udziału spoełczeństwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Knapczyk - Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska
  data wytworzenia: 2018-07-03
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-06 12:32

Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-06-14 09:43

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 01.06.2018r. w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości Powiatu Kolskiego przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny w m. Powiercie Wieś, gm. Koło

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 01.06.2018r. w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości Powiatu Kolskiego przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny w m. Powiercie Wieś, gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-06-05
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-06-05 08:48

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o I ograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Łuczywno, gm. Osiek Mały, będącej własnością Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego o I ograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Łuczywno, gm. Osiek Mały, będącej własnością Skarbu Państwa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-05-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-29 09:09

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydanie decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej w całości decyzję Starosty Kolskiego Nr 1.2017 z dn. 21.06.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydanie decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej w całości decyzję Starosty Kolskiego Nr 1.2017 z dn. 21.06.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Marcin Karpiński Kierownik Oddziału Infrastruktury i Rolnictwa
  data wytworzenia: 2018-03-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-18 10:33

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" -Priorytet 3 "Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Szkudlarek Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  data wytworzenia: 2018-05-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-16 14:45

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Smólniki Racięckie, gm. Osiek Mały, będącej własnością Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Smólniki Racięckie, gm. Osiek Mały, będącej własnością Skarbu Państwa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Marek Banaszewski - Wicestarosta
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-10 14:43

Uchwała nr 0025.167.246.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25.04.2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-25 13:44

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości Powiatu Kolskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Kole przy ul. Toruńskiej.

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości Powiatu Kolskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Kole przy ul. Toruńskiej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-04-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-17 08:46

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych

drukuj (Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Jarosław Stanisławiak
  data wytworzenia: 2018-04-05
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-11 14:18

OGŁOSZENIE z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie zamiaru wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej działką nr 34, ark. mapy 10, o pow. 0,8059 ha, położonej w Przedczu, powiat kolski.

drukuj (OGŁOSZENIE z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie zamiaru wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej działką nr 34, ark. mapy 10, o pow. 0,8059 ha, położonej w Przedczu, powiat kolski.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2018-04-03
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-05 09:14

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Smólniki Racięckie, gm. Osiek Mały, będącej własnością Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Smólniki Racięckie, gm. Osiek Mały, będącej własnością Skarbu Państwa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-03-28 12:31

XX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w dniu 03 czerwca 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Szkudlarek Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-03-28 11:12

Sprzedaż samochodu - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-03-22
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2018-03-22 13:04

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA SUPERB, rocznik 2012.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-03-06
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2018-03-06 12:06

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2018r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Kolskiego nr 1.2017 z dnia 21.06.2017r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2018r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Kolskiego nr 1.2017 z dnia 21.06.2017r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Marcin Karpiński Kierownik Oddziału
  data wytworzenia: 2018-02-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-02-19 08:11

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 09 lutego 2018 r. - dotyczące zgłaszania reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pożytku publicznego zadań samorządowych w Powiecie Kolskim w roku 2018.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2018-02-12 13:08

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - obręb:0023 Smólniki Racięckie, gmina Osiek Mały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2018-01-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-01-29 10:10
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-29 10:12

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego - obręb 0026 miejscowość Witowy, gmina Osiek Mały.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2018-01-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-01-29 10:02

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego - konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-01-17
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2018-01-17 12:28

Ogłoszenie z dnia 15 stycznia 2018 r.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 15 stycznia 2018 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2018-01-15
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2018-01-16 13:57

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. dotyczące projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębów Grodna, Tarnówka, Ladorudzek i Ponętów Dolny w gminie Grzegorzew.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-12-29
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-12-29 09:24

Uchwała Nr 0025.148.220.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 grudnia 2017 r. wraz informacją o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim w 2018 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-12-07
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-12-08 09:30

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łuczywnie gm. Osiek Mały przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego o nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łuczywnie gm. Osiek Mały przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-11-14
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-11-14 09:36

Ogłoszenie - październikowa aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2017.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-11-10
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-11-10 12:32

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim w 2018 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Szafrański
  data wytworzenia: 2017-11-09
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-11-09 09:03

Komunikat dotyczący uprawnień działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Radke - Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego
  data wytworzenia: 2017-10-04
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-10-06 15:26
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-06 15:25

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.09.2017 r.

