Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

LXXVII sesja Rady Powiatu Kolskiego odbędzie się w dniu 30 listopada  2023r. o godz. 1100 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z LXXV i LXXVI sesji.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

7. Zapytania i interpelacje.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030.

10.Podjęcie uchwały w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2024r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/492/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 września 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2023r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

14. Informacja z bieżącej działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

15.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za 2023r.

16.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

17. Wolne głosy i wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                           Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                               /-/Marek Świątek

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 29039
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-27 08:56:24