Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Kole

Samodzielne stanowisko d.s. kontroli

 

 

 

Samodzielne stanowisko d.s. kontroli - KW

1. Do podstawowych zadań w zakresie kontroli należy:

1) przygotowanie, w porozumieniu ze Starostą, rocznego planu kontroli,

2) przeprowadzanie kontroli planowanych i doraźnych na podstawie upoważnienia Starosty oraz przygotowanie sprawozdań z ich realizacji,

3) sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli, projektów zaleceń pokontrolnych oraz projektów wystąpień do organów ścigania i kontroli,

4) monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,

5) udzielenie kontrolowanym w toku kontroli instruktażu, bieżących porad i konsultacji,

6) sporządzenie rocznego sprawozdania wykonania planu kontroli za rok poprzedni,

7) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa,

8) koordynowanie w porozumieniu ze Starostą organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej i audytu,

9) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

2. Szczegółową organizację, rodzaje, cele oraz tryb przeprowadzania kontroli określają odrębne procedury.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5414
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-10 12:43:20