Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Uchwała Nr LV.353.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-11-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-11-22 12:27

Uchwała Nr LV.352.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-11-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-11-22 12:25

Uchwała Nr LIV.351.2018 Rady Powiatu Kolskiego z 17.10.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-10-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-11-22 11:52
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-22 12:23

Uchwała Nr LIV.350.2018 Rady Powiatu Kolskiego z 17.10.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-10-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-24 11:48
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-10 13:41

Uchwała nr LIV/349/2018 Rady Powiatu Kolskiego z 17 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Kolski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr 99/1 ark. mapy 33.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-10-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-24 11:46
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-15 14:51

Uchwała Nr LIII.348.2018 Rady Powiatu Kolskiego z 27 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w wpf na lata 2018-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-09-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-09 09:14

Uchwała Nr LIII.347.2018 Rady Powiatu Kolskiego z 27 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-09-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-09 09:10

Uchwała Nr LIII/346/2018 Rady Powiatu Kolskiego z 27 września 2018r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/290/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu w roku 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki- Przewodniczący Rady Powiatu
  data wytworzenia: 2018-09-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-09 09:09
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-30 10:37

Uchwała Nr LIII.345.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-09-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-09 09:08

Uchwała Nr LIII/344/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/332/2018 Rady Powiatu Kolskiego z 30 sieprnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych PFRON przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-09-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-09 09:07
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-30 10:36

Uchwała Nr LIII.343.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojzadów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-09-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-09 09:05

Uchwała Nr LIII.342.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie uchylenia uchwaly Nr XLV.307.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-09-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-09 09:00

Uchwała Nr LIII.341.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozlicznia czasu pracy nauczycieli

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-09-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-09 08:58

Uchwała Nr LIII.340.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizcjami pozarządowymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-09-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-09 08:57

Uchwała Nr LII.339.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 20 wrzesnia 2018r. w sprawie upamiętnienia 100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-24 14:24

Uchwała Nr LI/338/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-07 10:54
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-02 14:21

Uchwała Nr LI/337/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-07 10:52

Uchwała Nr LI/336/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych poprzez wylączenie z użytkowania, jako drogi publiczne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-07 10:51

Uchwała Nr LI/335/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-07 10:39

Uchwała Nr LI/334/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Koło zadania publicznego zarzdzania drogami publicznymi kategorii powiatowej w zakresie poboru opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-07 10:38

Uchwała Nr LI/333/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Za zasługi dla Powiatu Kolskiego”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-07 10:36

Uchwała Nr LI/332/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/317/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych PFRON przypadających na realizaję określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-07 10:35

Uchwała Nr LI/331/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do 31.12.2020r. Projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-07 10:33

Uchwała Nr L/330/2018 Rady Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-08-03
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-08-07 09:10

Uchwała nr XLIX.329.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-07-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-08-06 08:40
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-07 09:09

Uchwała nr XLVIII.328.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę nr XLIX.211.2002 RPK z dnia 08.07.2002r. w sprawie ustalenia podziału powiatu kolskiego na okręgi wyborcze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-05 13:03

Uchwała nr XLVIII.326.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finanoswego SP ZOZ w Kole za 2017r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-05 13:02

Uchwała Nr XLVIII.325.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Kolskiego, którego dane są przekazywane do rejestru.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
  data wytworzenia: 2018-06-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-02-28 14:45
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-28 14:46

Uchwała nr XLVIII.324.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2018-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-05 13:00

Uchwała nr XLVIII.323.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2018r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-05 12:59
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-05 12:59

Uchwała nr XLVIII.322.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania budzetu Powiatu Kolskiego za 2017r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-05 12:58

Uchwała nr XLVIII.321.2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2017r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-05 12:58

Uchwała nr XLVII/320/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-30 13:30

Uchwała nr XLVII/319/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-30 13:29

Uchwała nr XLVII/318/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2018r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Za zasługi dla Powiatu Kolskiego"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-30 13:27

Uchwała nr XLVII/317/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/308/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2018 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-30 13:25

Uchwała nr XLVII/316/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 do dnia 30.06.2019 projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-30 13:24

Uchwała nr XLVII/315/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 do dnia 30.06.2019 projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-30 13:22

Uchwała Nr XLVI/314/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018- 2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-04-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-08 14:53
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-30 13:22

Uchwała Nr XLVI/313/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-04-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-02 14:32

Uchwała Nr XLVI/312/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-04-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-02 14:22
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-10 13:51

Uchwała nr XLV/311/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-05 09:36

Uchwała nr XLV/310/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-05 09:29

Uchwała nr XLV/309/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-05 09:25

Uchwała nr XLV/308/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-05 09:23

Uchwała nr XLV/307/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-05 09:21

Uchwała nr XLV/306/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie darowizny od Gminy Miejskiej Koło- nieruchomości oznaczonej nr działki 62/3 ark. mapy 23.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-05 09:19
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-10 14:43

Uchwała nr XLV/305/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-05 09:18

Uchwała nr XLV/304/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-05 09:05

Uchwała nr XLV/303/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu Kolskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-05 09:03

Uchwała nr XLV/302/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu i przeprowadzania kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-05 09:01

Uchwała nr XLV/301/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Gminie Kłodawa na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-05 08:57

Uchwała nr XLV/300/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Gminie Dąbie na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Dąbiu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-05 08:56
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-10 13:54

Uchwała nr XLV/299/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-05 08:54
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-10 13:47

Uchwała Nr XLIV/298/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-02-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-03-01 11:39

Uchwała Nr XLIV/297/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-02-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-03-01 11:32
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-30 10:41

Uchwała Nr XLIV/296/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-02-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-03-01 11:28

Uchwała Nr XLIII/295/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-02-02 12:39

Uchwała Nr XLIII/294/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-02-02 12:37

Uchwała Nr XLIII/293/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli i prawidłowości ich wykorzystania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-02-02 12:34
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-03 11:32

Uchwała Nr XLIII/292/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-02-02 12:31

Uchwała Nr XLIII/291/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sześciu pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-02-02 12:28
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-30 10:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15247
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-28 14:46:33