Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr OR.120.47 Starosty Kolskiego z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Wydziale Oświaty Kultury i Promocji - Referacie ds. Obsługi Finansowej Oświaty na dzień 31.12.2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-01-27 14:12

Zarządzenie nr OR.120.46.2022 Starosty Kolskiego z dnia 28.12.2022r. w sprawie zmiany Zakładowego Planu Kont

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-01-25 11:21

Zarządzenie nr OR.120.45.2022 Starosty Kolskiego z dnia 28.12.2022r. w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostęności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-01-25 11:20

Zarządzenie nr OR.120.44.2022 Starosty Kolskiego z dnia 20.12.2022r. w sprawie powołania Komisji do likwidacji nieaktualnych lub nieprzydatnych druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-12-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-01-25 11:19

Zarządzenie nr OR.120.43.2022 Starosty Kolskiego z dnia 16.12.2022r. w sprawie zmiany regulaminu ZFŚS w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-12-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-01-25 11:18

Zarządzenie nr OR.120.42.2022 Starosty Kolskiego z dnia 15.12.2022r. w sprawie postępowania przetargowego pn. Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 oraz Sienkiewicza 27

Metryka

 • data wytworzenia: 2022-12-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-01-25 11:17

Zarządzenie nr OR.120.41.2022 Starosty Kolskiego z dnia 08.12.2022r. w sprawie zamówienia z wolnej ręki na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-12-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-01-25 11:16

Zarządzenie nr OR.120.40.2022 Starosty Kolskiego z dnia 5.12.2022r. w sprawie wykazu wersji programów komputerowych tworzących księgi rachunkowe w Starowstwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-12-05
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-01-25 11:15

Zarządzenie nr OR.120.39.2022 Starosty Kolskiego z dnia 14.11.2022r. w sprawie postępowania przetargowego pn. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w obrocie krajowym i zagranicznym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-11-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-01-25 11:14

Zarządzenie nr OR.120.38.2022 Starosty Kolskiego z dnia 8.11.2022r. w sprawie postępowania przetargowego pn. Ochrona fizyczna osób i mienia w dwóch budynkach oraz zespołu garaży Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 i Sienkiewicza 27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-11-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-01-25 11:13

Zarządzenie nr OR.120.37.2022 Starosty Kolskiego z dnia 8.11.2022r. w sprawie postępowania przetargowego w trybie podstawowym pn. "Sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Ruchu Drogowego Starostwa Powiatowego w Kole"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-11-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-01-25 11:11

Zarządzenie nr OR.120.36.2022 Starosty Kolskiego z dnia 4.11.2022r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kole na dzień 31.12.2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-11-04
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-01-25 11:10

Zarządzenie nr OR.120.35.2022 Starosty Kolskiego z dnia 31.10.2022r. w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-10-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-11-08 14:33

Zarządzenie nr OR.120.34.2022 Starosty Kolskiego z dnia 22.09.2022r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr OR.120.25.2019 z dnia 16.12.2019r. w sprawie organiazcji stałego dyżuru starosty na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-08-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-01-25 11:09

Zarządzenie nr OR.120.33.2022 Starosty Kolskiego z dnia 20.09.2022r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-09-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-01-25 11:08

Zarządzenie nr OR.120.32.2022 Starosty Kolskiego z dnia 20.09.2022r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Ochrony Środowiska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-09-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-09-20 14:03

Zarządzenie Nr OR.120.31.2022 Starosty Kolskiego z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji w celu dokonania kontroli informacji zawartych w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr OR.120.1.2022 Starosty Kolskiego z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-09-01 09:51

Zarządzenie Nr OR.120.30.2022 Starosty Kolskiego z dnia 17.08.2022r. w sprawie Instrukcji szczegółowych zasad i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-08-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-09-21 10:37

Zarządzenie Nr OR.120.29.2022 Starosty Kolskiego z dnia 08 sierpnia 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie ds. Obsługi Finansowej Oświaty w Wydziale Oświaty, Kultury i Promocji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2022-08-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-08-09 14:16

Zarządzenie nr OR.120.28.2022 Starosty Kolskiego z dnia 29.07.2022r. w sprawie postępowania przetargowego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-07-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-09-21 10:36

Zarządzenie nr OR.120.27.2022 Starosty Kolskiego z dnia 11.07.2022r. w sprawie przetworzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci cyfrowej, w celu utworzenia baz danych GESUT i BDOT500

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-07-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-09-21 10:35

Zarządzenie nr OR.120.26.2022 Starosty Kolskiego z dnia 06.07.2022r. w sprawie postępowowania przetargowego pn. "Remont pokrycia dachu na budynku LO w Kole wraz z wymianą świetlików dachowych"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-07-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-09-21 10:34

Zarządzenie nr OR.120.25.2022 Starosty Kolskiego z dnia 27 czerwca 2022r. w sprawie zmiany godzin czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-06-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-27 14:10

