Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXXIV/255/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2020r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-08 10:47

Uchwała Nr XXXIV/254/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2020r. w sprawie WPF Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-08 10:47

Uchwała Nr XXXIV/253/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-08 10:46

Uchwała Nr XXXIV/252/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-08 10:45

Uchwała Nr XXXIV/251/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-08 10:45

[KOPIA] Uchwała Nr XXXIV/250/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2020r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-04-16 10:08

Uchwała Nr XXXIV/249/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2020r. w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-08 10:42

Uchwała Nr XXXIV/248/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2020r. w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-08 10:40

Uchwała Nr XXXIV/247/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2020r. w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Powiatu Kolskiego na 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-08 10:43

Uchwała Nr XXXIII/246/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 14.12.2020r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią J.B. na działalność SP ZOZ w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-12-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-08 10:40
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-30 12:17

Uchwała Nr XXXIII/245/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 14.12.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-12-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-01-08 10:38
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-30 12:16

Uchwała Nr XXXII/244/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.11.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-11-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-12-09 17:23

Uchwała Nr XXXII/243.2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.11.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-11-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-12-09 17:22

Uchwała Nr XXXII/242/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.11.2020r. w sprawie skargi złożonej na działalność Zarządu Powiatu Kolskiego i Starosty Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-11-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-12-09 17:21

Uchwała Nr XXXII/241/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.11.2020r. w sprawie skargi złożonej na działalnośc Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-11-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-12-09 17:20

Uchwała Nr XXXII/240/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.11.2020r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-11-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-12-09 17:19

Uchwała Nr XXXII/239/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.11.2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/230/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2020r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-11-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-12-09 17:15

Uchwała Nr XXXII/238/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.11.2020r. w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.

Uchwała Nr XXXII/237/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.11.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-11-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-12-09 17:13

Uchwała Nr XXXI/236/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.10.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-10-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-11-13 12:44

Uchwała Nr XXXI/235/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.10.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-10-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-11-13 12:43

Uchwała Nr XXXI/234/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.10.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/331/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.08.2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2020 projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-10-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-11-13 12:42
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-06 14:14

Uchwała Nr XXXI/233/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.10.2020r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kolskiego organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021r.”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-10-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-11-13 12:40

Uchwała nr XXX/232/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24.09.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-09-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-10-08 13:25

Uchwała nr XXX/231/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24.09.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-09-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-10-08 13:21

Uchwała nr XXX/230/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24.09.2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/180/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 kwietnia 2020roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-09-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-10-08 13:19

Uchwała nr XXX/229/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24.09.2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/53/99 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 02 grudnia 1999r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-09-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-10-08 13:18

Uchwała nr XXX/228/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24.09.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-09-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-10-08 13:16

Uchwała nr XXX.227.2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24.09.2020r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-09-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-11-13 12:41

Uchwała Nr XXIX/226/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.08.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-08-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-04 12:04
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-01 13:37

Uchwała Nr XXIX/225/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.08.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-08-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-04 12:02

Uchwała Nr XXIX/224/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.08.2020r. w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez SP ZOZ w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-08-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-04 11:49

Uchwała Nr XXIX/223/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.08.2020r, w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-08-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-04 11:44

Uchwała Nr XXIX.222.2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.08.2020r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII.210.2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.06.2020r.zmiany uchwały nr XXVII/210/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi kadrowej, płacowej i finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat kolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-08-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-04 11:33
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-01 13:36

Uchwała Nr XXIX.221.2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.08.2020r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno -Administracyjnych w Kole Pana Mieczysława Drożdżewskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-08-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-04 11:30

Uchwała Nr XXIX-220.2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.08.2020r, w sprawie skargi na stan bezpieczeństwa na drodze w miejscowości Plebanki, gmina Osiek Mały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-08-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-09-04 11:25
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-04 11:34

Uchwała Nr XXVIII/219/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.07.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Kozajda - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
  data wytworzenia: 2020-07-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-08-05 09:10

Uchwała Nr XXVII/218/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.06.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-06 13:19

Uchwała Nr XXVII/217/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-06 13:17

Uchwała Nr XXVII/216/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-06 13:15

Uchwała Nr XXVII/215 /2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-06 13:14

Uchwała Nr XXVII/214/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.06.2020r. w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-06 13:13

Uchwała Nr XXVII/213/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.06.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/331/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.08.2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2020 projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-06 13:12

Uchwała Nr XXVII/212/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.06.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/138/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.11.2019r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2020r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-06 13:11

Uchwała Nr XXVII/211/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.06.2020r. w sprawie delegacji radnych do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2020-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-06 13:07

Uchwała Nr XXVII/210/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.06.2020r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi kadrowej, płacowej i finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-06 13:06

Uchwała Nr XXVII/209/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.06.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-06 13:05

Uchwała Nr XXVII/208/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.06.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-06 13:04

Uchwała Nr XXVII/207/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.06.2020r. uchwała intencyjna dotycząca rocznicy 95-lecia beatyfikacji Świętego Bogumiła- pustelnika z Dobrowa oraz 850- lecia istnienia pustelni bogumiłowej w Dobrowie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-06 13:03

Uchwała Nr XXVII/206/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.06.2020r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytuły wykonania budżetu powiatu za 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-06 13:02