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.09.2017 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Łukasz Michalski, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
  data wytworzenia: 2017-09-21
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-09-21 12:53

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 01.09.2017r w sprawie: sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości Powiatu Kolskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Przedczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-09-01
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-09-01 12:36

Rządowy Program wspomagania na lata 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach "Bezpieczna +"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Szkudlarek
  data wytworzenia: 2017-08-25
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-08-28 07:53

XI Powiatowe Spotkanie z Folklorem - 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  data wytworzenia: 2017-08-25
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-08-28 07:50

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie: sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Kole przy ul. Mickiewicza 27.

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie: sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Kole przy ul. Mickiewicza 27.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-08-18
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-08-18 12:08

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2017-08-07
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2017-08-09 13:52
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-09 13:54

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 21.06.2017 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce".

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 21.06.2017 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce".)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-06-22 12:59

Ogłoszenie o przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Przetargi dotyczą: 1. nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Smólniki Racięckie, gm. Osiek Mały; 2. nieruchomości położonej w miejscowości Korzecznik, gm. Kłodawa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-06-19 09:17
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 09:15

Uchwała Nr 0025.125.188.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu, ul. Kościelna 2,62-604 Kościelec

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-06-14
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-06-14 13:44

Uchwała Nr 0025.125.187.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-06-14
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-06-14 13:39

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 "Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  data wytworzenia: 2017-06-05
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-06-05 11:19

WZÓR - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Szkudlarek
  data wytworzenia: 2017-06-05
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-06-05 11:10

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym: Kościelec, powiat kolski, obręb: Police Koble, działka nr 51 ark. mapy 1, o pow. 0,22 ha, działka nr 98/1 ark. mapy 1, o pow. 0,21 ha, oraz obręb Leszcze działka nr 652 ark. mapy 2 o pow. 0,60ha poprzez udzielenie zezwolenia na wejście na grunt w/w działki inwestora ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu w celu przebudowy odgałęzienia od linii magistralnej SN Koło Ruchenna – Turek SN7001/24 kierunek stacja transformatorowa nr 70120 – Etap II

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym: Kościelec, powiat kolski, obręb: Police Koble, działka nr 51 ark. mapy 1, o pow. 0,22 ha, działka nr 98/1 ark. mapy 1, o pow. 0,21 ha, oraz obręb Leszcze działka nr 652 ark. mapy 2 o pow. 0,60ha poprzez udzielenie zezwolenia na wejście na grunt w/w działki inwestora ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu w celu przebudowy odgałęzienia od linii magistralnej SN Koło Ruchenna – Turek SN7001/24 kierunek stacja transformatorowa nr 70120 – Etap II)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2017-05-26
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-05-29 10:38

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 167/1 ark. mapy 1, o pow. 1,5269 ha, położonej w obrębie Grzegorzew, gmina Grzegorzew, powiat kolski, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście na grunt w/w działki inwestora ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu w celu wymiany istniejącej linii kablowej wyprowadzonej ze stacji transformatorowej 70167 w miejscowości Grzegorzew.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 167/1 ark. mapy 1, o pow. 1,5269 ha, położonej w obrębie Grzegorzew, gmina Grzegorzew, powiat kolski, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście na grunt w/w działki inwestora ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu w celu wymiany istniejącej linii kablowej wyprowadzonej ze stacji transformatorowej 70167 w miejscowości Grzegorzew.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2017-05-26
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-05-29 10:29

Uchwała Nr 0025.122.181.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-05-24
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-05-24 13:48

Nabór wniosków na usuwanie azbestu na rok 2017.

drukuj (Nabór wniosków na usuwanie azbestu na rok 2017.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-05-09
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2017-05-09 11:56

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów/słuchaczy dla szkół/placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół/placówek publicznych w 2017roku w Powiecie Kolskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-04-28 12:16
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-28 12:20

Ogłoszenie o przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w miejscowościach: Smólniki Racięckie, gm. Osiek Mały i Korzecznik Szatanowo, gm. Babiak.

drukuj (Ogłoszenie o przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w miejscowościach: Smólniki Racięckie, gm. Osiek Mały i Korzecznik Szatanowo, gm. Babiak.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-04-28 12:09
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-28 12:12

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 27.04.2017 r.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 27.04.2017 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-04-27 12:24

