Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Zarządzenie nr OR.120.23.2021 Starosty Kolskiego z dnia 27.05.2021r. w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz udzielenia pierwszej pomocy w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-06-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-09 10:18

Zarzdzenie nr OR.120.22.2021 Starosty Kolskiego z dnia 10.05.2021r. w sprawie wprowadzenia aktualizacji przeciwpożarowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów administracyjno-biurowych zarządzanych przez Starostwo Powiatowe w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-05-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-05-17 12:19

Zarządzenie nr OR.120.21.2021 Starosty Kolskiego z dnia 22.04.2021r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-04-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-04-23 16:59

Zarządzenie nr OR.120.20.2021 Starosty Kolskiego z dnia 21.04.2021r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR.120.13.2021 Starosty Kolskiego z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia godzin pracy w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-04-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-04-22 15:26

Zarządzenie nr OR.120.18.2021 Starosty Kolskiego z dnia 12.04.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen okresowych pracowników Starostwa Powiatowego w Kole oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-04-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-04-15 09:12

Zarządzenie Nr OR.120.17.2021 Starosty Kolskiego z dnia 12.04.2021r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-04-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-04-15 09:11

Zarządzenie Nr OR. 120.16.2021 Starosty Kolskiego z dnia 22.03.2021r. w sprawie przyjęcia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-03-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-30 08:12

Zarządzenie nr OR.120.15.2021 Starosty Kolskiego z dnia 22.03.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.120.26.2020 Starosty Kolskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-03-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-30 07:57
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 07:58

Zarządzenie nr OR.120.14.2021 Starosty Kolskiego z dnia 22.03.2021r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Starostwie Powiatowym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-03-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-23 11:37

Zarządzenie nr OR.120.13.2021 Starosty Kolskiego z dnia 22.03.2021r. w sprawie wprowadzenia godzin pracy w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-03-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-23 11:36

Zarządzenie nr OR.120.12.2021 Starosty Kolskiego z dnia 04.03.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr OR.120.34.2020 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2020-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-03-04
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-30 07:56

Zarządzenie nr OR.120.11.2021 Starosty Kolskiego z dnia 03.03.2021r. w sprawie powołania Komisji do określania szacunkowej wartości nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-03-03
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-30 07:55

Zarzadzenie nr OR.120.10.2021 Starosty Kolskiego z dnia 25.02.2021r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-30 07:54

Zarządzenie Nr OR.120.9.2021 Starosty Kolskiego z dnia 22.02.2021r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Finansów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-02-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-23 14:59

Zarzadzenie nr OR.120.8.2021 Starosty Kolskiego z dnia 18.02.2021r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-02-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-30 07:54

Zarzadzenie nr OR.120.7.2021 Starosty Kolskiego z dnia 18.02.2021r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-02-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-30 07:53

Zarządzenie Starosty Kolskie Nr OR.120.6.2021 z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21, w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Blizna 55.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-16 10:42

Zarządzenie Starosty Kolskie Nr OR.120.5.2021 z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Materiałów Niejawnych Starostwa Powiatowego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-16 10:40

Zarządzenie Starosty Kolskie Nr OR.120.4.2021 z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.120.17.2019 Starosty Kolskeigo z dnia 29 października 2019r. w sprawie ustalenia procedury określającej tryb wydawania przez Starostę Kolskiego upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-01-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-16 10:39

Zarządzenie Starosty Kolskie Nr OR.120.3.2021 z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120.9/2011 Starosty Kolskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Starostwie Powiatowym w Kole oraz dokonania czynności związanych z likwidacją Kancelarii Tajnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-01-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-16 10:36

Zarządzenie Starosty Kolskie Nr OR.120.2.2021 z dnia 13 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia Regulaminu prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-01-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-16 10:33

Zarządzenie Starosty Kolskie Nr OR.120.1.2021 z dnia 13 stycznia 2021r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kolskiego w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-01-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-16 10:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 735
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-21 13:36:37