Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Uchwała Nr XLII/290/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-01-05 12:47

Uchwała Nr XLII/289/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-01-05 12:43

Uchwała Nr XLII/288/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-01-05 12:38

Uchwała Nr XLII/287/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-01-05 12:35

Uchwała Nr XLII/286/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-01-05 12:33

Uchwała Nr XLII/285/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-01-05 12:30

Uchwała Nr XLII/284/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego na 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-01-05 12:27

Uchwała Nr XLII/283/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-01-05 12:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-05 12:27

Uchwała Nr XLI/282/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017-2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-12-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-01-03 12:25

Uchwała Nr XLI/281/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-12-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-01-03 12:20

Uchwała Nr XLI/280/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia woli założenia i prowadzenia przez Powiat Kolski Przedszkola Specjalnego oraz zawarcia Porozumienia z Gminą Miejską Koło w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Kolski Przedszkola Specjalnego w Kole dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem w ramach struktur SOS-W im. św. Mikołaja w Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczym w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-12-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-01-03 12:17

Uchwała Nr XLI/279/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/274/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2017 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-12-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-01-03 12:08

Uchwała Nr XL/278/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-11-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-06 15:16

Uchwała Nr XL/277/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2017.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-11-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-06 15:13

Uchwała Nr XL/276/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-11-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-06 15:10

Uchwała Nr XL/275/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-11-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-06 15:06

Uchwała Nr XL/274/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/243/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2017 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-11-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-06 15:02

Uchwała Nr XL/273/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-11-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-06 14:55

Uchwała Nr XL/272/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie nadania tytułu honorowego "Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-11-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-06 14:52

Uchwała Nr XXXIX/271/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-10-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-08 12:48

Uchwała Nr XXXIX/270/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-10-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-08 12:45

Uchwała Nr XXXIX/269/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-10-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-08 12:43

Uchwała Nr XXXIX/268/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.

Uchwała Nr XXXIX/267/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-10-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-08 12:28

Uchwała Nr XXXIX/266/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Zespole Opiekuńczo – Edukacyjno - Wychowawczym w Kole oraz o terminie i sposobie jej wnoszenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-10-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-08 12:24

Uchwała Nr XXXIX/265/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2, 62-604 Kościelec w Szkołę Policealną dla Dorosłych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-10-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-08 12:19

Uchwała Nr XXXIX/264/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole przy ul. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło w Szkołę Policealną dla Dorosłych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-10-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-08 12:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-08 12:07

Uchwała Nr XXXIX/263/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11, 62-600 Koło w Szkołę Policealną dla Dorosłych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-10-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-08 11:57

Uchwała Nr XXXVIII/262/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017-2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-23 09:01

Uchwała Nr XXXVIII/261/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-23 08:58

Uchwała Nr XXXVIII/260/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-30 14:25

Uchwała Nr XXXVIII/259/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-30 14:20

Uchwała Nr XXXVIII/258/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-30 14:17

Uchwała Nr XXXVIII/257/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-30 14:13

Uchwała Nr XXXVIII/256/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-30 14:10

Uchwała Nr XXXVIII/255/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Świętego Mikołaja wchodzącego w skład Zespołu Opiekuńczo – Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło w Szkołę Podstawową Specjalną.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-30 14:06

Uchwała Nr XXXVIII/254/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Świętego Mikołaja wchodzącego w skład Zespołu Opiekuńczo – Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-30 14:03

Uchwała Nr XXXVIII/253/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Świętego Mikołaja wchodzącego w skład Zespołu Opiekuńczo – Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-30 14:00

Uchwała Nr XXXVIII/252/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2, 62-604 Kościelec w Branżową Szkołę I stopnia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-30 13:57

Uchwała Nr XXXVIII/251/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa w Branżową Szkołę I stopnia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-30 13:53

Uchwała Nr XXXVIII/250/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole przy ul. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło w Branżową Szkołę I stopnia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-30 13:50

Uchwała nr XXXVIII/249/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11, 62-600 Koło w Branżową Szkołę I stopnia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-30 13:45

Uchwała nr XXXVIII/248/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie w roku szkolnym 2017/2018.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-30 13:40

Uchwała Nr XXXVII/247/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-08-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-09-19 12:08

Uchwała Nr XXXVII/246/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/215/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie: utworzenia Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13,62-600 Koło

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-09-19 12:05

Uchwała Nr XXXVII/245/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-08-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-09-19 12:00

Uchwała Nr XXXVII/244/2017Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-08-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-09-19 11:58

Uchwała Nr XXXVII/243/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/201/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolłecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2017 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-08-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-09-19 11:55

Uchwała Nr XXXVI/242/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVIII/181/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-07-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-28 10:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-28 10:40