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH ustnych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w miejscowościach: Lubotyń, gmina Babiak i Rgilew, gmina Kłodawa.

drukuj (OGŁOSZENIE O PRZETARGACH ustnych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w miejscowościach: Lubotyń, gmina Babiak i Rgilew, gmina Kłodawa.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-04-13
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-04-13 15:16

OGŁOSZENIE O PRZETARGU ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Janowice, gmina Babiak będącej własnością Skarbu Państwa.

drukuj (OGŁOSZENIE O PRZETARGU ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Janowice, gmina Babiak będącej własnością Skarbu Państwa.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-04-13
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-04-13 15:10
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-13 15:08

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kościelec, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kościelec, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-04-13
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-04-13 15:04

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie, Operacja pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała - Jasieniec".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kujawa - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole
  data wytworzenia: 2017-04-13
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-04-13 10:23

Podstawowa kwota dotacji w roku 2017 oraz statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-04-03 10:46

INFORMACJA w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-04-03 08:39

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.03.2017 r. uchylająca decyzję Starosty Kolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ruszków Drugi, gmina Kościelec.

drukuj (Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.03.2017 r. uchylająca decyzję Starosty Kolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ruszków Drugi, gmina Kościelec.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Wojewody Wielkopolskiego Maciej Stachowiak - Kierownik Oddziału
  data wytworzenia: 2017-03-16
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-03-21 09:22

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Tomczyk - Przewodniczący Komisji Konkursowej
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-03-13 10:22

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 15 lutego 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Skocki - Komisarz Wyborczy w Koninie
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-02-16 13:49

PROJEKT "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Powiatów: Miasta Konin mnpp., Kolskiego, Konińskiego, Tureckiego oraz Słupeckiego" wraz z formularzem zgłaszania uwag do projektu w terminie do dnia 14 marca 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-02-16 10:27
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-22 08:16

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Kolskiego z dnia 23.01.2017 r. nr GN.6013.1.2014-2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2017-02-14
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2017-02-14 12:35
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-14 12:34

„Program Wyrównywania różnic między regionami III”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-02-06
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-02-06 13:33

DECYZJA o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ruszków II, gmina Kościelec.

drukuj (DECYZJA o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ruszków II, gmina Kościelec.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-01-27 09:07

OGŁOSZENIE STAROSTY KOLSKIEGO z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Szarłatów, gm. Osiek Mały, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

drukuj (OGŁOSZENIE STAROSTY KOLSKIEGO z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Szarłatów, gm. Osiek Mały, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-01-18
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-01-23 09:35

SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Nowaczyk - Naczelnik Wydziału Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  data wytworzenia: 2017-01-17
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-01-17 13:50

OLIMPIADA WIEDZY O BIZNESIE I INNOWACJACH (I edycja 2016/2017)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Koordynator Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach - Artur Sawicki
  data wytworzenia: 2017-01-10
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-01-12 12:33

Wzory dokumentów dot. konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2017 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-01-11
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2017-01-11 13:23
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-11 13:26

Plan zamówień publicznych na 2017 r.

drukuj (Plan zamówień publicznych na 2017 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-01-09
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-01-09 09:42

KONKURS na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-01-05
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-01-05 08:21

OTWARTY KONKURS OFERT na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2017 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2017-01-04
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-01-04 13:45

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-12-30 09:02

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kole dla osób w podeszłym wieku o zasięgu ponadgminnym dla 53 osób.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-12-13
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-12-15 13:51

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kole, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kole, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-12-09 10:26

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kole, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kole, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-12-09 10:24

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Złota, gm. Olszówka, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Złota, gm. Olszówka, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-12-09 10:21

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Janowice, gm. Babiak, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Janowice, gm. Babiak, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-12-09 10:17

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kolskim w 2017 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-12-07 13:37

OGŁOSZENIE STAROSTY KOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Rgilew, gm. Kłodawa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicznonego.

drukuj (OGŁOSZENIE STAROSTY KOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Rgilew, gm. Kłodawa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicznonego.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-11-30
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-12-06 15:25

OGŁOSZENIE STAROSTY KOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Korzecznik, gm. Kłodawa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicznonego.

drukuj (OGŁOSZENIE STAROSTY KOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Korzecznik, gm. Kłodawa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicznonego.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-11-30
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-12-06 15:22

