Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Uchwała Nr 0025.160.235.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w latach 2022-2026 Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-12-29
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-12-30 10:28
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-30 10:28

Uchwała Nr 0025.158.234.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2021-12-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-01-18 13:01

Uchwała Nr 0025.158.233.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie: wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu budżetu powiatu kolskiego na 2022 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2021-12-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-01-18 13:01

Uchwała Nr 0025.158.232.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie: wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022 - 2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2021-12-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-01-18 13:01

Uchwała Nr 0025.158.231.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie: wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2021-12-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2022-01-18 13:02

Uchwała nr 0025.157.230.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 1 grudnia 2021 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2022 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2021-12-01
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-12-31 11:23

Uchwala Nr 0025.157.229.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w latach 2022-2026 Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2021-12-01
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-12-31 11:23

Uchwała nr 0025.157.228.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w latach 2022-2026 Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2021-12-01
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-12-31 11:23

Uchwała nr 0025.156.227.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2022 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-11-24
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-12-31 11:22

Uchwała Nr 0025.155.226.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie: przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-11-17
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-12-31 11:22

Uchwała Nr 0025.154.225.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15.11.2021r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-11-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-11-29 14:23

Uchwała Nr 0025.154.224.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15.11.2021r. w sprawie projektu uchwały w przedmiocie WPF Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-11-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-11-29 14:25

Uchwała nr 0025.153.222.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2022 roku.

drukuj (Uchwała nr 0025.153.222.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2022 roku.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-11-03
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-11-03 14:22

UCHWAŁA NR 0025.149.221.2021 ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Starosty Kolskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwester Chęciński - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-10-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-11-18 13:23

Uchwała Nr 0025.147.220.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 września 2021 roku w sprawie: zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-09-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-10-29 11:30

Uchwała nr 0025.147.219.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-09-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-10-29 11:31

Uchwała nr 0025.147.218.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-09-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-10-29 11:31

Uchwała Nr 0025.146.217.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej przy Zespole Opiekuńczo- Edukacyjno-Wychowawczym w Kole oraz o terminie i sposobie jej wnoszenia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-09-15
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-10-29 11:31

Uchwała Nr 0025.145.216.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 7 września 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-09-07
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-10-29 11:32

Uchwała nr 0025.145.215.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 7 września 2021 r. w sprawie: szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-09-07
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-10-29 11:32

Uchwała Nr 0025.144.214.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie: opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-08-31
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-09-21 12:10

Uchwała Nr 0025.144.213.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi gminnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-08-31
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-09-21 12:10

Uchwała nr 0025.144.212.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-08-31
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-09-21 12:11

Uchwała nr 0025.143.211.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021 – 2027 oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 2021 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-08-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-09-14 08:29

Uchwała Nr 0025.142.210.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie: opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2021-08-11
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-09-21 12:11

Uchwała nr 0025.142.209.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: w/z Starosty Sylwester Chęciński
  data wytworzenia: 2021-08-11
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-09-21 12:11

Uchwała Nr 0025.138.208.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie: przekazania Przedsiębiorstwu Energetycznemu Energa Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku środka trwałego - „Przebudowa linii napowietrznych NN w miejscowości Edmundów - wymiana słupów i przewodów”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-07-15
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-09-21 12:11

Uchwała nr 0025.138.207.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na lokalizację linii kablowych średniego napięcia w dz. 7/12 ark.11 obręb Koło

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-07-15
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-09-21 12:12

Uchwała Nr 0025.138.206.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych czyli eksploatację, konserwację oraz remonty w celu zachowania funkcji wód i urządzeń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-07-15
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-09-17 14:24

Uchwała nr 0025.138.205.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-07-15
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-09-17 14:24

Uchwała Nr 0025.137.204.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Panią P. P.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-07-07
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-09-17 13:16

Uchwała Nr 0025.137.203.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Panią E. K.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-07-07
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-09-17 13:16

Uchwała Nr 0025.137.202.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Panią D. P.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-07-07
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-09-17 13:15

Uchwała Nr 0025.137.201.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Panią K.K.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-07-07
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-09-17 13:15

Uchwała Nr 0025.137.200.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Panią M. O.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-07-07
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-08-05 13:04

Uchwała Nr 0025.137.199.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie: opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi powiatowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-07-07
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-08-03 14:25

Uchwała Nr 0025.137.198.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie: opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi powiatowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-07-07
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-08-03 14:25

Uchwała Nr 0025.137.197.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie: opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg powiatowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-07-07
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-08-03 14:25

