Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

LVI Sesja Rady Powiatu Kolskiego odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022r. o godz. 1030

w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2.Powitanie.

3.Stwierdzenie quorum.

4.Przyjęcie protokołu z LIV i LV sesji.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

7.Zapytania i interpelacje.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022r.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027.

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolskiego.

11.Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.

12.Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole w 2021r.

13.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

14.Wolne głosy i wnioski.

15.  Zamknięcie obrad.

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                           Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                               /-/Marek Świątek

 

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25039
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-19 14:34:13