OGŁOSZENIE STAROSTY KOLSKIEGO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Lubotyń, gm. Babiak, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicznonego.

drukuj (OGŁOSZENIE STAROSTY KOLSKIEGO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Lubotyń, gm. Babiak, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicznonego.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-11-29
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-12-06 15:18

OGŁOSZENIE STAROSTY KOLSKIEGO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Korzecznik Szatanowo, gm. Babiak, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicznonego.

drukuj (OGŁOSZENIE STAROSTY KOLSKIEGO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Korzecznik Szatanowo, gm. Babiak, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicznonego.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-11-29
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-12-06 15:15

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 30.11.2016 r.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 30.11.2016 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-11-30
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-11-30 09:48

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 09.11.2016 r.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 09.11.2016 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-11-09
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-11-14 15:29

Uchwała Zarządu nr 0025.96.127.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kolskim w 2017 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-11-09
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2016-11-09 12:23

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 13.10.2016 r.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 13.10.2016 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-10-13
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-10-17 13:24

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 12.10.2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-10-12
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-10-13 12:11

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 07.10.2016 r.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 07.10.2016 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-10-07
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-10-10 10:47

XXV sesja Rady Powiatu Kolskiego w dniu 29 września 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-09-23
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-09-23 11:43

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 20.09.2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-09-20
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-09-21 10:50

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 15.09.2016 r.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 15.09.2016 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-09-15
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-09-19 09:30

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 06 września 2016 r.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 06 września 2016 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-09-06
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-09-07 09:59

X Powiatowe Spotkanie z Folklorem - 2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  data wytworzenia: 2016-09-05
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-09-05 11:30

Konkurs fotograficzny „Nie zabijaj … swojego środowiska – Przyroda w obiektywie”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Nowaczyk - Naczelnik Wydziału Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  data wytworzenia: 2016-06-06
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-06-06 13:58

Zawiadomienie Starosty Kolskiego z dnia 31.08.2016 r.

drukuj (Zawiadomienie Starosty Kolskiego z dnia 31.08.2016 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-08-31
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-09-02 10:10

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 26 sierpnia 2016 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 26 sierpnia 2016 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-08-26
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-08-31 12:58

Ogłoszenie o przetargu

drukuj (Ogłoszenie o przetargu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-08-30
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-08-30 08:53

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 11.08.2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-08-11
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2016-08-11 13:32

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 10.08.2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-08-10
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2016-08-11 08:49
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-11 08:52

Zawiadomienie Starosty Kolskiego z dnia 05.08.2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-08-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2016-08-10 13:30

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 02.08.2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-08-02
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2016-08-03 10:57

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Konrad Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
  data wytworzenia: 2016-07-06
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-07-21 09:56

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Smólniki Racięckie, gm. Osiek Mały przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Smólniki Racięckie, gm. Osiek Mały przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-07-14
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-07-15 11:52

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 14.07.2016 r.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 14.07.2016 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-07-14
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-07-15 11:48

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 08.07.2016 r.

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 08.07.2016 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-07-08
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-07-08 13:52

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego referenta w wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Przewodniczący Komisji Konkursowej
  data wytworzenia: 2016-07-08
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-07-08 10:08

Obwieszczenie Starosty Kolskiego

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-07-06
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-07-07 09:07

Obwieszczenie Starosty Kolskiego

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-07-01
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-07-06 09:44

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 30.06.2016 r.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 30.06.2016 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-07-04 11:21

Ankieta dla Klientów Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Ścieżka dostępu do ANKIETY:

Strona główna BIP, lewa kolumna, pierwsza zakładka od dołu z linkiem do:

             Ankieta - zdiagnozowanie potrzeb grup interesariuszy projektu w zakresie e-usług

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Konrad Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
  data wytworzenia: 2016-06-23
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-06-23 09:59

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 15.06.2016 r.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 15.06.2016 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-06-20 10:50

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 10.06.2016 r.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 10.06.2016 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-06-10
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-06-13 14:24

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 09.06.2016 r.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 09.06.2016 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-06-09
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-06-09 10:32

Nabór na stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-05-24
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-05-24 09:47

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korzecznik, gmina Kłodawa, będącej własnością Skarbu Państwa.

drukuj (Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korzecznik, gmina Kłodawa, będącej własnością Skarbu Państwa.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-05-23
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-05-23 13:24
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-23 13:22

