Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała nr XXIII/177/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-05 15:03

Uchwała nr XXIII/176/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Kłodawie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, poprzez zmianę adresu z ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa, na adres ul. Mickiewicza 3, 62-650 Kłodawa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-05 15:05

Uchwała nr XXIII/175/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum w Kłodawie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, poprzez zmianę adresu z ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa, na adres ul. Mickiewicza 3, 62-650 Kłodawa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-05 15:05

Uchwała nr XXIII/174/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Kłodawie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, poprzez zmianę adresu z ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa, na adres ul. Mickiewicza 3, 62-650 Kłodawa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-05 15:00

Uchwała nr XXIII/173/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-05 14:58

Uchwała nr XXIII/172/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie w sprawie poprawy bezpieczeństwa uczniów uczęszczających do szkoły.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-05 14:57

Uchwała Nr XXII/171/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2020-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:26

Uchwała Nr XXII/170/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:25

Uchwała Nr XXII/169/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:25

Uchwała Nr XXII/168/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:24

Uchwała Nr XXII/167/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:23

Uchwała Nr XXII/166/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski na 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:22
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-07 11:22

Uchwała Nr XXII/165/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych poprzez zmianę adresu z ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa, na adres ul. Mickiewicza 3, 62 -650 Kłodawa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:21

Uchwała Nr XXII/164/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2020 Gminie Przedecz na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:20

Uchwała Nr XXII/163/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2020 Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:19

Uchwała Nr XXII/162/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2020 Gminie Dąbie na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:18

Uchwała Nr XXII/161/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2020 Gminie Kłodawa na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:17

Uchwała Nr XXII/160/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:15

Uchwała Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:13

Uchwała Nr XXII/158/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:12

Uchwała Nr XXII/157/2020 Rady Powiatu Kolskiego z 30.01.2020r. w sprawie skargi Pana M.K. na bezczynność i opieszałość Starosty Kolskiego w udzieleniu odpowiedzi na pismo z dnia 25.10.2019r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:11

Uchwała Nr XXII/156/2020 Rady Powiatu Kolskiego z 30.01.2020r. w sprawie skargi Pana M.K. na bezczynność i opieszałość Starosty Kolskiego w udzieleniu odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2019r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:09
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-07 11:11

Uchwała Nr XXII/155/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców gminy Przedecz w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Szkolnej i Rejtana

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:08

Uchwała Nr XXII/154/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie zmiany w składzie osobowym stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 203
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-05 15:06

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

 Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego

 czynny

w poniedziałki od godz. 7.30 - 17.00

wtorek-  piątek   od  godz. 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1314033
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 20:12

Stopka strony