Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Zarządzenie Starosty Kolskiego nr OR.120.44.2023 z dnia 8.12.2023r. w sprawie zmiany Regulaminu ZFŚS Starostwa Powiatowego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-12-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-09 13:42

Zarządzenie Starosty Kolskiego nr OR.120.43.2023 z dnia 6.12.2023r. w sprawie sposobu zaopatrzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Kole w okulary korygujące wzrok lub szkła kontaktowe

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-12-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-09 13:41

Zarządzenie Starosty Kolskiego nr OR.120.42.2023 z dnia 6.12.2023r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny warunków pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe w budynkach Starostwa Powiatowego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-12-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-09 13:40

Zarządzenie Starosty Kolskiego nr OR.120.41.2023 z dnia 6.12.2023r. w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-12-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-09 13:39

Zarządzenie Starosty Kolskiego nr OR.120.38.2023 z dnia 01.12.2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kole na dzień 31.12.2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-12-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-09 13:37

Zarządzenie Starosty Kolskiego nr OR.120.37.2023 z dnia 28.11.2023r. w sprawie postępowania przetargowego pn. „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 oraz Sienkiewicza 27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Sylwester Chęciński - wicestarosta
  data wytworzenia: 2023-11-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-09 13:36

Zarządzenie Starosty Kolskiego nr OR.120.36.2023 z dnia 24.11.2023r. w sprawie postępowania przetargowego pn. „Ochrona fizyczna osób i mienia w dwóch budynkach oraz zespołu garaży Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 i Sienkiewicza 27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2023-11-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-09 13:35

Zarządzenie Starosty Kolskiego nr OR.120.35.2023 z dnia 3.11.2023r. w sprawie postępowania przetargowego w trybie podstawowym pn. „Sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego Starostwa Powiatowego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2023-11-03
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2024-01-09 13:34

Zarządzenie Nr OR. 120.40.2023 Starosty Kolskiego z dnia 6 grudnia 2023r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż pojazdu marki Hyundai 130 rocznik 2011, numer fabryczny VIN: TMADB51CABJ219085

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-12-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-12-08 10:27
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-08 10:28

Zarządzenie Nr OR.120.39.2023 Starosty Kolskiego z dnia 04.12.2023r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-12-04
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-12-06 14:12

Zarządzenie Nr OR.120.34.2023 Starosty Kolskiego z dnia 25 października 2023 roku w sprawie: zmiany Regulaminu pracy wprowadzonego Zarządzeniem Nr OR.120.1.2020 Starosty Kolskiego z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2023-10-25
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2023-10-26 13:34

Zarządzenie nr OR.120.33.2023 Starosty Kolskiego z dnia 12.10.2023r. w sprawie przygotowania gry decyzyjnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2023-10-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-10-31 13:13

Zarządzenie nr OR.120.32.2023 Starosty Kolskiego z dnia 11.10.2023r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie ds. Obsługi Finansowej Oświaty w Wydziale Oświaty, Kultury i Promocji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-10-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-10-12 15:02

Zarządzenie nr OR.120.31.2023 Starosty Kolskiego z dnia 10.10.2023r. w sprawie zmiany zakładowego planu kont

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2023-10-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-10-31 13:12

Zarządzenie nr OR.120.30.2023 Starosty Kolskiego z dnia 29.09.2023r. w sprawie zmiany zakładowego planu kont

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2023-09-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-10-31 13:12

Zarządzenie nr OR.120.29.2023 Starosty Kolskiego z dnia 29.09.2023r. w sprawie postępowania przetargowego w trybie podstawowym pn. ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA WIRTUALNEJ STRZELNICY DLA ZST W KOLE

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2023-09-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-10-31 13:11

Zarządzenie nr OR.120.28.2023 Starosty Kolskiego z dnia 11.09.2023r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2023-2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-09-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-10-31 13:10

Zarządzenie nr OR.120.27.2023 Starosty Kolskiego z dnia 11.09.2023r. w sprawie postępowania przetargowego pn. „Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz systemu sygnalizacji pożarowej w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-09-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-10-31 13:08

Zarządzenie nr OR.120.26.2023 Starosty Kolskiego z dnia 08.09.2023r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż pojazdu marki Hyundai i30 rocznik 2011, numer fabryczny VIN: TMADB51CABJ219085

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-09-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-09-11 12:18
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-11 14:40

Zarządzenie nr OR.120.25.2023 Starosty Kolskiego z dnia 07.09.2023r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-09-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-09-11 14:40

Zarządzenie Starosty Kolskiego nr OR.120.24.2023 z dnia 24.08.2023r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-08-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-09-18 11:55

Zarządzenie Nr OR.120.23.2023 Starosty Kolskiego z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie: zmiany godzin czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2023-08-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-08-16 12:46
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-11 12:17

Zarządzenie Starosty Kolskiego nr OR.120.22.2023 z dnia 1.08.2023r. w sprawie powołnia komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone” oraz wycofania systemu teleinformatycznego z eksploatacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-08-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-09-18 11:54

