Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Uchwała Nr LXXVIII.516.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 21.12.2023r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w zakresie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-29 10:15

Uchwała Nr LXXVIII.515.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 21.12.2023r. w sprawie uchylenia Uchwały nr LXXVII/501/2023z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów- Adamów- Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-02 13:45

Uchwała Nr LXXVIII.514.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 21.12.2023r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-02 13:43

Uchwała Nr LXXVIII.513.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 21.12.2023r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/504/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wysokości środków finansowych PFRON przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-02 13:42

Uchwała Nr LXXVIII.511.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 21.12.2023r. w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2024r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-02 13:41

Uchwała Nr LXXVIII.511.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 21.12.2023r. w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2024r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-02 13:40

Uchwała Nr LXXVIII.510.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 21.12.2023r. w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego na 2024r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-02 13:40

Uchwała Nr LXXVIII.509.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 21.12.2023r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2024r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-02 13:33

Uchwała Nr LXXVIII.508.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 21.12.2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024.2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-02 13:32

Uchwała Nr LXXVIII.507.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 21.12.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Powiatu Kolskiego na lata 2023.2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-02 13:31

Uchwała Nr LXXVIII.506.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 21.12.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-02 13:30

Uchwała nr LXXVII.505.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.11.2023r. w sprawie uchwalenia programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-11-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-12-11 14:24

Uchwała nr LXXVII.504.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/492/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 września 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-11-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-12-11 14:23

Uchwała nr LXXVII.503.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.11.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2024r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-11-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-12-11 14:22

Uchwała nr LXXVII.502.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.11.2023r. w sprawie opłat za usuwnaie i parkowanie pojzadów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-11-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-12-11 14:21

Uchwała nr LXXVII.501.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.11.2023r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji oraz projektu „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów- Adamów- Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-11-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-12-11 14:20

Uchwała nr LXXVII.500.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.11.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-11-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-12-11 14:18

Uchwała nr LXXVII.499.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.11.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-11-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-12-11 14:17

Uchwała Nr LXXVI.498.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 17.11.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ryszard Kasiorek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-11-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-11-23 13:40

Uchwała Nr LXXV.497.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.10.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu SP ZOZ w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-10-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-11-24 10:55

Uchwała Nr LXXV.496.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.10.2023r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-10-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-11-24 10:56

Uchwała Nr LXXV.495.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.10.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-10-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-11-24 10:48

Uchwała Nr LXXV.494.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.10.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-10-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-11-24 10:46

Uchwała nr LXXIV.493.2023 z dnia 28.09.2023r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego SP ZOZ w Kole na lata 2023-2025

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-10-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-10-17 13:58

Uchwała nr LXXIV.492.2023 z dnia 28.09.2023r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/485/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2023 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-10-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-10-17 13:57

Uchwała nr LXXIV.491.2023 z dnia 28.09.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu kolskiego na lata 2023-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-10-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-10-17 13:55

Uchwała nr LXXIV.490.2023 z dnia 28.09.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powatu kolskiego na 2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-10-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-10-17 13:54

Uchwała nr LXXIV.489.2023 z dnia 28.09.2023r. w sprawie nadania tytułu honorowego Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-10-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-10-17 13:53

Uchwała nr LXXIV.488.2023 z dnia 28.09.2023r. w sprawie nadania tytułu honorowego Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-10-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-10-17 13:53

Uchwała nr LXXIII.487.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.08.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-08-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-09-11 12:05

Uchwała nr LXXIII.486.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.08.2023r. w sprawie wytypowania przedstawicieli podmiotu tworzącego w skład Komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-08-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-09-11 12:04

Uchwała nr LXXIII.485.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.08.2023r. w sprawie zaminy uchwały nr LXVII.436.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Fuduszu Rehabilitacji Osób NIepełnosprawnych przypadających na realizację okreśłonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powicie Kolsmim w 2023 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-08-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-09-11 12:00

Uchwała nr LXXIII.484.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.08.2023r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu "Aktywizacja zawodowa osób bzrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim w latach 2023-2024" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-08-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-09-11 11:57

Uchwała nr LXXIII.483.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.08.2023r. w sprawie delegacji radnych do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-08-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-09-11 11:55

Uchwała nr LXXIII.482.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dni 31.08.2023r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Powiatu Kolskiego"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-08-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-09-11 11:51

Uchwała nr LXXIII.481.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.08.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej F Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-08-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-09-11 11:50

Uchwała nr LXXIII.480.2023 RPK z dnia 31.08.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-08-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-09-11 11:48

Uchwała nr LXXII.479.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.07.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF powiatu kolskiego na lata 2023-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-07-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-08-07 14:45

Uchwała nr LXXII.478.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.07.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-07-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-08-07 14:44

Uchwała nr LXXI.477.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.06.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-07-04 08:42

Uchwała nr LXX.476.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 23.06.2023r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-06-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-07-04 08:41

Uchwała nr LXX.475.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 23.06.2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-06-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-07-04 08:40

Uchwała nr LXX.474.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 23.06.2023r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-06-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-07-04 08:39