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 12.05.2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Słupeczce gm. Kłodawa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 12.05.2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Słupeczce gm. Kłodawa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-05-12
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-05-17 11:19

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Łuczywno gm. Osiek Mały, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Łuczywno gm. Osiek Mały, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-05-04
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-05-09 09:18

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Gąsiorów, gm. Kościelec, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Gąsiorów, gm. Kościelec, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-05-02
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-05-09 09:13

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Ostrów Kolonia, gm. Olszówka przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Ostrów Kolonia, gm. Olszówka przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-04-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2016-04-25 14:20

XXI sesja Rady Powiatu Kolskiego w dniu 28.04.2016r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-04-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2016-04-25 14:03

Informacja Zarządu Powiatu Kolskiego o przeprowadzeniu i wynikach konsultacji projektu "Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025 wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-04-14
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-04-14 15:44

Konkurs na stanowisko Dyrektora Bursy Szkolnej w Kole - Uchwała nr 0025.69.93.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-04-13
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-04-13 14:47

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole - Uchwała nr 0025.69.92.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-04-13
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-04-13 14:45

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole - Uchwała nr 0025.68.89.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 kwietnia 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-04-07
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-04-12 12:34

Konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Mikołaja w Kole - Uchwała nr 0025.68.88.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 kwietnia 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-04-07
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-04-12 12:31

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - Uchwała nr 0025.68.87.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 kwietnia 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-04-07
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-04-12 12:29

Ogłoszenie o przetargach - dotyczy nieruchomości położonych w miejscowościach: Kobylata gm. Kłodawa i Przybyłów gm. Koło

drukuj (Ogłoszenie o przetargach - dotyczy nieruchomości położonych w miejscowościach: Kobylata gm. Kłodawa i Przybyłów gm. Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-04-06
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-04-06 10:34

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-04-05
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-04-06 10:22

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Przewodniczący Komisji Konkursowej
  data wytworzenia: 2016-03-30
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-03-30 13:08

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 29 marca 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-03-29
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-03-29 13:32

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 29 marca 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-03-29
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-03-29 13:30

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 16.03.2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-03-16
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-03-22 13:23

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (18 marca - 08 kwietnia 2016 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-03-18
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-03-18 10:17

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 17.03.2016r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
   data wytworzenia: 2016-03-17
  • opublikował: Malwina Morzycka
   data publikacji: 2016-03-17 13:01
  • zmodyfikował: Malwina Morzycka
   ostatnia modyfikacja: 2016-03-17 13:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-03-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2016-03-17 13:02

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-03-11
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-03-11 11:28

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 07 marca 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-03-07
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2016-03-07 14:16

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 07 marca 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-03-07
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2016-03-07 14:13
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-07 14:13

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 22.02.2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-02-22
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-02-23 12:46

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-02-22
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-02-22 14:25

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 17.02.2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-02-17
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-02-18 14:39

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 16.02.2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-02-16
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-02-17 09:47

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 10 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-02-10
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-02-11 09:20
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-11 09:19

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 01.02.2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-02-01
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-02-01 12:48

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 25.01.2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2016-01-25 12:12

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego

Metryka

 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2016-01-14 11:31
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-14 12:30

Decyzja Starosty Kolskiego z dnia 23.12.2015 r. (dotyczy wywłaszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Koło ulicy Piaski)

drukuj (Decyzja Starosty Kolskiego z dnia 23.12.2015 r. (dotyczy wywłaszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Koło ulicy Piaski))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-12-28 11:30

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 27 listopada 2015 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 27 listopada 2015 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-11-27
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-12-01 09:26

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 27 listopada 2015 r.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 27 listopada 2015 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-11-27
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-12-01 09:22

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Korzecznik gm. Kłodawa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Korzecznik gm. Kłodawa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-11-27 11:32

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kolskim w 2016 r. (Uchwała nr 0025.49.64.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25.11.2015 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-11-25
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-11-26 12:30

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 20.11.2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-11-20
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-11-20 12:01
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-20 12:00

Biuro Rzeczy Znalezionych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Palusińska - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zdrowia
  data wytworzenia: 2015-11-19
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-11-19 12:37

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 05.11.2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Korzecznik, gm. Kłodawa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 05.11.2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Korzecznik, gm. Kłodawa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-11-05
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-11-09 11:46