Zarządzenie Nr OR.120.21.2023 Starosty Kolskiego z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów/kierowników i zastępców dyrektorów/kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-07-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-07-17 14:19

Zarządzenie Starosty Kolskiego nr OR.120.20.2023 z dnia 10 lipca 2023r. w sprawie zmiany Regulamin wynagradzania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-07-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-07-10 15:18

Zarządzenie Starosty Kolskiego nr OR.120.19.2023 z dnia 7.07.2023r. w sprawie postępowania przetargowego w trybie podstawowym pn. „Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kole w ramach dwóch części: część nr 1 „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, dysków twardych, oprogramowań oraz serwera” część nr 2 „Zakup przełączników, modułów światłowodowych, przewodów światłowodowych, kabli zasilających i hdmi”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-07-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-09-18 11:53

Zarządzenie nr OR.120.18.2023 Starosty Kolskiego z dnia 03.07.2023r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR.120.9.2022 Starosty Kolskiego z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie zmiany organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-07-03
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-07-06 12:02

Zarządzenie nr OR.120.17.2023 Starosty Kolskeigo z dnia 30.06.2023r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-07-06 12:00

Zarządzenie nr OR.120.16.2023 Starosty Kolskeigo z dnia 30.06.2023r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-07-06 12:00

Zarządzenie Nr OR.120.15.2023 Starosty Kolskiego z dnia 27.06.2023r. w sprawie przeprowadzenia przeprowadzenia naboru na wolne stanow isko urzędnicze Referenta w Referacie ds. Obsługi Finansowej Oświaty w Wydziale Oświaty, Kultury i Promocji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Starosty Sylwester Chęciński - wicestarosta
  data wytworzenia: 2023-06-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-06-27 15:21

Zarządzenie nr OR.120.14.2023 Starosty Kolskeigo z dnia 14.06.2023r. w sprawie postępowania przetargowego pn. „Remont pokrycia dachowego papą termozgrzewalną na budynku A Starostwa Powiatowego w Kole”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-06-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-07-06 11:59

Zarządzenie nr OR.120.13.2023 Starosty Kolskiego z dnia 13.06.2023r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie ds. Obsługi Finansowej Oświaty w Wydziale Oświaty, Kultury i Promocji

Zarzadzenie Nr OR.120.12.2023 Starosty Kolskiego z 12 czerwca 2023r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania na skutek wystąpienia zagrożenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-06-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-06-13 15:15

Zarządzenie nr OR.120.11.2023 Starosty Kolskeigo z dnia 07.06.2023r. w sprawie postępowania przetargowego w trybie podstawowym pn. „PRZEBUDOWA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO W SP ZOZ W KOLE W RAMACH REALIZACJI ETAPU I WRAZ Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA DO WYMOGÓW PPOŻ”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-06-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-07-06 11:58

Zarządzenie nr OR.120.10.2023 Starosty Kolskiego z dnia 15.05.2023r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy wprowadzonego Zarządzeniem Nr OR.120.1.2020 Starosty Kolskiego z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-05-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-05-15 14:42

Zarządzenie nr OR.120.9.2023 Starosty Kolskiego z dnia 10.05.2023r. w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-05-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-05-16 14:07

Zarządzenie nr OR.120.8.2023 Starosty Kolskeigo z dnia 31.03.2023r. w sprawie postępowania przetargowego pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu kolskiego - realizacja projektu”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-07-06 11:57

Zarządzenie nr OR.120.7.2023 Starosty Kolskiego z dnia 29.03.2023r. w sprawie postępowania przetargowego w trybie podstawowym pn. zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kole w ramach dwóch części: część nr 1 „ zakup komputerów, skanerów oraz oprogramowania” część nr 2 „zakup modułów bateryjnych, drukarek i czytników kodów kreskowych oraz oprogramowania”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-05-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-05-08 10:54

Zarządzenie nr OR.120.6.2023 Starosty Kolskiego z dnia 07.03.2023r. w sprawie postępowania przetargowego w trybie podstawowym pn. „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH W KOLE

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-05-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-05-08 10:53

Zarządzenie nr OR.120.5.2023 Starosty Kolskiego z dnia 28.02.2023r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w Starostwie Powiatowym w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-05-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-05-08 10:52

Zarządzenie nr OR.120.4.2023 Starosty Kolskiego z dnia 28.02.2023r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-02-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-03-09 12:26

zarządzenie nr OR.120.3.2023 Starosty Kolskiego z dnia 28.02.2023r. w sprawie powołania Zespołu weryfikacyjnego do oceny możliwości zwolnienia obywateli Ukrainy z partycypacji w części kosztów udzielanej pomocy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-02-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-03-09 12:24

Zarządzenie nr OR.120.2.2023 Starosty Kolskiego z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21 oraz w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Blizna 55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-01-31 09:04

Zarządzenie nr OR.120.1.2023 Starosty Kolskiego z dnia 24.01.2023r. w sprawie wprowadzenia przeciwpożarowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów administracyjno- biurowych zarządzanych przez Starostwo Powiatowe w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2023-01-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2023-01-31 08:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3007
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-09 13:42:54