Uchwała nr LXX.473.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 23.06.2023r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski na 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-06-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-07-04 08:39

Uchwała nr LXX.472.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 23.06.2023r. w sprawie zatwierdzenie i przystąpienia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim w latach 2023-2024” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-06-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-07-04 08:38

Uchwała nr LXX.471.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 23.06.2023r. w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego w skad komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-06-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-07-04 08:35
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-04 08:37

Uchwała nr LXX.470.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 23.06.2023r. w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-06-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-07-04 08:28

Uchwała nr LXX.469.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 23.06.2023r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej SP ZOZ w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-06-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-07-04 08:28

Uchwała nr LXX.468.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 23.06.2023r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-06-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-07-04 08:27

Uchwała nr LXX.467.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 23.06.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF powiatu kolskiego na lata 2023-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-06-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-07-04 08:25

Uchwała nr LXX.466.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 23.06.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-06-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-07-04 08:24

Uchwała nr LXIX.465.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.05.2023r. w sprawie wyrażenia zgdody na dzierżawę części działki 56/12 ark. mapy 50, na cele garażówe i parkingowe

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-05-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-06-05 10:14
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-04 08:24

Uchwała nr LXIX.464.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.05.2023r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022r.”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-05-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-06-05 10:12

Uchwała nr LXIX.463.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.05.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF powiatu kolskiego na lata 2023-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-05-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-06-05 10:06

Uchwała nr LXIX.462.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.05.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-05-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-06-05 10:02

Uchwała nr LXVIII.461.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.04.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu garaży w budynku jednokondygnacyjnym na nieruchomości położonej w Kole, przy ul. Poniatowskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-05-09 10:55

Uchwała nr LXVIII.460.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.04.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń na cele gastronomiczno - kateringowe w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-05-09 10:54

Uchwała nr LXVIII.459.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.04.2023r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej wśród lokalnej społeczności na temat transplantacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-05-09 10:53

Uchwała nr LXVIII.458.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.04.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-05-09 10:53

Uchwała Nr LXVII.457.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023r. w sprawie zbycia aktywów trwałych SP ZOZ w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-18 13:39

Uchwała Nr LXVII.456.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023r. w sprawie zmian do Statutu SP ZOZ w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-18 13:39

Uchwała Nr LXVII.455.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przedecz na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-18 13:38

Uchwała Nr LXVII.454.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek Mały na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-18 13:38

Uchwała Nr LXVII.453.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszówka na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-18 13:37

Uchwała Nr LXVII.452.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościelec na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-18 13:36

Uchwała Nr LXVII.451.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-18 13:35

Uchwała Nr LXVII.450.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koło na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-18 13:34

Uchwała Nr LXVII.449.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłodawa na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-18 13:33

Uchwała Nr LXVII.448.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grzegorzew na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-18 13:32

Uchwała Nr LXVII.447.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023r. udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-18 13:32

Uchwała Nr LXVII.446.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodów na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-18 13:24

Uchwała Nr LXVII.445.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Babiak na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-18 13:21

Uchwała Nr LXVII.443.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 Gminie Przedecz na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-18 13:20

Uchwała Nr LXVII.443.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 Gminie Kłodawa na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-18 13:19

Uchwała Nr LXVII.442.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 Gminie Dąbie na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Dąbiu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-18 13:19

Uchwała Nr LXVII.441.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-18 13:18

Uchwała Nr LXVII.440.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski na 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-18 13:17

Uchwała Nr LXVII.439.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-18 13:16

Uchwała Nr LXVII.438.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/334/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-18 13:15

Uchwała Nr LXVII.437.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/50/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 marca 2019r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-18 13:14

Uchwała Nr LXVII.436.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023r. w sprawie ustalenia wysokości środkó w finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-18 13:13

Uchwała Nr LXVII.435.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/326/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-18 13:12

Uchwała Nr LXVII.434.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2023r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-03-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-04-07 11:16

Uchwała nr LXVI.433.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 23.02.2023r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/114/2016 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-02-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-03-01 10:01

Uchwała Nr LXVI.432.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 23.02.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Powiatu Kolskeigo na lata 2023-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-02-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-03-06 10:06

Uchwała Nr LXVI.431.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 23.02.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskeigo na 2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-02-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-03-06 10:05

Uchwała nr LXV.430.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 13.02.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF powiatu kolskiego na lata 2023-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-02-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-03-01 09:59

Uchwała nr LXV.429.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 13.02.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-02-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-03-01 09:59

Uchwała Nr LXIV.428.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.01.2023r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-01-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-02-09 09:42

Uchwała Nr LXIV.427.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.01.2023r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-01-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-02-09 09:41

Uchwała Nr LXIV.426.023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.01.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu SP ZOZ w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-01-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-02-09 09:40

Uchwała Nr LXIV.425.023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.01.2023r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski na 2023r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-01-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-02-09 09:40

Uchwała Nr LXIV.424.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.01.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-01-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-02-09 09:38

Uchwała Nr LXIV.423.2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.01.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2023-01-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-02-09 09:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2953
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-29 10:15:18