Uchwała Nr XXXVI/241/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017 - 2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-07-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-28 10:37

Uchwała Nr XXXVI/240/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-07-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-28 10:34

Uchwała Nr XXXV/239/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-07-12 11:41

Uchwała Nr XXXV/238/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-07-12 11:36

Uchwała Nr XXXV/237/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-07-12 11:34

Uchwała Nr XXXV/236/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 czerwca 2017r w sprawie: delegacji radnego Zdzisława Domańskiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-07-12 11:31

Uchwała Nr XXXV/235/2017 Rady Powiatu Kolkiego z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: delegacji radnej Genowefy Szurgot do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-07-12 11:26

Uchwała Nr XXXV/234/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-07-12 11:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-12 11:14

Uchwała Nr XXXV/233/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/161/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie: Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-07-12 11:07

Uchwała Nr XXXV/232/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017-2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-07-12 11:04

Uchwała Nr XXXV/231/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-07-12 11:02

Uchwała Nr XXXV/230/2017 rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za rok 2016.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-07-12 10:59

Uchwała Nr XXXV/229/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za rok 2016.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-07-12 10:57

Uchwała Nr XXXIV/228/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 maja 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017-2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-07-12 10:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-12 10:54

Uchwała Nr XXXIV/227/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 maja 2017r w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-07-12 10:51

Uchwała Nr XXXIV/226/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 maja w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-07-12 10:49

Uchwała Nr XXXIII/225/2017- w sprawie wyboru sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-15 10:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-15 10:10

Uchwała Nr XXXIII/224/2017- w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-15 10:07

Uchwała Nr XXXIII/223/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w składach osobowych Komisji Rady Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-15 10:05

Uchwała Nr XXXIII/222/2017- w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/210/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmian do Statutu Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-15 10:03

Uchwała Nr XXXIII/221/2017 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/202/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-15 10:01

Uchwała Nr XXXIII/220/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017 - 2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-15 09:57

Uchwała Nr XXXIII/219/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-15 09:54

Uchwała Nr XXXIII/218/2017- w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Gminie Przedecz na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-15 09:50

Uchwała Nr XXXIII/217/2017 - w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-15 09:48

Uchwała Nr XXXIII/216/2017 - w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Gminie Kłodawa na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-15 09:47

Uchwała Nr XXXIII/215/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-15 09:45

Uchwała Nr XXXIII/214/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. św. Mikołaja w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-15 09:36

Uchwała Nr XXXIII/213/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń na cele handlowe w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-15 09:34

Uchwała Nr XXXII/212/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017 – 2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-04-12 10:12

Uchwała Nr XXXII/210/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-04-12 10:08

Uchwała Nr XXXII/209/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Rady Powiatu Kolskiego nr XXIX/190/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Kolskim a Miastem Konin oraz powiatem konińskim, tureckim i słupeckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-04-12 10:01

Uchwała Nr XXXII/208/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 30.06.2018 projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-04-12 10:01

Uchwała Nr XXXII/207/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 30.06.2018 projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-04-12 10:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-12 09:52

Uchwała Nr XXXII/206/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-04-12 10:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-12 09:48

Uchwała Nr XXXII/205/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości stanowiących aktywa trwałe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-04-12 10:01

Uchwała Nr XXXII/204/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-04-12 10:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-12 09:42

Uchwała Nr XXXII/203/2017 Rady powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-04-12 10:01

Uchwała Nr XXXII/202/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe oraz ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-04-12 10:01

Uchwała Nr XXXII/201/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych PFRON przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-04-12 10:01

Uchwała Nr XXXI/200/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-02-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-15 14:39

Uchwała Nr XXXI/199/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-02-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-15 14:39

Uchwała Nr XXXI/198/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego" oraz trybu i zasad jego nadawania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-02-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-15 14:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-24 09:45

Uchwała Nr XXX/197/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-22 12:48

Uchwała Nr XXX/196/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Domański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-22 12:44

Uchwała Nr XXIX/195/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017 - 2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-08 11:04
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-18 11:00

Uchwała Nr XXIX/194/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-08 10:58

Uchwała Nr XXIX/193/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-08 10:52

Uchwała Nr XXIX/192/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło prowadzenia zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych na terenie miasta Koła w roku 2017r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-08 10:49

Uchwała Nr XXIX/191/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-08 10:47

Uchwała Nr XXIX/190/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na porozumienie pomiędzy Powiatem Kolskim a Miastem Konin oraz powiatem konińskim, tureckim i słupeckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-08 10:44

Uchwała Nr XXIX/189/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-08 10:40

Uchwała Nr XXIX/188/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie zamiaru zmiany siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. św. Mikołaja w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-08 10:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32198
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-19 14:23:04