Uchwała Nr XXVII/205/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.06.2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-06 13:00

Uchwała nr XXVII/204/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.06.2020r.w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-07-06 13:01

Uchwała Nr XXVI/203/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.05.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przedecz na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-05-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-06-15 11:59

Uchwała Nr XXVI/202/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.05.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek Mały na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-05-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-06-15 11:57

Uchwała Nr XXVI/201/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.05.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszówka na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-05-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-06-15 11:56

Uchwała Nr XXVI/200/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.05.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-05-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-06-15 11:55

Uchwała Nr XXVI/199/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.05.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościelec na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-05-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-06-15 11:54

Uchwała Nr XXVI/197/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.05.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłodawa na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-05-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-06-15 11:53

Uchwała Nr XXVI/196/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.05.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grzegorzew na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-05-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-06-15 11:52

Uchwała Nr XXVI/195/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.05.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-05-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-06-15 11:51

Uchwała Nr XXVI/194/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.05.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodów na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-05-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-06-15 11:51

Uchwała Nr XXVI/193/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.05.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Babiak na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-05-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-06-15 11:50

Uchwała Nr XXVI/192/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.05.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-05-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-06-15 11:48

Uchwała Nr XXVI/191/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.05.2020r. zmieniającą uchwałę nr XXV/183/2020 w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Kole do ZST w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-05-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-06-15 11:47

Uchwała Nr XXVI/190/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.05.2020r. zmieniającą uchwałę nr XXV.182.2020 w sprawie utworzenia Branżowej szkoły II stopnia w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-05-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-06-15 11:46

Uchwała Nr XXV/189/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.05.2020r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2019r.”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-05-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-06-15 11:46

Uchwała Nr XXVI/188/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.05.2020r. w sprawie wydzierżawienia części działki 56/12 ark. mapy 50, na cele garażowe i parkingowe wspólnocie mieszkaniowej „Cichy Kąt”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-05-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-06-15 11:45

Uchwała Nr XXVI/187/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.05.2020r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-05-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-06-15 11:43

Uchwała Nr XXV/186/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.04.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-04-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-18 13:39

Uchwała Nr XXV/185/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.04.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-04-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-18 13:37

Uchwała Nr XXV/184/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/129/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 października 2019r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom, dla których Powiat Kolski jest organem prowadzącym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-04-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-11 13:24

Uchwała Nr XXV/183/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kole do Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 13, 62-600 Koło

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-04-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-11 13:15

Uchwała Nr XXV/182/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-04-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-11 13:13

Uchwała Nr XXV/181 /2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-04-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-11 13:12

Uchwała Nr XXV/180/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-04-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-05-11 13:10

Uchwała Nr XXIV/179/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.03.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-03-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-04-20 13:33
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-20 13:34

Uchwała Nr XXIV/178/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.03.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-03-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-04-20 13:33

Uchwała nr XXIII/177/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-05 15:03

Uchwała nr XXIII/176/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Kłodawie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, poprzez zmianę adresu z ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa, na adres ul. Mickiewicza 3, 62-650 Kłodawa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-05 15:05

Uchwała nr XXIII/175/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum w Kłodawie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, poprzez zmianę adresu z ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa, na adres ul. Mickiewicza 3, 62-650 Kłodawa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-05 15:05

Uchwała nr XXIII/174/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Kłodawie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, poprzez zmianę adresu z ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa, na adres ul. Mickiewicza 3, 62-650 Kłodawa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-05 15:00

Uchwała nr XXIII/173/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-05 14:58

Uchwała nr XXIII/172/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.02.2020r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie w sprawie poprawy bezpieczeństwa uczniów uczęszczających do szkoły.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-03-05 14:57

Uchwała Nr XXII/171/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2020-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:26

Uchwała Nr XXII/170/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:25

Uchwała Nr XXII/169/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:25

Uchwała Nr XXII/168/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:24

Uchwała Nr XXII/167/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:23

Uchwała Nr XXII/166/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski na 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:22
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-07 11:22

Uchwała Nr XXII/165/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych poprzez zmianę adresu z ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa, na adres ul. Mickiewicza 3, 62 -650 Kłodawa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:21

Uchwała Nr XXII/164/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2020 Gminie Przedecz na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:20

Uchwała Nr XXII/163/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2020 Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:19

Uchwała Nr XXII/162/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2020 Gminie Dąbie na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:18

Uchwała Nr XXII/161/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2020 Gminie Kłodawa na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:17

Uchwała Nr XXII/160/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:15

Uchwała Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:13

Uchwała Nr XXII/158/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:12

Uchwała Nr XXII/157/2020 Rady Powiatu Kolskiego z 30.01.2020r. w sprawie skargi Pana M.K. na bezczynność i opieszałość Starosty Kolskiego w udzieleniu odpowiedzi na pismo z dnia 25.10.2019r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:11

Uchwała Nr XXII/156/2020 Rady Powiatu Kolskiego z 30.01.2020r. w sprawie skargi Pana M.K. na bezczynność i opieszałość Starosty Kolskiego w udzieleniu odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2019r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:09
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-07 11:11

Uchwała Nr XXII/155/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców gminy Przedecz w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Szkolnej i Rejtana

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:08

Uchwała Nr XXII/154/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie zmiany w składzie osobowym stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 11:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16348
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-30 12:17:10