Uchwała nr 0025.136.196.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-06-24
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-08-03 14:24

Uchwała Nr 0025.136.195.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: powołania Kapituły Konkursu w celu wyłonienia laureatów w konkursie „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-06-24
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-08-03 14:24

Uchwała Nr 0025.136.194.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-06-24
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-08-03 14:24

Uchwała Nr 0025.133.193.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przedłożenia Raportu o stanie Powiatu Kolskiego za rok 2020 oraz przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Kolskiego o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-05-26
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-08-03 14:24

Uchwała nr 0025.132.192.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych czyli eksploatację, konserwację oraz remonty w celu zachowania funkcji wód i urządzeń.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-05-19
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-08-03 14:24

Uchwala nr 0025.132.191.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie Panu Jerzemu Florianowi Markowskiemu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-05-19
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-08-03 14:23

Uchwała nr 0025.132.190.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole Panu Mieczysławowi Drożdżewskiemu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-05-19
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-08-03 14:23

Uchwała Nr 0025.129.189.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie: przekazania Przedsiębiorstwu Energetycznemu Energa Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku środka trwałego - „Przebudowa linii napowietrznych SN- wymiana konstrukcji i izolatorów”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-04-28
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:34

Uchwała nr 0025.128.188.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego” i ustalenia zasad uczestnictwa w konkursie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-04-21
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:33

Uchwała nr 0025.128.187.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w zakresie realizacji projektu w ramach programu Erasmus + finansowanego z środków Unii Europejskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-04-21
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:33

Uchwała nr 0025.126.186.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-04-07
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:33

Uchwała Nr 0025.125.185.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-04-02
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:33

Uchwała Nr 0025.125.184.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie zawieszenia Pani Elżbiety Budzińskiej w pełnieniu obowiązków nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-04-02
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:33

Uchwała nr 0025.124.183.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:33

Uchwała nr 0025.123.182.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-03-24
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:32

Uchwała Nr 0025.123.181.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie odwołania Pani Elżbiety Budzińskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Opiekuńczo — Edukacyjno - Wychowawczego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-03-24
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:32

Uchwała nr 0025.118.180.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-02-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:32

Uchwała nr 0025.118.179.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-02-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:32

Uchwała nr 0025.118.178.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-02-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:31

Uchwała nr 0025.115.177.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 03 lutego 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-02-03
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:31

Uchwała nr 0025.115.176.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 03 lutego 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w roku 2021 w zakresie wspierania działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-02-03
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-06-07 13:31

Uchwała nr 0025.115.175.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 03 lutego 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w roku 2021 w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-02-03
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-04-23 12:46

Uchwała nr 0025.114.174d.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do czynności związanych, z realizacją projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-04-23 12:45

Uchwała nr 0025.114.174c.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do czynności związanych z realizacją projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkól Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-04-23 12:45

Uchwała nr 0025.114.174b.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do czynności związanych z realizacją projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Technicznych w Kole”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-04-23 12:45
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-23 12:37

Uchwała nr 0025.114.174a.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do czynności związanych z realizacją projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole ”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-04-23 12:44

Uchwała nr 0025.114.174.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie pojazdów orzeczonych jako przepadek na rzecz Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-04-23 12:44

Uchwała nr 0025.114.173.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.01.2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 11/9/2003 z dnia 05.02.2003 r. dotyczącej Regulaminu zbycia drzew z pasa drogowego dróg powiatowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-04-23 12:44

Uchwała nr 0025.113.172.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-04-23 12:44

Uchwała nr 0025.112.171.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-03-16 12:46
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-16 11:37

Uchwała nr 0025.112.170.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-03-16 12:46

Uchwała nr 0025.112.169.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-03-16 12:46

Uchwała nr 0025.112.168.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2021 stanowiących realizacją zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-03-16 12:46

Uchwała nr 0025.112.167.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2021 stanowiących realizacją zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-03-16 12:46

Uchwała nr 0025.112.166.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2021 stanowiących realizacją zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-03-16 12:46

UCHWAŁA NR 0025.111.165.2021 ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie : przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kolskiego uprawnień

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-03-16 12:46

UCHWAŁA NR 0025.111.164.2021 ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-03-16 12:46

UCHWAŁA NR 0025.111.163.2021 ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-03-16 12:46

UCHWAŁA NR 0025.111.162.2021 ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-05
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2021-03-16 12:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17337
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-18 13:02:07