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 03.11.2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kobylata, gm. Kłodawa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 03.11.2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kobylata, gm. Kłodawa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-11-03
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-11-09 11:42

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 03.11.2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Przybyłów, gm. Koło, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 03.11.2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Przybyłów, gm. Koło, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-11-03
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-11-09 11:38

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 30.10.2015 r.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 30.10.2015 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-11-30
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-11-03 11:22
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-03 11:24

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 30.10.2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-10-30
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-10-30 08:38

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-10-27
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-10-28 13:09

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-10-27
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-10-28 13:07

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Szafrański
  data wytworzenia: 2015-10-22
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-10-22 09:14
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-22 09:06

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 16.10.2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-10-16
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-10-19 13:18

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 02.10.2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-10-02
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-10-05 08:27

Informacja Zarządu Powiatu Kolskiego o przeprowadzeniu i wynikach konsultacji projektu "Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-10-01
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-10-01 12:43

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 30.09.2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-09-30
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-10-01 11:43

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok".

drukuj (Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok".)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-09-28
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-09-29 07:44
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-16 12:34

Obwieszczenie Starosty Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-09-17
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2015-09-18 11:52

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-09-16
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2015-09-17 13:46
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-17 13:46

XI sesja Rady Powiatu Kolskiego - 24 września 2015r. godz. 13.00

Obwieszczenie Starosty Kolskiego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
   data wytworzenia: 2015-09-14
  • opublikował: Malwina Morzycka
   data publikacji: 2015-09-14 14:01

Konsultacje społeczne projektu "Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-08-26
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-09-10 11:45
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-10 12:05

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-09-03
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-09-03 11:53

Ogłoszenie o przetargu

drukuj (Ogłoszenie o przetargu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-08-31
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-08-31 08:25

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 21.08.2015 r.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 21.08.2015 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-08-21
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-08-21 12:46

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 19.08.2015 r.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 19.08.2015 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-08-19
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-08-20 11:56

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 10.08.2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-08-10
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-08-11 13:06

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 03.08.2015 r.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 03.08.2015 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-08-04
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-08-04 12:14

Ogłoszenie o przetargach.

drukuj (Ogłoszenie o przetargach.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-08-04
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-08-04 11:44

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 23.07.2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-07-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2015-07-24 10:01

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 23.07.2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-07-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2015-07-24 10:00
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-24 10:03

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-07-14
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2015-07-16 11:48
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-16 11:48

Regulamin Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Kole (Załącznik do Zarządzenia Nr 120.15.2015 Starosty Kolskiego z dnia 01.07.2015 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-07-01
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-07-06 08:56

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 25.06.2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-06-25
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-06-26 08:46

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 19.06.2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-06-19
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-06-22 09:52

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 15 czerwca 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-06-16
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-06-16 14:02

Informacja o dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego dla spółek wodnych w roku 2015.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-05-27
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-06-01 09:10

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w wydziale Komunikacji i Transportu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Przewodniczący Komisji Konkursowej
  data wytworzenia: 2015-05-27
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-05-27 09:08

Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Przewodniczący Komisji Konkursowej
  data wytworzenia: 2015-05-19
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-05-19 12:14

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 04.05.2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-05-04
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-05-11 08:44

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 6 maja 2015 r. o przetargu.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 6 maja 2015 r. o przetargu.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-05-06
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-05-06 10:32

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-05-06 10:24

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 13.04.2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-04-13
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-04-27 14:08

Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Bursie Szkolnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Kupiński - Dyrektor Bursy Szkolnej w Kole
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2015-04-24 14:06
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-24 14:05

VII sesja Rady Powiatu Kolskiego - 30 kwietnia 2015 r. godz. 13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-04-23
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-04-23 12:24

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-04-20
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-04-23 12:17

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-04-22
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-04-22 10:19

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 15.04.2015 r.

Nr AB 6740.68.2015 Koło, dnia 15.04.2015 r.
OBWIESZCZENIE Starosty Kolskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. nr 199 z 2008r., poz. 1227/ i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 1409), oraz art. 49 z dnia 14.06.1980 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r. , poz. 267) zawiadamia się, że w dniu 15.04.2015 r. Starosta Kolski wydał decyzję Nr 171.2015 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla Pana Łukasza Zawadzkiego

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko głównego księgowego w Bursie Szkolnej w Kole.

Nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze głównego księgowego w Bursie Szkolnej w Kole

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko głównego księgowego do II etapu rekrutacji zakwalifikowała się jedna osoba spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 9 kwietnia 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E
Starosty Kolskiego z dnia 9 kwietnia 2015 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz.518 )
Starosta Kolski ogłasza, co następuje :

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 31 marca 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Starosty Kolskiego

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz.518 )

Starosta Kolski

ogłasza, co następuje :

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położona w miejscowości Przybyłów, gm. Koło .

Wykaz wywieszony zostanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kole na okres 21 dni, t.j. w dniach od 14 kwietnia 2015 r. do 4 maja 2015 r.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 31 marca 2015 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-03-31
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-04-09 13:55
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-17 10:46

Skan wyżej zamieszczonego ogłoszenia Starosty Kolskiego z dnia 31.03.2015 i Wykazu nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Przybyłów, gm. Koło, objętej Księgą Wieczystą nr KNIK 00018519 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

drukuj (Skan wyżej zamieszczonego ogłoszenia Starosty Kolskiego z dnia 31.03.2015 i Wykazu nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Przybyłów, gm. Koło, objętej Księgą Wieczystą nr KNIK 00018519 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-03-31
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-04-09 13:55
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-09 13:59

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 01.04.2015 r.

OBWIESZCZENIE
Starosty Kolskiego
z dnia 01.04.2015

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. nr 199 z 2008r., poz. 1227/ i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 1409) oraz art. 49 z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że w dniu 26.03.2015 r. została wydana decyzja Nr 135.2015

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 23.03.2015 r.

OBWIESZCZENIE
Starosty Kolskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (tj.Dz. U. z 2013 r. ,poz. 1409) oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2015 r. na wniosek Pana Leszka Galemby została wydana decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę

Informacja w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym.

                                                      INFORMACJA

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Kolskiego

spółkom wodnym

Zarząd Powiatu Kolskiego zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego
Nr IX/38/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji spółkom wodnym z budżetu Powiatu Kolskiego, trybu postępowania o udzielenie tych dotacji oraz sposobu ich rozliczania i kontroli informuje, iż do dnia 15 maja 2015 r. spółki wodne spełniające kryteria wymienione w powyższej uchwale mogą składać wnioski (wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały) o przyznanie dotacji.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-04-01
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-04-01 14:22
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-01 14:23

Załącznik 2

Załącznik 3

Nabór na stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Starostwo Powiatowe w Kole
ogłasza nabór

na stanowisko urzędnicze młodszego referenta
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Kole ul. Sienkiewicza 21/23,62-600 Koło

Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę ( zgodnie z art. 25 Kp.)
praca przy komputerze, kontakt z interesantem.

Nabór na kierownicze urzędnicze stanowisko głównego księgowego.

Dyrektor
Bursy Szkolnej w Kole ul. Kolejowa 13

ogłasza nabór na kierownicze urzędnicze stanowisko

głównego księgowego

Ogłoszenie o przetargu

Starosta Kolski

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łączewna, gmina Przedecz, będącej własnością Skarbu Państwa

Informacja o wynikach naboru

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Tomczyk - Przewodniczący Komisji Konkursowej
  data wytworzenia: 2015-03-11
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-03-11 11:47

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 03.03.2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-03-03
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-03-03 13:19

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łączewna gmina Olszówka, bedącej własnością Skarbu Państwa..

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łączewna gmina Olszówka, bedącej własnością Skarbu Państwa..)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-02-26 13:48
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-26 13:52

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 23.02.2015 r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-02-23
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-02-25 16:03

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 23.02.2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-02-23
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-02-25 16:00

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 20.02.2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-02-20
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-02-23 12:53
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-23 12:50

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 09.02.2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-02-09
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-02-10 12:52

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 19.01.2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-01-19
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-01-21 11:36

Uchwała Nr 0025.6.9.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. (dotyczy otwartego konkursu ofert)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-01-14
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-01-20 12:05
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-20 12:02

Ogłoszenie - zgłoszenia do komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  data wytworzenia: 2015-01-26
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-01-26 13:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50861
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-12 13:06

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

 Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego

 czynny

w poniedziałki od godz. 7.30 - 17.00

wtorek-  piątek   od  godz. 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1086686
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-13 15:08

Stopka strony