Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Uchwała Nr XIX/139/2019 Rady Powiatu Kolskiego 28.11.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/341/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Morzycka- Biuro Rady i Zarządu
  data wytworzenia: 2020-01-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-01-09 14:21

Uchwała Nr XIX/137/2019 Rady Powiatu Kolskiego 28.11.2019 w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Morzycka - Biuro Rady i Zarządu
  data wytworzenia: 2020-01-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-01-09 14:19

Uchwała Nr XVIII/129/2019 Rady Powiatu Kolskiego 30.10.2019 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom, dla których Powiat Kolski jest organem prowadzącym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Morzycka - Biuro Rady i Zarządu
  data wytworzenia: 2020-01-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-01-09 14:18

Uchwała XVIII/131/2019 Rady Powiatu Kolskiego 30.10.2019 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kolskiego na lata 2018-2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Morzycka - Biuro Rady i Zarządu
  data wytworzenia: 2020-01-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-01-09 14:16

Uchwała Nr XVI/121/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/161/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Morzycka - Biuro Rady i Zarządu
  data wytworzenia: 2019-10-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-10-07 12:29

Uchwała Nr X.72.2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.05.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/161/2016 RPK z 27.10.2016r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i pacówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Morzycka - Biuro Rady i Zarządu
  data wytworzenia: 2019-06-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-06-13 12:54

Uchwała Nr X.71.2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.05.2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kolskiego od 01.09.2019r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Morzycka - Biuro Rady i Zarządu
  data wytworzenia: 2019-06-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-06-13 12:53

Uchwała Nr X.69.2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.05.2019r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Morzycka - Biuro Rady i Zarządu
  data wytworzenia: 2019-06-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-06-13 12:52

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Kolskiego z wykonania budżetu za 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Morzycka - Biuro Rady i Zarządu
  data wytworzenia: 2019-05-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-05-08 10:15

Uchwała Nr VII.58.2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.03.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Morzycka - Biuro Rady i Zarządu
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-12 13:24

Uchwała Nr VII.56.2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.03.2019r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Morzycka - Biuro Rady i Zarządu
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-12 13:24

Uchwała Nr VII.50.2019 Rady Powiatu Kolskiego z 28.03.2019r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Morzycka - Biuro Rady i Zarządu
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-04-12 13:23

Uchwała Nr VI.46.2019r. Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.02.2019r. w sprawie dopuszczenia opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Kolskiego instrumentem płatniczym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Morzycka - Biuro Rady i Zarządu
  data wytworzenia: 2019-03-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-03-12 13:04

Porozumienie Burmistrza Miasta Koła i Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kole zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Morzycka - Biuro Rady i Zarządu
  data wytworzenia: 2019-02-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-14 08:47

Sprawozdanie Starosty Kolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Morzycka - Biuro Rady i Zarządu
  data wytworzenia: 2019-02-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-14 08:45

Uchwała Nr V/42/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.01.2019r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LIII/343/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Morzycka - Biuro Rady i Zarządu
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-14 08:44

Uchwała Nr IV.22.2018 Rady Powiatu Kolskiego z 27.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Morzycka - Biuro Rady i Zarządu
  data wytworzenia: 2019-02-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-02-01 13:48

Zarządzenie nr OZ.120.4/2019 Starosty Kolskiego z dnia 23.01.2019r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21, w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Blizna 55.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Morzycka - Biuro Rady i Zarządu
  data wytworzenia: 2019-01-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-25 12:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4552
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-09 14:21:46