Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole w spawie wydania w dniu 25.11.2021 r. decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu szkoły, do urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego R-D, poprzez istniejący wylot o średnicy 0 400 mm, zlokalizowany na działce o nr ewid. 169, obręb Powiercie Wieś, Gmina Koło, powiat kolski, woj. wielkopolskie.

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole w spawie wydania w dniu 25.11.2021 r. decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu szkoły, do urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego R-D, poprzez istniejący wylot o średnicy 0 400 mm, zlokalizowany na działce o nr ewid. 169, obręb Powiercie Wieś, Gmina Koło, powiat kolski, woj. wielkopolskie.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Modelska
  data wytworzenia: 2021-11-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-11-30 12:21

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 26.11.2021r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna - Aleksandrówka"

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 26.11.2021r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna - Aleksandrówka")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-11-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-11-29 14:17

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kolskiego położonej w Kole przy ul. Mickiewicza 14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-11-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-11-22 13:51

Obwieszczenie Regionalne Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu o przystąpieniu do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Zamorze Pniewskie PLH300036, Jezioro Kaliszańskie PLH300044 i Jodły Ostrzeszowskie PLH300059v oraz o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Warty PLB300002.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Przygocki
  data wytworzenia: 2021-11-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-11-17 15:16
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-17 15:17

Wykaz nieruchomości skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - Morzyce Stare gm. Babiak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Julia Marciniak - Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2021-11-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-11-16 11:39

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w m. Daniszew gm. Kościelec

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w m. Daniszew gm. Kościelec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-11-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-11-16 11:38

Uchwała nr 0025.153.222.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2022 roku.

drukuj (Uchwała nr 0025.153.222.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2022 roku.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-11-03
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-11-03 14:33

Uchwała nr 0025.153.222.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2022 roku.

drukuj (Uchwała nr 0025.153.222.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2022 roku.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-11-03
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-11-03 14:32

Uchwała nr 0025.153.222.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2022 roku.

drukuj (Uchwała nr 0025.153.222.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2022 roku.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-11-03
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-11-03 14:30

Uchwała nr 0025.153.222.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2022 roku.

drukuj (Uchwała nr 0025.153.222.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2022 roku.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-11-03
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-11-03 14:30

Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Julia Marciniak
  data wytworzenia: 2021-10-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-10-12 09:03

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 01.10.2021r. o wszczęciu postępowania z wniosku Wójta Gminy Koło w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie drogi gminnej nr 493527P Ruchenna- Aleksandrówka”

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 01.10.2021r. o wszczęciu postępowania z wniosku Wójta Gminy Koło w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie drogi gminnej nr 493527P Ruchenna- Aleksandrówka”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Sylwester Chęciński - wicestarosta
  data wytworzenia: 2021-10-05
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-10-05 10:14

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło

drukuj (Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2021-08-11
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-08-11 15:22

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kolskiego

drukuj (Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kolskiego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2021-06-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-09 10:15

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Bartczak
  data wytworzenia: 2021-04-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-04-13 16:44

Uchwała nr 0025.118.180.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23.02.2021r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-02-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-24 10:55

Uchwała nr 0025.118.179.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23.02.2021r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-02-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-24 10:54

Uchwała nr 0025.118.178.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23.02.2021r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-02-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-24 10:53

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

 • fundusz rozwoju przewozów autobusowych

31 grudnia 2020 roku Powiat Kolski podpisał z Wojewodą Wielkopolskim umowę  o objęciu w 2021 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych  o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych na terenie Powiatu. Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 494.962,50 zł. W ramach pozyskanych środków dofinansowanych zostało 18 linii komunikacyjnych o łącznej długości 689 km. Wkład Powiatu Kolskiego natomiast to 153.438,38 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 648 400,80 zł. Fundusz Autobusowy został utworzony w 2019 roku i od tego czasu Powiat Kolski jest jego beneficjentem. Istotą Funduszu  jest wspieracie transportu publicznego i przywrócenie ważnych dla lokalnej społeczności połączeń autobusowych. Dzięki uruchomieniu Projektu możliwe jest zwiększenie liczby połączeń autobusowych,  co pozwoli mieszkańcom powiatu, szczególnie z niewielkich miejscowości na dotarcie do szkół, pracy, placówek służby zdrowia oraz powrót do domów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Wojtysiak- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
  data wytworzenia: 2021-02-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-16 10:53
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-16 10:53