Zarządzenie nr OR.120.24.2022 Starosty Kolskiego z dnia 22 czerwca 2022r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Referacie ds. Obsługi Finansowej Oświaty w Wydziale Oświaty, Kultury i Promocji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-06-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-27 13:02

Zarządzenie nr OR.120.23.2022 Starosty Kolskiego z dnia 08.06.2022r. dotyczy postępowania przetargowego pn. „Opracowanie projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy wraz ze stabilizacją dla obszaru powiatu kolskiego”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-06-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-14 14:58

Zarządzenie nr OR.120.22.2022 Starosty Kolskiego z dnia 01.06.2022r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-06-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-14 14:58

Zarządzenie nr OR.120.21.2022 Starosty Kolskiego z dnia 01.06.2022r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-06-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-14 14:57

Zarządzenie nr OR.120.20.2022 Starosty Kolskiego z dnia 12.05.2022r. dot. postępowania przetargowego pn. „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegająca na zeskanowaniu szkiców, zdefiniowaniu geometrycznych zasięgów wraz z zintegrowaniem z bazą danych w ramach przetwarzania materiałów z postaci analogowej do cyfrowej z określeniem zasięgów i nadaniem georeferencji”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-05-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-14 14:57

Zarządzenie nr OR.120.19.2022 Starosty Kolskiego z dnia 21.04.2022r. dot. postępowania przetargowego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-04-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-14 14:55

Zarządzenie nr OR.120.18.2022 Starosty Kolskiego z dnia 15.04.2022r. w sprawie upoważnienia do poświadczenia zgodności kopii z dokumentacją pracowniczą

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-04-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-14 14:53

Zarządzenie Nr OR.120.17.2022 Starosty Kolskiego z dnia 7 kwietnia 2022r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr OR.120.46.2020 Starosty Kolskiego z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zaleceń pracodawcy dotyczących zapobiegania wystąpienia zachorowania na COVID-19 w Starostwie Powiatowym w Kole oraz wprowadzenia procedury postępowania z pracownikiem/interesantem chorym lub co do którego zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem SARS-COV-2

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-04-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-01 14:15

Zarządzenie Nr OR.120.16.2022 Starosty Kolskiego z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-04-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-04-08 14:21

Zarządzenie Nr OR. 120.15.2022 Starosty Kolskiego z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Ochrony Środowiska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-04-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-04-08 14:21

Zarządzenie Nr OR.120.14.2022 Starosty Kolskiego z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie: zmiany Regulaminu pracy wprowadzonego Zarządzeniem Nr OR.120.1.2020 Starosty Kolskiego z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-04-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-04-07 14:55

Zarządzenie Nr OR.120.13.2022 Starosty Kolskiego z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie: zmiany Regulaminu pracy wprowadzonego Zarządzeniem Nr OR.120.1.2020 Starosty Kolskiego z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-03-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-03-21 15:17

Zarządzenie nr OR.120.12.2022 Starosty Kolskiego z dnia 14.03.2022r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kolskiego w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-03-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-14 14:52

Zarządzenie Nr OR.120.11.2022 Starosty Kolskeigo z dnia 14.03.2022r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przeakracza kwoty 130.000,00 zł netto

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-03-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-03-21 09:47

Zarządzenie Nr OR.120.10.2022 Starosty Kolskiego z dnia 14.03.2022r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-03-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-03-21 09:45

Zarządzenie Nr OR.120.9.2022 Starosty Kolskiego z dnia 16.02.2022r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-02-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-02-21 14:00

Zarządzenie nr OR.120.8.2022 Starosty Kolskiego z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR.120.2.2022 Starosty Kolskiego z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia godzin pracy w Starostwie Powiatowym w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-02-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-02-17 09:27
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-25 15:19

Zarządzenie Nr OR.120.7.2022 Starosty Kolskiego z dnia 26.01.2022r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kolskiego w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo- księgowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-02-21 13:01
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-21 13:01

Zarządzenie Starosty Kolskie Nr OR.120.6.2022 z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21, w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Blizna 55.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-01-26 15:41

Zarządzenie Starosty Kolskiego nr OR.120.5.2022 z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-01-25 18:00

Zarządzenie Starosty Kolskiego nr OR.120.4.2022 z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie wprowadzenia godzin pracy w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-01-25 18:00

Zarządzenie Starosty Kolskiego nr OR.120.3.2022 z dnia 21 stycznia 2022r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-01-25 17:59

Zarządzenie Starosty Kolskiego nr OR.120.2.2022 z dnia 21 stycznia 2022r. w sprawie wprowadzenia godzin pracy w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-01-25 17:58

Zarządzenie Nr OR.120.1.2022 Starosty Kolskiego z dnia 04.01.2022r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2022-01-04
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-02-21 12:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5417
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-27 14:14:26