Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Uchwała nr XXVIII/187/2016 Rady Powiatu Kolskiego z 29 grudnia 2016 r w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-01-12 13:52

Uchwała nr XXVIII/186/2016 Rady Powiatu Kolskiego z 29 grudnia 2016 r w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017 - 2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-01-12 13:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-12 13:48

Uchwała Nr XXVIII/185/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.12.2016r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 2017 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-12-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-02-01 09:01
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-01 09:02

Uchwała nr XXVIII/184/2016 Rady Powiatu Kolskiego z 29 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-01-12 13:43

Uchwała nr XXVIII/183/2016 Rady Powiatu Kolskiego z 29 grudnia 2016 r w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016 - 2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-01-12 13:41

Uchwała nr XXVIII/182/2016 Rady Powiatu Kolskiego z 29 grudnia 2016 r w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-01-12 13:37

Uchwała nr XXVIII/181/2016 Rady Powiatu Kolskiego z 29 grudnia 2016 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-01-12 13:33

Uchwała nr XXVIII/180/2016 Rady Powiatu Kolskiego z 29 grudnia 2016 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-01-12 13:32

Uchwała nr XXVIII/179/2016 Rady Powiatu Kolskiego z 29 grudnia 2016 r w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-01-12 13:29

Uchwała nr XXVIII/178/2016 Rady Powiatu Kolskiego z 29 grudnia 2016 r w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-01-12 13:27

Uchwała nr XXVIII/177/2016 Rady Powiatu Kolskiego z 29 grudnia 2016 r w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-01-12 13:24

Uchwała nr XXVII/176/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-09 08:57

Uchwała nr XXVII/175/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XII/88/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Babiak w 2016 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-09 08:52

Uchwała nr XXVII/174/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2016.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-09 08:48

Uchwała nr XXVII/173/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-09 08:44

Uchwała nr XXVII/172/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-09 08:41

Uchwała nr XXVII/171/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 listopada w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/150/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społeczniej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2016 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-09 08:37

Uchwała nr XXVII/170/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolskiego na lata 2017-2020".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-09 08:31

Uchwała nr XXVII/169/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-09 08:26

Uchwała Nr XXVI/168/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016-2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-10-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-10 13:44

Uchwała Nr XXVI/167/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-10-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-10 13:38

Uchwała Nr XXVI/166/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-10-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-10 13:31

Uchwała Nr XXVI/165/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany zasad wydzierżawiania i wynajmowania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-10-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-10 13:29

Uchwała Nr XXVI/164/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/114/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-10-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-10 13:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-10 12:59

Uchwała Nr XXVI/163/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-10-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-10 12:54

Uchwała Nr XXVI/162/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-10-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-10 12:49

Uchwała Nr XXVI/161/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2016-10-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-10 12:34

Uchwała Nr XXV/160/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016-2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-09-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-10-06 10:59

Uchwała Nr XXV/159/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-09-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-10-06 10:52

Uchwała Nr XXV/158/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie Pana Jerzego Markowskiego w roku szkolnym 2016/2017.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-09-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-10-06 10:43

Uchwała Nr XXV/157/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu Pana Macieja Nuszkiewicza w roku szkolnym 2016/2017.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-09-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-10-06 10:39

Uchwała Nr XXIV/156/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-08-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-09-01 11:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-01 11:41

Uchwała Nr XXIV/155/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016 - 2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-08-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-09-01 11:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-01 11:43

Uchwała Nr XXIV/154/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-08-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-09-01 11:35

Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-07-05 13:59

Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-07-05 13:56

Uchwała Nr XXIII/151/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-07-05 13:50

Uchwała Nr XXIII/150/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/133/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2016 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-07-05 13:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-05 14:01

Uchwała Nr XXIII/149/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (II)"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-07-05 13:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-05 14:02

Uchwała Nr XXIII/148/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiedzy Powiatem Kolskim a Miastem Konin w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-07-05 13:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-05 14:02

Uchwała Nr XXIII/147/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-07-05 13:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-05 14:03

Uchwała Nr XXIII/146/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-07-05 13:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-05 14:03

Uchwała Nr XXIII/145/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-07-05 13:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-05 14:05

Uchwała Nr XXIII/144/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2016 roku dla kościoła Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Lubotyniu na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącego własności powiatu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-07-05 12:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-05 14:06

Uchwała Nr XXIII/143/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016-2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-07-05 12:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-05 14:07

Uchwała Nr XXIII/142/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-07-05 12:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-05 14:07

Uchwała Nr XXIII/141/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-07-05 12:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-05 14:08

Uchwała Nr XXIII/140/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-07-05 12:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-05 14:10

Uchwała Nr XXII/139/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-05-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-31 14:38

Uchwała Nr XXII/138/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-05-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-31 14:36

Uchwała Nr XXII/137/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-05-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-31 14:34

Uchwała Nr XXII/136/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Gminie Kłodawa na realizację zadań z dziedziny upowszechnienia dóbr kultury wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-05-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-31 14:30

Uchwała Nr XXI/135/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.04.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2016r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-04-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-02-01 08:25
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-01 08:25

Uchwała nr XXI/134/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-04-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-05 13:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-05 13:41

Uchwała nr XXI/133/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości srodków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-04-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-05 13:38

Uchwała nr XXI/132/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-04-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-05 14:34

Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Gminie Przedecz na realizację zadań z dziedziny upowszechnienia dóbr kultury wykonywanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-04-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-05 13:33

Uchwała Nr XX/130/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie upamiętnienia 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-04-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-04-28 13:38

Uchwała Nr XIX/129/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-04-06 11:56

Uchwała Nr XIX/128/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016-2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-04-07 12:59

Uchwała Nr XIX/127/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-04-07 12:56

Uchwała Nr XIX/126/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/103/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-04-06 11:49

Uchwała Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (II)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-04-06 11:43

Uchwała Nr XIX/124/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (II)" w ramach Działania 1.1. "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-04-06 11:29

Uchwała Nr XIX/123/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/108/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 stycznia 2016 r w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-04-06 11:20

Uchwała Nr XIX/122/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie obciążenia służebnością przesyłu działki będącej własnością Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-04-06 11:16

Uchwała Nr XIX/121/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie stanowiska w sprawie współpracy PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. z organami Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-04-06 11:06

Uchwała Nr XVIII/120/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-03-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-16 11:49

Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-02-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-29 13:53

Uchwała Nr XVII/118/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-02-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-29 13:51

Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-02-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-29 13:47

Uchwała Nr XVII/116.1/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie skargi złożonej na bezczynność Starosty Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-02-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-02 12:13

Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie skargi złożonej na działalność dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-02-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-29 13:42

Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło prowadzenia zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych na terenie miasta Koła w roku 2016.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-02-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-29 13:39

Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-02-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-29 13:35

Uchwała Nr XVII/113/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń budynku portierni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-02-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-29 13:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-29 13:30

Uchwała Nr XVI/112/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-01-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-09 13:49

Uchwała Nr XVI/111/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie odwołania i powołania członka Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole oraz zmiany uchwały Nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-01-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-09 13:47

Uchwała Nr XVI/110/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-01-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-09 13:40

Uchwała Nr XVI/109/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-01-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-09 13:37

Uchwała Nr XVI/108/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2016-01-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-09 13:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-09 13:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 61526
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-01 09:03:33