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i przyjęcia granic nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Grodna

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i przyjęcia granic nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Grodna)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Filipowski
  data wytworzenia: 2021-01-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-01 15:19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i przyjęcia granic nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Grodna oraz Borysławice Zamkowe

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i przyjęcia granic nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Grodna oraz Borysławice Zamkowe)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Filipowski
  data wytworzenia: 2021-01-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-01 15:18

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i przyjęcia granic nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Wiesiołów oraz Kupinin

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i przyjęcia granic nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Wiesiołów oraz Kupinin)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Filipowski
  data wytworzenia: 2021-01-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-01 15:16

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i przyjęcia granic nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Kupinin

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i przyjęcia granic nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Kupinin)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Filipowski
  data wytworzenia: 2021-01-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-01 15:15

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i przyjęcia granic nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Zalesie

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i przyjęcia granic nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Zalesie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Filipowski
  data wytworzenia: 2021-01-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-01 15:12

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 29.01.2021r. o wszczęciu postępowania z wniosku Wójta Gminy Koło w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na "Budowie odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny- Leśnica- Powiercie"

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 29.01.2021r. o wszczęciu postępowania z wniosku Wójta Gminy Koło w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na "Budowie odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny- Leśnica- Powiercie")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-01-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-01 13:39

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic W związku z realizacją modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Aleksandrówek, Jamy, Janów, Jastrzębia, Kadzidłowa, Kępina, Kobyle, Olszewa, Osiny, Ostrówek, Srebrna PGR, Pieczew, Pokrzywnia, Polamy, Smardzew, Srebrna z Grabowa, Srebrna z Sobótki, Stanisławki, Żrebięta, gmina Grabów, pow. łęczycki, woj. łódzkie

drukuj (ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic W związku z realizacją modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Aleksandrówek, Jamy, Janów, Jastrzębia, Kadzidłowa, Kępina, Kobyle, Olszewa, Osiny, Ostrówek, Srebrna PGR, Pieczew, Pokrzywnia, Polamy, Smardzew, Srebrna z Grabowa, Srebrna z Sobótki, Stanisławki, Żrebięta, gmina Grabów, pow. łęczycki, woj. łódzkie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kancelaria Geodezyjna Grzegorza Kwapisza
  data wytworzenia: 2021-01-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-25 14:49

Uchwała nr 0025.112.171.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-19 08:30
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-19 08:33

Uchwała nr 0025.112.170.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-19 08:29

Uchwała nr 0025.112.169.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-19 08:27

Uchwała nr 0025.112.168.2021 Zarząd Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2021 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-19 08:25
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-19 08:43

Uchwała nr 0025.112.166.2021 Zarząd Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2021 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-19 08:15

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w m. Kole ul. Bogumiła

drukuj (Ogłoszenie Starosty Kolskiego o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w m. Kole ul. Bogumiła)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Łukasz Ziemniak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-19 09:48

Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udostępnienia nieruchomości w m. Katarzyna gm. Przedecz

drukuj (Obwieszczenie Starosty Kolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udostępnienia nieruchomości w m. Katarzyna gm. Przedecz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Łukasz Ziemniak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2021-01-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-12 14:12

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473"

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Szewczyk
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-11-24 12:44

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole w sprawie legalizacji obejmującej przebudowę urządzenia wodnego- rowu polegającego na wykonaniu przepustu, zlokalizowanego na działce nr 50, obręb Pomarzany, gm. Kłodawa

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole w sprawie legalizacji obejmującej przebudowę urządzenia wodnego- rowu polegającego na wykonaniu przepustu, zlokalizowanego na działce nr 50, obręb Pomarzany, gm. Kłodawa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: dyrektor Jan Bartczak
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-11-25 08:08

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kolskiego w 2021 roku

drukuj (Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kolskiego w 2021 roku)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-11-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-11-06 14:34

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Bogusławski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2020-10-28 14:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 65601
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-30 12:22:11